တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တဲ႕ သူရဲေကာင္း ဆိုတာကို စာရြက္ထဲမွာ သာ တန္ဖိုးထားတဲ႕ ျမန္မာျပည္ …

တ ပ္ မေ တာ္ ရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ဘြဲ႕ တံဆိပ္ ရ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဆာခ့္ဗဟာ ဒူး႐ြိုင္း မိသားစု ရဲ႕ လက္ ရွိ အေျခအေန

က်ေနာ္တို႔ ေဂၚရခါး လူမ်ိဳးေတြ ဟာ အ မိျမန္မာျပည္ အတြက္ ေပးဆပ္သူတို ႔ႏွလုံးသား ဘာညာ ဇာတ္ကားထဲက လိုေတာ့ မဟုတ္သ လို၊ အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ၿပီး ရယူလိုမႈ အနဲဆုံးဆိုတာ ကလည္း စကားသက္သက္မ ဟုတ္ပဲ၊ သမိုင္းက သက္ေသတည္ေနတာ ကေန႕အထိအားလုံးအျမင္ပါပဲ။

တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တဲ႕ သူရဲေကာင္း ဆိုတာကို စာရြက္ထဲမွာ သာ တန္ဖိုးထားတဲ႕ ျမန္မာျပည္ …

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိ႐ုံ မွ တစ္ပါး က်န္တာဘာမွမေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ဘူး၊ ဒီမိသားစု ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ နဲ႕နိုင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမင့္တဲ့တပ္မေတာ္ ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးဆုျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဆန္း သူရိယ ဆုရရွိထား တဲ့ မိသားစုျဖစ္ သလို ၊ အဲ့ဒီ႐ြာ မွ ာအေျခခ်လာတာ က လည္း အခုမွ မဟုတ္ တာ အားလုံး အသိပါ ၊

တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တဲ႕ သူရဲေကာင္း ဆိုတာကို စာရြက္ထဲမွာ သာ တန္ဖိုးထားတဲ႕ ျမန္မာျပည္ …

ဒီကိစၥကေန က်ေနာ္တို႔ ကို မ်ိဳးစုံတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ ကိုေပးပါတယ္၊ အဆိုးဆုံးကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေန နဲ႕ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ နဲ႕တပ္မေတာ္ အတြက္ ဘာေတြ ကို ဘယ္လိုပဲ ေပးဆပ္ခဲ့ေပးဆပ္ခဲ့ ၊ အဆုံး မွာ ဒီလိုသာ ဆက္ဆံခံရမယ္ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ ပါ။ က်ေနာ္တို ႔လူမ်ိဳးဟာ ဒီတိုင္းျပည္ မွာ အရိုးသားဆုံးေနထိုင္ ခဲ့ ၾကသူေတြဆိုတာ အားလုံး အသိပါ ၊

တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တဲ႕ သူရဲေကာင္း ဆိုတာကို စာရြက္ထဲမွာ သာ တန္ဖိုးထားတဲ႕ ျမန္မာျပည္ …

ေဂၚရခါး ရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ ကိုက ရဲရင့္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္းနဲ႕ ရိုးသားျခင္းပါ၊ ဒါေပမဲ့ကေန႕ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ကို နင္းေခ်ခံေနရသလို ခံစားရပါတယ္၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေပ မဲ့ က်ေနာ္တို ႔ရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္(အမိျမန္မာျပည္ အေပၚသစၥာရွိျခင္း) ကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းတရား (လြိုင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြတ္ခ်ိဳ႐ြာက တပ္သား ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဆြတ္ဗဟာဒူးရိုင္း ရဲ႕ အစ္မေနအိမ္ ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ထဲ က ေနထိုင္လာ တဲ့ေျမေနရာ ကို တပ္ေျမ နဲ႕မလြတ္ လို႔ဆိုၿပီး ၊ တရားစြဲၿပီး ေထာင္ ၁ လ ခ်လိဳက္ တာမ်ိဳး အပါ အဝ င္အျခားကိစ ၥ)ေတြရွိေန ပါေစ အပ်က္စီးခံ မွာ မဟုတ္တာ ကိုေတာ့ ကမာၻေျမကို တိုင္တည္ၿပီး က်ိန္ဆိုရဲ ပါတယ္ ။

တိုင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္တဲ႕ သူရဲေကာင္း ဆိုတာကို စာရြက္ထဲမွာ သာ တန္ဖိုးထားတဲ႕ ျမန္မာျပည္ …

Sanjay Mech

ျမန္မာျပည္ဖြားေဂၚရခါး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *