့ျမန္မာျပည္ ဖားကန္႕ေဒသၾကီး ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား မွ ရရွိခဲ႔ေသာ လူမသိသူမသိ ၀င္ေငြ သမိုင္းေၾကာင္း

Global Witness အဖြဲ႕ ၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၄ တႏွစ္ထဲ တြင္ပင္ ေက်ာက္စိမ္း မွ ရရွိခဲ့ေသာ ဝင္ေငြ မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလွ်ံရွိ…

၁၉၈၈မွစတြက္လွ်င္ ၂၀၁၄အထိ ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိခဲ့ေသာဝင္ေငြမွာ အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ဘီလွ်ံအထိရွိနိုင္..

၄င္းပမာဏ သည္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကေသာ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ား အပါအဝင္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးစီ တိုင္းအား တိုက္တစ္လုံး (သို႔မဟုတ္)ကားတစ္စီးေပးနိုင္ေသာပမာဏျဖစ္..

့ျမန္မာျပည္ ဖားကန္႕ေဒသၾကီး ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား မွ ရရွိခဲ႔ေသာ လူမသိသူမသိ ၀င္ေငြ သမိုင္းေၾကာင္း

၄င္းပမာဏသည္ MIG 29 တိုက္ေလယာဥ္ အစီးေရတစ္ေသာင္းခန့္ကိုဝယ္နိုင္ေသာပမာဏျဖစ္.. ေရငုတ္သေဘၤာအစီးေရ တစ္ေထာင္ခန့္ဝယ္နိုင္ေသာပမာဏျဖစ္.. ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ အစီးေရသုံးေထာင္ခန့္ဝယ္နိုင္ေသာပမာဏျဖစ္.. စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ရဲေမမ်ားကို ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးစစ္ဝတ္တန္ဆာ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး facilityမ်ားဆင္ျမန္းေပး၍ တပ္ကထြက္ခ်ိန္တြင္စာအုပ္လိုက္ေရာင္းစရာမလိုပဲ တင့္တင့္တယ္တယ္ထားနိုင္ေသာပမာဏျဖစ္..

့ျမန္မာျပည္ ဖားကန္႕ေဒသၾကီး ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား မွ ရရွိခဲ႔ေသာ လူမသိသူမသိ ၀င္ေငြ သမိုင္းေၾကာင္း

တစ္နိုင္ငံလုံးကို ေနရာလပ္မက်န္လွ်ပ္စစ္မီးေပးကာ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါအႏွံ နိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းေပးနိုင္ေသာပမာျဖစ္..

သို႔ေသာ္ လည္း ဖားကန့္သာခ်ိဳင့္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ဘာမွအဖက္မတင္ခဲ့.. ကခ်င္ေတြလည္းခံစားခြင့္မရခဲ့ၾက.. ျပည္သူေတြလည္းဘာမွမရခဲ့ၾက.. သတင္းအေမွာင္ခ်ထားသျဖင့္ ဤဝင္ေငြမ်ား ကို သိေတာင္မသိခဲ့ၾက ၊ Global Witnessအဖြဲ႕က ၄င္းတို႔ႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီအေသးစိတ္ စုံစမ္းသိရွိရသမွ် ကို ဖြင့္ခ်ျပ၍သာ ျပည္သူေတြ သိခဲ့ရျခင္းျဖစ္.. တပ္မေတာ္သားေတြလည္း ဘာမွမရခဲ့ၾက.. တပ္မေတာ္တြင္လည္း Mig 29အစင္း ၃၀ခန့္ႏွင့္ ဖရီးဂိတ္ႏွစ္စီးသာရွိေသး..

့ျမန္မာျပည္ ဖားကန္႕ေဒသၾကီး ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား မွ ရရွိခဲ႔ေသာ လူမသိသူမသိ ၀င္ေငြ သမိုင္းေၾကာင္း

တပ္မေတာ္သည္ ၄င္း၏ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ ပိုေရးရွင္း ( MEC )တို႔မွ တဆင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ တြင္ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း Global Witnessက ေဖာ္ျပ..

စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ၏ တရားဝင္ျပပြဲမ်ား မွ ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏ မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ရွိၿပီး ထိုဝင္ေငြမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၏ ျပင္ပဘတ္ဂ်က္ အျဖစ္ သက္မွက္ထား..

့ျမန္မာျပည္ ဖားကန္႕ေဒသၾကီး ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား မွ ရရွိခဲ႔ေသာ လူမသိသူမသိ ၀င္ေငြ သမိုင္းေၾကာင္း

တပ္မေတာ္ပိုင္ ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဦးပိုင္ႏွင့္ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား မွာ-

၁။ ျမန္မာအင္ပရီရယ္ဂ်ိတ္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကုမၸဏီလီမိတက္

၂။ ကုံရာသီၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၃။ ေသာ္က ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၄။ ဖုသွ်ၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၅။ ဓနသိဒၶိၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၆။ ဓူဝံၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၇။ သိန္းငွက္ၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၈။ ေစာင္းတာရာၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၈။ ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္

၉။ ပုန္းညက္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၁၀။ ေ႐ႊအင္းဝ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၁၁။ သစၥာပန္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၁၂။ Nothern Star ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းပြဲ တြင္ စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာအင္ပရီရယ္ဂ်ိတ္ ကုမၸဏီ မွ ေရာင္းရေငြ မွာ ကုမၸဏီအားလုံး ၏ ဒုတိယအျမင့္ဆုံး တြင္ရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ရွိ..

ဦးပိုင္လီမိတက္ သည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရာင္းခ်မႈ တြင္ တိုင္းျပည္ကိုႏွစ္ ၂၀နီးပါးအခြန္မေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား ထုတ္ေဖာ္..

ဖားကန့္ ရွိ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ အမ်ားစု မွာ ဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ဦးသန္းေ႐ႊမိသားစု ၏ ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ပက္သက္ေနေသာခရိုနီႀကီးမ်ားပိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Global Witnessကေဖာ္ျပ..

ကမၻာ့တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးၾကီး

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရိုနီမ်ား၏ Ever Winner ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ ရရွိခဲ့.. ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သို႔ ေက်ာက္စိမ္းတရားမဝင္တင္ပို႔ခဲ့မႈပမာဏမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၄ ဘီလွ်ံပမာဏရွိခဲ့.. သတင္းရပ္ကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အဆိုအရ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖားကန့္ရွိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ KIAကို စတင္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္းGlobal Witnessကေဖာ္ျပ..

့ျမန္မာျပည္ ဖားကန္႕ေဒသၾကီး ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား မွ ရရွိခဲ႔ေသာ လူမသိသူမသိ ၀င္ေငြ သမိုင္းေၾကာင္း

၂၀၁၁ မွစ၍ KIA ကိုထိုးစစ္ဆင္ သည့္ ကာလ အတြင္း စစ္သည္သုံးေထာင္ခန့္ က်ဆဳံးၿပီး ငါးေထာင္ခန့္ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း Jane Defenceစာေဆာင္မွ သုံးသပ္.. သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာလည္း ၂၀၁၄တႏွစ္ထဲ တြင္ ပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၂ မီလွ်ံ ရရွိခဲ့…

သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာေငြမ်ား ကို နိုင္ငံ့ဘ႑ာထဲ သို႔ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြေျခာက္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္သာ တြက္ ၍ ထည့္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား ကေဖာ္ထုတ္ေရးသား..ခဲ႔ပါသည္…

N Kham Aung

Ref: Global Witness / Jane Defence

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *