ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

ဇူလိုင္လ( ၁၀ ) ရက္ေန႕၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၂၃ အခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚကေန ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ၁ ဦး ခုန္ခ်မႈျဖစ္ပြား ခဲ့တာေၾကာင့္ ဘားအံ မီးသတ္စခန္း က ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ေတြသြားေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ၾက ရာ မွာ ဇူလိုင္လ( ၁၀ ) ရက္ေန႕၊ ညေနပိုင္း ၅ နာရီ ၃၂ မိနစ္ မွာေတာ့ ေသဆုံးသူ ရဲ႕ ႐ုပ္ အေလာင္း ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရွိ ရ ပါတယ္ ။

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ
ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

ေတြ႔ပါျပီး … ဒရုန္း နဲ႔ ရိုက္တဲ ႔ပုံအရ DB ျဖစ္သြားပါျပီ။မွန္ရင္ျပင္ေျခရင္း ေကဘယ္ႀကိဳးတက္တဲ့ေအာက္ဘက္မွာ ေတြ႕တာပါ။

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

မွန္ရင္ျပင္ေနရာက ခုန္ခ်တာ လို႔ပဲ ယူဆရပါတယ္။ DB ကို ေဗာ္ကဒ္ နဲ႔ ျမဲေအာင္ခ်ီျပီး ေကဘယ္လမ္းကပဲ လက္ဆင္႔ကမ္း သယ္ခ် ဖို႔ ခက္ခက္ခဲခဲစီစဥ္ေနရ ပါတယ္။

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ
ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

လူမႈကယ္ဆယ္ေရး RESCUE အဖြဲ႔ေတြ နဲ႔မီးသတ္ RESCUE ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ
ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

ယခင္သတင္း

ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ဟာ ႏႈတ္ဆက္စာတစ္ေစာင္ကိုေရးထားခဲ႔ျပီး ဖုန္းPassword ကိုလည္း ေရးေပးထားခဲ႔ကာ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတက္သြားျပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ
ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြ က ဇြဲကပင္ေတာင္ေပ ၚမွာ လိုက္လံရွာေဖြေနၾကတာျဖစ္ ပါတယ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြ သြားေရာက္ ရွာေဖြတဲ႔ အခါ သူ႔ရဲ႕ဖိနပ္ ကိုေတာ့ ေတြ႔ရျပီလို႔သိရပါတယ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

ေပ်ာက္သြားတဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဟာ ေတာင္ေျခ မွာ ပစၥည္းေတြကို ထားခဲ႔တာ ကို ေတြ႔ရွိရ ပါတယ္။ သူ႔မိဘေတြလည္း ေရာက္ေနျပီလို႔ သိရွိရပါတယ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ
ဇြဲကပင္ေတာင္ မွ ခုန္ခ်ခဲ့သူ ဘားအံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ရွာေတြ႕ၿပီ

အဲဒီေက်ာင္းသားဟာ သူ႕ဆိုင္ကယ္၊ ဖုန္းနဲ႕ ပစၥည္းေတြနဲ႕အတူ မိဘေတြဆီကိုလည္း စာတစ္ေစာင္ေရးထားခဲ့ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *