ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား ရဲ႕ စာအုပ္စာတမ္းမွန္သမွ် ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဖယ္ရွားခံရ

ေဟာင္ေကာင္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံက အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ မွာ ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုက ေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ မွာ ဦးေဆာင္တဲ့ ထင္ရွားသူေတြ ေရးသားတဲ့ စာအုပ္ေတြ ေဟာင္ေကာင္ က စာၾကည့္တိုက္ေတြ မွာ ငွားရမ္းလို႔ မရေတာ့ဘဲ စာအုပ္စင္ေတြေပၚကေနပါ ဖယ္ရွား ထား ပါတယ္ ။

ငွားရမ္းလို႔မရေတာ့တဲ့ စာအုပ္ေတြထဲ ဆႏၵျပ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ Joshua Wong နဲ႕ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ အမတ္ Tanya Chan တို႔ ေရးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား ရဲ႕ စာအုပ္စာတမ္းမွန္သမွ် ဖယ္ရွားခံရ

ဒီ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဥပေဒဟာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပည္ဖုံးကားခ်လိဳက္တဲ့ အရာပါ လို႔ Joshua Wong က သူ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားခဲ့ ပါတယ္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ က အဂၤါေန႕တုန္းက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ေဟာင္ေကာင္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဥပေဒဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိန္နိုင္ငံက တ႐ုတ္ ကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံ ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲသြားေစတာ ပါ။

ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား ရဲ႕ စာအုပ္စာတမ္းမွန္သမွ် ဖယ္ရွားခံရ

ေဟာင္ေကာင္က စာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္းေတြ ကို တာဝန္ယူရတဲ့ အပန္းေျဖမႈနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဌာနကေတာ့ လုံၿခဳံေရးဥပေဒအရ အဲဒီစာအုပ္ေတြ ကို ျပန္သုံးသပ္ေနတာေၾကာင့္ စင္ေတြေပၚကေန ဖယ္ရွားထားတာ လို႔ ေျပာ ပါတယ္ ။

ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား ရဲ႕ စာအုပ္စာတမ္းမွန္သမွ် ဖယ္ရွားခံရ

လုံၿခဳံေရးဥပေဒသစ္ ဟာ ခြဲထြက္မႈ၊ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ နိုင္ငံျခားအစိုးရေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းမႈဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ကို ကာကြယ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားေပမယ့္ ဥပေဒ ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရာ မွာ က်ယ္ျပန့္လြန္းၿပီး စကားရပ္ေတြကလည္း တိက်မႈ မရွိတာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရး အယူအဆေတြ ကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရင္ေတာင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေစတယ္ လို႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ နဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာ ပါတယ္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *