သမိုင္းထဲက အထင္ကရ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ သိၾကားမင္း ၏ အရိႏၵမာလွံတံႀကီး ဘယ္ေရာက္ေန လဲ

ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ သိၾကားမင္း ၏ အရိႏၵမာလွံတံႀကီး ဘယ္ေရာက္ေနလဲ…

သိၾကားမင္း သည္ ဘီစီ ၆၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဒဂုန္၌နန္း တက္ခဲ့သည့္ ဒဂုန္မင္းဆက္ ၏ ၃၂ ဆက္ေျမာက္ ဘုရင္ ဥကၠလာပ မင္းႀကီး ၏ ခမည္းေတာ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ သိၾကားမင္း ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ မယ္လမုတို႔ မွ ဥကၠလာပမင္းႀကီး ကို ဖြားျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။

ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ တည္စဥ္ ကလည္း သိၾကားမင္း သည္ သားေတာ္ ဥကၠလာပမင္းႀကီး ၊ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ႏွင့္ အတူ ပါခဲ့ေသး သည္။ သိၾကားမင္း၏ အရိႏၵမာလွံတံကို အေစာဆုံး ဆက္သခံခဲ့ရသူမွာ ဒြတၱေဘာင္မင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ သည္ ။

ဒြတၱေဘာင္ သည္ သိၾကားမင္းႏွင့္ အေတာ္အတန္ ရင္းႏွီးသူဟု ဆိုနိုင္ ပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုံအဆင့္ဆင့္ပါ နန္းေတာ္ ၃ ေဆာင္ ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ ဒြတၱေဘာင္မင္း၏ လက္ကိုဆြဲလ်က္ နန္းတင္ေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

သမိုင္းထဲက အထင္ကရ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ သိၾကားမင္း ၏ အရိႏၵမာလွံတံႀကီး ဘယ္ေရာက္ေန လဲ

ထိုစဥ္တြင္ သိၾကားမင္း က ဒြတၱေဘာင္အား အရိႏၵမာလွံတံကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

အရိႏၵမာ သည္ ပုဂံေခတ္ဦး တြင္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ပုဂံတြင္ မင္းေလာင္းေပၚေနသည္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈလိုသည့္ ကြမ္းေဆာ္လုလင္အား အဘိုးအိုေယာင္ေဆာင္ထား သည့္ သိၾကားမင္းက ျမင္းကိုေပးအပ္ရာတြင္ အရိႏၵမာလွံတံ လည္း ပါဝင္ခဲ့ သည္ ။

ကြမ္းေဆာ္ လုလင္ သည္ ေက်ာင္းျဖဴမင္းအျဖစ္ ပုဂံတြင္ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့ၿပီးေနာက္ နန္းက်သြားေသာ အခါ အရိႏၵမာလွံတံက သားေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။

စုကၠေတးမင္းက အမိကြဲ ညီေတာ္ အေနာ္ရထာ မင္းသားအေပၚ ေမာက္မာေစာ္ကား လာသည္ ကို နန္းက်ဘဳရင္ ေက်ာင္းျဖဴမင္းက မေက်မနပ္ျဖစ္ ကာ တန္ခိုးထက္လွေသာ အရိႏၵမာလွံတံကို သားေတာ္ အေနာ္ရထာထံ သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနာ္ရထာ လက္ထက္ တြင္ အရိႏၵမာလွံတံက အထူးထင္ရွား ခဲ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အရိႏၵမာလွံတံအေၾကာင္း ေႏွာင္းေခတ္ျပည္သူတို႔ သိရွိလာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနာ္ရထာ ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဥႆာပဲခူးမွျပန္ လာေသာ က်န္စစ္သားအေပၚ မဏိစႏၵာမင္းသမီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိ အမ်က္ေတာ္ရွကာ အရိႏၵမာလွံတံျဖင့္ ပစ္လိုက္သည္ ။

ဤတြင္ အရိႏၵမာလွံတံက ေႏွာင္ႀကိဳး ကို ထိမွန္ျပတ္ေတာက္ သြားရာ က်န္စစ္သား က လွံတံ ကို ေကာက္ယူေျပးေတာ့သည္ ။ သို႔ျဖင့္ အရိႏၵမာလွံတံသည္ က်န္စစ္သားလက္ထဲ သို႔ ေရာက္သြား၏ ။

က်န္စစ္သား သည္ ေက်ာင္းျဖဴရပ္ရွိ မထီးေက်ာင္း သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သံပုရာခ်ဥ္သီးမ်ားကို လွံတံျဖင့္ ထိုးဆြတ္စားေသာက္ေလရာ သံပုရာသီးမ်ားက ခ်ိဳျမသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

က်န္စစ္သားႏွင့္ သိၾကားမင္းတို႔ကလည္း အလြမ္းသင့္ၾကဟန္ တူပါသည္။ သိၾကားမင္းသည္ မိမိ၏ အရိႏၵမာလွံတံ က်န္စစ္သားလက္တြင္း သို႔ ေရာက္သြားသည္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံထားပုံရသည္။အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္က မၿပီးျပတ္ခဲ့သည့္ ေ႐ႊစည္း ခုံေစတီေတာ္ကို ဆက္လက္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ရာတြင္ သိၾကားမင္းသည္ ပန္းရံႀကီးေယာင္ေဆာင္၍ ဝင္ေရာက္ကူညီခဲ့ေသးသည္ ဆို၏။

သိၾကားမင္းက ေက်ာက္ေ႐ြလုပ္ငန္း၊ သ႐ြတ္က်ံ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။ထို႔ျပင္ ေ႐ႊစည္းခုံေစတီေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္မွ ေက်ာက္ျခေသၤ့႐ုပ္တုကိုပင္ ဝင္ေရာက္ထုလုပ္ေပးခဲ့သည္ ဆို ပါသည္။

သမိုင္းထဲက အထင္ကရ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ သိၾကားမင္း ၏ အရိႏၵမာလွံတံႀကီး ဘယ္ေရာက္ေန လဲ

က်န္စစ္သား၏ အရိႏၵမာလွံတံသည္ သူ႕အားဆက္ခံသည့္ ေျမးေတာ္ အေလာင္း စည္သူမင္းထံ သို႔ ဆက္လက္ေရာက္ ရွိသြားသည္ ဟု မွန္းဆရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ားတြင္ အရိႏၵမာလွံတံအေၾကာင္း စိုးစဥ္းမွ် မေတြ႕ရေတာ့။ အေလာင္းစည္သူမင္းကို ဘိသိက္ေပးခဲ့သူက သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေၾကာင့္လည္း အရိႏၵမာလွံတံသည္ အေလာင္းစည္သူထံတြင္ ရွိမည္ဟု မွန္းဆမိျခင္း ျဖစ္သည္။ပုဂံေခတ္၊ အင္းဝေခတ္ စသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္သာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အရိႏၵမာ အေၾကာင္းက သဲလြန္စပင္ မရေတာ့။

အရိႏၵမာလွံတံ ရာဇဝင္ထဲမွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း ကို ဘဝင္မက် ျဖစ္ေနမိသည္။ မဆီမဆိုင္ အေတြးက အရိႏၵမာဆီ သို႔ ေရာက္ေနမိသည္။

ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ သမိုင္းစာအုပ္မ်ား ကို ဖတ္တိုင္း သတိထား ရွာေဖြရမည့္ ေဝါဟာရမ်ားထဲ တြင္ အရိႏၵမာ ပါလာသည္ ။အရိႏၵမာလွံ ဘယ္ေရာက္သြားသနည္း။ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ားကို ဖတ္ရင္း အေတြးေပါက္လာ မိသည္။

အရိႏၵမာလွံသည္ သိၾကားမင္းပိုင္ လွံတံျဖစ္သည္ ။ တန္ခိုးထက္ေသာ လွံတံလည္း ျဖစ္သည္။ သံပုရာသီး အခ်ဥ္ကိုပင္ ခ်ိဳနိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။

သိၾကားမင္းက ဘုရင္တစ္ပါးပါးအေပၚ စိတ္ခုၿပီး အရိႏၵမာလွံတံ ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူသြားေလသလား အေတြးနယ္ခ်ဲ့မိသည္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာရင္ေတြ႕ ဆိုသကဲ့သို႔ အရိႏၵမာလွံတံကို အမွတ္မထင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိရေတာ့သ ည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ၏ အမိန့္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ အမွတ္မထင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္၏ ။

၉ ဧၿပီ ၁၇၅၆ တြင္ သိၾကားမင္းထံ မွ စာလႊာအျဖစ္ အမိန့္ေတာ္ထုတ္ျပန္ရာ၌ အရိႏၵမာလွံတံ ပါဝင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သိၾကားမင္းထံမွ စာလႊာ၌ “ငါ့ကို လည္း ဘုရားသခင္ ပရိနိဗၺာန္ ယူေတာ္မူခါနီး ၌ သာသနာေတာ္ျမတ္ ကို ေစာင္မရမည္ အမိန့္ေတာ္ရွိ၍ ကုန္းေဘာင္ျပည္မင္းကို ငါ ေစာင္မရသည္။ ဆင္ျဖဴလည္း ၅ စီး ငါေပးၿပီ ။ အရိႏၵမာလွံလည္း ငါ အပ္ၿပီ´´ ဟူ၍ ပါရွိ ပါသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း ၌ အေလာင္းမင္းတရား အမိန့္ေတာ္မ်ားတြင္ “အရိႏၵမာ စၾကာေ႐ႊလွံရ အေဆာင္ေဆာင္ေသာ ျပာသာဒ္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ´´ စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရားေနာက္ပိုင္း ဆက္ခံၾကသည့္ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ားလက္ထ က္တြင္ အရိႏၵမာလွံတံအေၾကာင္း လုံးဝ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေတာ့ေခ် ။

အရိႏၵမာလွံတံကား ေပ်ာက္ျခင္းမ လွ ေပ်ာက္သြားျပန္ေလၿပီ။…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *