ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရျပီး လူနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းျပီးပါက ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္ကူးစက္မခံရေစနိုင္တဲ့ ခံနိုင္ရည္ရွိမႈဟာ လပိုင္းအတြင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားနိုင္ဟု ထုတ္ျပန္

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံ ရၿပီး ျပန္လည္ သက္သာလာ တဲ့ ကိုဗစ္-19 လူနာေတြ မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္ကူးစက္မ ခံရနိုင္ရန္ အကူအညီေပးနိုင္ တဲ့ ၎တို ႔ရဲ႕ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ( ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ခံနိုင္ ရည္ရွိမႈ ) ဟာ လပိုင္း အတြင္း ေပ်ာက္ဆုံး သြားနိုင္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႕ က ထုတ္ျပန္လိုက္ တဲ့ သုေတသန အရ သိရွိရ ပါ တယ္ ။

ယခု သုေတသနေတြ႕ ရွိခ်က္ က အစိုး ရေတြအေန နဲ႕ ကပ္ေရာဂါ ကို မည္သို႔ တုံ႕ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ သိသာထင္ရွားတဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိနိုင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ King’s College London မွ သုေတသီေတြ ဦးေဆာင္ တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေနျပန္ေကာင္းလာ တဲ့ ကိုဗစ္ လူနာေတြ ရဲ႕ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္မကူးစက္နိုင္တဲ့ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့ သို႔ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ေလ့လာမႈ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရျပီး လူနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းျပီးပါက ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္ကူးစက္မခံရေစနိုင္တဲ့ ခံနိုင္ရည္ရွိမႈဟာ လပိုင္းအတြင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားနိုင္ဟု ထုတ္ျပန္

သုေတသီေတြက ကိုဗစ္-19 လူနာ ၉၀ ေက်ာ္ မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တိုက္ထုတ္နိုင္တဲ့ ပဋိပစၥည္းထြက္ရွိမႈနဲ႕ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် အေျပာင္းအလဲကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေသြးစစ္ေဆးမႈေတြအရ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါ လကၡဏာ မျပင္းထန္သူေတြ မွာလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကို တုံ႕ျပန္တဲ့ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ပဋိပစၥည္းအခ်ိဳ႕ ေတြ႕ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္ သုံးလၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ကိုဗစ္-19 မျဖစ္ေစရန္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ တိုက္ထုတ္ တဲ့ ပဋိပစၥည္းမ်ား ၁၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဆက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ လူနာေတြရဲ႕ ေသြးအတြင္းမွာေတာ့ သုံးလၾကာၿပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္ကူးစက္မခံရနိုင္ေစ တဲ့ ပဋိပစၥည္းမ်ား မေတြ႕ရဘူးေတာ့ဘူး လို႔ ဆို ပါတယ္။

လူ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ကဲ့သို႔ ျပင္ပမွ အႏၲရာယ္တစ္ခု ေတြ႕ရွိရ ပါက ခႏၶာကိုယ္ ရွိ ဆဲလ္ေတြက အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ရွာေဖြ သတ္ပစ္ ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က ထိုသို႔ တုံ႕ျပန္လုပ္ေဆာင္ရာ မွာ ပဋိပစၥည္းမ်ား ထုတ္လႊတ္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ေစ တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ကဲ့ သို႔ အရာေတြ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ တိုက္ထုတ္ ပါတယ္။

လူတစ္ဦးမွာ လုံေလာက္တဲ့ ပဋိ ပစၥည္း မ်ား ရွိေနသမွ် ေရာဂါ မဝင္နိုင္ဘဲ ၎အတြက္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ခံနိုင္ရည္ရွိေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနအရ တုပ္ေကြး ကဲ့ သို႔ အျခား ဗိုင္းရပ္စ္ေတြဟာ တစ္ႀကိမ္ ကူးစက္ခံရသူ တစ္ဦးအတြက္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ခံနိုင္ရည္ရွိသြားၿပီး ထိုဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္ကူးစက္ မခံရနိုင္ေပမဲ့ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ေစ တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (SAR-CoV-2) ကေတာ့ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူရဲ႕ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ခံနိုင္ရည္ဟာ ထိုဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္ကူးစက္မခံရေစရန္ အကူအညီအျဖစ္ မယူဆနိုင္ေၾကာင္းနဲ႕ ထိုကိုယ္ခံစြမ္းအား ခံနိုင္ရည္ရွိေနမႈဟာ လအနည္းငယ္ ထက္ ပိုမၾကာနိုင္ေၾကာင္း King’s College London မွ သုေတသီေတြ ဦးေဆာင္ တဲ့ ေလ့လာမႈရလဒ္ က ေျပာထားေၾကာင္း AFP သတင္းမွာ ေဖာ္ျပ ပါတယ္ ။ဓူ၀ံ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *