လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔ အလံ လာစိုက္ခ်င္ေန ေသာ ရွီတရုတ္ နွင့္ ဖ်က္ျမင္း ပူတင္ ၏ ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

ဖ်က္ျမင္း ပူတင္ ၏ ကမ႓ာ့ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း ( သို႔ ) ကမ႓ာ့အေရးနဲ႔ အတူ ေျပာင္းလဲရေတာ့ မၫ့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး

လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေ သာ တရုတ္

တရုတ္ ဟာ ျမန္မာ့အေရး မွာ ဘာမွ လုပ္မရေတာ့ ၊ ေနာက္ဆ‌ံုး ဝွတ္ဖဲ ပစ္မွတ္အေန နဲ႔ ၀ ကို ပြဲထုတ္ၿပီး ၿခိမ္း‌ေျခာက္ ဟန႔္လာ ပါၿပီ။ ဒါဟာ ဘာ ကို ေျပာတာလဲဆိုရင္ အစိုးရကို ပစ္မွတ္ ထားၿပီး၊ ကမ႓ာ့အေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းေရးမွာ US နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး သူ႔ကို အာခံ ကန္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ၀နဲ့ ေပးေတြ့ၿပီး ျပည္တြင္းကို ဖ်က္စီးပစ္မယ္ဆိုတဲ့ ရာဇသံနဲ႔ အလားသ႑န္တူညီ ပါတယ္ ။ ဒီအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္မရ ေအေအနဲ႔ ေပးေတြ့မရတဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာ၊ ဝကို ပြဲထြက္‌ေစၿပီး ျမန္မာကို ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ဖ့္ို၊ အခက္ခဲျဖစ္ေစဖို႔ ႀကိဳတင္စီမံ ထား တဲ့ ၀‌ေျခဥ ကို ျပၿပီး၊ ယခု အခါ ရာဇသံေပးတဲ့ အထိ ၿဖဲေျခာက္လာတာ ကို ေတြ့ရတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ဒီဇာတ္ မွာ တရုတ္ MA ၀ တို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ နဲ႔၊ ကမ႓ာ့အေရး နဲ႔ ျပည္တြင္းေရးမွာ ထြက္ေပါက္ရေအာင္ MA ရဲ့ အႀကံစနက္ အစီအမံနဲ႔ ဗ်ဳဟာေတြ ပါမလား ေတြးဆၾကၫ့္ရ ပါမယ္။ သတိထားရပါမယ္။

လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေ သာ တရုတ္

ေနာက္ ရခိုင္ကို ေအေအနဲ႔ ရယူ လို႔ မရတဲ့ အဆံုး၊ ေနာက္ထပ္ ခ်ိန္ ကိုက္ ဗံုးေတြျဖစ္ တဲ့၊ ယခု တရုတ္ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္း မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေန တဲ့ တရားမ၀င္ ေလာင္းကစား နဲ႔ ‌ေရႊကုကၠိ ုလ္ တရုတ္အိမ္ရာၿမိဳ႔ေတြဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ကို ေနွာင့္ယွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း US ကလည္း သတိေပး ထုတ္ျပန္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တရုတ္တို႔ဟာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းမွာ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္မႈ မရိွပဲ၊ အစိုးရရဲ့ တရား၀င္ နဲ႔ အမိန႔္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါပဲ ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔၊ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားကို ေထာင္ထား လုပ္‌ေ‌ဆာင္ထားသည္ ဆိုတာ၊ ဘဂ္ါလီအေရး၊ ေအေအ၊ ေရႊကုကၠိ ုလ္ၿမိဳ႔၊ ျမစ္ဆံု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွ ဓာတုတြင္းထြက္ ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္ စီမံကိန္း ၊ မန္းေလး ၌ အေျခတည္ျပဳ ထားမႈမ်ား၊ စသၫ့္ တရား၀င္ေရာ မ၀င္ေရာ ျမန္မာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကစားဖို႔ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသည္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္ သည္ ။

လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေ သာ တရုတ္

သို ႔ေၾကာင့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ထိုသို႔ တရုတ္ခ်ဳပ္လွယ္မႈနဲ႔ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္နဲ ႔၊ ႏိုင္ငံ အတြင္း စစ္မွန္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရရိွ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္၊ ကိုယ္တိုင္ဉ္ီးေဆာင္ကာ ကမ႓ာ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ အတြက္၊

လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေ သာ တရုတ္

ယခု အခါ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ အိနိၵယနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဂ်ပန္နဲ႔ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူအတြက္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား တည္ေထာင္ ျပဳလုပ္ေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံတိုးတတ္ေစေရး နဲ႔ အလု ပ္ကိုင္မ်ား ရရိွေရးတို႔အျပင္၊ ကမ႓ာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံကုန္သြယ္မႈတို႔ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာေစရန္၊ ၀င္ေရာက္လာေစရန္နွင့္ ျမန္မာျပည္ဟာ သန႔္ရွင္းေသာ ကမ႓ာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႔မႈအေကာင္းဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံ အျဖစ္ ပံုေဖာ္ျပသလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ ယခု အေမရိကန္ကပါ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေျချပဳရန္ စိတ္၀င္စား ေျပာလာေနၿပီ ျဖစ္ေလ သည္။

သို႔ ေၾကာင့္ ထိုအေျခေနသို႔ေရာက္ရိွေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေနေ သာ လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရႏွင့္ အေမ်ာ္ျမင္ ႀကီးမားစြာ ႏိုင္ငံ ကို ေျပာင္းလည္း ဖန္တီး တည္ေဆာက္ေနေသာ ရလဒ္ေၾကာင့္၊ ယခုအေျခေနမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာပါက ႏိုင္ငံတြင္း ခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့ တရုတ္နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရဲ့၊ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား သိမ္းယူထားမႈမ်ားနဲ႔ လက္ ဝါးႀကီးအုပ္ ေမာင္ပိုင္ စီးသြားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တေျဖးေျဖးနဲ႔ လံုးပါးပါး၍ အေရးယူမႈမ်ားနဲ႔အတူ ေလ်ာ့ပါး ကြယ္ေပ်ာက္လာေတာ့ မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

သို႔ေၾကာင့္ ထို အေျခေန ကို ျပည္တြင္းစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အက်ိဳးတူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တရုတ္မွ လက္မခံလိုေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ဖန္တီးထားတဲ့ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားနဲ႔ အတူ၊ ၀ကို ပြဲထုတ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရး ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန႔္လာေနေသာေၾကာင့္၊ ထိုအေျခေနမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊

NLD ပါတီ ျပည္သူ႔အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲႏိုင္ၿပီး အာဏာျပန္ရမွ ျဖစ္သလို၊ ထိုမွတဆင့္ ‌ေျခဥျပင္ဆင္ၿပီး၊ စစ္တပ္ကို ျပည္သူပိုင္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ လူတစ္စု စစ္တပ္မွေန တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာ့ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ၿပီး၊ စစ္တပ္ဟာ မူလေနရာ အစိုးရေအာက္မွာ၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ဒိုးတူေပါင္းဖက္ ‌ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မွ ေျပာင္းလဲမွရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊

ယခု အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵသည္၊ တပ္မေတာ္အား လူတစ္စု တပ္မေတာ္ အာဏာရွင္စစ္တပ္မျဖစ္ေစရန္အတြက္၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေ သာေၾကာင့္၊ ဒါဟာ စစ္တပ္ကို ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပိဳကြဲေစခ်င္၍ ၿဖိဳခြဲေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူတရပ္လံုး အထူး သတိထား ေလးနက္စြာ သိေစခ်င္သည္။

လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေ သာ တရုတ္

သို႔ေသာ္ လူတစ္ နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွမူ၊ ဒါကို ႏိုင္ငံအတြက္မဟုတ္ပဲ၊ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြား စြန႔္လႊတ္ေရးအတြက္ကို မစြန႔္လႊတ္ႏိုင္ပဲ၊ အမ်ိဳးသားေရး အေၾကာင္းျပကာ၊ တပ္မေတာ္ကို ၿဖိဳခြဲေနၾက တယ္ ဟု သပုတ္ေလလႊင့္ အသံေကာင္း ဟစ္ၿပီး၊ လူထုအား နားလည္ပါးရိုက္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ ကို အထူးသတိျပဳျပီး၊

လူထုမွလည္း ထိုအမွားအမွန္ကို ခြဲျခားၿပီး အစိုးရ နဲ႔ ျပည္သူဟာ စစ္တပ္ကို ၿဖိဳခြဲေနသလား၊ ကိုယ္က်င့္ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံ့အတြက္ျဖစ္ေသာ၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ က်င့္သံုး ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ စစ္တပ္ကို ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ေန သလား ဆိုတာ၊ ေသခ်ာ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သိၿပီး၊ ႏိုင္ငံတိုးတတ္ဖို႔အတြက္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားကို ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ကို

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွေန အၿပီးအပိုင္ ထြက္ခြာ သြားနိုင္‌ေစရန္ အတြက္၊ လူတစ္ စုစစ္တပ္မွေန ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ စစ္တပ္အျဖစ္ တိုးတတ္ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရိွေရးအတြက္၊ အစိုးရႏွင့္အတူ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအား ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ မိမိႏိုင္ငံ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ကို ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ေပရာ၊ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး၊ တရားမ်ွတေသာ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္ၿမဲေသာ၊ ႏိုင္ငံလူမ်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ေသာ၊ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ စစ္စစ္ဧကန္ အမွန္ ျဖစ္လာမည္ဆိုတာ သိေစခ်င္ သည္ ။

လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေ သာ တရုတ္

သို႔ေၾကာင့္ ထိုအခြင့္အေရးသည္ ယခုအခါ ကမ႓ာ့အေရးနဲ႔ အတူ ျမန္မာ့အေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျပာင္းအလဲကို ေကာင္းစြာ အက်ိဳးျပဳ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ၊ ျပည္သူမ်ားမွ ထိုအခြင့္အေရး မ်ားအား လက္မ လြတ္ပဲ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရနဲ႔အတူ အတူယွဉ္တြဲ ရပ္တည္ၿပီး၊ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံတာ္အား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ဖို႔ အသင့္လုပ္‌ထားၾက ပါေတာ့ဟု အသိေပး ရင္း၊

မ ဟုတ္ရင္‌ေတာ့ ႏိုင္ငံအား စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းအက်ိဳးကို ရသေလာက္ သဲ့ယူေနေသာ တရုတ္အစိုးရ၏ ခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္တြင္၊ ပ်က္စီးျခင္းအတိသို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားႏိုင္ သည္ ဆိုတာ အထူး သတိျပဳရင္း၊ ယခု ျမန္မာ့အေရးဟာ ကမ႓ာ့အေရးနဲ႔ ထပ္တူ လိုက္ပါၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ဟာ ျမင့္တက္ နိမ့္က်စြာနဲ႔ အဆိုးအေကာင္း ဒြန္တြဲလ်က္ ၊ ခန႔္မွန္းမရေသာ အေနထားတြင္ တည္ရိွေနၿပီး၊ ထိုအေနထားမွေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီ ္တင္ႏိုင္မၫ့္သူမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလ်ွင္ ရိွသည္ ဟု ထပ္ေလာင္း အသိေပး ေျပာ ပါရေစ။

အ ဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ .. ယခုကမ႓ာ့အေရး မွာ အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ဟာ အခ်ိန္မေရြး စစ္ထျဖစ္ႏိုင္သၫ့္ အေနထား အေျခေနနဲ႔၊ ျဖစ္ခဲ့လ်င္ ျပည္တြင္းေရး အေျခေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ ဟာ လည္း မည္သို႔ ေရြ့လ်ား စီးဆင္းမည္ ဆိုတာ၊ မည္သူမ်ွ အတိအက် မသိရိွ သလို၊ ျပည္သူ အားကိုးမရတဲ့ စစ္တပ္မွလည္း မည္သို႔ မည္ပံု ရပ္တည္မည္ ဆိုတာ ၊ ခုထိ ဝိဝါဒ မကြဲျပား ေသး သလို ၊ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ မွာ စစ္ေရးတင္းမွာမႈနဲ႔အတူ၊ အိနိၵယ မွလည္း နယ္စပ္ မွာ အသင့္ အေနထားျပင္ဆင္ေနမႈ စသည္တို႔ကို ေန့စဉ္ နဲ ႔အမ်ွ ျမင္ေတြ့ေန ရ ၍ ယခုအခါ .. ဆက္မည္။

သံုးသပ္မႈ ‌အေနျဖင့္သာ – မင္းၾကည္ညိုေန Thu July 30 0020 အပိုင္း ( ၂ ) ဆက္မည္ ။

Unicode

ဖျက်မြင်း ပူတင် ၏ ကမ္ဘာ့ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှု များ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း ( သို့ ) ကမ္ဘာ့အရေးနဲ့ အတူ ပြောင်းလဲရတော့ မည့် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး

လွှတ်တော်ရှေ့ သူ့အလံ လာစိုက်ချင်နေေ သာ တရုတ်

တရုတ် ဟာ မြန်မာ့အရေး မှာ ဘာမှ လုပ်မရတော့ ၊ နောက်ဆ‌ုံး ဝှတ်ဖဲ ပစ်မှတ်အနေ နဲ့ ၀ ကို ပွဲထုတ်ပြီး ခြိမ်း‌ခြောက် ဟန့်လာ ပါပြီ။ ဒါဟာ ဘာ ကို ပြောတာလဲဆိုရင် အစိုးရကို ပစ်မှတ် ထားပြီး၊ ကမ္ဘာ့အရေးနဲ့ ပြည်တွင်းရေးမှာ US နဲ့ပူးပေါင်းပြီး သူ့ကို အာခံ ကန်ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဝနဲ့ ပေးတွေ့ပြီး ပြည်တွင်းကို ဖျက်စီးပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ရာဇသံနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူညီ ပါတယ် ။ ဒီအတွက် သူကိုယ်တိုင် ခြိမ်းခြောက်မရ အေအေနဲ့ ပေးတွေ့မရတဲ့ နောက်ဆုံးမှာ၊ ဝကို ပွဲထွက်‌စေပြီး မြန်မာကို ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်ဖ့ို၊ အခက်ခဲဖြစ်စေဖို့ ကြိုတင်စီမံ ထား တဲ့ ဝ‌ခြေဥ ကို ပြပြီး၊ ယခု အခါ ရာဇသံပေးတဲ့ အထိ ဖြဲခြောက်လာတာ ကို တွေ့ရတယ်။

သို့ပေမယ့် ဒီဇာတ် မှာ တရုတ် MA ၀ တို့ သုံးပွင့်ဆိုင် နဲ့၊ ကမ္ဘာ့အရေး နဲ့ ပြည်တွင်းရေးမှာ ထွက်ပေါက်ရအောင် MA ရဲ့ အကြံစနက် အစီအမံနဲ့ ဗျုဟာတွေ ပါမလား တွေးဆကြည့်ရ ပါမယ်။ သတိထားရပါမယ်။

နောက် ရခိုင်ကို အေအေနဲ့ ရယူ လို့ မရတဲ့ အဆုံး၊ နောက်ထပ် ချိန် ကိုက် ဗုံးတွေဖြစ် တဲ့၊ ယခု တရုတ် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း များနဲ့ လုပ်ဆောင်နေ တဲ့ တရားမဝင် လောင်းကစား နဲ့ ‌ရွှေကုက္ကိ ုလ် တရုတ်အိမ်ရာမြို့တွေဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ကို နှောင့်ယှတ်နိုင်ကြောင်း US ကလည်း သတိပေး ထုတ်ပြန်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့်

တရုတ်တို့ဟာ မြန်မာ့ပြည်တွင်းမှာ အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိပဲ၊ အစိုးရရဲ့ တရားဝင် နဲ့ အမိန့် ခွင့်ပြုချက် မပါပဲ ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကို ချုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုများနဲ့၊ ချိန်ကိုက်ဗုံးများကို ထောင်ထား လုပ်‌ေ‌ဆာင်ထားသည် ဆိုတာ၊ ဘဂ်ါလီအရေး၊ အေအေ၊ ရွှေကုက္ကိ ုလ်မြို့၊ မြစ်ဆုံ၊ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှ ဓာတုတွင်းထွက် ထုတ်လုပ်နေမှုများ၊ ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း ၊ မန်းလေး ၌ အခြေတည်ပြု ထားမှုများ၊ စသည့် တရားဝင်ရော မဝင်ရော မြန်မာအတွက် နိုင်ငံရေးကစားဖို့ ချိန်ကိုက်ဗုံးများကို ပြုလုပ်ထားသည်ဆိုတာ သတိပြုစေချင် သည် ။

သို့ကြောင့် လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နိုင်ငံအတွင်း၊ ထိုသို့ တရုတ်ချုပ်လှယ်မှုနဲ့ တရားမဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့်၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ လျော့နည်းပပျောက်စေရန်နဲ့၊ နိုင်ငံ အတွင်း စစ်မှန်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ရရှိ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်၊ ကိုယ်တိုင်ဉ်ီးဆောင်ကာ ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ကုန်သွယ်မှု အတွက်၊

ယခု အခါ ချင်းပြည်နယ် တွင် အိန္ဒိယနဲ့ ပူးပေါင်းကာ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းကာ ပြည်သူအတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ တည်ထောင် ပြုလုပ်စေပြီး၊ နိုင်ငံတိုးတတ်စေရေး နဲ့ အလု ပ်ကိုင်များ ရရှိရေးတို့အပြင်၊ ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံကုန်သွယ်မှုတို့ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာစေရန်၊ ဝင်ရောက်လာစေရန်နှင့် မြန်မာပြည်ဟာ သန့်ရှင်းသော ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံ့မှုအကောင်းဆုံးနှင့် စီးပွားရေးနိုင်ငံ အဖြစ် ပုံဖော်ပြသလာနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ ယခု အမေရိကန်ကပါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ အခြေပြုရန် စိတ်ဝင်စား ပြောလာနေပြီ ဖြစ်လေ သည်။

သို့ ကြောင့် ထိုအခြေနေသို့ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နေေ သာ လူထုခေါင်းဆောင် အစိုးရနှင့် အမျော်မြင် ကြီးမားစွာ နိုင်ငံ ကို ပြောင်းလည်း ဖန်တီး တည်ဆောက်နေသော ရလဒ်ကြောင့်၊ ယခုအခြေနေများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာပါက နိုင်ငံတွင်း ချယ်လှယ်နေတဲ့ တရုတ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်များ ရဲ့၊ နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းများ သိမ်းယူထားမှုများနဲ့ လက် ဝါးကြီးအုပ် မောင်ပိုင် စီးသွားသော လုပ်ငန်းများမှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ လုံးပါးပါး၍ အရေးယူမှုများနဲ့အတူ လျော့ပါး ကွယ်ပျောက်လာတော့ မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊

သို့ကြောင့် ထို အခြေနေ ကို ပြည်တွင်းစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့ အကျိုးတူ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ တရုတ်မှ လက်မခံလိုသောကြောင့်၊ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ ချိန်ကိုက်ဗုံးများနဲ့ အတူ၊ ဝကို ပွဲထုတ်ပြီး ပြည်တွင်းရေး ကို ခြိမ်းခြောက် ဟန့်လာနေသောကြောင့်၊ ထိုအခြေနေမှ လွတ်မြောက်ရန်၊

NLD ပါတီ ပြည်သူ့အစိုးရမှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲနိုင်ပြီး အာဏာပြန်ရမှ ဖြစ်သလို၊ ထိုမှတဆင့် ‌ခြေဥပြင်ဆင်ပြီး၊ စစ်တပ်ကို ပြည်သူပိုင် တပ်မတော်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ လူတစ်စု စစ်တပ်မှနေ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ မြန်မာ့ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် ထူထောင်ပြီး၊ စစ်တပ်ဟာ မူလနေရာ အစိုးရအောက်မှာ၊ နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဒိုးတူပေါင်းဖက် ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်မှ ပြောင်းလဲမှရမည် ဖြစ်သောကြောင့်၊

ယခု အစိုးရ လုပ်ဆောင် ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒသည်၊ တပ်မတော်အား လူတစ်စု တပ်မတော် အာဏာရှင်စစ်တပ်မဖြစ်စေရန်အတွက်၊ ပြည်သူ့တပ်မတော် ဖြစ်ရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေေ သာကြောင့်၊ ဒါဟာ စစ်တပ်ကို ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် ပြောင်းလဲနေခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး၊ ပြိုကွဲစေချင်၍ ဖြိုခွဲနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူတရပ်လုံး အထူး သတိထား လေးနက်စွာ သိစေချင်သည်။

သို့သော် လူတစ် နဲ့ စစ်အာဏာရှင်များမှမူ၊ ဒါကို နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ပဲ၊ သူတို့အကျိုးစီးပွား စွန့်လွှတ်ရေးအတွက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ပဲ၊ အမျိုးသားရေး အကြောင်းပြကာ၊ တပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲနေကြ တယ် ဟု သပုတ်လေလွှင့် အသံကောင်း ဟစ်ပြီး၊ လူထုအား နားလည်ပါးရိုက် လုပ်ဆောင်နေ သည် ကို အထူးသတိပြုပြီး၊

လူထုမှလည်း ထိုအမှားအမှန်ကို ခွဲခြားပြီး အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူဟာ စစ်တပ်ကို ဖြိုခွဲနေသလား၊ ကိုယ်ကျင့်ကောင်းမွန်သော နိုင်ငံ့အတွက်ဖြစ်သော၊ ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် ကျင့်သုံး ရပ်တည်လုပ်ဆောင်ရန်၊ စစ်တပ်ကို ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်နေ သလား ဆိုတာ၊ သေချာ ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သိပြီး၊ နိုင်ငံတိုးတတ်ဖို့အတွက် တကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ နိုင်ငံ့ရေးရာများကို ဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်ထားသော စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်များ ကို

မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှနေ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာ သွားနိုင်‌စေရန် အတွက်၊ လူတစ် စုစစ်တပ်မှနေ ပြည်သူ့တပ်မတော် စစ်တပ်အဖြစ် တိုးတတ်ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိရေးအတွက်၊ အစိုးရနှင့်အတူ ခြေဥပြင်ဆင်ရေးအား ထောက်ခံလုပ်ဆောင်ပြီး၊ မိမိနိုင်ငံ အတွက် နိုင်ငံရေး ရေချိန်ကို မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရမည် ဖြစ်ပေရာ၊ သို့မှသာ နိုင်ငံတော်ဟာ အေးချမ်းသာယာပြီး၊ တရားမျှတသော၊ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်မြဲသော၊ နိုင်ငံလူမျိုးအတွက် ဖြစ်သော၊ ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော၊ ပြည်သူ့တပ်မတော် စစ်စစ်ဧကန် အမှန် ဖြစ်လာမည်ဆိုတာ သိစေချင် သည် ။

သို့ကြောင့် ထိုအခွင့်အရေးသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့အရေးနဲ့ အတူ မြန်မာ့အရေး ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အပြောင်းအလဲကို ကောင်းစွာ အကျိုးပြု ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ဖြစ်ရာ၊ ပြည်သူများမှ ထိုအခွင့်အရေး များအား လက်မ လွတ်ပဲ၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဦးဆောင်သော အစိုးရနဲ့အတူ အတူယှဉ်တွဲ ရပ်တည်ပြီး၊ ယုံကြည်စွာဖြင့် နိုင်ငံတာ်အား ပြုပြင် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ဖို့ အသင့်လုပ်‌ထားကြ ပါတော့ဟု အသိပေး ရင်း၊

မ ဟုတ်ရင်‌တော့ နိုင်ငံအား စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့ ပြည်တွင်းအကျိုးကို ရသလောက် သဲ့ယူနေသော တရုတ်အစိုးရ၏ ချယ်လှယ်မှုအောက်တွင်၊ ပျက်စီးခြင်းအတိသို့ ဆိုက်ရောက် သွားနိုင် သည် ဆိုတာ အထူး သတိပြုရင်း၊ ယခု မြန်မာ့အရေးဟာ ကမ္ဘာ့အရေးနဲ့ ထပ်တူ လိုက်ပါပြီး၊ နိုင်ငံရေး ရေချိန်ဟာ မြင့်တက် နိမ့်ကျစွာနဲ့ အဆိုးအကောင်း ဒွန်တွဲလျက် ၊ ခန့်မှန်းမရသော အနေထားတွင် တည်ရှိနေပြီး၊ ထိုအနေထားမှနေ လွတ်မြောက်အောင် ကူညီ ်တင်နိုင်မည့်သူမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာလျှင် ရှိသည် ဟု ထပ်လောင်း အသိပေး ပြော ပါရစေ။

အ ဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် .. ယခုကမ္ဘာ့အရေး မှာ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်ဟာ အချိန်မရွေး စစ်ထဖြစ်နိုင်သည့် အနေထား အခြေနေနဲ့၊ ဖြစ်ခဲ့လျင် ပြည်တွင်းရေး အခြေနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန် ဟာ လည်း မည်သို့ ရွေ့လျား စီးဆင်းမည် ဆိုတာ၊ မည်သူမျှ အတိအကျ မသိရှိ သလို၊ ပြည်သူ အားကိုးမရတဲ့ စစ်တပ်မှလည်း မည်သို့ မည်ပုံ ရပ်တည်မည် ဆိုတာ ၊ ခုထိ ဝိဝါဒ မကွဲပြား သေး သလို ၊ တောင်တရုတ် ပင်လယ် မှာ စစ်ရေးတင်းမှာမှုနဲ့အတူ၊ အိန္ဒိယ မှလည်း နယ်စပ် မှာ အသင့် အနေထားပြင်ဆင်နေမှု စသည်တို့ကို နေ့စဉ် နဲ့အမျှ မြင်တွေ့နေ ရ ၍ ယခုအခါ .. ဆက်မည်။

သုံးသပ်မှု ‌အနေဖြင့်သာ – မင်းကြည်ညိုနေ Thu July 30 0020 အပိုင်း ( ၂ ) ဆက်မည် ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *