လက္ေကာက္၀တ္ေပၚက သင့္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ ” လက္ေကာက္ဝတ္ေပၚ မွာ ဘယ္ႏွစ္ေၾကာင္းပါလဲ ၿပီးရင္ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ ..”

လက္ဝါးျပင္က လမ္းေၾကာင္းေတြ လိုပဲ လက္ေကာက္ဝတ္က လမ္းေၾကာင္းေလးေတြကေန လည္း သင့္ ရဲ႕ ကံၾကမၼာ ကို ေကာင္းေကာင္း သိနိုင္ ပါတယ္ ။ လကၡဏာ ပညာတတ္ စရာ မလိုဘဲ အလြယ္တကူ နဲ႕ လူတိုင္းၾကည့္ျ့ပီးေတာ့ နားလည္နိုင္တဲ့ နည္းေလး ကို သုံးၿပီး ကံၾကမၼာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြ အခုပဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

ပုံမွန္ ဆိုရင္ေတာ့ သာမန္လူ တစ္ေယာက္ မွာ လက္ေကာက္ဝတ္ မွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းရွိတတ္ ပါတယ္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းေတြ ကေတာ့

လက္ေကာက္၀တ္ေပၚက သင့္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ

လမ္းေၾကာင္း ၁

အေပၚဆုံးလမ္းေၾကာင္း က လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ က်န္းမာေရး ကို ျပပါ တယ္။ လမ္းေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး တစ္ဆက္တည္း ရွိမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးအရမ္းေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္း က တကယ္လို႔ မွိန္းေဖ်ာ့ေနမယ္ ၊ အျပတ္ေတြမ်ားေန မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ ႕ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ျပပါတ ယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၂

ဒုတိယေျမာက္ လမ္းေၾကာင္းက ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ နဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပပါ တယ္ ။ ပထမ လမ္းေၾကာင္းလိုပဲ ဒီလမ္းေၾကာင္းကလည္း ထင္းၿပီး ေျဖာင့္တန္းေနမယ္ ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေတြ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ရမယ္စည္းစိမ္၊ဥစၥာေတြရမယ္ ဆိုတာကို ျပပါတယ္။ တကယ္ လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္း ညံ့တယ္ ဆိုရင္ ေငြေၾကး အခက္အခဲ အၿမဲႀကဳံရတတ္တယ္ ဆိုတာကို ျပပါတယ္ ။

လမ္းေၾကာင္း ၃

လူတိုင္းနီးပါး မွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းပုံမွန္ ရွိတတ္ေပမယ့္ လမ္းေၾကာင္း ၃ေၾကာင္း ရွိ တဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။ တတိယလမ္းေၾကာင္း ရွိတဲ့သူေတြက အရမ္းခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး လူအမ်ား ကေတာင္ ေၾကာက္႐ြံံ့ရတဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္ ။ တကယ္လို႔ လမ္းေၾကာင္း က ထင္ရွားေလ ပိုၿပီးေတာ့ အင္အားေကာင္းေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ၄

ဒီလမ္းေၾကာင္း ကေတာ့ အလြန္ ကိုေတြ႕ရ ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း နဲ႕ လည္းဆိုင္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းသာ တကယ္ လို႔ ရွားရွားပါးပါးရွိၿပီဆိုရင္ အသက္ အရမ္းရွည္ၿပီး သားသမီးကံလည္း ေကာင္း ပါတယ္။

အားလုံးပဲ လိုရာဆႏၵေတြျပည့္ၾကပါေစ….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *