“ ေဝွခါ ” ကို အေျဖ ရွာ စရာ မလို ပါ…. ဒီ ႐ုပ္သံကို ၾကည့္ၿပီး သင့္စိတ္ထဲ မွာ ေျပာစရာ တစ္ခုခု က်န္ေန ပါလိမ့္မယ္…(႐ုပ္သံ)

ေဝွခါ ေခၚ’ဆင္ေခါင္းေတာင္ႀကီး’ ဟာ အခါ အားေလွ်ာ္ စြာ ရာသီဥတု အေျခေနေပၚ မူတည္ၿပီး မၾကာခဏ ဆိုသလို ၿပိဳက်တတ္ပါတယ္ (႐ုပ္သံ)

“ ေဝွခါ ” ကို အေျဖ ရွာ စရာ မလို ပါ…

ဒီ Video ဖိုင္ေလး ကေတာ့ July 27 , 2019 ကတည္းက ႐ိုက္ကူး မိထားတာ…ယခု မဟုတ္ပါ…. ေဝွခါ နဲ႔ ၿပိဳက်တာ ဆိုတာ ခြဲလို႔မရေအာင္ထိ ဒြန္တြဲေနပါတယ္ အခ်ိန္တိုင္း မိုး႐ြာတိုင္း ဆိုသလိုပါ…

ဒီ ႐ုပ္သံကို ၾကည့္ၿပီး သင့္စိတ္ထဲ မွာ ေျပာစရာ က်န္ေနပါလိမ့္မယ္ အႀကံျပဳခဲ့ပါ…

“ ေဝွခါ ” ကို အေျဖ ရွာ စရာ မလို ပါ…

စာႂကြင္း….

မိမိကိုယ္ကိုယ္သာ အားကိုး ေနရမည္… မိမိတို႔တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေန ရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္း တို႔သည္ “ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ” မိမိတို႔ ကိုယ္ႏႈိက္ သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

“ ေဝွခါ ” ကို အေျဖ ရွာ စရာ မလို ပါ…

ခႏၶာသေဘာအရ လည္းေကာင္း၊ ေလာကသေဘာအရ လည္းေကာင္း၊ တရား သေဘာအရ လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႏွိပ္စက္သူသည္ မိမိသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဒုကၡျပဳ သူသည္ မိမိသာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္စြာ ျပဳျပင္စီမံ ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူတင္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *