ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကို အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ( ၁၀၅ ) စင္း အေမရိကန္ ေရာင္းမည္

ဂ် ပန္နိုင္ငံ သို႔ အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ (၁၀၅) စင္း ေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က အတည္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္ သည္ ။

ဂ် ပန္နိုင္ငံ သို႔ အက္ဖ္ – ၃၅ ေအ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ၆၃ စင္းႏွင့္ အက္ဖ္-၃၅ ဘီ တိုက္ေလယာဥ္ ၄၂ စင္း ေရာင္းခ်မည့္ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ တန္ေၾကး ရွိ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပ တ္သက္ ၍ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္လ ၉ ရက္တြင္ ကြန္ဂရက္ သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္ ။

အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္

ဂ်ပန္နိုင္ငံ ၏ ေလေၾကာင္းကိုယ္ ပိုင္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕က အက္ဖ္-၃၅ သမားရိုးက်ေလယာဥ္မ်ား အသုံး ျပဳလ်က္ရွိသည္။ အတက္၊အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ ရွည္လ်ားေသာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း မလိုအပ္ သည့္ အက္ဖ္-၃၅ ဘီ ေလယာဥ္မ်ား ကို ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ၏ ဖ်က္သေ ဘၤာတစ္စင္းေပ ၚ၌ ျဖန့္ၾကက္နိုင္ သည္ ။

အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂ်ပန္နိုင္ငံ သို႔ နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ၂၅ ႏွစ္ ၾကာ ပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္ သည္ ။

အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္
အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားနိုင္ငံသို႔ ဂ်က္တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈၿပီးလ်င္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္က ျပည္ပတိုင္းျပည္တစ္ခုသို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဒုတိယေျမာက္ ပမာဏအမ်ားဆုံး ေရာင္းခ်မႈျဖစ္ သည္ ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကို အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ( ၁၀၅ ) စင္း အေမရိကန္ ေရာင္းမည္

သေဘာတူညီခ်က္က ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားမ်ား ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး အေမရိကန္နိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ခန့္အပ္မႈ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ဟု အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကို အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ( ၁၀၅ ) စင္း အေမရိကန္ ေရာင္းမည္

ကိုးကား ။ ။ အင္န္အိတ္ခ်္ေက (Myitphyar Irra )
Ref; US to sell 105 F-35 fighter jets to japan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *