” အေမရိကန္ ေလေသနတ္ေအာက္ မွာ ဟန္ခ်က္မပ်က္ ဆက္ ၍ တည္ၿငိမ္ေနဆဲ ရွိေန သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ “

မၾကာ ေသး ခင္ က COVID-19 ကူးစက္ျမန္ ကပ္ေရာဂါ ျပန႔္ႏွံ႔ေစမႈႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ၏ လြတ္လပ္ ခြင့္အေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ထရမ့္အစိုးရက တ႐ုတ္အေပၚ တန္ျပန္ အစီ အစဥ္ မ်ား ျပဳလုပ္လာ ခဲ့ သည္ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mike Pompeo က အေမရိကန္ ဟာ TikTok ဆိုရွယ္ မီဒီယာ app ကို ban ဖို႔ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားေန သည္ ဟု အဂၤါေန႔တြင္ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း Fox သတင္းစာ က ေဖာ္ျပ ထား သည္ ။

Hong Kong dollar

အေမရိကန္ အစိုးရ ၏ ထိပ္တန္းအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာတို႔ ေငြေၾကး ဖလွယ္ႏုန္း ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ ကို ျဖဳတ္ပစ္ဖို႔ အႀကံျပဳလာၾကေၾကာင္း Bloomberg သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပထား ပါသည္ ။ တ႐ုတ္ ကို တိုက္ခိုက္လိုျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ဖလွယ္ႏုန္း ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈကို ျဖဳတ္ခ်ပါက အေမရိကန္ ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ ပါသည္ ။

တည္ၿငိမ္ေနဆဲ ရွိေန သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ

OCBC ဘဏ္ႀကီးက ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Carie Li ကေတာ့ ” အေမရိကန္ အတြက္လည္း အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္၊ ေဟာင္ေကာင္ဆိုတာ ကမာၻ႔တတိယအႀကီးဆုံး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳလုပ္တဲ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္တယ္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ တို႔ ဖလွယ္ႏုန္းခ်ိတ္ ဆက္ထား မႈကို ျဖဳတ္လိုက္ ပါလွ်င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ထဲ ၌ အေရာင္းအဝယ္ျပဳမႈမ်ား ကေသာင္းကနင္းျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး ေဒၚလာအေပၚ ကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္ ပါတယ္ ” ဟု ဆို ထားသည္။

Trump

ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာႏွင့္ Peg လုပ္ထားျခင္း ကို ျဖဳတ္ခ်ပါက ပထမဦးစြာ တ႐ုတ္ ၏ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ကို အေမရိကန္ က ျပန္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားမႈ ကို လက္ခါျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေခ်ရွိႏိုင္ ပါသည္ ။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာအေပၚ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်လာေစႏိုင္ၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုးအေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္သည္။ တတိယ အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ႀကီးထဲ ၌ အဓိက က်ေသာ အေမရိကန္ အီကြီတီရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲ အလြန္အကြ ၽံေရာင္းခ်မႈ မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ ပါသည္ ။ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ စေတာ့ေစ်းႏုန္းမ်ား ကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ရွိတတ္ေသာ သမၼတ ထရမ့္ က စေတာ့ေစ်းကြက္ေသြးပ်က္မႈ ကို လိုလား လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

” အေမရိကန္ ေလေသနတ္ေအာက္ မွာ ဟန္ခ်က္မပ်က္ ဆက္ ၍ တည္ၿငိမ္ေနဆဲ ရွိေန သည့္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ “

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္ အႀကံေပးမ်ား ၏ အစီအစဥ္ဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းပါးလြန္းလွသည္ဟု သုံးသပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ဗုဒၶဟူးေန ႔တြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ထဲ၌ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း မရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ အေနအထား ၌သာ ရွိေနခဲ့ ပါသည္ ။

NangKhamThiriOo
8. 7. 2020

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *