ရာသက္ပန္ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတျဖစ္ရန္ ေသခ်ာသြားေသာ ရွီက်င့္ဖ်င္ ( သို႕ ) ” ရွီ ” အား ႏွစ္ဆယ္႔တရာစု ၏ ကားလ္မတ္စ္ အျဖစ္ ပုံေဖၚလ်က္ရွိ

” ရွီ ” အား ႏွစ္ဆယ္႔တရာစု ၏ ကားလ္မတ္စ္အျဖစ္ ပုံေဖၚလ်က္ရွိ

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႕သည္က ရွီက်င့္ဖ်င္ ၏ ေမြးေန႕ျဖစ္ သျဖင့္ အေရးပါေသာ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေပၚလာဖို႔ ရွိသည္ဆိုကာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္မ်ား ထင္ေၾကး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစာင့္ေနခဲ့ၾက သည္။

ထိုေန႕တြင္ ပါတီဗဟို သေဘာတရားေရးရာ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေဝေသာ ပါတီစာေစာင္ႀကီးတြင္ စာလုံးမည္းႀကီးႏွင့္ “ရွီက်င့္ဖင္ အေတြးအေခၚ ” အား ႏွစ္ဆယ္တစ္ရာစု မက္စ္ ဝါဒ သေဘာတရားေရးရာ လမ္းၫႊန္” အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးကို ေဖၚျပလာ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားသူသည္ ရွီ ၏ အနီးကပ္ လက္ေထာက္တဦးလည္း ျဖစ္ ၿပီး ပါတီဗဟို သေဘာတရားေရးရာ ေက်ာင္း ၏ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးလည္း ျဖစ္သူ ဟူယီတင္ ဆိုသူပင္ ျဖစ္သည္။

၎သည္ ေဆာင္းပါးအား ကပ္ဖါးယပ္ဖါး ပုံစံ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ေနာက္ကြယ္ တြင္ ႀကီးမားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိေန၍ပင္ ျဖစ္သည္။

၎၏တာဝန္သည္ကား တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဖခင္ႀကီးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းႀကီး ျဖစ္သူ ေမာ္စီတုန္း အေတြး အေခၚမ်ားထက္ ရွီအား ရာစုႏွစ္တခုတြင္ တႀကိမ္သာ ေပၚေပါက္ခဲ့သူအျဖစ္ ပို၍ အေလးထားလာေစရန္ ဖန္တီးေပးေရး ပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးထဲတြင္ ယေန႕ တ႐ုတ္ျပည္ ၏ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္အား တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ထူးျခားေသာ စရိုက္ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ျပဳစုထား ျခင္းျဖစ္၍ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ တိုင္ေအာင္ပင္ ကမာၻဆိုရွယ္လစ္ သမိုင္း၏ စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ အထူးျခားဆုံး အခန္းက႑တခု အျဖစ္ ရပ္တည္သြားလိမ့္ မည္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။

ကားမတ္စ္သည္သာ သူ၏ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိပါက တမလြန္ဘဝမွ မ်က္ခုံးလႈပ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

” ရွီ ” အား ႏွစ္ဆယ္႔တရာစု ၏ ကားလ္မတ္စ္အျဖစ္ ပုံေဖၚလ်က္ရွိ

၎က ဆက္လက္ေရးသားထားရာတြင္ လက္ရွိ ကမာၻႀကီးတြင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏွင့္အရင္းရွင္ စနစ္ဟူ၍ ဝါဒႀကီးႏွစ္ခုသာရွိေနရာမွ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖက္သို႔ ယိမ္းယိုင္လာမည့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေတြ႕ေနရသည္ဟု ပါရွိခဲ့ျပန္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ရွီ၏ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕ ကို ခ်ိန္ကိုက္၍ ယခုလို တခမ္းတနား ေရးဖြဲ႕ ေနရေပသနည္း။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အတြင္း အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ျဖင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းက က်င့္သုံးလာမႈ တခုရွိေနသည္။ ဤသည္ကို တ႐ုတ္လို “qi shang, ba xia” ခုႏွစ္တက္ ရွစ္ဆင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဆိုလိုသည္က ၆၇ ႏွစ္ ႏွင့္ ေအာက္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား သည္ ရာထူးတြင္ ဆက္လက္ေနခြင့္ရွိၿပီး ၆၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ရွိသူမ်ားက ရာထူး ထပ္မယူေတာ့ပဲ အနားယူရန္ ျဖစ္သည္။

ရွီသည္ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ၆၈ ႏွစ္ ျပည့္မည္ျဖစ္ သျဖင့္ ထုံးစံရွိသည့္ အတိုင္း လိုက္နာမည္ဆို က ၂၀၂၂ အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္တြင္ ၎အား သမၼတ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။

၂၀၁၈ မတ္လအတြင္း ငါးႏွစ္ သက္တမ္း ႏွစ္ ႀကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆို႔သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပါ ကန႔္သတ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပင္ဆင္ နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီတြင္းအင္အားစုမ်ားက သက္တမ္းတိုးျမႇင့္လာမည့္ အေရးကို ဆန႔္က်င္လာနိုင္သည္။

ရွီ ၏ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲသည္ ယခုလာမည့္ ေႏြရာသီအတြင္း ပါတီ အပန္းေျဖစခန္းျဖစ္ သည့္ ဘိုင္ေဒးဟီ တြင္ ပါတီထိပ္သီးမ်ား ေတြ႕ဆုံၾကသည့္အခါ ရွီ အား ပါတီ သက္ႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရမရ ကို ေစာင့္ၾကည့္ရ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကလည္း မေရရွာလွ ေပ။

ရွီသည္ ထိုကဲ့သို႔ မေရမရာ အေနအထားကို လက္သင့္ခံသူ မဟုတ္သျဖင့္ သူ၏ အေတြး အေခၚ သေဘာတရားကို ႏွစ္ဆယ္တစ္ရာစု အတြက္ ပဲ့ကိုင္ လမ္းၫၷန္အျဖစ္ ပါတီ၏ ဖြဲ႕ စည္းပုံ တြင္ လက္ဦးမႈ ယူကာ ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအေရးသာ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုက သူ႕အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ရာသက္ပန္ သမၼတ ျဖစ္ဖို႔ကား ႀကိမ္းေသသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ရွီသည္ ယခုအခါ ျပည္တြင္းတြင္ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရး သာမက ျပည္ပတြင္လည္း သံတမန္ ေရးရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ထို႔အတြက္ သူ၏ အဓိက အတိုက္အခံ အုပ္စု ျဖစ္ေသာ ယခင္သမၼတ က်န္စီမင္း ႏွင့္ နီး စပ္ေသာ”ရွန္ဟိုင္း အုပ္စု” ဝင္မ်ားကို စတင္ ရွင္းလင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

(ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕ထုတ္ Nikkei Asia Review ပါ “Xi’s birthday gift of Marxist deification leaves a lot to unwrap” ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပ သည္)

လွစိုး​ေဝ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *