တရုတ္စစ္တပ္ ေနာက္ထပ္ စစ္မ်က္ႏွာအျဖစ္ ထုိင္ဝမ္ကုိ ရန္စျပန္ပီလား.. ( တရုတ္ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အုပ္စု ထုိင္ဝမ္ပုိင္နက္ ထဲဝင္ေရာက္ )

တရုတ္ ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗံုးႀကဲ စစ္ေလယာဥ္ အုပ္စု ထုိင္ဝမ္ေလပုိင္နက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့

ဗုံးႀကဲ ေလယာဥ္ တစ္စင္း ထက္ မနည္း ပါ၀င္တဲ့ တရုတ္စစ္ေလယာဥ္ေတြ ဟာ တနလၤာေန ့က ထုိင္၀မ္ ရဲ႕ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဇုန္ အတြင္း ခဏတာ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း နဲ႕ ထုိင္ဝမ္ေလတပ္က သတိေပးခ်က္ထုတ္ခဲ့ ရတယ္ လုိ႔ ထုိင္၀မ္ စစ္တပ္က ေျပာဆုိ ပါတယ္။

တရုတ္ ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗံုးႀကဲ စစ္ေလယာဥ္ အုပ္စု ထုိင္ဝမ္ေလပုိင္နက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့

ယခု တႀကိမ္နဲ႔ ဆုိရင္ တရုတ္စစ္ေလယာဥ္ေတြ ကၽြန္း အနီးျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းတာ သီတင္းႏွစ္ပတ္ အတြင္း ၈ ႀကိမ္ ရွိၿပီလုိ ့ သိရ ပါတယ္။ ျပည္တြင္းထုတ္ ေခတ္မီ ေလ့က်င့္ေရး ဂ်က္ေလယာဥ္သစ္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ကုိ ထုိင္၀မ္ သမၼတ ဆုိင္အင္း၀မ္ကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ခဲ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့အၿပီး ေနာက္တစ္ေန ့မွာ တရုတ္ စစ္ေလယာဥ္ေတြ ကၽြန္းအနီး ေရာက္ရွိလာခဲ့တာ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။

တရုတ္ ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗံုးႀကဲ စစ္ေလယာဥ္ အုပ္စု ထုိင္ဝမ္ေလပုိင္နက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့

သမၼတ ဆုိင္အင္း၀မ္ဟာ ဒီမုိက ရက္တစ္ ထုိင္၀မ္ ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ တုိးျမွင့္ဖုိ ့ တြန္အားေပး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္က ၄င္းတုိ ့ရဲ႕ စစ္တပ္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ ေခတ္မီမြမ္းမံေနတာေၾကာင့္ ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းေဒသ ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး အတြက္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ပါ ။

တနလၤာေန ့က ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ တရုတ္စစ္ေလယာဥ္ေတြထဲမွာ H-6 ဗုံးႀကဲေလယာဥ္နဲ႕ J-10 တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္း ထုိင္၀မ္ ေလတပ္ က ေျပာဆုိခဲ့ေပမယ့္ ကာကြယ္ေရးဇုန္ အတြင္း တရုတ္စစ္ေလယာဥ္ စုစုေပါင္း ဘယ္ႏွစင္း အထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္ ဆုိတာ ကုိေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိ ပါဘူး။

တရုတ္ ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဗံုးႀကဲ စစ္ေလယာဥ္ အုပ္စု ထုိင္ဝမ္ေလပုိင္နက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့

H-6 ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ ဟာ ဆုိဗီယက္ေခတ္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ ပုံစံ ကုိ အေျခခံတည္ေဆာက္ထား တဲ့ ေလယာဥ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ထုိင္၀မ္ကၽြန္းအနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာမွာ အဆုိပါေလယာဥ္ေတြ ပါ၀င္ထား ခဲ့ပါ တယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *