အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ၉၀ % ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္လွိဳင္းလက္နက္ တ႐ုတ္ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီ

တ ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဟာ အာကာသ အေျခစုိက္စခန္းကေန အလြယ္တကူ တုိက္ခုိက္လုိ႔ရတဲ့ အဆင့္ျမင့္ လက္နက္ ကို ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ ဟာ အေမရိကန္ ကုိ Nuclear Electromagnetic Pulse (EMP) လုိ႔ေခၚ တဲ့ တုိက္ခုိက္မႈမ်ိဳး နဲ႔ ပထမဆုံး စတင္ တုိက္ခုိက္မယ္ ဆုိရင္ အေမရိကန္ ပင္မကုန္းေျမေပၚ မွ လူမ်ိဳး (၉၀) % အထိ ေသဆုံးေစႏုိင္ လိမ့္မယ္ လုိ႔ ဆုိ ပါ တယ္ ။

အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ၉၀ % ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္လွိဳင္းလက္နက္ တ႐ုတ္ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီ

တကယ္က အဲဒီလက္နက္ ရဲ႕ နည္းစနစ္ပုိင္းကို တ႐ုတ္ေတြက အေမရိကန္ဆီကေန ခုိးယူႏုိင္ခဲ့တာပါ။ အဆုိပါလက္နက္ဆန္းဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္စုေတြ ကို အလြယ္တကူ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စနစ္ေတြ ကို တုိက္ခိုက္တဲ့ စနစ္လုိ႔ အလြယ္တကူ ေျပာလုိ႔ရ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔ တင္းမာမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေန တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ဒီသတင္းက ကန္ႀကီး အတြက္ ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ သတင္း မဟုတ္ ပါဘူး။

အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ၉၀ % ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္လွိဳင္းလက္နက္ တ႐ုတ္ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီ

ဒီထုတ္ျပန္မႈကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္ လွမ္းေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ခဲ့တာပါ ။ တ႐ုတ္ေတြ ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဒုံးက်ည္ေတြ ၊ သံလုိက္စက္ကြင္း ပစ္မွတ္ တုိက္ခုိက္ေရးနဲဳ႔ EPM စနစ္နဲ႔တုိက္ခိုက္မႈဟာ အလြန္ေၾကာက္ စရာေကာင္း တဲ့ အစြမ္းရွိၿပီး ၊ ပုလဲဆိပ္ကမ္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ိဳးသာ တ႐ုတ္ဘက္က မေျပာမ အဆုိ လုပ္လာခဲ့ရင္ ကန္တုိ႔အတြက္ ပ်က္စီး ထိခုိက္မႈက ေၾကာက္စရာ အေနအထား ျဖစ္ ပါတယ္ ။

ဒီထုတ္ျပန္မႈ ကို EMP Task Force on Homeland and National Security ကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ လက္နက္နည္းပညာစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခုိးယူႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အေမရိကန္ထက္ အဆင့္ ပုိျမင့္တဲ့ EPM စနစ္ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ ခဲ့တာ လုိ႔လည္း EMP Task Force on Homeland and National Security က ဆုိ ပါတယ္။

EPM စနစ္ဟာ Low-yield Nuclear ကို အသုံးျပဳထားတာ ျဖစ္ၿပီး ၊ ေလထု အတြင္း မွာ အခ်ိန္ကုိက္ ပစ္လႊတ္ကာ၊ ထုိမွ တစ္ဆင့္ ဖ်က္အားျပင္း စြမ္းအင္လႈိင္းေတြကို ဖန္တီးတာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ယင္းေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ Equipment ေတြကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ မဟာဓာတ္အားစနစ္ေတြကုိပါ ၿဖိဳခြဲပစ္မွာပါ။ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနမွာပဲ ဆုိက္ဘာ တုိက္ခိုက္မႈ ကို ဆက္ၿပီးျပဳလုပ္သြား ဖုိ႔ ရွိၿပီး-

အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ၉၀ % ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္လွိဳင္းလက္နက္ တ႐ုတ္ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီ

ယင္းကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ကင္းမဲ့သြားတဲ့ႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ အဓိက႐ုဏ္းနဲ႔ အငတ္ေဘးေတြ ကို တ႐ုတ္ဘက္က အကြက္က်က် ဖန္တီးသြား လုိ႔ရတဲ့ အေနအထား ပါတဲ့။ ဒီလုိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ိဳးဟာ ႐ုပ္ရွင္ ဗြီဒီယုိေတြထဲေလာက္မွာ သာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ရေပမယ့္၊ တကယ္လက္ေတြ႕အပုိင္း မွာလည္း ရွိလာခဲ့ၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ EPM စနစ္ဟာ အႏုနည္းနဲ႔ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တဲ့စနစ္ပါ။

အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ၉၀ % ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္လွိဳင္းလက္နက္ တ႐ုတ္ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီ

စီးပြားေရး လူမ်ိဳးေရးကို နိမ့္ပါးသြားေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ကန္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္က ဒီစနစ္ကို အသုံးျပဳမယ္ဆုိပါက လူဦးေရ (၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကေန (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပ်က္စီးေစပါလိမ့္မယ္။ ေျပာရရင္ ကန္လူမ်ိဳး (၂၉၅)သန္းဟာ အဓိက႐ုဏ္းနဲ႔အငတ္ေဘးေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ၿပိဳလဲသြားႏုိင္ေၾကာင္း EMP Task Force on Homeland and National Security က သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘာသာျပန္-လင္းသုတ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *