ကိုဗစ္ကုသေဆး Remdsivir ေဆးတစ္လံုးကို ကန္ေဒၚလာ ( ၃၉၀ ) သတ္မွတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ( ၅၄၀,၀၀၀) ဝန္းက်င္ ရွိေန

Gilead Sciences ကုမၸဏီ က ထုတ္လုပ္မဲ႕ ကိုဗစ္ ကုသေဆး အျဖစ္ အလာအလားေကာင္း တဲ့ Remdesivir ေဆးတစ္လုံး ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၅၄၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ ရွိေန

ကိုဗစ္ ကုသေဆး အျဖစ္ အလာအလားေကာင္း တဲ့ Remdesivir ေဆးတစ္လုံး ရဲ႕ ေဈးႏႈန္း ကို အေမရိကန္ နဲ႕ အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၀ (ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၅၄၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္) သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဆးထုတ္ လုပ္ တဲ့ Gilead Sciences ကုမၸဏီ က ဇြန္ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ ေျပာ ပါ တယ္ ။

ဆးတစ္လံုးကို ကန္ေဒၚလာ ( ၃၉၀ ) သတ္မွတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ( ၅၄၀,၀၀၀) ဝန္းက်င္ ရွိေန

COVID-19 လူနာ တစ္ဦးလွ်င္ Remdesivir ေဆး ငါးရက္စာအတြက္ ေဈးႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၂,၃၄၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၂ သိန္းေက်ာ္) ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီမ်ား အတြက္မူ Remdesivir ေဆး တစ္လုံး လွ်င္ ေဒၚလာ ၅၂၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္) နဲ႕ လူနာ တစ္ဦး အတြက္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၃,၁၂၀ (ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၄၃ သိန္းေက်ာ္ ) ျဖစ္တယ္ လို႔ Gilead Sciences က ေျပာထား ပါတယ္ ။

ဆးတစ္လံုးကို ကန္ေဒၚလာ ( ၃၉၀ ) သတ္မွတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ( ၅၄၀,၀၀၀) ဝန္းက်င္ ရွိေန

Gilead Sciences က Remdesivir ေဆး နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ Department of Health and Human Services (HHS) နဲ႕ သေဘာတူညီမႈ ရွိထားၿပီလို႔လည္း ဆို ပါတယ္ ။ HHS က အေမရိကန္ တစ္ဝွမ္းရွိ‌ ေဆး႐ုံေတြ ကို စက္တင္ဘာလ ကုန္ အထိ ေဆးခြဲတမ္း စီမံခန႔္ခြဲသြားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ထိုကာလၿပီးေနာက္ ေဆးလို အပ္ခ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာခ်ိန္မွာေတာ့ HHS က ေဆးခြဲတမ္း စီမံခန႔္ခြဲမႈကို ရပ္ဆိုင္းသြားမယ္လို႔ Gilead Sciences က ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ အစားအစာ နဲ႕ေဆးဝါး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာန (Food and Drug Administration – FDA) က Remdesivir ကို COVID-19 လူနာေတြမွာ အေရးေပၚ ကုသေဆး အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ေမလအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေဆးရဲ႕ ေဈးႏႈန္းဟာ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ေန ခဲ့ပါ တယ္ ။

ဆးတစ္လံုးကို ကန္ေဒၚလာ ( ၃၉၀ ) သတ္မွတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ( ၅၄၀,၀၀၀) ဝန္းက်င္ ရွိေန

ကြၽမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ Gilead Sciences အေနနဲ႕ အျမတ္ အစြန္း အတြက္ က်န္းမာေရး အက်ပ္အတည္း ကို အခြင့္ေကာင္း ယူျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မယ္ လို႔ တိုက္တြန္းထား ပါတယ္ ။ Wall Street ဂ်ာနယ္မွ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြရဲ႕ အဆိုအရ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ပါက Gilead Sciences ဟာ လာမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာဘီလီယံနဲ႕ ခ်ီ ဝင္ေငြ ရရွိနိုင္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *