ကမာၻေပၚ မွာ ဘာသာမဲ့ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

၁။ ဆြီဒင္ ( ၈၅ % ) ဘာသာမဲ့ – ကမာၻေပၚရွိ ဆင္းရဲေသာနိုင္ငံမ်ား ကို ကူညီလ်ႈဒါန္းရာ တြင္ ကမာၻ႔နံပါတ္ တစ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာနိုင္ငံ ၊ IT နည္းပညာ ထိပ္တန္းနိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။

၂။ ဒိန္းမတ္ ( ၈၀ % ) ဘာသာမဲ့ – စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳခံထားရၿပီး ဆြီဒင္ကဲ့သို. ဆင္းရဲေသာနိုင္ငံမ်ားအား လ်ႈဒါန္းမႈျမင့္မားေသာနိုင္ငံျဖစ္ သည္ ။

ကမာၻေပၚ မွာ ဘာသာမဲ့ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

၃။ ေနာ္ေဝ ( ၇၂ % ) ဘာသာမဲ့ – UNDP မွ ေနထိုင္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာနိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာနိုင္ငံ၊ လူအခြင့္အေရးအလြန္ျမင့္မားေသာနိုင္ငံျဖစ္ သည္ ။

၄။ ဖင္လန္ ( ၇၀ % ) ဘာသာမဲ့ – ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္တတ္ေသာ လူအမ်ားစုေနထိုင္ၿပီးႏွစ္စဥ္အေနာက္နိုင္ငံမ်ားတြင္ သခ်ာရၤမွတ္အားႏွင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္ရမွတ္အား အမ်ားဆုံးနိုင္ငံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရ သည္ ။

၅။ ဂ်ပန္ ( ၆၅ % ) ဘာသာမဲ့ – စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းေသာနိုင္ငံ၊ အာရွရွိဆင္းရဲေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားေပးေသာနိုင္ငံ၊ လူတစ္ဦးျခင္း ကိုယ္ပိုင္ အသိစိတ္ျဖင့္ စည္းကမ္း ရွိေသာနိုင္ငံ၊ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚ မွာ ဘာသာမဲ့ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

၆။ ေတာင္ကိုးရီးယား ( ၅၂ % ) ဘာသာမဲ့ – GDP ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ေနေသာနိုင္ငံ စည္းကမ္းေကာင္းေသာနိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔နည္းပညာေကာင္းေသာနိုင္ငံ၊ ၎တို႔၏ ဖက္ရွင္ႏွင့္႐ုပ္သံဇတ္လမ္းမ်ားကို ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကို လႊမ္မိုးေအာင္စြမ္းေဆာင္နိုင္ေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္။

(မွတ္ခ်က္) ဆင္းရဲ ၍၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ဉာဏ္စြမ္းမရွိေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ားေပါ မ်ားေသာ၊ စစ္ပြဲမ်ားအေတာမသတ္ေသာနိုင္ငံမ်ား အတတ္ပညာနည္းပါး၍၊ လူ.အခြင့္အေရးအားနည္းေသာနိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဘာသာတရားအလြန္ကိုင္းရွိုင္းေသာနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေပ မည္ ။

ကမာၻေပၚ မွာ ဘာသာမဲ့ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသည္ (၉၉.၉ %) ဘာသာတရားကိုင္းရွိုင္းသူမ်ားေန ထိုင္ၿပီး ပဋိပကၡအျဖစ္မ်ားဆုံး ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိဆုံးနိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ UNDP မွ ကမာၻေပၚတြင္ေနထိုင္ရန္ မသင့္ဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါ သည္။

ဘာသာမဲ့နိုင္ငံမ်ားမွ ဘာသာေရး ထြန္းကားေသာ နိုင္ငံမ်ား ကို ျပန္လည္ လႈဒါန္းရေသာအျဖစ္တြင္ ဘာသာေရး ထြန္းကားေသာ နိုင္ငံမ်ားက အလႉခံျခင္းသာလွ်င္ အလြန္အႀကီးမားဆုံး တီထြင္မႈ အျဖစ္သာ က်န္ရွိေနေတာ့ သည္ ။ မည္သို႔ မည္ပုံ အေၾကာင္း ျပၿပီး အလႉ ခံရမည္ဆိုတာကိုက သူတို႔၏ တီထြင္မႈ ပင္ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚ မွာ ဘာသာမဲ့ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

ဘာသာမဲ့ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမတၱာတရားထြန္းကား ၍ လူသတ္ေသာ အျပစ္ရွိသူပင္ ႀကိဳးစင္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မလုပ္ေတာ့ေပ။ ဘာသာေရး ထြန္းကားေသာ နိုင္ငံမ်ားသည္ကား ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္လာလွ်င္ အကဲဆတ္မခံ ရိုက္ ပုတ္ သတ္ျဖတ္ မီးရွို႔ ဖ်က္ဆီးျပစ္ဖို႔ဝန္မေလး ၾကေသာ မဟာဂ႐ုဏာရွင္မ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ၾကသည္။ သည္းခံျခင္း – Peace ၿငိမ္းျခမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို Special ႏႈတ္မွ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုေသာ လည္း ဘယ္သူမွ သည္းမခံ။

ကမာၻေပၚ မွာ ဘာသာမဲ့ အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ ၾကေသာ နိုင္ငံမ်ား

ဘာသာမဲ့ နိုင္ငံမ်ား အိပ္စား ကာမ ေလွ်ာ့၍ တီထြင္ႀကံစခ်ိန္ ပိုေပးေနခ်ိန္.. ဘာသာေရးထြန္းကားေသာ နိုင္ငံမ်ား တြင္ သက္ငယ္ျပဳက်င့္မႈ ကိုယ့္သမီးပါမခ်န္ ျပန္က်င့္မႈ ေန႕ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူျပတ္သည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ထဲ မသြားရဲေလာက္ေအာင္ ကာမတႏွာအားႀကီး လြန္းမႈ အိပ္စားကာမျဖင့္ မူးယစ္ေသာက္စား ကာ ဘာသာမဲ့နိုင္ငံမ်ားမွ တီထြင္ႀကံစေသာ ပစၥည္းမ်ားအား မွိန္ရည္ ရွက္ရည္ အသုံးျပဳၾက သည္ ။

Maung Maung

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *