တ႐ုတ္တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသ (၂၆)ခုေက်ာ္ရွိ လူ (၈၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး လူေပါင္း (၇၄၀၀၀၀) ေက်ာ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း​ ေနထိုင္ရ

ေႏြ မုတ္သုန္ေလမ်ား တိုက္ခတ္ၿပီး မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္း မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ရွိ ျပည္နယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံ တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ရာ လူ ၈၁ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ ဆုံးေနၿပီး ၇၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေပးခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္ ျပည္သူ႕ေန႕စဥ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ရွိ ျပည္နယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံ တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ား ျဖစ္ပြား

ဇြန္လဆန္း ေနာက္ပိုင္း ၅ ၾကိမ္ထက္ မနည္း မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္း ခဲ့ျခင္း က ျပည္နယ္၊ ျမဴနီစီပယ္ ဧရိ ယာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၂၆ ခုေက်ာ္ရွိ ျပည္သူ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေစ ခဲ့ သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်ဳံက်င္းၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ေဒသအခ်ိဳ႕ မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္အတြင္း အဆိုး႐ြားဆုံး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရ သည္ ။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ရွိ ျပည္နယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံ တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ား ျဖစ္ပြား

ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ စီးပြား ေရးအရ ဆုံးရႈံးမႈ မွာ ယြမ္ ၂၇ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) ခန႔္ရွိေၾကာင္း မီးသတ္ ဦးစီးဌာန၏ ခန႔္မွန္းခ်က္ အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ရွိ ျပည္နယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံ တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မ်ား ျဖစ္ပြား

တ႐ုတ္နိုင္ငံ တြင္ လာမည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္း မိုးဆက္လက္ ႐ြာသြန္းနိုင္ၿပီး အလယ္ပိုင္း ရွိ ဟူေပျပည္ နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ က်င္းဇီျပည္နယ္ တို႔သည္ မၾကာေသးမီက သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႕ ျပန္မႈတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ရွိ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ အန္ေဟြးျပည္နယ္တို႔ ကလည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ တုံ႕ျပန္မႈ အဆင့္မ်ား တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *