ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို အိုင္စီေဂ် ၌ လူမ်ိဳး တုန္းသတ္ျဖတ္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့သည့္ ဂမ္ဘီယာ တရားေရးဝန္ႀကီး ရာထူး မွ ႏႈတ္ထြက္

ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈ တရား႐ုံး (အိုင္စီေဂ်) ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို လူမ်ိဳး တုန္းသတ္ျဖတ္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆို ရာတြင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့သူ ဂမ္ဘီယာ တရားေရး ဝန္ႀကီး အဘူေဘကာတမ္ ဘာေဒါ မွာ ရာထူးမွႏႈတ္ ထြက္ ခဲ့ၿပီ ဟု ဂမ္ ဘီယာအစိုးရက ေျပာသည္ ။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၌ ရာထူး တစ္ခုျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဘူေဘကာသည္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္မွစ ၍ တရား ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေရွ႕ေန႔ခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ မည္ဟု ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံ က ေျပာၾကား သည္ ။

ဂမ္ဘီယာ တရားေရး ဝန္ႀကီး အဘူေဘကာတမ္ဘာေဒါ

ဂမ္ဘီယာ အာဏာ ရွင္ေဟာင္း ယာရာဂ်မ္မီ လက္ထက္ တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆး မည့္ ဂမ္ဘီယာ အမွန္တရား၊ ျပန္လည့္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္တြင္ တရားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ ရသည့္ အဘူေဘကာက အေရး ပါခဲ့သည္ ။

အာဏာရွင္ ဂ်မ္မီသည္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံ ကို ၂၂ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အက္ဒမာဘား႐ိုး ကို သမၼတေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရလတြင္ တိုင္းျပည္မွထြက္ေျပးသြား ခဲ့သည္ ။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ဂ်မ္မီ ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက အာဏာရွင္ေဟာင္း ကို တိုင္းျပည္သို႔ျပန္လာရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်မ္မီအေနျဖင့္ ျပည္ပမွျပန္လာ လ်င္ အဖမ္းခံရမည္ျဖစ္ကာ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူရမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဂမ္ဘီယာ တရားေရး ဝန္ႀကီး အဘူေဘကာတမ္ဘာေဒါ

ေရွ႕ေနတစ္ျဖစ္လဲ ႏိုင္ငံေရးသမား အဘူေဘကာက မူဆလင္မ်ား အေပၚ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္သည္ဟု ဆိုကာ ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈတရား႐ုံး ( အိုင္စီေဂ် ) ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားစြဲဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၌ ထင္ရွားလာ ခဲ့သည္ ။

ဂမ္ဘီယာ မွာ လူဦးေရႏွစ္သန္းခန္႔သာ ရွိသည့္ ဆင္းရဲေသာ မူဆလင္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ တြင္ အေသးငယ္ဆုံးတိုင္းျပည္ျဖစ္သည္ ။

ဂမ္ဘီယာ တရားေရး ဝန္ႀကီး အဘူေဘကာတမ္ဘာေဒါ

ဂမ္ဘီယာ သမၼတ႐ုံး က ဇြန္လ ၂၅ ရက္ တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တရားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္အျပည့္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပုံရိပ္ ေကာင္းမြန္လာေစမႈေၾကာင့္ အဘူေဘ ကာကို ခ်ီးက်ဴး ခဲ့သည္ ။

ကိုးကား ။ ။ ဗွီအိုေအ

Ref; Gambia’s Justice Minister, Human Rights Champion Resigns

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *