အမႈအမွတ္မဲ႕ သံုးစြဲေနၾကတဲ႕ အရမ္းျပင္းထန္တဲ့ ပရုပ္လံုး အဆိပ္အေၾကာင္း (အထူးသတိထားၾကပါ)

Naphthalene ပရုပ္လံုး ကို ဘာနွင့္ျပဳ လုပ္ပါသလဲ ။ ၾကားဖူးတာက ကေလး အသံုးေဆာင္ အဝတ္စား ထည့္ရင္ ေသြးကင္ဆာ ျဖစ္တက္တ ယ္ လို႔ ၾကားဖူး ပါတယ္။ ဟုတ္ပါ သလား ဆရာ ။

ျဖစ္တက္ကို ျဖစ္တတ္လို႔ျပင္ ရမယ္ ။ Naphthalene ကို ေက်ာက္မီးေသြး ၊ ေရနံတို႔ကေန ထုတ္လုပ္တယ္ ။ ပလပ္စတစ္၊ ေရဆင္ဓါတ္ေပါင္း၊ ေလာင္စာဆီနဲ႔ ဆိုးေဆး ထုတ္လုပ္ရာမွာ သံုးတယ္။ ဓါတုေဗဒလို ပရုပ္လံုးဟာ C10H8 ေအာ္ဂဲနစ္ကြန္ေပါင္းျဖ စ္တယ္။

အမႈအမွတ္မဲ႕ သံုးစြဲေနၾကတဲ႕ အရမ္းျပင္းထန္တဲ့ ပရုပ္လံုး အဆိပ္အေၾကာင္း

ဒီဓါတ္ကေန ကင္ဆာ ကိုျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ ။ အေရျပား၊ အဆုတ္၊ ဆီးအိမ္၊ အသဲ နဲ႔ အစာအိမ္ကင္ဆာေတြျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီ PAHs (Paradichlorobenzene) ကြန္ေပါင္းေတြဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါနဲ႔ လည္း ဆက္စပ္ေနတယ္ ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား – ပ်ိဳ႕အန္ ၊ ဗိုက္နာ ၊ တက္ ၊ သတိလစ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။ ပရုပ္လံုးၾကာၾကာ ထည့္ထားတဲ့ အေႏြးထည္ဝတ္ လို႕ ကေလးေတြ အဆိပ္သင့္တာျဖစ္ဖူးတယ္။ မ်ားမ်ား ထိေတြ႔ရင္ အားနည္း၊ ေခါင္းကိုက္၊ စိတ္မၾကည္လင္၊ လက္တုန္၊ ပ်ိဳ႕အန္ျဖစ္တယ္။ အစားပ်က္၊ ဂဏာမျငိမ္၊ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္၊ ဆီးထဲေသြးပါ၊ အသားဝါတာေတြတယ္။ G6PD ရွိတဲ့သူေတြ မတည့္ပါ။ IQ နိမ့္တာလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ တယ္။

အမႈအမွတ္မဲ႕ သံုးစြဲေနၾကတဲ႕ အရမ္းျပင္းထန္တဲ့ ပရုပ္လံုး အဆိပ္အေၾကာင္း

PAHs (Paradichlorobenzene) ကြန္ေပါင္းေတြ ကိုသာေျပာတာျဖစ္ျပီး အိမ္သံုး ပရုပ္လံုး ကို သတိနဲ႔ သံုးလို႔ရပါတ ယ္။ အဆိပ္သင့္တာ ကိုသာ သတိထားရပါမယ္။ အဲဒီစက္ရံု အလုပ္ရံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္ သူေတြကေတာ့ သတိၾကီး ရပါမယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၆-၂၀၁၉
၂၉-၆-၂၀၂၀

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *