ဇြဲကပင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လာျပန္ပါျပီ…အမ်ိဳးသား( ၁ )ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန

၁၀.၇.၂၀၂၀ ရက္ေန႕၊ ၁၃ ၂၃ အခ်ိန္ခန႔္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ မွ အမ်ိဳးသား( ၁ )ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသျဖင့္ ဘားအံခရိုင္ မီးသတ္စခန္း မွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္ ။

ဇြဲကပင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လာျပန္ပါျပီ…အမ်ိဳးသား( ၁ )ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန

ဒီ တခါေတာ႔ ေယာက်ၤားေလး ပါ … စာလဲေရးထားခဲ႔ ပါတယ္ … ဆိုင္ကယ္ လြယ္အိတ္ ေသာ႔ေတြ ဖုန္း PW ေတြ ခ်န္ထားခဲ႔ ပါတယ္ … က်ားကေလးရြာက လို႔ သိရျပီး ဇြဲကပင္ေတာင္ကို ၁ဝ ရက္ေန႔ နံနက္ ( ၇ )နာရီေလာက္က တက္သြားျပီး ခုခ်ိန္ထိ ျပန္မဆင္း လာေတာ႔ပဲ ေပ်ာက္ေန ပါတယ္ …

ဇြဲကပင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လာျပန္ပါျပီ…အမ်ိဳးသား( ၁ )ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန
ဇြဲကပင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လာျပန္ပါျပီ…အမ်ိဳးသား( ၁ )ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန

အဖြဲ႔စုံ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ ထြက္သြား ပါျပီး …

ဇြဲကပင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လာျပန္ပါျပီ…အမ်ိဳးသား( ၁ )ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *