တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ အျပည့္နဲ႕ ကမာၻ႔ အေခ်ာဆုံး လက္နက္ကိုင္ အမ်ိဳးသမီး စစ္သည္ေတြ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ ( ၁၀ ) ႏိုင္ငံ

အမ်ိဳးသမီးေတြ စစ္တပ္မွာ စစ္မႈထမ္းလာခဲ့တာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေလာက္ၾကာခဲ့ပါၿပီ ။ စစ္ပြဲထဲ မွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အျပင္ ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက တဲ့ စစ္သမီးေတြ စစ္တပ္ထဲမွာ ရွိေနၾက ပါတယ္ ။ အခုေဖာ္ျပမယ့္စာရင္းကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အေခ်ာဆုံး အမ်ိဳးသမီး စစ္သည္ေတြရွိတဲ့ စစ္တပ္ေတြပဲျဖစ္တယ္ ။သူတို႔ဟာ တကယ္ကိုေခ်ာတယ္ဆိုတာ သင္ျမင္ရ မွာပါ ။ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္မွာေတာ့ သူတို႔ဟာ မယ္စကၤျဝဠာဆုေတာင္ ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေခ်ာတယ္ ဆိုေပမယ့္ လည္းႏိုင္ငံ ကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္စစ္တပ္ထဲ မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အခု ကမာၻတစ္ဝွမ္း က ေခ်ာေမာလွပ တဲ့ အမ်ိဳးသမီး စစ္သည္ေတြ ကို တစ္ခ်က္ေလာက္ ရႈစား လိုက္ရေအာင္ .. ။

၁၀. အေမရိကန္ စစ္တပ္

အေမရိကန္ စစ္တပ္

အေမရိကန္ စစ္တပ္ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာရင္း ရဲ႕ နံပတ္ ၁၀ မွာရွိေန ပါတယ္ ။ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲေတြ တင္မကဘူး အျခားတိုက္ပြဲမ်ားမွာပါ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီးတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ စစ္တပ္ရဲ႕ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတြျဖစ္ၾကတယ္ ။အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၁၆၅ ၀၀၀ ေလာက္ စစ္တပ္ထဲမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီး ၃၅၀၀၀ ေလာက္ေတာ့ အရာရွိေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္ ။

၉. Czech Republic စစ္တပ္

Czech Republic စစ္တပ္

ခ်က္ စစ္တပ္ဟာ ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စစ္မႈထမ္းခြင့္မေပးခဲ့ ပါဘူး ။ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး မွာေတာ့ ေဆးဘက္အကူ ဖုန္းေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းဆန႔္က်င္ေရးအပိုင္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တယ္ ။ခ်က္စစ္တပ္ဟာ ဆိုဗီယက္စစ္တပ္လက္ေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ဟာခ်က္စစ္တပ္အေနနဲ႔သီးသန႔္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ တယ္ ။ၿပိးေတာ့ ေလတပ္မွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။

၈. ပိုလန္စစ္တပ္

ပိုလန္စစ္တပ္

နံပတ္ ၈ ကေတာ့ ပိုလန္ ပါပဲ…အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၅၀၀ေလာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထား ပါတယ္ ။ပိုလန္ ၾကည္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္နဲ႔ အထူးစစ္တပ္ေတြမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးထား ပါတယ္ ။

၇. ၿဗိတိန္စစ္တပ္

ၿဗိတိန္စစ္တပ္

နံပတ္ ၇ ေနရာမွာရွိေနတာ ကေတာ့ ၿဗိတိန္စစ္တပ္ ပါပဲ ။၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိန္စစ္တပ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ။ၾကည္းတပ္မွ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း ၊ေတာ္ဝင္ေရတပ္နဲ႔ ေတာ္ဝင္ေလတပ္ တို႔မွာေတာ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိပါဘူး ။

၆. ပါကစၥတန္ စစ္တပ္

ပါကစၥတန္ စစ္တပ္

ပါကစၥတန္အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတြ ဟာလည္း ေခ်ာေမာလွပလြန္း တဲ့ လက္နက္ကိုင္စ စ္သည္ေတြျဖစ္ ပါတယ္ ။ပါကစၥတန္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ စစ္တပ္မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိတဲ့တစ္ခုထဲေသာ အစၥလာန္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္တယ္ ။၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနပါၿပီ ။၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေလတပ္ရဲ႕ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္မႉး ကိုခန႔္ထားခဲ့ၿပီး စႏိုက္ပါ ၊ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မယ္ ေတြနဲ႔ စစ္လက္နက္ႀကီးေတြပစ္ခတ္ဖို႔အတြက္ စတင္ေလ်ာ့က်င့္ေပးခဲ့ ပါတယ္ ။ ပါကစၥတန္ေရတပ္က အမ်ိဳးသမီးစစ္ သည္ေတြကေတာ့ တိုက္ခိုက္ေရး မွာ ပါဝင္ခြင့္ မရွိပါဘူး ။

၅. အစၥေရးစစ္တပ္

အစၥေရးစစ္တပ္

အစၥေရးႏိုင္ငံကေတာ့အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပါေရွ႕တန္းမွာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳတဲ့ႏိုင္ငံပါပဲ ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္တဲ့သူတိုင္းဟာ စစ္တပ္ထဲမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတယ္ ။IDF စစ္တပ္ရဲ႕ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာအမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ ၿဗိတိန္စစ္တပ္ထက္ ၃ ဆပိုမ်ား ပါ တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ားလို႔ေခ်ာေမာတဲ့ သူမ်ားေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ။

၄. ဂရိစစ္တပ္

ဂရိစစ္တပ္

နံပတ္ ၄ ေနရာမွာရွိေန တာကေတာ့ ဂရိစစ္တပ္ပါပဲ ။၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္တဲ့အမ်ိဳးသားအားလုံးဟာ စစ္တပ္မွာ ကိုးလတိတိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္ ။အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ မျဖစ္မေနတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတာ မ်ိဳးမရွိေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြ ကေတာ့ စစ္မႈမထမ္းမေနရျဖစ္ ပါတယ္ ။

၃. ၾသစေတးသ်စစ္တပ္

ၾသစေတးသ်စစ္တပ္

နံပတ္ ၃ ေနရာမွာ ရွိေနတာကေတာ့ ၾသစေတးသ် စစ္တပ္ ပါပဲ ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ ၾသစေတးသ်စစ္တပ္မွာအမ်ိဳးသမီးေတြကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္ ။၁၉၄၁-၄၂ မွာေတာ့ ၾသစေတးသ်ေတာ္ဝင္ေရတပ္ ၊ ၾသစေတးသ်ၾကည္းတပ္ နဲ႔ ၾသစေတးသ်ေတာ္ဝင္ေလတပ္ တို႔ မွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြကို အေထာက္အပံ့တပ္ဖြဲ႕ေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပး ခဲ့တယ္ ။၁၉၇၀ နဲ႔ ၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ၾသစေတးသ်ကာကြယ္ေရး စစ္တပ္ ADF မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲေတြမွာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခြင့္ျပဳ ခဲ့တယ္ ။

၂. ႐ုရွားစစ္တပ္

႐ုရွားစစ္တပ္

႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ ေခ်ာေမာလွပတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ သြယ္လ်တဲ့ခႏၶာကိုယ္ နဲ႔ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ ဝိညာဥ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရွိတဲ့ေနရာပဲျဖစ္ တယ္ ။ ႐ုရွားစစ္တပ္ မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ကမာၻ႔အလွဆုံး အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ စာရင္း မွာ နံပတ္ ၂ ခ်ိတ္ထားတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္ ။Great Patriotic စစ္ပြဲအပါအဝင္ ႐ုရွားသမိုင္း တစ္ေလ်ာက္ မွာ တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက တဲ့ စစ္သမီးေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္ ။

၁. ႐ိုေမးနီးယား စစ္တပ္

႐ိုေမးနီးယား စစ္တပ္

ဒီ အေရွ႕ဥေရာပ ႏိုင္ငံကေတာ့ နံပတ္ ၁ ေနရာမွာရွိေန ပါတယ္ ။ကမာၻ႔အလွဆုံး စစ္သမီးေတြ ကို ျမင္ခ်င္ရင္ေတာ့ ႐ိုေမးနီးယား စစ္တပ္ကလြဲၿပီးတျခားေနရာ ကိုသြားမရွာပါနဲ႔ ။႐ိုေမးနီးယား စစ္တပ္ဟာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း စစ္လက္နက္ရွိ တဲ့ စစ္တပ္တစ္ခုျဖစ္ခ်င္ မွျဖစ္မယ္…ဒါေပမယ့္ စစ္သည္ေတြရဲ႕ႏွလုံးသားကိုအရည္ေပ်ာ္သြားေစမယ့္လက္နက္ေတြ ရွိေန တာေတာ့ အေသအခ်ာ ပါပဲ…ဒါကေတာ့ ေခ်ာေမာလွပလြန္း တဲ့ စစ္သမီးေတြေပါ့ ။

XYZ News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *