တရုတ္ထက္မေခ အိႏိၵယကလည္း မႏုႆမုဆုိး ကြန္မန္ဒုိ(Ghatak Platoons) အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တရုတ္ နယ္စပ္ ကို ေစလႊတ္ကာ အလံုးစံုစစ္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ျပီ

တ႐ုတ္ – အိႏၵိယ စစ္သည္ေတြ ႏွစ္ဖက္ လက္သီးစစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ နယ္စပ္ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန သုိင္း ဆရာေတြေစ လႊတ္ခဲ့ တယ္ ။ အဲ့ဒီေနာက္ မွာေတာ့ အိႏၵိယကလည္း ဂါတက္ခ္ (Ghatak Platoons) လို႔ေခၚတဲ့ အိႏၵိယ ကြန္မန္ဒုိ အထူးတပ္ဖြဲ႕ေတြ ကို နယ္စပ္ကိုျပန္ လည္ေစ လႊတ္ ခဲ့တယ္ လို႔ သိရ ပါ တယ္ ။

မႏုႆမုဆုိး ကြန္မန္ဒုိ(Ghatak Platoons) အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ကြန္မန္ဒုိ အထူးတပ္ဖြဲ႕ကုိ နယ္စပ္ကုိ ေစလႊတ္ ရတဲ့ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က နယ္စပ္မွာရွိေန တဲ့ စစ္သည္ေတြ ရဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂါတက္ခ္ ကြန္မန္ဒုိေတြဟာ ဂ်မူး၊ ကက္ရွ္မီးယား နဲ႔ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္က ကသည္းသူပုန္ေတြ ကို ႏွိမ္နင္းတဲ့ အေရးအခင္းေတြ မွာ ပါဝင္ ပတ္သက္ ခဲ့ဖူးၿပီး အိႏၵိယတပ္မေတာ္ မွာ ဂါတက္ခ္ ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖြဲ႕ ဆိုၿပီး သက္သက္ဖြဲ႕ စည္းထားတာ ရွိ ပါ တယ္ ။

ဂါတက္ခ္ ကြန္မန္ဒုိေတြ ဟာ ကုိယ္ခံပညာ နဲ႔ လက္နက္မဲ့ တုိက္ခိုက္နည္း မ်ုိးစံု ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ၿပီး လက္နက္ အမ်ဳိးအစား မ်ားစြာကုိလည္း ကုိင္တြယ္ပစ္ခတ္ႏုိင္ တဲ့ အထူး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဂါတက္ခ္ စကားလံုး က ဟင္ဒီ ဘာသာ စကားျဖစ္ၿပီး လူသတ္သမား ( သုိ႔ ) ေသေစႏုိင္တဲ့အရာမ်ား လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရ ပါတယ္။

မႏုႆမုဆုိး ကြန္မန္ဒုိ(Ghatak Platoons) အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ဂါတက္ခ္ တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ အတြက္ ၄၃ ရက္ၾကာျမင့္တဲ့ သင္တန္းတစ္ခုတက္ရၿပီး ကိုယ္ခံပညာ၊ နပန္း စတဲ့ပညာရပ္ေတြအျပင္ ခက္ခဲတဲ့ေလ့က်င့္မႈေတြကိုပါျပဳလုပ္ရပါတယ္။ ၄၀ ကီလိုမီတာ ခရီးကို ၃၅ ကီလိုဂရမ္အေလးခ်ိန္ ထမ္းၿပီးေျပးရတာ၊ ေရခဲလိုေအးစက္ေနတဲ့ေရထဲ မွာ နာရီဝက္-တစ္နာရီၾကာေအာင္ စိမ္ရတာ စတဲ့ျပင္းထန္ တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ကိုတက္ေရာက္ ရပါတယ္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္ မွာ ဂါတက္ခ္ ေတြကို လူ(၂၀)ဦးပါ တပ္ခြဲေတြအျဖစ္ဖြဲ႕ထားၿပီး ၄၀ မမဗုံးသီးကိုင္စစ္သည္ ၊ အေပါ့စားစက္ေသနတ္ (စက္ကေလး) ကိုင္စစ္သည္၊ ႐ိုင္ဖယ္ကိုင္စစ္သည္ေတြ ၊ ဆက္သြယ္ေရး စစ္သည္ေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထား ပါတယ္ ။

မႏုႆမုဆုိး ကြန္မန္ဒုိ(Ghatak Platoons) အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ထုိ႔ျပင္ ဂါတက္ခ္ ေတြဟာ သမားရုိးက် တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ လုိ စစ္ဆင္ေရး မလုပ္ဘဲ ရန္သူကုိ ကင္းေထာက္ျခင္း၊ ရန္သူ႔ ေခါင္းေဆာင္ တဦးထဲကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ရန္သူ႔ တည္ေနရာကုိ ရွာေဖြ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ တုိက္ခိုက္ေရးစတဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ရန္သူရဲ႕ ေနာက္တန္းကုိ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး အဓိက ပစ္မွတ္ကုိ ရွင္းလင္း သုတ္သင္ရဲတဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြ ကုိ အမ်ားဆံုး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

မႏုႆမုဆုိး ကြန္မန္ဒုိ(Ghatak Platoons) အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ဂါတက္ခ္ (Ghatak Platoons) ေတြကို ဦးေဆာင္သူကေတာ့ ကပၸတိန္ ခ်န္ဒါေခ်ာင္ဒရီ ျဖစ္ၿပီး ဂ်မူး နဲ႔ ကက္ရွ္မီးယားခြဲ ထြက္ေရးသူပုန္ေတြ ကို ရွာေဖြႏွိမ္ႏွင္းတဲ့စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ ပါတယ္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *