မိခင္ေပ်ာက္ ေနလို ့ ရဲစခန္းတိုင္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ အေလာင္းေဖ်ာက္ထားသူက မထင္မွတ္ထား တဲ့ သူျဖစ္ေန

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ၊ ရတ္ခ်္ဘူရီ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန ႔ကတည္း က ထူးဆန္းစြာ ေနအိမ္ မွ တိတ္တဆိတ္ေပ်ာက္ဆုံးသြား တဲ့ မိခ င္ကို သားျဖစ္သူ မွ လူေပ်ာက္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားရာ မွ အိမ္ႏွင့္မနီးမေဝး ေပ ၁၅၀ အကြာရွိ ေရတြင္း အေဟာင္း ထဲ တြင္ မသကၤာသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျမတူး စက္ျဖင့္ တူးေဖာ္ၾကည့္ရာ အေလာင္း အားေတြ႕ ရွိခဲ့ၿပီး လူသတ္တရားခံ သည္ အသက္ ၈၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေသဆုံးသူ ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္ေန ဟု ရဲမႉးခ်ဳပ္မွ Anuphat မွယေန႔ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ ။

မိခင္ေပ်ာက္ ေနလို ့ ရဲစခန္းတိုင္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ အေလာင္းေဖ်ာက္ထားသူက မထင္မွတ္ထား တဲ့ သူျဖစ္ေန

ျဖစ္စဥ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ လတ္ခ်္ဘူရီ ခ႐ိုင္ ေက်ာ့ဘြန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ဒန္ထပ္တကိုးေက်း႐ြာ အုပ္စု ၊ ရပ္ကြက္ ၁၆ တြင္ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္ Mrs.Nansukanya Janitprasart သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ထူးဆန္းစြာေနအိမ္မွေပ်ာက္ဆုံး သြားသျဖင့္ သားျဖစ္သူ Mr. Danai Janitprasurt (၃၇) ႏွစ္မွရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔လူေပ်ာက္ တိုင္ၾကားထားခဲ့ သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မသကၤာသည့္ သူမ်ားအား လိုအပ္ သလို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ၏ ေနအိမ္ အိပ္ခန္းအတြင္း ေသြးစေသြးနမ်ား ကို စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခဲ့သလို အိပ္ယာခင္း အသစ္ ႏွင့္ သူမ၏ ဖိနပ္တစ္ရံကိုလည္းေနအိမ္မွာဘဲေတြ႕ ရွိခဲ့သည္ ဟု သိ ရွိရသည္ ။

မိခင္ေပ်ာက္ ေနလို ့ ရဲစခန္းတိုင္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ အေလာင္းေဖ်ာက္ထားသူက မထင္မွတ္ထား တဲ့ သူျဖစ္ေန

အသက္ ၈၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Mr.Sanan Janiprasurt အားေမးျမန္းရာ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ဘဏ္ တစ္ခုတြင္ေငြသြားထုတ္ အၿပီးေစ်းသြားမည္ ဟုေျပာဆိုသြားခဲ့ၿပီး ျပန္မလာေတာ့ဘဲေပ်ာက္သြားခဲ့တာ ဟုေျဖခဲ့ သည္ ။ထို႔ေၾကာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွေနအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပ ၁၅၀ ပတ္လည္အားလိုက္လံၾကည့္ရႉ႔စစ္ေဆးစဥ္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံေဟာင္း အနီးတြင္ အုန္းဆံပတ္တစ္ခ်ိဳ ႕ကို မီးပုံရႈိ႕ထားသည္သဲလြန္စမ်ားကိုၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေျမတူးထား သည့္ အရာမ်ား ၊ အဂၤေတအပဲ့အပိုင္းအစ မ်ားကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရာမသကၤာ သျဖင့္ အနီးအနားရွိ ေျမက်င္းပတ္ပတ္လည္ အားတူးေဖာ္ၾကည့္စဥ္ ကြန္ကရစ္ေခြ အဝအက်ယ္ ၃ ေပပတ္လည္ အနက္ ၂၄ ေပအနက္ တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ Mrs.Sukanya အေလာင္းဟု ယူဆရေသာ ႐ုပ္အေလာင္းအား ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကရွာေဖြေတြ႕ရွိ႕ခဲ့ ရၿပီး အေလာင္း၏ ဘယ္ဘက္ဦးေခါင္း မွာ ခ်ိဳင့္ဝင္ေနသည့္ ဒဏ္ရာေတြ႕ရွိခဲ့ တယ္လို႔ ကယ္တယ္ေရး အဖြဲ႕ေတြကဆို ပါတယ္ ။

မိခင္ေပ်ာက္ ေနလို ့ ရဲစခန္းတိုင္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ အေလာင္းေဖ်ာက္ထားသူက မထင္မွတ္ထား တဲ့ သူျဖစ္ေန

အဲ့ဒီေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ ေနအိမ္အိပ္ခန္းအတြင္းမွ ေသြးကြက္ ၏ DNA စစ္ေဆးထားခ်က္ ႏွင့္ တူးေဖာ္ရရွိ ခဲ့ သည့္ ႐ုရွာ္းအေလာင္း ၏ DNA တို႔အားတိုက္ဆိုက္စစ္ေဆးရာ ကိုက္ညီေန သျဖင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအားမသကၤာမႈျဖင့္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ကမေတာ္တဆ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ တြန္းလွဲမိရင္း မေတာ္တဆ လဲက်ေသဆုံးခဲ့သည့္ အတြက္ အေလာင္းအားေရ မရွိသည့္ ေရတြင္းထဲ ပစ္ခ်ကာ အေပၚကေန ေျမဖို႔ခဲ့ျခင္း ၊ ေသြးစြန္းခဲ့သည့္ေမြ႕ယာအေဟာင္းအား မီးရႈိ႕ခဲ့ျခင္း ၊ ေနအိမ္တြင္ဘာမွ မျဖစ္သလိုေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုထြက္ဆို ခဲ့ပါသည္ ။

မိခင္ေပ်ာက္ ေနလို ့ ရဲစခန္းတိုင္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ အေလာင္းေဖ်ာက္ထားသူက မထင္မွတ္ထား တဲ့ သူျဖစ္ေန

ေသဆုံးသူသည္ သားျဖစ္သူႏွင့္သာ အေနမ်ားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ မွသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ထံလာေရာက္ခဲ့ရာ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ကိစၥတြင္ေရာင္းရသည့္ေငြေၾကး တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ ခြဲေဝမေပးသျဖင့္စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကရာ မေတာ္တဆေသဆုံးသြားခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ ေျဖာင့္ခ်က္ ေပး ခဲ့သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *