တစ္ေတာ့ အပါအဝင္ တ႐ုတ္ လူမႈကြန္ယက္ apps မ်ားအားလံုးကို အေမရိကန္တြင္ လံုး၀သံုးမရေအာင္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္မည္

အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mike Pompeo မွ အေမရိကန္နိုင္ငံ သည္ TikTok အပါအဝင္ တ႐ုတ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ apps မ်ား ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႕ ညပိုင္း က ေျပာၾကား ခဲ့ သည္ ။

Fox News သတင္းဌာန၏ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ Mike Pompeo မွ “ မိမိ အေနျဖင့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန႔္၏ ေရွ႕သို႔ မထြက္ခ်င္ေသာ္လည္း ၎သည္ မိမိတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mike Pompeo

အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားမွ TikTok ၏ အသုံးျပဳသူအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Mike Pompeo

Coronavirus ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ့ႏွံ႕မႈအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ ေဟာင္ေကာင္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၂ ႏွစ္ၾကာ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mike Pompeo ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ေရးရာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ Byte Dance ကုမၸဏီပိုင္ ဗီဒီယို app တစ္ခုျဖစ္သည့္ TikTok ကို အျခားေသာ တ႐ုတ္ app ၅၈ ခုႏွင့္အတူ အိႏၵိယနိုင္ငံမွ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။

Mike Pompeo

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေဟာင္ေကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြက္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ TikTok သည္ ေဟာင္ေကာင္ ေဈးကြက္မွ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထြက္ခြာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနမွ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႕ ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

source – Reuters

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *