သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ရပါက WHO ႏွင့္ ဆက္လက္ ၍ လက္တြဲမည္ ဟု ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ ကတိေပး

၄င္း အေနျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏိုင္ရပါက WHO ႏွင့္ ဆက္လက္ ၍ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္သည္ ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ က ေျပာဆို လိုက္ သည္ ။ ၄င္းသာ ေ႐ြးေကာက္ခံရ ပါက WHO ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတထရမ့္၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ ႐ြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ ဟု ဘိုင္ဒန္က ဆို သည္ ။

သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ရပါက WHO ႏွင့္ ဆက္လက္ ၍ လက္တြဲမည္ ဟု ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ ကတိေပး

သမၼတထရမ့္ သည္ လက္ရွိတြင္ WHO အား ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ သလို WHO မွ တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ရန္ လည္း ေတာင္းဆိုထားၿပီးျဖစ္ သည္ ။ ”ကမာၻ႔ က်န္းမာေရး က႑ ကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးတာဟာ အေမရိကကို ပိုၿပီး လုံၿခဳံေစပါ တယ္ ။

သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ရပါက WHO ႏွင့္ ဆက္လက္ ၍ လက္တြဲမည္ ဟု ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ ကတိေပး

ကြၽန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ခဲ့ရင္ ပထမဆုံးေန႔မွာတင္ WHO နဲ႔ ျပန္ဆက္သြယ္ၿပီး အဲဒီက႑ မွာ ထိပ္ဆုံးက ဦးေဆာင္ေန တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ျပန္ၿပီး အသက္သြင္းမယ္ ” ဟု ဘိုင္ဒန္က twitter မွတစ္ဆင့္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ရပါက WHO ႏွင့္ ဆက္လက္ ၍ လက္တြဲမည္ ဟု ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ ကတိေပး

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ WHO မွ ႏုတ္ထြက္ေရး ကိစၥသည္ တစ္ႏွစ္ခန႔္ ႀကိဳတင္အသိ ေပးရသည့္ စည္းမ်ဥ္းရွိေန သျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေ န႔အထိ အေမရိကန္ႏွင့္ WHO ဆက္ဆံေရး မွာ အသက္ဝင္ေန ဦးမည္ဟု သိရသ ည္။

Chorus News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *