ရထားလက္မွတ္ရဖို႕ မာေရေၾကာေရအေျပာခံစရာ လာဘ္ထိုးစရာ ဒုက ၡခံတန္းစီစရာ မလိုေတာ့ပါ၊ ဂ်ပန္က ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ား ေရာက္ပါၿပီ

ဝမ္း သာ စရာပဲ … အရင္ေခတ္ကလို မီးရထား လက္မွတ္ တန္းစီ တိုးေဝွ႔ၿပီးေတာ့ ရထား လက္မွတ္ ဝယ္စရာ မလို ေတာ့ဘူး…။

အေရာင္း ဝန္ထမ္းေတြ ရဲ႕ မာေရေၾကာေရ ဆက္ဆံခံရၿပီးဝယ္ရတဲ့ ဒုက ၡ၊ မနက္အေစာႀကီး ထၿပီး တန္းစီရတဲ့ ဒုကၡကေန ကင္းလြတ္ပါေတာ့မယ္။ မၾကာမွီ…ျမန္မာ့ မီးရထား လက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္း စနစ္ ကို စက္ေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လက္မွတ္ ထုတ္ယူကာ ဝယ္ႏိုင္ေတာ့မဲ့ စနစ္သစ္ေတြ အစိုးရက ဖန္တီးေပး ပါေတာ့မယ္ ။

ဂ်ပန္က ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ား ေရာက္ပါၿပီ

ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ စက္ေတြမွာ ေငြသား ထည့္သြင္းၿပီး လက္မွတ္ ထုတ္ရေတာ့မဲ့ နည္းပညာေခတ္မီစနစ္သစ္ပါ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စနစ္သစ္ပါ။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံနဲ႔ အတူတူ တၿပဳိင္နက္ထဲ သံုးရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဂ်ပန္က ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ား ေရာက္ပါၿပီ

ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ ျပည္သူ႔ အစိုးရ လူႀကီးမင္းတို႔ေရ၊ အခုမွပဲ က်ဳပ္တို႔ ျပည္သူေတြလည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လူလိုသူလို ဘဝမွန္ျပန္ေရာက္ေတာ့တယ္။ အခုလုိ လူလူသူသူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း တရာေက်ာ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

ဂ်ပန္က ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ား ေရာက္ပါၿပီ

ျမန္မာျပည္ႀကီး စည္ေတာ္ႀကီးတီးကာ ျပည္လုံး ခ်မ္းသာဆင္ရဲျခင္းအတိမွ ကင္းလြတ္႐ုန္းထြက္ႏိုင္ပါေစဗ်ား

ေဝသာလီ မိုးေမာင္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *