ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ ( သို႕ ) လုပ္ရက္တိုင္းက ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးဖို႕သာျဖစ္ေနတဲ႕ တရုကြန္ျမဴနစ္ ဇာတ္ရုပ္

ဇူ လိုင္ (၁) ရက္ေန႔ သည္ ေဟာင္ေကာင္အား ၿဗိတိသွ် တို႔ မွ တ႐ုတ္ လက္ေအာက္ သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ သည္ မွာ ၂၃ ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္သည္ ။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ပင္ ထိုေန႔ သည္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ား ၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရသည့္ ေန႔လည္း ျဖစ္လာ ခဲ့ေပ သည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

ထို သို႔ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔မ်ိဳး တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ စိုး၍ေလာ ၊ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကို လြန္ခဲ့ေသာ ( ၉၉) ႏွစ္ က လူ ၅၀ ျဖင့္ စတင္ တည္ ေထာင္ ခဲ့ သည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေပေလာမသိ ၊ တ႐ုတ္တို႔က ေဟာင္ေကာင္ အတြက္ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အက္ဥပေဒ ကို ဇြန္လ ( ၃၀ ) ရက္ေန ႔တြင္ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳျပဌာန္း လိုက္ၿပီး ထိုေန႔ည ၁၁ နာရီ တြင္ အ သက္ ဝင္ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ သည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔ ထင္သလို ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူမ်ားက ေၾကာက္႐ြံ႕မသြားၾက သည့္ အျပင္ လမ္းမ်ား ေပၚသို႔ ထြက္လာၿပီး ၎တို႔ ဆႏၵ တလုံးတပါဒမွ် မပါပဲ အႏိုင္က်င့္ ျပဌာန္းလာသည့္ ဥပေဒကို ဆန႔္က်င္ ဆႏၵျပလာခဲ့ၾက သည္ ။

ရဲမ်ားက ဥပေဒ သည္ အသက္ ဝင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေရပိုက္မ်ား ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ား ႏွင့္ င႐ုတ္သီး အရည္မ်ား ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကၿပီး လူ သုံးရာခန႔္ ကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၾက သည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

ဥပေဒသည္ ခြဲထြက္ရန္ ဟန႔္တားဖို႔ ရည္႐ြယ္သည္ ဆိုၿပီး ေဟာင္ေကာင္ အား လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား သည့္ ဆိုင္းဘုတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ကို ဦးစြာ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္ ။ ၎ႏွင့္ အျခား လူကိုးဦးအား ႏိုင္ငံကို ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီး လုပ္ရန္ ႀကံစည္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ကို အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစမည့္ ျပည္ပ အင္အားစုမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားအတြက္ တသက္တကြၽန္းအထိ ေထာင္ဒဏ္က် ခံရမည့္ ဥပေဒ ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ ဟု ဆိုသည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ လက္ရွိ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အထက္သို႔လည္း ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒပါ စာသားမ်ား ကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ အမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္ အစိုးရ ျပန္တမ္း တြင္ ထည့္သြင္းဖို႔ပင္ အခ်ိန္မရခဲ့ေပ။

ေဟာင္ေကာင္ တရား႐ုံးမ်ား ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဘီဂ်င္း မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ပယ္ဖ်က္ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္လည္း ရရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အမႈမ်ားအား မည္သည့္ တရားသူႀကီးက ၾကားနာ စီရင္မည္၊ မည္သို႔ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္ ဆိုသည္ကား အေရး မပါေတာ့ေပ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

ေဟာင္ေကာင္ ရဲအဖြဲ႕အား စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း လြန္စြာ အေရးပါေသာ အမႈမ်ားအား ျပည္မႀကီးရွိ အစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္ စစ္ေဆးသြားမည္ လည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအား မျပဌာန္းမီကပင္ ေဟာင္ေကာင္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္လာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ နာမည္ႀကီး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ဂ်ိဳရႈဝါ ေဝါင္ သည္ ၎၏ အဖြဲ႕ငယ္ တခု ျဖစ္ေသာ Demosisto အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး တဦးခ်င္းစီသာ လႈပ္ရွားသြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ “ကြၽႏုပ္အား ဤကြၽန္းေပၚမွ လုံးဝေပ်ာက္ ကြယ္ေအာင္ ႏွင့္ အသံတိတ္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္မခ်င္း ကြၽႏုပ္ ေမြးရပ္ေျမ အတြက္ ဆက္လက္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ကမ္ပိန္း ဆင္ႏြဲေနေသာ အျခား အဖြဲ႕ငယ္ သုံးဖြဲ႕လည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၾကသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ တ႐ုတ္မွ ႏိုင္ငံတကာ သို႔ ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ “တႏိုင္ငံ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳး” ဆိုသည့္ တာဝန္ခံထားမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကမာၻတဝွမ္းမွ ရႈတ္ခ် မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ ဂြၽန္ဆင္ကလည္း တ႐ုတ္တို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ မိမိတို႔အား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပးခဲ့ေသာ ကတိကို “အထင္ကရ ျပတ္သားစြာ” ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္၍ ေဟာင္ေကာင္ ရွိ “ပင္လယ္ရပ္ျခား ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသား British National Overseas (BNO) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ား အား ႏိုင္ငံတြင္း အေျခခ်ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပး မည္ဟု ဆိုသည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

အေမရိကန္ အစိုးရကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္အား ေပးထား သည့္ အထူး ကုန္သြယ္ခြင့္ ရ အဆင့္အတန္းကို ပယ္ဖ်က္သြားၿပီး တ႐ုတ္ ႏွင့္ တန္းတူထား ဆက္ဆံသြားမည္ဟု တုန႔္ျပန္လာခဲ့သည္။ “ဘီဂ်င္း၏ လုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ စနစ္တမ်ိဳး သာ ျဖစ္၍ မိမိတို႔ကလည္း အလားတူ သေဘာထားသြားမည္” ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မိုက္ ပြန္ပီယို က ထုတ္ေဖၚေျပာဆို လိုက္သည္။

တ႐ုတ္တို႔ အတြက္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ဆုံးရႈံးသြားမႈႀကီး သည္ကား တိုင္ဝမ္တြင္ မဆိုသေလာက္သာ ရွိေနသည့္ ျပည္မႀကီးႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ လုံးဝ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

ေဟာင္ေကာင္အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ ဗဟိုအစိုးရ ၏ အထက္တန္း အႀကံေပး ေလာဆူကိုင္မွ “ဥပေဒသည္ ေမ်ာက္မ်ားကို ေခ်ာက္လွန႔္ရန္ ၾကက္ကို သတ္ျပျခင္း” သာ ျဖစ္ၿပီး အားလုံးကို သိမ္းက်ဳံး အေရးယူရန္ မဟုတ္ပဲ ထင္ရွားေသာ အမႈမ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္ စီရင္သြားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလာခဲ့သည္။ ဤသည္ကပင္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းတြင္ ၎တို႔အား ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္ တ႐ုတ္ အစိုးရ ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္ ။ ၎တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ေဟာင္ေကာင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ လႈံ႕ေဆာ္ေနသူ မဆိုသေလာက္သာ ရွိေနသည္ ဟု ယုံၾကည္ထားမႈကို ထင္ဟပ္ေစခဲ့ သည္ ။

ေဟာင္ေကာင္ လြတ္လပ္ေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးသြားျပီ

လက္ေတြ႕တြင္မူ မ်ားျပားလွေသာ ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူမ်ား က မိမိတို႔အား ဒူးေထာက္ အညံ့ခံလာေစရန္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ၏ ႀကိဳးပမ္းလာမႈမ်ားကို အာခံရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္လွ်က္ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္ ။

Unicode

ဇူ လိုင် (၁) ရက်နေ့ သည် ဟောင်ကောင်အား ဗြိတိသျှ တို့ မှ တရုတ် လက်အောက် သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ သည် မှာ ၂၃ နှစ် ပြည့် မွေးနေ့လည်း ဖြစ်သည် ။ တချိန်တည်းတွင် ပင် ထိုနေ့ သည် ဟောင်ကောင်ပြည်သူများ ၏ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည့် နေ့လည်း ဖြစ်လာ ခဲ့ပေ သည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

ထို သို့သော နှစ်ပတ်လည် နေ့မျိုး တွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်လာမည် စိုး၍လော ၊ သို့မဟုတ် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကို လွန်ခဲ့သော ( ၉၉) နှစ် က လူ ၅၀ ဖြင့် စတင် တည် ထောင် ခဲ့ သည့် အထိမ်းအမှတ် ပေလောမသိ ၊ တရုတ်တို့က ဟောင်ကောင် အတွက် အမျိုးသား လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေ ကို ဇွန်လ ( ၃၀ ) ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ် အတည်ပြုပြဌာန်း လိုက်ပြီး ထိုနေ့ည ၁၁ နာရီ တွင် အ သက် ဝင် လာခဲ့ပြီ ဖြစ် သည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

သို့သော် တရုတ်တို့ ထင်သလို ဟောင်ကောင် ပြည်သူများက ကြောက်ရွံ့မသွားကြ သည့် အပြင် လမ်းများ ပေါ်သို့ ထွက်လာပြီး ၎င်းတို့ ဆန္ဒ တလုံးတပါဒမျှ မပါပဲ အနိုင်ကျင့် ပြဌာန်းလာသည့် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြလာခဲ့ကြ သည် ။

ရဲများက ဥပဒေ သည် အသက် ဝင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ရေပိုက်များ ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ နှင့် ငရုတ်သီး အရည်များ ဖြင့် ဖြိုခွင်းခဲ့ကြပြီး လူ သုံးရာခန့် ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြ သည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

ဥပဒေသည် ခွဲထွက်ရန် ဟန့်တားဖို့ ရည်ရွယ်သည် ဆိုပြီး ဟောင်ကောင် အား လွတ်လပ်ရေး ပေးရန် တောင်းဆိုထား သည့် ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ ကို ဦးစွာ ဖမ်းဆီး ခဲ့သည် ။ ၎င်းနှင့် အခြား လူကိုးဦးအား နိုင်ငံကို ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်ရန် ကြံစည်မှု၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒ နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ကို အန္တရာယ် ကျရောက်စေမည့် ပြည်ပ အင်အားစုများ၊ အစိုးရများနှင့် ပူးပေါင်းမှုများအတွက် တသက်တကျွန်းအထိ ထောင်ဒဏ်ကျ ခံရမည့် ဥပဒေ ဖြင့် အရေးယူသွားမည် ဟု ဆိုသည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

အဆိုပါ ဥပဒေသည် ဟောင်ကောင်ရှိ လက်ရှိ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ၏ အထက်သို့လည်း ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ဥပဒေပါ စာသားများ ကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် အများ သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သော်လည်း ဟောင်ကောင် အစိုးရ ပြန်တမ်း တွင် ထည့်သွင်းဖို့ပင် အချိန်မရခဲ့ပေ။

ဟောင်ကောင် တရားရုံးများ ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘီဂျင်း မှ အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက် ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်လည်း ရရှိသွားခဲ့သည်။ ထို့အတွက် အမျိုးသား လုံခြုံရေး နှင့် ဆက်နွယ်နေသော အမှုများအား မည်သည့် တရားသူကြီးက ကြားနာ စီရင်မည်၊ မည်သို့ အပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မည် ဆိုသည်ကား အရေး မပါတော့ပေ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

ဟောင်ကောင် ရဲအဖွဲ့အား စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးထားသော်လည်း လွန်စွာ အရေးပါသော အမှုများအား ပြည်မကြီးရှိ အစိုးရမှ တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ် စစ်ဆေးသွားမည် လည်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဥပဒေအား မပြဌာန်းမီကပင် ဟောင်ကောင် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်လာခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဟောင်ကောင်ရှိ နာမည်ကြီး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ဂျိုရှုဝါ ဝေါင် သည် ၎င်း၏ အဖွဲ့ငယ် တခု ဖြစ်သော Demosisto အား ဖျက်သိမ်းပြီး တဦးချင်းစီသာ လှုပ်ရှားသွားမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ “ကျွနုပ်အား ဤကျွန်းပေါ်မှ လုံးဝပျောက် ကွယ်အောင် နှင့် အသံတိတ်သွားအောင် မလုပ်နိုင်မချင်း ကျွနုပ် မွေးရပ်မြေ အတွက် ဆက်လက် ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်” ဟု ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကြေငြာခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အတွက် ကမ်ပိန်း ဆင်နွဲနေသော အခြား အဖွဲ့ငယ် သုံးဖွဲ့လည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြသည်။

အဆိုပါ ဥပဒေသည် တရုတ်မှ နိုင်ငံတကာ သို့ ကတိကဝတ်ပြုထားသော “တနိုင်ငံ စနစ် နှစ်မျိုး” ဆိုသည့် တာဝန်ခံထားမှုကို ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ရှုတ်ချ မှုများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကလည်း တရုတ်တို့၏ လုပ်ရပ်သည် မိမိတို့အား ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပေးခဲ့သော ကတိကို “အထင်ကရ ပြတ်သားစွာ” ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်း သာ ဖြစ်၍ ဟောင်ကောင် ရှိ “ပင်လယ်ရပ်ခြား ဗြိတိန် နိုင်ငံသား British National Overseas (BNO) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထား သူများ အား နိုင်ငံတွင်း အခြေချခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသား အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေး မည်ဟု ဆိုသည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

အမေရိကန် အစိုးရကတော့ ဟောင်ကောင်အား ပေးထား သည့် အထူး ကုန်သွယ်ခွင့် ရ အဆင့်အတန်းကို ပယ်ဖျက်သွားပြီး တရုတ် နှင့် တန်းတူထား ဆက်ဆံသွားမည်ဟု တုန့်ပြန်လာခဲ့သည်။ “ဘီဂျင်း၏ လုပ်ရပ်သည် နိုင်ငံတနိုင်ငံ စနစ်တမျိုး သာ ဖြစ်၍ မိမိတို့ကလည်း အလားတူ သဘောထားသွားမည်” ဟု နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုက် ပွန်ပီယို က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို လိုက်သည်။

တရုတ်တို့ အတွက် အကြီးကျယ်ဆုံး ဆုံးရှုံးသွားမှုကြီး သည်ကား တိုင်ဝမ်တွင် မဆိုသလောက်သာ ရှိနေသည့် ပြည်မကြီးနှင့် ပေါင်းစည်းရန် ဆိုသော အတွေးအခေါ်များသည် လုံးဝ ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ရခြင်းပင် ဖြစ်သည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

ဟောင်ကောင်အရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ် ဗဟိုအစိုးရ ၏ အထက်တန်း အကြံပေး လောဆူကိုင်မှ “ဥပဒေသည် မျောက်များကို ချောက်လှန့်ရန် ကြက်ကို သတ်ပြခြင်း” သာ ဖြစ်ပြီး အားလုံးကို သိမ်းကျုံး အရေးယူရန် မဟုတ်ပဲ ထင်ရှားသော အမှုများကိုသာ ကိုင်တွယ် စီရင်သွားရန် ဖြစ်သည်ဟု ပြောလာခဲ့သည်။ ဤသည်ကပင် ဟောင်ကောင်ကျွန်းတွင် ၎င်းတို့အား ဆန့်ကျင်သူများကို ချေမှုန်းရန် တရုတ် အစိုးရ ၏ ရည်ရွယ်ချက်သာ ဖြစ်ပေသည် ။ ၎င်းတို့၏ စိတ်ထဲတွင် ဟောင်ကောင် မငြိမ်သက်မှုများကို နောက်ကွယ်မှ လှုံ့ဆော်နေသူ မဆိုသလောက်သာ ရှိနေသည် ဟု ယုံကြည်ထားမှုကို ထင်ဟပ်စေခဲ့ သည် ။

ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်ရေး အလုံးစုံ ဆုံးရှုံးသွားပြီ

လက်တွေ့တွင်မူ များပြားလှသော ဟောင်ကောင် ပြည်သူများ က မိမိတို့အား ဒူးထောက် အညံ့ခံလာစေရန် ကွန်မြူနစ် ပါတီ ၏ ကြိုးပမ်းလာမှုများကို အာခံရန် အဆင်သင့် ဖြစ်လျှက် ရှိနေကြပြီ ဖြစ်သည် ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *