ဖ်က္ျမင္း ပူတင္ နဲ႔ ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေသာ တရုတ္ အပိုင္း ( ၁ , ၂ ) မဖတ္ကေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္ ။ )

အ ပိုင္း ( ၁ ) ဖတ္ခ်င္ ပါ က လင့္ခ္ ကို ႏွိပ္ ပါ – https://napannsan.com/?p=33592

ဖ်က္ျမင္း ပူတင္ နဲ႔ ကမ႓ာ့ စစ္ေရး လႈပ္ ရွား မႈ မ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရ႔ွ သူ႔အလံ လာစိုက္ခ်င္ေနေသာ တရုတ္ – အပိုင္း ( ၂ )

သို႔အ တြက္ .. တရုတ္ ဟာ US နဲ႔ အေရး အတြက္ အေရ႔ွဘက္ျခမ္း မွာ လႈပ္ရွား မႈျဖင့္၊ ကမ႓ာက ေစာင့္ၾကၫ့္ေ နတဲ့ အ တြက္ MA နဲ႔ ေပၚတင္ ၫွိမရေပ မယ့္ ၊ သူ႔ေမြးစား သား လက္နက္ ကိုင္ေတြ နဲ႔ ရိွ သ မ်ွ အင္အား ကို စုစည္းထားေစၿပီး ၀ ကို ပြဲ ထုတ္ လာ တယ္ ။

ထို႔ အ တူ အီရန္နဲ႔ လည္း မိတ္ ဖက္ ထားၿပီး၊ ရုရွား နဲ႔ လည္း ေပါင္းစည္း ထားတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေျခေနေတြကို ျမင္သေလာက္ တူးဆြၾကၫ့္ရရင္ ..

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

” UWSA ” ၀ ”

တ ရုတ္ ဟာ သူနဲ႔ အနီးဆံုး ဒီအေရ႔ွဘက္ အျခမ္း မွာ စစ္ေရး အတြက္ ေမြးစားသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို စုစည္း ထားၿပီး၊ ထို အ ထဲ က မွ အင္အားေတာင့္တင္းဆံုး ၀ကို ပြဲ ထုတ္ၿပီး ျမန္မာ ကို ၿဖဲေျခာက္ လန႔္ ဟန႔္ ထား တယ္ ။ ဒါဟာ စစ္ေရး အရ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း သ႑န္ေပါ့ ။

ဘာေၾကာင့္ ဆို ေတာ့ သူ တ့္ု္ိ လို ပါခ်ီပါခ်ပ္ အေနထားေလးေတြ နဲ႔ တရုတ္ အားကိုးၿပီး စစ္ေရးထျပမရ ၊ ေနွာင့္ျပမ ရ၊ ေလ့က်င့္ျပမရ ၊ ေလက်ယ္ မရနဲ႔ ဆိုေတာ့ မီဒ္ီယာနဲ႔ ဟန္ ေရးေလာက္ သာျပၿပ္ီး ၊ လူလံုး ထြက္ျပၿပီး ၊ ႏိုင္ငံေရး အ ရ ကန႔္လန႔္ တိုက္ ဟန႔္ျပျခင္း သာ ရတဲ့ အ တြက္ ၊ ဒါဟာ သူ တို႔ စစ္ေရး ျပျခင္း၊ ၿခိမ္း‌ေျခာက္ျခင္း ပဲေပါ့ မဟုတ္ လား ။

အီ ရန္

US က တ ရုတ္ ဘက္ ကို မပါေစ ရန္ အစၥေရး နဲ႔ ထိန္းထား ခိုင္းၿပီး ၊ ေရနံ သေဘာ္၊ ကား ၊ ပိုက္လိုင္း စသၫ့္ တို႔အား ဖ်က္စီး ေဖာက္ခြဲ မီးရိႈ႔ ထားၿပီး ၊ တရုတ္ကို ေရနံျဖတ္ေတာက္ ဖ့္ို နဲ႔ အီရန္ ကို ေအးေဆးေန ဖို႔ သတိေပး ထားေပ မယ့္ ၊

ယခုအခါ စစ္ေရးေလ့ က်င့္ေန တယ္ ဆိုတာ တရုတ္ ဘက္ ကို ပါ ဖို႔ လား ၊ ပါဖို႔ထက္ သူ႔ဂုဏ္ သိက ၡာကို ျပန္ တင္ၿပီး ပါ၀ါ တင္ျပေနျခင္း သာ ျဖစ္သည္ ဟု ေတြးဆ မိသည္။

အ ဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူသာ တ ကယ္ လုပ္ မည္ ဆို သူ႔ကို ႏိွပ္သြားေသာ အစၥေရး ကို ျပန္ေစာ္ျပ ရ မည္ မဟုတ္ လား ။ သို႔ေပမယ့္ တရုတ္အခ်က္ျပမႈနဲ႔ US စတင္မႈ ကို လည္း ေစာင့္ေနဖြယ္ ရိွၿပီး ျပန္မတံု႔ျပန္ တာ လည္း ျဖစ္ မည္ ။

ဒ္ီ အ တြက္ US ရန္မွေန ႀကိဳတ င္ကာကြယ္ၿပီး ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ စစ္ေရးႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခုလို အေမရိကန္ေလယဉ္တင္ သေဘာ္ပံု စံနဲ႔ အေျခ စိုက္ စခန္း နား အထိ ဒံုးက်ည္ မ်ား ပစ္ လႊတ္ၿပီး

စစ္ ေရးေလ့က်င့္ တယ္ ဆိုေတာ့၊ US နဲ႔ တရုတ္ စစ္ျဖစ္ လ်င္ အီရန္ ပါလာႏိုင္ ဖြယ္ ရိွသည္ ဟု ယူဆရၿပီး၊ အစၥေရးကို မတံု႔ျပန္ တာက တရုတ္က အခ်က္မျပေသးလို႔ ျဖစ္ၿပီး၊

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

သူ သာ ျပန္တံု႔ျပန္ရင္ ပြဲက စၿပီး တရုတ္ ပါ၀င္လာ ရေတာ့ မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာ င့္၊ ထို႔အျပင္ US နဲ႔လည္း ပြဲက စၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ယခုအခါ ဟန္ကို မာန႔္ဖို႔ဘို႔အတြက္နဲ႔ ဂုဏ္ သိက ၡာအတြက္၊ စစ္ေရးျပေနၿပီး ျပန္လည္ ၿဖဲေျခာက္ျပေနျခင္းသာ ျဖစ္ သည္ ဟု မွတ္ယူ ျမင္မိသည္။

ေျပာရရင္ အရွက္ခြဲ ခံထားရမႈ ကို အရွက္ေျပ ျပန္လုပ္ျပေနျခင္းပဲ ဟု ျမင္မိေပမယ့္ US ကို အခဲမေက်မႈေၾကာင့္ သတိေတာ့ ထားရပါလိမ့္မည္ဟု။

ရုရွား

ဒီပြဲမွာ ရုရွား ဟာ အထူး အေရးႀကီးၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဖ်က္ျမင္း အျဖစ္ ရိွေနသည္ကို အထူးသတိထား ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာရရင္ ရုရွား ပူတင္သည္ ေငြရရင္ ဘာမဆို လုပ္မၫ့္ လူစားလည္း ျဖစသည္။

သူသည္ အလယ္ဒိုင္ ခြခ်က္ ဝွတ္ဖဲ နဲ႔ ခန႔္မွန္း ရခက္သူ ၿခံခြ လူလည္ျဖစ္၍၊ အင္မတန္မွ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေသြးေအး ဉာဏ္ႀကီးရွင္ျဖစ္၍ စစ္ပြဲရဲ့ အေျချပဳမႈကို ေစာင့္ၾကၫ့္ကစားၿပီး ပြဲရလဒ္အေျဖကို ဆံုးျဖတ္ေပး မၫ့္ ဒိုင္ သို႔ အထိုင္ ဆိုလည္း မမွားေပ။

အ ဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ .. အိနိၵ ကို လက္နက္ေရာင္းၿပီး၊ တရုတ္ကို ပူးေပါင္းကာ ကမ႓ာ့အေရးမွာ ရပ္တည္မည္ဟု ေၾကျငာၿပီး၊ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနမႈကလည္း သူ႔ အတြက္ လား၊ တရုတ္ အတြ က္လား သို႔ တဖက္လွၫ့္ နဲ႔ ပူတင္ႀကီး ဘာေတြလုပ္ ဖို႔ ဟန္ေရးျပေနသလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသလို၊

တရုတ္ကို S400 ေတြ မေရာင္းဘူး ေၾကျငာလိုက္တယ္ ဆိုတာကလည္း ပူတင္ႀကီး ရဲ့ တမင္ မ်က္လွၫ့္ ျပကြက္ေတြသာ လွၫ့္စားမႈေတြသာ ျဖစ္တယ္ဟု မွတ္ယူပါတယ္။

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

အဘယ့္ေၾကာ င့္ဆိုေသာ္ အိနိၵယကို လက္နက္ ေရာင္းၿပီး တရုတ္အား ေရာင္းမည္ ဆိုပါက ရန္တိုက္ေပးရာ က်ၿပီး စစ္ပြဲကို ၾကားကေန ဖန္တီးေနတဲ့ သူဟာ ပူတင္ပါလို႔ ျမင္လာႏိုင္တဲ့ အတြက္ ၊ ထို႔မျပင္ လက္နက္ေ ရာင္းၿပီး ေရာင္းရဖို႔ အတြက္

ႏိုင္ငံျခင္း ခြပ္ခိုင္းၿပီး ၾကားမွေန အျမတ္ထုတ္ယူသူဟာ ရုရွားဟု စြတ္စြဲလာႏိုင္သၫ့္အျပင္၊ စစ္ပြဲကို စတင္ဖို႔ ဖန္တီးေပးရာက်ေသာေၾကာင့္ ပူတင္က ပါးနပ္စြာျဖင့္ မေရာင္းဟု ေၾကျငာ အသိေပးၿပီး

၊ ဒီစစ္ပြဲ မွာ သူမ ပါဟု ေရွာင္လြဲသ႑န္ျပကာ တရုတ္နဲ႔ မိတ္ဖတ္လိုမႈကို မခြာလိုေၾကာင္း၊ အရိပ္မြတ္ပါ ျပသၿပ္ီး စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေနသည္ဆိုသည္မွာ ပူတင္သည္ ခန႔္မွန႔္ရခက္ေသာ လူလည္ ပက္ကား တစ္ေယာက္ ဆိုတာထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဖ်က္ျမင္းတစ္ေကာင္ ဆိုတာ ေတြ့ျမင္ႏိုင္ေလသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလက္နက္ေတြ ကို တရုတ္အား မေရာင္းဘူး ဆိုေပမယ့္ နယ္ေျမျခင္းထိစပ္ေနတဲ့ ပူတင္အဖို႔ အခ်ိန္မေရြး တရုတ္ျပည္တြင္းသို႔ သယ္ယူ ပို႔ေပးႏိုင္ေလေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။

ဒီ့အတြက္ သန္းေရႊတို႔ေတာင္ သူတို ႔လက္ထက္ေခတ္က တရုတ္ နဲ႔ ရုရွားက လက္နက္ေတြ ကို သီလဝါကေန တဆင့္ သံလ်င္ ပါရီလမ္းတေလ်ာက္ကေန မဂ္လာဒံုကို ညည ကားႀကီးေတြ နဲ႔ ေန့စဉ္ ေတာက္ေလ်ာက္ လေပါင္းမ်ားစြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေန တာ လုပ္ခဲ့ ရင္ ဒီေက့စ္ဟာ တရုတ္ ရုရွား အတြက္ အေသးဖြဲပါပဲ။

ဒါကို နာမည္ ေကာင္းယူျပ လွၫ့္စားျပဖို ႔အတြက္ ကမ႓ာကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ျပေနၿပီး ရုရွားဟာ တရုတ္ကို S400 ေတြ မေရာင္းဘူး ေၾကျငာေျပာေနတာဟာ လူရီစရာ လွၫ့္ကြက္ျဖစ္သလို

၀ယ္လည္း အေမရိကန္ရဲ့ 35 ေတြကို မဟန႔္ တားႏိုင္လို႔ ဂ်င္းလက္နက္ေတြကို ေငြကုန္ခံၿပီး မ၀ယ္ဘူးဆိုတာ၊ သို႔ေပမယ့္ ေရနံပြဲစားခအျဖစ္ေတာ့ တရုတ္ႀကီးကို အေပးယူ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ မယံုၾကည္ရေသာ အာဏာရွင္ႏွစ္ေကာင္ လွၫ့္ကြက္ အျဖစ္ ရႈ႔ျမင္ၿပီး

ရုရွားဟာ စစ္ မွာ ပါမလား မည္သူ႔ ဘက္ပါ မလဲ ဆိုတာ နဲ႔ မည္သူေတြကို လက္နက္ေရာင္းၿပီး ဒိုင္အျဖစ္ စားမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေစာင့္ၾကၫ့္ခ်င္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ေျမာက္

ေခြးေလးခုန္ လို႔ ဖုန္မထပါဘူး ဆိုသလို ကမ႓ာ့အေရး မွာ သူ႔နာမည္က်က်သြားရင္ လူရာ၀င္ ထင္ေပၚခ်င္လို႔ ဇာတ္ကို တမ်ိဳးၿပီး တမ်ိဳး ဖန္တီးကျပတတ္တယ္ ခုေတာ့ ၿငိမ္ေနသလို ရိွေပမယ့္ ဘယ္ခ်ိန္ထႂကြ ၿဖဲျပမလဲ မသိေပမယ့္ အငတ္ေဘးကေန နည္းနည္းသက္သာ သြားလို႔ ၿငိမ္ေနျခင္းဟာ ေနာက္ကြယ္က ဘယ္သူ ေထာက္ပံ့ေနသလဲ စဉ္းစားစရာပါ။ ေနာက္ ဂ်ပန္က စစ္ေရးအရ ထႂကျြပလာေတာ့ ၀ပ္ဆင္းသြားျပီး အရင္လို ေဇာင္းမႂကြရဲတာလဲ ပါလိမ့္မယ္။

သို႔ေသာ္ သူ႔ကိုေတာ့ ေလ်ာ့တြက္မရပဲ တရုတ္ဝွတ္ဖဲအျဖစ္ ဘယ္ခ်ိန္ ဘာလုပ္ လမ္းေၾကာင္း အာရံုလႊဲမလဲ မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္ၾကၫ့္ရင္း၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဂ်ပန္ကို အရင္လို သြားမစ မၿဖဲရဲေတာ့ပါဘူးဟု။

ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ဂ်ပန္က .. US လို အက်ိဳးျမတ္အတြက္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားအတြက္ ကာဗာလုပ္ေနရလို႔ ေျမာက္ကို ေခ်ာ့ထိန္းေနေပမယ့္၊ ဂ်ပန္က ငယ္ႏိုင္ေတြကို ဘာမ်က္ႏွာမွ ေထာက္စရာ မလိုတဲ့အတြက္ ဒီတခါ သူ႔လာစရင္ ျပန္ဝုန္းျပလိမ့္မယ္ဟု ယူဆမိၿပီး၊ အနည္းဆံုး ဟိုက္ပါဆိုးနစ္ေတြ ပစ္ပစ္ျပၿပီး ျပန္ၿဖဲျပေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊

တရုတ္နဲ႔ ေျမာက္ပု အႏိုင္က်င့္မႈမွေ န လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အတြက္ ခုကတည္းက စစ္ေရးကို ျပင္ဆင္လာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ေျမာက္ပုဟာ မၾကာခင္ ကမ႓ာ့ဇာတ္ခံုေပၚက ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမၫ့္ ႏိုင္ငံပါဟု ျမင္ေနမိၿပီး၊ ယခု တရုတ္နဲ႔ စစ္ေရး မွာ ဝွတ္ဖဲ အျဖစ္ ပါႏိုင္မလား ေစာင့္ၾကၫ့္ ရပါလိ မ့္မယ္။

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

အေမရိကန္

ထရန႔္ ဘာလုပ္ေန သလဲ ဆို ေဆးေစာင့္ေန တယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြ့ၿပီး တရုတ္ၿပိဳလဲက်တဲ့အထိ အခ်ိန္ဆြဲ ေစာင့္ေနတယ္။ ထိုအရာေတြ အခ်ိန္က်ၿပီး သူ႔လက္ထဲေရာက္လာၿပီဆို စစ္ပြဲကို အနည္းဆံုး ေတာင္ပင္လယ္ မွာ စလိမ့္မည္ ဟု ယူဆမိ တယ္။

အ ခုေတာ့ အီရန္ ေရနံလိုင္းကို ျဖတ္ေတာက္ ဖ်က္စီးထားၿပီး ေတာင္ပယ္လယ္နဲ့ ဘဂ္လားပင္လယ္ေအာ္မွာလည္း ပိတ္စို႔၀န္းရံထားေသာေၾကာင့္ အီရံ၏ ေရနံမ်ာ ရုရွားကုန္းေျမမွ တဆင့္ တရုတ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေန ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ထရန႔္ ဟာ ပူတင္ဆီ ႏူးကလီးယားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖုန္းဆက္ေဆြးေနြးတယ္ဆိုေပမယ့္ ေရနံကိစၥပါ ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ပူတင္က လက္နက္မေရာင္းရေ သးေတာ့ ၾကားကေန ပြဲစားလုပ္ၿပီး ေရနံပို႔ေန တယ္ အီရန္ထံကေန တရုတ္ ကို ။

ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ကို အဖက္ဖက္ကေန ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္စို႔ေနတဲ့ ထရန႔္ဟာ ရုရွားကို တရုတ္ထံ ေရနံ မပို႔ဖို႔ ႀကိမ္းေသေဆာ္ၾသမွာပဲ။ ေရနံျဖတ္မွ ထုတ္ကုန္ေလ်ာ့မယ္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုက်ဆင္း မယ္ မဟုတ္ လား ။

ဒီေတာ့ တရုတ္ ကို ထုတ္ကုန္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အစစအရာရာ ပိတ္ဆို႔ၿပီး ၿပိဳလဲေအာင္ ေထာင္ေျခာက္ဆင္ေနၿပီး သူ႔ျပည္သူေတြ ျပန္ပုန္ကန္ ဆူပူတဲ့အထိ လုပ္လိုက္ရင္ တရုတ္ကို စစ္ေတာင္ တိုက္စရာ မလိုဘူး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နဲ႔ ရွီတို႔အဖြဲ႔ျပဳတ္က်ၿပီး စစ္ရႈံး အညံ့ခံ ဒူးေထာက္လာမယ္ဆိုတာ

ထရန႔္က အကြက္ခ် ေသခ်ာ လုပ္ေနပံုပါပဲ။ ခုဆို တရုတ္စား နပ္ရိကၡာ ပါ ျပသနာရိွ လာတဲ့ အတြက္ အီေကြေဒါဘက္သြားၿပီး ငါးေတြ ခိုဖမ္းေနရတယ္။ ေတာင္ပင္လယ္ကို ေခ်မခ်ရဲဘူး။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္ ပဲခူးနယ္က ၀က္‌ေတြ၀ယ္ၿပီး ၾကယ္ေခါင္ကေန ပို႔တယ္ၾကားတယ္ ။

သူတို႔ဆီက ၀က္ေတြ က ASF ျဖစ္ၿပီး ေသကုန္လို႔။ အဲ့ဒီ ASF ေတြက ေလးႏွစ္အထိ ပိုးမေသပဲ ျပန္ေမြး ျပန္ရွင္တယ္ဆိုေတာ့ ပိုးကူး၀က္‌ေတြကို အကုန္ရွင္းထုတ္ေနတာနဲ႔ အေကာင္ေရနည္း ရိကၡာျပတ္လက္မႈ နဲ႔ ႀကံဳေနရၿပီဆိုေတာ့၊ ခု ပဲအိတ္ေတြကို ေရတမံပိတ္ဖို႔ လုပ္တယ္ဆိုတာ ထိုပဲေတြက တိရိစၧာန္အစာအျဖစ္ အသံုးျပဳတယ္ သိရၿပီး၊ ေရၾကီး မိုးရြာ မိႈတက္ကုန္လို႔ အဲလို႔ လုပ္ တယ္ ခန႔္မွန္း မိတယ္။ အလကားေနေတာ့ အဲ့လို သံုးျဖဳန္းမယ္ မထင္မိဘူး။ ဒီေတာ့ တရုတ္တို႔

ေရေဘး – အလုပ္ လက္မဲ့ – စီးပြား ထုတ္ကုန္ ပိတ္ထားမႈ – ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ မရိွမႈ – ေရနံျဖတ္ထားမႈ – သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ ျဖတ္ထားမႈ – ေတာင္ပင္လယ္ နဲ႔ ဘဂ္လား အား ပိတ္ဆို႔ထားမႈ – ေငြေၾကး ရိကၡာ နည္းလာမႈ – ကမ႓ာမွ အေရးယူပိတ္စို႔ထားမႈ

စသၫ့္ ျပစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ တင္မက ထြက္ေပါက္ အရပါ မရိွေတာ့ေသာ တရုတ္အဖို႔ ယခုလို ကမ႓ာက ဝိုင္းၫွပ္ပိတ္ဆို႔ ထားခ်ိန္မွာ တရုတ္ဘာေၾကာင့္ မတုန႔္ျပန္ပဲ ၿငိမ္ေနၿပ္ီး ထြက္ေပါက္ရွာဖို႔ အခ်ိန္ယူေနသလဲ ဆို

ဒ္ီအေျခေနကို ႀကိဳတင္ တြက္ဆမိ လို႔ သူ႔ႏိုင္ငံ ကိုဗစ္အၿပီးကာလမွာ အီကန္ကေန ေအာက္ေဈးနဲ႔ တစ္ေန့ကားအစီး ၁၇၀ ေက်ာ္နဲ႔ သယ္ယူဏယ္ထားတဲ့ ေရနံဟာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္လေလာက္အထိ ေတာင့္ခံ ႏိုင္အံုးမွာ ျဖစ္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ၾကားထဲက ေရနံပြဲစားလုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ ပူတင္ဆီ ထရန႔္ဖုန္းဆက္ ဟန႔္တားေျပာရတာ မဆန္းပါဘူး။

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

ဒါ့ အျပင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဲ႔ US ကာခ်ဳပ္ ‌‌ေတြ့ဆံုမႈ၊

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ကို သြားေရာက္ေလ့လာမွုေတြ အရ၊ ေနာက္ ‌ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေတြမွာ USတို႔ ပိတ္ဆိုထားမႈေၾကာင့္၊ မူးယစ္နဲ႔လက္နက္ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္း‌ေတြ ျပတ္ေတာက္ၿပီး၊ သာေကာ တို႔ အရင္လို ဗိုက္ မေဖါင္းေတာ့ဘူး ။ ေနာက္ ျပည္တြင္းမွာ မူးယစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈကလဲ ယခင္ထက္ နည္းသြားတယ္ ( ျမန္မာျပည္က ‌ေဆးျပားဖမ္းတာမ်ိဳးကို မဆိုလိုပါ။ထိန္းခ်ဳပ္ဓါတုနဲ႔ ဆပ္စပ္ပစၥည္း အမ်ားအျပား ဖမ္းတာမ်ိဳး ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ )

ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ .. ျမန္မာ မွာ ကုန္ၾကမ္း နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓါတု ပစၥည္း မထြက္ ရိွတာသိတဲ့ USက၊ တ႐ုတ္နဲ႔တ႐ုတ္မယားပါသားမ်ားလုပ္ကိုင္ေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို၊ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္ ထိုင္းနယ္စပ္ကေနပိတ္ဆို့ေတာ့မဲ့အေျခအေနလို့သုံးသပ္လို့ ရတယ္ ။ ဒီ့အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္းကို x-ray စက္ေပးလိုက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚ စစ္ေဆးလိုက္တဲ့ခါ

မူးယစ္ လက္နက္နဲ႔ အဆီအစ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ေမြးစားသားအရိုးကိုက္ တစ္စု အထိနာၿပီး x-ray စက္ကို လာပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးၿပီး အစိုးရကို တ႐ုတ္အလိုက် ဆန႔္က်င္ျပတဲ့ အေျခေနတ စ္ခုထိ ျဖစ္ခဲ့ တယ္ မဟုတ္လား။ ေနာက္ ‌ေက်ာက္မဲ ေနာင္ခ်ိဳနယ္ထဲ အထိထိုးေဖါက္လာၿပီး၊ ေရွာ့တိုက္ဒုံးနဲ႔ အာ႐ုံလြဲ မ်က္လွည့္ျပကြက္လုပ္သြားေသးတယ္။

အခုလဲ ထိုင္းနယ္စပ္ မွာ တ႐ုတ္ ရဲ့ ဘ႑ာ ကို ‌ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႔ျဖည့္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို US ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ့မယ္။ ဟိုယခင္ KNU အင္အားေတာင့္တင္းစဥ္ကာလတုန္းက ထိုင္းနဲ႔အေမရိကန္ဟာ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မွာ ေႁမြေဟာက္စစ္ဆင္ေရးနဲ႔စစ္ေရးပူးတြဲေလ့က်င့္ခဲ့ဘူးလို့ ဒီနယ္ေျမဟာ US နားရြက္ရာေတြခ်ည္းဘဲဆိုတာ တ႐ုတ္ သတိျပဳရေတာ့ မယ္။

အခု လည္း ထိုင္း အေမရိကန္ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မလား။ထိုင္းဘက္ျခမ္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြမွာအဆင့္ျမင့္x-rayစက္ေတြတတ္ဆင္ေပးမလား တစ္ခုခုဘဲ။ အဲ့ဒီကစားကြက္နဲ႔ အညီ အေမရိကန္ကမူးယစ္ေတးနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို black list သြင္းၿပီး ခြန္ဆာကိုဖမ္းဝရမ္းထုတ္သလို လုပ္ခဲ့ရင္ ေမြးစားသားမ်ားခြန္ဆာလို အေယာင္ျပ အစိုးရထံ လက္နက္အပ္ပါလိမ့္မယ္။

သို့ေပမဲ့ ယခင္အစိုးရက ခြန္ဆာကို လက္ခံၿပီး အေမရိကန္ ကို မသိက်ိဳး ကၽြံျပဳခဲ့ေပမဲ့ ။ ယခု အစိုးရက သူ႔သိကၡာအက်ခံၿပီး USထံ မလြဲေပးဘဲ အကာအကြယ္ေပးလိမ့္မယ္မထင္ဘူး။ တေျဖးေျဖး လူဆိုဖမ္းပြဲကရုပ္လံုးေပၚလာလိမ့္မယ္ ဆိုတာ သိေစခ် င္တယ္ ။

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

ဒါ့အျပင္ အေနာက္ နဲ႔ အေမရိကန္ မွာ စာအိတ္ထဲ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ေတြ ထၫ့္ၿပီး ေပးပို႔ လုပ္ေဆာင္ထားမႈဆိုတာကလည္း စားနပ္ရိကၡာအတြက္နဲ႔ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔နဲ႔၊ ဓာတုအဆိပ္သင့္ဖို႔၊ ဖ်က္ပိုး မ်ားေနွာင့္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ရိကၡာအတြက္ ျဖတ္ေတာက္ ဒုကၡေရာက္ေစဖို႔ လုပ္ႀကံမႈ တိုက္ခိုက္မႈဟုသာ ထင္မိၿပီး၊ စာအိတ္ထဲမွာ ေဒါင့္သန္းေရာဂါပိုးမႊားမ်ား နဲ႔ ဓာတု အ ဆိပ္သင့္ လက္နက္မ်ား ထၫ့္ထားၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဉ္ေတြကို ျပန္လည္ ျမင္မိ ေအာက္ေမ့ေစပါသည္။

သို႔အတြက္ ထိုအရာမ်ား ကို အသံုးမျပဳၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆာ္ဩထားသလို၊ ထို လုပ္ရပ္အား တရုတ္မွ သူမလုပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္၊ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္အေျဖကိုသာ နားစြန႔္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ လုပ္တာလဲနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈ တရပ္လား ဟု စိတ္၀င္စား သိခ်င္လွ၏။

သို႔ေၾကာင့္ ကမ႓ာ့လက္ရိွအေရးဟာ ျမင္ေတြ့ေနရသၫ့္အတိုင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ား ကပါ ကမ႓ာနဲ႔ US နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တရုတ္ေဘးအႏၲရာယ္မွေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔နဲ႔ တရုတ္ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသလို စစ္ေရးအရ အေရးယူခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္း ေတာင္ပယ္လယ္ ကြၽန္းေတြ ကို တိုက္ခိုက္ နစ္ျမဳတ္ ရွင္းပစ္ၿပီး

US ထရန႔္မွ တရုတ္ျပည္တြင္း အေျခေနကို ၿပိဳ လဲေအာင္ ဖန္တီးၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လက္နက္နဲ႔မသတ္ပဲ၊ နိုင္ငံသားေတြကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ ဗိုင္းရပ္အစလွန္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ျပည္သူေတြ ဆန႔္က်င္ေအာင္ လုပ္ျပီး၊ ထိုစနစ္ကို အျမစ္ျဖတ္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ျဖတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသက္သြင္း‌ေပးလိမ့္မည္ဟု၊

ဒါမွ ကမ႓ာနဲ႔ US ဟာ အာဏာ ရွင္မ်ား အေရးမွေန စိတ္ေအးရမွာျဖစ္ၿပီး၊ မဟုတ္လ်င္ေတာ့မူ ထိုသို႔ႏိုင္ငံမ်ားအား အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ လူပန္းနဲ႔ စစ္ေရးအရ အေရးယူၿပီး၊ ထိုႏိုင္ငံျပည္သူ ထိခိုက္နစ္နာ မုန္းတီးေ စမၫ့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး က်ဳးေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ခဲ့လ်င္၊ အီရက္လို ျဖစ္သြားႏိုင္ၿပ္ီး ေရရွည္နဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပြဲမၿပီးေသာ ျပည္သူက ျပန္ဆန႔္က်င္ေသာ အေနထားမွာ ေရ႔ွတိုး မရ ေနာက္ဆုတ္ မရနဲ႔ ထိုႏိုင္ငံေတြကို ဒီမိုကေရစီ အသက္မသြင္းႏိုင္ပဲ ကိုယ္ရႈးကိုယ္ပတ္ ျဖစ္မွာစိုးေသာေၾကာင့္၊

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

ထရန႔္သည္ ယခုလို ဝိုင္းပိတ္ဆို႔ အခ်ိန္ယူထားၿပီး တရုတ္ၿပိဳအလဲ သူ႔ျပည္သူမွ အစိုးရအား ျပန္ဆန႔္က်င္ၿပီး အာဏာရွင္ အစိုးရအား ျဖဳတ္ခ် ဆႏၵျပဳခ်ိန္မွာစစ္ေရးအရ ၀င္ခဲ့ရင္လည္း ေရကန္အသင့္ ၾကာအသ င့္ပါပဲဟု၊

မ ဟုတ္ လ်င္ စစ္ေရးအရ အႏိုင္ရ ရိွ မွာ ျဖစ္ေသာ္ လည္း လူဦးေရမ်ားလြန္းေသာ၊ ထို လူဦးေရအား အသံုးခ်ၿပီး လိႈင္းလံုးစစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ထိုးခ် ကစားလာမၫ့္ တရုတ္ အာဏာရွင္ေတြရဲ့ အကြက္ ကို ႀကိဳျမင္သိထား၍ ထရန႔္မွ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကမ္းျပန္ေၾကာ္ဖို႔ အခ်ိန္ေစာင့္ ငါးမ်ွားေနသလို၊ တရုတ္မွလည္း မည္သို႔ ထြက္ေပါက္ရွာမည္ဆိုတာ၊ ရုရွားမွ မည္သၫ့္ ဘက္ ပါၿပီး ေနာက္ေက်ာ ဓားထိုးမည္ဆိုတာ ခုမွ ပြဲက စိတ္၀င္စားဖြယ္ အျမင့္ဆံုးတန္ပို အေနထားသို႔ ေရာက္ရိွလာေန၍

အေမရိကန္ နဲ႔ ရုရွား အတြက္ တန္ျပန္ေထာက္လွန္းႏိုင္ရန္ နည္းပညာ ၿဂိဳလ္တု လႊင့္တင္တာေတာင္ မွ မ်က္ႏွာမသာမယာ နဲ႔ စိတ္က် ပင္ပန္းေနေသာ ရွီအဖို႔ သူ႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ပိတ္မိေနသလို၊ သူ၏ အမွားမ်ားကို ဆက္လ်က္ကိုင္ဆြဲေနပါက၊

ကဒါဖီတို႔ လမ္းစဉ္သာ ရိွေတာ့ေၾကာင္းနဲ႔ ခုခ်ိန္ အရႈံးေပးဟန္ All B စနစ္ဆိုသည္မွာလည္း မည္သူမ်ွ အယံုၾကည္ မရိွေတာ့၍ ထြက္ေပါက္အတြက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ျပေနသလို

ယခု ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာ၊ ကိုဗစ္ေဆး ရခါ နီးၿပီ ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ဆိုတဲ့ အေနထား ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ၊ ေရာဂါပိုးေတြ ျပန္ကူးျပန္ေတြ့ေနၿပီ ဆိုတာကလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး ၊ ထိုအခ်ိန္ ထရန႔္ က သူေဆး ရရင္ အားလံုးကို တကမ႓ာလံုးကို ျဖန႔္ေဝေပး မယ္ ေၾကျငာလိုက္မႈ နဲ႔ ေရာဂါ ကူးစပ္ျမင့္တက္ေနပံုအရ ဒုတိယလိႈင္းနဲ႔ လူေနမႈ စနစ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ျငား ..

ေဆးထုတ္ေတာ့ မွာမို႔ ေဆးေရာင္းမႈေဈးကြက္ ျမင့္တက္ ‌ေအာင္ ကူးစပ္မႈႏႈန္း ျပန္တင္ေနတာလား ဆိုတာနဲ႔ – တရုတ္ကို ဝိုင္းပိတ္စို႔ထားလို႔ ထိုအေရးမွေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ – ႏိုင္ငံတိုင္းရိွ တရုတ္စပိုင္ သူလ်ိဳမ်ားမွ ေရာဂါ ပိုး ကူးဆက္ႏႈန္း ျပန္ျဖစ္ ျမင့္တက္‌ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ၿပီး သူ႔ႏိုင္ငံအတြက္ ေခ်ပ attack လုပ္ေနသလား ဆိုတာ ခန႔္မွန္း အေျဖထုတ္ ‌ေနမိပါ တယ္။

ကမ႓ာ့စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တူးဆ‌ြၾကၫ့္ျခင္း

သို႔ေၾကာင့္ ထရန႔္ မွ သူေဆးရရင္ အားလံုး ကို ျဖန႔္ေပးမည္ ေျပာေနသလား ။

ဘာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီ အေျခေနမွာေ တာ့ အမွားျပဳ လုပ္ သူ တရုတ္ ဟာ မည္သို႔မ်ွ ေရွာင္လြဲ လို႔ မရေတာ့ဘူးျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ လာမၫ့္ ၂၁ရာစု အလြန္ဟာ အာဏာရွင္ တို႔ ဆိတ္သူန္းမၫ့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကို ပိုင္ဆိုင္ ေရးထိုးရေတာ့ မည္ လား ဟု ေမ်ွာ္မွန္းၾကၫ့္ရင္း

သိူ႔ေၾကာင့္.. UWSA ၀ တို့ဟာ အေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ႀကီးျပၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ ထားမႈဟာ အလကားမ ဟုတ္ဘူးဟု။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ တရုတ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔

ဒ္ီက စစ္ အာဏာရွင္ေတြ ပ်က္သုန္းၿပီး ၀နယ္အတြင္း ထြက္ေျပး ခိုေအာင္းခဲ့လ်င္၊ ၀ ေတြဟာ သူတို႔ နယ္ေျမကို အာဏာမလုယူႏိုင္ေစေရးအတြက္၊ ခုကတည္းက ကမ႓ာသိေၾကျငာ ထုတ္ျပၿပီး၊ ဒီေျမဟာ ငါတို႔ေျမ တို႔ဘိုးဖြား တို႔ေျမအျဖစ္ ၊ အသိမွတ္ျပဳ ေရွာင္လႊဲရန္ ႀကိဳ တင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းသာ ျဖစ္မည္ ဟု ေတြးဆမိရင္း။

လာမၫ့္ ကမ႓ာ့အေရး ျမန္မာ့အေရး ဟာ အာဏာရွင္ တို႔ ထြက္ေပါက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္ သ‌‌ ‌ေဗၺသတၲာ ကံမသကာ ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္လုပ္ ကိုယ္ခံၾက ပါဟုသာ ..

အေျဖ ရလဒ္ ကို တကမ႓ာလံုး မွ ေစာင့္ေမ်ွာ္ နားစြန႔္ေနၾက ပါေၾကာင္း အသိေပး ရင္း ။

source by nay ye’ ႏွင့္ ကိုး ကားမႈ မ်ား ပါ၀င္ ပါသည္ ။ Ohmar Dandy comment မင္းၾကည္ညိုေန Fri _ July 31 _ 0020.

Unicode

ဖျက်မြင်း ပူတင် နဲ့ ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း နှင့် လွှတ်တော်ရှေ့ သူ့အလံ လာစိုက်ချင်နေသော တရုတ်- အပိုင်း ( ၂ )

သို့အ တွက် .. တရုတ် ဟာ US နဲ့ အရေး အတွက် အရှေ့ဘက်ခြမ်း မှာ လှုပ်ရှား မှုဖြင့်၊ ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်ေ နတဲ့ အ တွက် MA နဲ့ ပေါ်တင် ညှိမရပေ မယ့် ၊ သူ့မွေးစား သား လက်နက် ကိုင်တွေနဲ့ ရှိ သ မျှ အင်အား ကို စုစည်းထားစေပြီး ၀ ကို ပွဲ ထုတ် လာ တယ် ။

ထို့ အ တူ အီရန်နဲ့ လည်း မိတ် ဖက် ထားပြီး၊ ရုရှား နဲ့ လည်း ပေါင်းစည်း ထားတယ် ။ သို့သော် ဒီအခြေနေတွေကို မြင်သလောက် တူးဆွကြည့်ရရင် ..

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

” UWSA ” ၀ ”

တ ရုတ် ဟာ သူနဲ့ အနီးဆုံး ဒီအရှေ့ဘက် အခြမ်း မှာ စစ်ရေး အတွက် မွေးစားသား လက်နက်ကိုင်တွေကို စုစည်း ထားပြီး၊ ထို အ ထဲ က မှ အင်အားတောင့်တင်းဆုံး ဝကို ပွဲ ထုတ်ပြီး မြန်မာ ကို ဖြဲခြောက် လန့် ဟန့် ထား တယ် ။ ဒါဟာ စစ်ရေး အရ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားခြင်း သဏ္ဍန်ပေါ့ ။

ဘာကြောင့် ဆို တော့ သူ တ့်ို လို ပါချီပါချပ် အနေထားလေးတွေ နဲ့ တရုတ် အားကိုးပြီး စစ်ရေးထပြမရ ၊ နှောင့်ပြမ ရ၊ လေ့ကျင့်ပြမရ ၊ လေကျယ် မရနဲ့ ဆိုတော့ မီဒ်ီယာနဲ့ ဟန် ရေးလောက် သာပြြပ်ီး ၊ လူလုံး ထွက်ပြပြီး ၊ နိုင်ငံရေး အ ရ ကန့်လန့် တိုက် ဟန့်ပြခြင်း သာ ရတဲ့ အ တွက် ၊ ဒါဟာ သူ တို့ စစ်ရေး ပြခြင်း၊ ခြိမ်း‌ခြောက်ခြင်း ပဲပေါ့ မဟုတ် လား ။

အီ ရန်

US က တ ရုတ် ဘက် ကို မပါစေ ရန် အစ္စရေး နဲ့ ထိန်းထား ခိုင်းပြီး ၊ ရေနံ သဘော်၊ ကား ၊ ပိုက်လိုင်း စသည့် တို့အား ဖျက်စီး ဖောက်ခွဲ မီးရှို့ ထားပြီး ၊ တရုတ်ကို ရေနံဖြတ်တောက် ဖ့ို နဲ့ အီရန် ကို အေးဆေးနေ ဖို့ သတိပေး ထားပေ မယ့် ၊

ယခုအခါ စစ်ရေးလေ့ ကျင့်နေ တယ် ဆိုတာ တရုတ် ဘက် ကို ပါ ဖို့ လား ၊ ပါဖို့ထက် သူ့ဂုဏ် သိက ္ခာကို ပြန် တင်ပြီး ပါဝါ တင်ပြနေခြင်း သာ ဖြစ်သည် ဟု တွေးဆ မိသည်။

အ ဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် သူသာ တ ကယ် လုပ် မည် ဆို သူ့ကို နှိပ်သွားသော အစ္စရေး ကို ပြန်စော်ပြ ရ မည် မဟုတ် လား ။ သို့ပေမယ့် တရုတ်အချက်ပြမှုနဲ့ US စတင်မှု ကို လည်း စောင့်နေဖွယ် ရှိပြီး ပြန်မတုံ့ပြန် တာ လည်း ဖြစ် မည် ။

ဒ်ီ အ တွက် US ရန်မှနေ ကြိုတ င်ကာကွယ်ပြီး ပြန်လည် တုံ့ပြန်ရန်အတွက် စစ်ရေးကြိုတင် ပြင်ဆင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုလို အမေရိကန်လေယဉ်တင် သဘော်ပုံ စံနဲ့ အခြေ စိုက် စခန်း နား အထိ ဒုံးကျည် များ ပစ် လွှတ်ပြီး

စစ် ရေးလေ့ကျင့် တယ် ဆိုတော့၊ US နဲ့ တရုတ် စစ်ဖြစ် လျင် အီရန် ပါလာနိုင် ဖွယ် ရှိသည် ဟု ယူဆရပြီး၊ အစ္စရေးကို မတုံ့ပြန် တာက တရုတ်က အချက်မပြသေးလို့ ဖြစ်ပြီး၊

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

သူ သာ ပြန်တုံ့ပြန်ရင် ပွဲက စပြီး တရုတ် ပါဝင်လာ ရတော့ မှာ ဖြစ်သောကြော င့်၊ ထို့အပြင် US နဲ့လည်း ပွဲက စပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ ယခုအခါ ဟန်ကို မာန့်ဖို့ဘို့အတွက်နဲ့ ဂုဏ် သိက ္ခာအတွက်၊ စစ်ရေးပြနေပြီး ပြန်လည် ဖြဲခြောက်ပြနေခြင်းသာ ဖြစ် သည် ဟု မှတ်ယူ မြင်မိသည်။

ပြောရရင် အရှက်ခွဲ ခံထားရမှု ကို အရှက်ပြေ ပြန်လုပ်ပြနေခြင်းပဲ ဟု မြင်မိပေမယ့် US ကို အခဲမကျေမှုကြောင့် သတိတော့ ထားရပါလိမ့်မည်ဟု။

ရုရှား

ဒီပွဲမှာ ရုရှား ဟာ အထူး အရေးကြီးပြီး ကြောက်စရာကောင်းသော ဖျက်မြင်း အဖြစ် ရှိနေသည်ကို အထူးသတိထား ရမည် ဖြစ်သည်။ ပြောရရင် ရုရှား ပူတင်သည် ငွေရရင် ဘာမဆို လုပ်မည့် လူစားလည်း ဖြစသည်။

သူသည် အလယ်ဒိုင် ခွချက် ဝှတ်ဖဲ နဲ့ ခန့်မှန်း ရခက်သူ ခြံခွ လူလည်ဖြစ်၍၊ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာကောင်းသော သွေးအေး ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်၍ စစ်ပွဲရဲ့ အခြေပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ကစားပြီး ပွဲရလဒ်အဖြေကို ဆုံးဖြတ်ပေး မည့် ဒိုင် သို့ အထိုင် ဆိုလည်း မမှားပေ။

အ ဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် .. အိန္ဒိ ကို လက်နက်ရောင်းပြီး၊ တရုတ်ကို ပူးပေါင်းကာ ကမ္ဘာ့အရေးမှာ ရပ်တည်မည်ဟု ကြေငြာပြီး၊ စစ်ရေးပြင်ဆင်နေမှုကလည်း သူ့ အတွက် လား၊ တရုတ် အတွ က်လား သို့ တဖက်လှည့် နဲ့ ပူတင်ကြီး ဘာတွေလုပ် ဖို့ ဟန်ရေးပြနေသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလို၊

တရုတ်ကို S400 တွေ မရောင်းဘူး ကြေငြာလိုက်တယ် ဆိုတာကလည်း ပူတင်ကြီး ရဲ့ တမင် မျက်လှည့် ပြကွက်တွေသာ လှည့်စားမှုတွေသာ ဖြစ်တယ်ဟု မှတ်ယူပါတယ်။

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

အဘယ့်ကြော င့်ဆိုသော် အိန္ဒိယကို လက်နက် ရောင်းပြီး တရုတ်အား ရောင်းမည် ဆိုပါက ရန်တိုက်ပေးရာ ကျပြီး စစ်ပွဲကို ကြားကနေ ဖန်တီးနေတဲ့ သူဟာ ပူတင်ပါလို့ မြင်လာနိုင်တဲ့ အတွက် ၊ ထို့မပြင် လက်နက်ေ ရာင်းပြီး ရောင်းရဖို့ အတွက်

နိုင်ငံခြင်း ခွပ်ခိုင်းပြီး ကြားမှနေ အမြတ်ထုတ်ယူသူဟာ ရုရှားဟု စွတ်စွဲလာနိုင်သည့်အပြင်၊ စစ်ပွဲကို စတင်ဖို့ ဖန်တီးပေးရာကျသောကြောင့် ပူတင်က ပါးနပ်စွာဖြင့် မရောင်းဟု ကြေငြာ အသိပေးပြီး

၊ ဒီစစ်ပွဲ မှာ သူမ ပါဟု ရှောင်လွဲသဏ္ဍန်ပြကာ တရုတ်နဲ့ မိတ်ဖတ်လိုမှုကို မခွာလိုကြောင်း၊ အရိပ်မွတ်ပါ ပြသြပ်ီး စစ်ရေး လေ့ကျင့်နေသည်ဆိုသည်မှာ ပူတင်သည် ခန့်မှန့်ရခက်သော လူလည် ပက်ကား တစ်ယောက် ဆိုတာထက် ကြောက်စရာကောင်းသော ဖျက်မြင်းတစ်ကောင် ဆိုတာ တွေ့မြင်နိုင်လေသည်။

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုလက်နက်တွေ ကို တရုတ်အား မရောင်းဘူး ဆိုပေမယ့် နယ်မြေခြင်းထိစပ်နေတဲ့ ပူတင်အဖို့ အချိန်မရွေး တရုတ်ပြည်တွင်းသို့ သယ်ယူ ပို့ပေးနိုင်လေသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။

ဒီ့အတွက် သန်းရွှေတို့တောင် သူတို့လက်ထက်ခေတ်က တရုတ် နဲ့ ရုရှားက လက်နက်တွေ ကို သီလဝါကနေ တဆင့် သံလျင် ပါရီလမ်းတလျောက်ကနေ မဂ်လာဒုံကို ညည ကားကြီးတွေ နဲ့ နေ့စဉ် တောက်လျောက် လပေါင်းများစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်နေ တာ လုပ်ခဲ့ ရင် ဒီကေ့စ်ဟာ တရုတ် ရုရှား အတွက် အသေးဖွဲပါပဲ။

ဒါကို နာမည် ကောင်းယူပြ လှည့်စားပြဖို့အတွက် ကမ္ဘာကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေပြီး ရုရှားဟာ တရုတ်ကို S400 တွေ မရောင်းဘူး ကြေငြာပြောနေတာဟာ လူရီစရာ လှည့်ကွက်ဖြစ်သလို

ဝယ်လည်း အမေရိကန်ရဲ့ 35 တွေကို မဟန့် တားနိုင်လို့ ဂျင်းလက်နက်တွေကို ငွေကုန်ခံပြီး မဝယ်ဘူးဆိုတာ၊ သို့ပေမယ့် ရေနံပွဲစားခအဖြစ်တော့ တရုတ်ကြီးကို အပေးယူ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မယုံကြည်ရသော အာဏာရှင်နှစ်ကောင် လှည့်ကွက် အဖြစ် ရှု့မြင်ပြီး

ရုရှားဟာ စစ် မှာ ပါမလား မည်သူ့ ဘက်ပါ မလဲ ဆိုတာ နဲ့ မည်သူတွေကို လက်နက်ရောင်းပြီး ဒိုင်အဖြစ် စားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် စောင့်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းလှပါသည်။

မြောက်

ခွေးလေးခုန် လို့ ဖုန်မထပါဘူး ဆိုသလို ကမ္ဘာ့အရေး မှာ သူ့နာမည်ကျကျသွားရင် လူရာဝင် ထင်ပေါ်ချင်လို့ ဇာတ်ကို တမျိုးပြီး တမျိုး ဖန်တီးကပြတတ်တယ် ခုတော့ ငြိမ်နေသလို ရှိပေမယ့် ဘယ်ချိန်ထကြွ ဖြဲပြမလဲ မသိပေမယ့် အငတ်ဘေးကနေ နည်းနည်းသက်သာ သွားလို့ ငြိမ်နေခြင်းဟာ နောက်ကွယ်က ဘယ်သူ ထောက်ပံ့နေသလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ နောက် ဂျပန်က စစ်ရေးအရ ထကြြွပလာတော့ ဝပ်ဆင်းသွားပြီး အရင်လို ဇောင်းမကြွရဲတာလဲ ပါလိမ့်မယ်။

သို့သော် သူ့ကိုတော့ လျော့တွက်မရပဲ တရုတ်ဝှတ်ဖဲအဖြစ် ဘယ်ချိန် ဘာလုပ် လမ်းကြောင်း အာရုံလွှဲမလဲ မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်ရင်း၊ သေချာတာကတော့ ဂျပန်ကို အရင်လို သွားမစ မဖြဲရဲတော့ပါဘူးဟု။

ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဂျပန်က .. US လို အကျိုးမြတ်အတွက်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားအတွက် ကာဗာလုပ်နေရလို့ မြောက်ကို ချော့ထိန်းနေပေမယ့်၊ ဂျပန်က ငယ်နိုင်တွေကို ဘာမျက်နှာမှ ထောက်စရာ မလိုတဲ့အတွက် ဒီတခါ သူ့လာစရင် ပြန်ဝုန်းပြလိမ့်မယ်ဟု ယူဆမိပြီး၊ အနည်းဆုံး ဟိုက်ပါဆိုးနစ်တွေ ပစ်ပစ်ပြပြီး ပြန်ဖြဲပြတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊

တရုတ်နဲ့ မြောက်ပု အနိုင်ကျင့်မှုမှေ န လွတ်မြောက်အောင် အတွက် ခုကတည်းက စစ်ရေးကို ပြင်ဆင်လာနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ မြောက်ပုဟာ မကြာခင် ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်က ချုပ်ငြိမ်းသွားမည့် နိုင်ငံပါဟု မြင်နေမိပြီး၊ ယခု တရုတ်နဲ့ စစ်ရေး မှာ ဝှတ်ဖဲ အဖြစ် ပါနိုင်မလား စောင့်ကြည့် ရပါလိ မ့်မယ်။

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

အမေရိကန်

ထရန့် ဘာလုပ်နေ သလဲ ဆို ဆေးစောင့်နေ တယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေ့ပြီး တရုတ်ပြိုလဲကျတဲ့အထိ အချိန်ဆွဲ စောင့်နေတယ်။ ထိုအရာတွေ အချိန်ကျပြီး သူ့လက်ထဲရောက်လာပြီဆို စစ်ပွဲကို အနည်းဆုံး တောင်ပင်လယ် မှာ စလိမ့်မည် ဟု ယူဆမိ တယ်။

အ ခုတော့ အီရန် ရေနံလိုင်းကို ဖြတ်တောက် ဖျက်စီးထားပြီး တောင်ပယ်လယ်နဲ့ ဘဂ်လားပင်လယ်အော်မှာလည်း ပိတ်စို့ဝန်းရံထားသောကြောင့် အီရံ၏ ရေနံမျာ ရုရှားကုန်းမြေမှ တဆင့် တရုတ်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေ ရတယ်။

ဒါကြောင့် ထရန့် ဟာ ပူတင်ဆီ နူးကလီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပေမယ့် ရေနံကိစ္စပါ ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ပူတင်က လက်နက်မရောင်းရေ သးတော့ ကြားကနေ ပွဲစားလုပ်ပြီး ရေနံပို့နေ တယ် အီရန်ထံကနေ တရုတ် ကို ။

ဒါကြောင့် တရုတ်ကို အဖက်ဖက်ကနေ ဖြတ်တောက် ပိတ်စို့နေတဲ့ ထရန့်ဟာ ရုရှားကို တရုတ်ထံ ရေနံ မပို့ဖို့ ကြိမ်းသေဆော်သြမှာပဲ။ ရေနံဖြတ်မှ ထုတ်ကုန်လျော့မယ် ကုန်သွယ်မှု ပိုကျဆင်း မယ် မဟုတ် လား ။

ဒီတော့ တရုတ် ကို ထုတ်ကုန် စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ အစစအရာရာ ပိတ်ဆို့ပြီး ပြိုလဲအောင် ထောင်ခြောက်ဆင်နေပြီး သူ့ပြည်သူတွေ ပြန်ပုန်ကန် ဆူပူတဲ့အထိ လုပ်လိုက်ရင် တရုတ်ကို စစ်တောင် တိုက်စရာ မလိုဘူး ကွန်မြူနစ်ပါတီ နဲ့ ရှီတို့အဖွဲ့ပြုတ်ကျပြီး စစ်ရှုံး အညံ့ခံ ဒူးထောက်လာမယ်ဆိုတာ

ထရန့်က အကွက်ချ သေချာ လုပ်နေပုံပါပဲ။ ခုဆို တရုတ်စား နပ်ရိက္ခာ ပါ ပြသနာရှိ လာတဲ့ အတွက် အီကွေဒေါဘက်သွားပြီး ငါးတွေ ခိုဖမ်းနေရတယ်။ တောင်ပင်လယ်ကို ချေမချရဲဘူး။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည် ပဲခူးနယ်က ဝက်‌တွေဝယ်ပြီး ကြယ်ခေါင်ကနေ ပို့တယ်ကြားတယ် ။

သူတို့ဆီက ဝက်တွေ က ASF ဖြစ်ပြီး သေကုန်လို့။ အဲ့ဒီ ASF တွေက လေးနှစ်အထိ ပိုးမသေပဲ ပြန်မွေး ပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့ ပိုးကူးဝက်‌တွေကို အကုန်ရှင်းထုတ်နေတာနဲ့ အကောင်ရေနည်း ရိက္ခာပြတ်လက်မှု နဲ့ ကြုံနေရပြီဆိုတော့၊ ခု ပဲအိတ်တွေကို ရေတမံပိတ်ဖို့ လုပ်တယ်ဆိုတာ ထိုပဲတွေက တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ် အသုံးပြုတယ် သိရပြီး၊ ရေကြီး မိုးရွာ မှိုတက်ကုန်လို့ အဲလို့ လုပ် တယ် ခန့်မှန်း မိတယ်။ အလကားနေတော့ အဲ့လို သုံးဖြုန်းမယ် မထင်မိဘူး။ ဒီတော့ တရုတ်တို့

ရေဘေး – အလုပ် လက်မဲ့ – စီးပွား ထုတ်ကုန် ပိတ်ထားမှု – ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု မရှိမှု – ရေနံဖြတ်ထားမှု – သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် နဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြတ်ထားမှု – တောင်ပင်လယ် နဲ့ ဘဂ်လား အား ပိတ်ဆို့ထားမှု – ငွေကြေး ရိက္ခာ နည်းလာမှု – ကမ္ဘာမှ အရေးယူပိတ်စို့ထားမှု

စသည့် ပြစ်မှုပေါင်းများစွာ နဲ့ ဘေးကြပ်နံကြပ် တင်မက ထွက်ပေါက် အရပါ မရှိတော့သော တရုတ်အဖို့ ယခုလို ကမ္ဘာက ဝိုင်းညှပ်ပိတ်ဆို့ ထားချိန်မှာ တရုတ်ဘာကြောင့် မတုန့်ပြန်ပဲ ငြိမ်နြေပ်ီး ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ အချိန်ယူနေသလဲ ဆို

ဒ်ီအခြေနေကို ကြိုတင် တွက်ဆမိ လို့ သူ့နိုင်ငံ ကိုဗစ်အပြီးကာလမှာ အီကန်ကနေ အောက်ဈေးနဲ့ တစ်နေ့ကားအစီး ၁၇၀ ကျော်နဲ့ သယ်ယူဏယ်ထားတဲ့ ရေနံဟာ နောက်ထပ် နှစ်လလောက်အထိ တောင့်ခံ နိုင်အုံးမှာ ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကြားထဲက ရေနံပွဲစားလုပ် အမြတ်ထုတ်နေတဲ့ ပူတင်ဆီ ထရန့်ဖုန်းဆက် ဟန့်တားပြောရတာ မဆန်းပါဘူး။

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

ဒါ့ အပြင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ US ကာချုပ် ‌‌တွေ့ဆုံမှု၊

ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကို သွားရောက်လေ့လာမှုတွေ အရ၊ နောက် ‌တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွေမှာ USတို့ ပိတ်ဆိုထားမှုကြောင့်၊ မူးယစ်နဲ့လက်နက်မှောင်ခိုလမ်းကြောင်း‌တွေ ပြတ်တောက်ပြီး၊ သာကော တို့ အရင်လို ဗိုက် မဖေါင်းတော့ဘူး ။ နောက် ပြည်တွင်းမှာ မူးယစ်ဖမ်းဆီးရမိမှုကလဲ ယခင်ထက် နည်းသွားတယ် ( မြန်မာပြည်က ‌ဆေးပြားဖမ်းတာမျိုးကို မဆိုလိုပါ။ထိန်းချုပ်ဓါတုနဲ့ ဆပ်စပ်ပစ္စည်း အများအပြား ဖမ်းတာမျိုး ဆိုလိုခြင်းဖြစ် )

ဘာကြောင့်ဆိုတော့ .. မြန်မာ မှာ ကုန်ကြမ်း နဲ့ ထိန်းချုပ် ဓါတု ပစ္စည်း မထွက် ရှိတာသိတဲ့ USက၊ တရုတ်နဲ့တရုတ်မယားပါသားများလုပ်ကိုင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကို၊ မြန်မာပြည်အပြင်ဘက် ထိုင်းနယ်စပ်ကနေပိတ်ဆို့တော့မဲ့အခြေအနေလို့သုံးသပ်လို့ ရတယ် ။ ဒီ့အတွက် မြန်မာပြည်တွင်းကို x-ray စက်ပေးလိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါ

မူးယစ် လက်နက်နဲ့ အဆီအစ်နေတဲ့ တရုတ်မွေးစားသားအရိုးကိုက် တစ်စု အထိနာပြီး x-ray စက်ကို လာပစ်ခတ် ဖျက်ဆီးပြီး အစိုးရကို တရုတ်အလိုကျ ဆန့်ကျင်ပြတဲ့ အခြေနေတ စ်ခုထိ ဖြစ်ခဲ့ တယ် မဟုတ်လား။ နောက် ‌ကျောက်မဲ နောင်ချိုနယ်ထဲ အထိထိုးဖေါက်လာပြီး၊ ရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ အာရုံလွဲ မျက်လှည့်ပြကွက်လုပ်သွားသေးတယ်။

အခုလဲ ထိုင်းနယ်စပ် မှာ တရုတ် ရဲ့ ဘဏ္ဍာ ကို ‌အောက်လမ်းနည်းနဲ့ဖြည့်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို US ထိန်းချုပ်တော့မယ်။ ဟိုယခင် KNU အင်အားတောင့်တင်းစဉ်ကာလတုန်းက ထိုင်းနဲ့အမေရိကန်ဟာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မှာ မြွေဟောက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့စစ်ရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးလို့ ဒီနယ်မြေဟာ US နားရွက်ရာတွေချည်းဘဲဆိုတာ တရုတ် သတိပြုရတော့ မယ်။

အခု လည်း ထိုင်း အမေရိကန်ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့် မလား။ထိုင်းဘက်ခြမ်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအဆင့်မြင့်x-rayစက်တွေတတ်ဆင်ပေးမလား တစ်ခုခုဘဲ။ အဲ့ဒီကစားကွက်နဲ့ အညီ အမေရိကန်ကမူးယစ်တေးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို black list သွင်းပြီး ခွန်ဆာကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်သလို လုပ်ခဲ့ရင် မွေးစားသားများခွန်ဆာလို အယောင်ပြ အစိုးရထံ လက်နက်အပ်ပါလိမ့်မယ်။

သို့ပေမဲ့ ယခင်အစိုးရက ခွန်ဆာကို လက်ခံပြီး အမေရိကန် ကို မသိကျိုး ကျွံပြုခဲ့ပေမဲ့ ။ ယခု အစိုးရက သူ့သိက္ခာအကျခံပြီး USထံ မလွဲပေးဘဲ အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ တဖြေးဖြေး လူဆိုဖမ်းပွဲကရုပ်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာ သိစေချ င်တယ် ။

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

ဒါ့အပြင် အနောက် နဲ့ အမေရိကန် မှာ စာအိတ်ထဲ သီးနှံမျိုးစေ့တွေ ထည့်ပြီး ပေးပို့ လုပ်ဆောင်ထားမှုဆိုတာကလည်း စားနပ်ရိက္ခာအတွက်နဲ့ ဖြတ်တောက်ဖို့နဲ့၊ ဓာတုအဆိပ်သင့်ဖို့၊ ဖျက်ပိုး များနှောင့်ပြီး တိုင်းပြည်၏ ရိက္ခာအတွက် ဖြတ်တောက် ဒုက္ခရောက်စေဖို့ လုပ်ကြံမှု တိုက်ခိုက်မှုဟုသာ ထင်မိပြီး၊ စာအိတ်ထဲမှာ ဒေါင့်သန်းရောဂါပိုးမွှားများ နဲ့ ဓာတု အ ဆိပ်သင့် လက်နက်များ ထည့်ထားပြီး တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေကို ပြန်လည် မြင်မိ အောက်မေ့စေပါသည်။

သို့အတွက် ထိုအရာများ ကို အသုံးမပြုကြရန် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ ဆော်ဩထားသလို၊ ထို လုပ်ရပ်အား တရုတ်မှ သူမလုပ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားသောကြောင့်၊ စစ်ဆေးမှု ရလဒ်အဖြေကိုသာ နားစွန့်ပြီး ဘာကြောင့် လုပ်တာလဲနဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တရပ်လား ဟု စိတ်ဝင်စား သိချင်လှ၏။

သို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့လက်ရှိအရေးဟာ မြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်း အခြားနိုင်ငံများ ကပါ ကမ္ဘာနဲ့ US နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တရုတ်ဘေးအန္တရာယ်မှနေ လွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ တရုတ်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလို စစ်ရေးအရ အရေးယူခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း တောင်ပယ်လယ် ကျွန်းတွေ ကို တိုက်ခိုက် နစ်မြုတ် ရှင်းပစ်ပြီး

US ထရန့်မှ တရုတ်ပြည်တွင်း အခြေနေကို ပြို လဲအောင် ဖန်တီးပြီး၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို လက်နက်နဲ့မသတ်ပဲ၊ နိုင်ငံသားတွေကို မထိခိုက်စေဘဲ၊ ဗိုင်းရပ်အစလှန်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ပြည်သူတွေ ဆန့်ကျင်အောင် လုပ်ပြီး၊ ထိုစနစ်ကို အမြစ်ဖြတ်မှာဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖြတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အသက်သွင်း‌ပေးလိမ့်မည်ဟု၊

ဒါမှ ကမ္ဘာနဲ့ US ဟာ အာဏာ ရှင်များ အရေးမှနေ စိတ်အေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်လျင်တော့မူ ထိုသို့နိုင်ငံများအား အချိန်ကုန် ငွေကုန် လူပန်းနဲ့ စစ်ရေးအရ အရေးယူပြီး၊ ထိုနိုင်ငံပြည်သူ ထိခိုက်နစ်နာ မုန်းတီးေ စမည့် လုပ်ရပ်မျိုး ကျုးကျော်မှုများနှင့် လုပ်ခဲ့လျင်၊ အီရက်လို ဖြစ်သွားနိုင်ြပ်ီး ရေရှည်နဲ့ မငြိမ်းချမ်းသော ပွဲမပြီးသော ပြည်သူက ပြန်ဆန့်ကျင်သော အနေထားမှာ ရှေ့တိုး မရ နောက်ဆုတ် မရနဲ့ ထိုနိုင်ငံတွေကို ဒီမိုကရေစီ အသက်မသွင်းနိုင်ပဲ ကိုယ်ရှုးကိုယ်ပတ် ဖြစ်မှာစိုးသောကြောင့်၊

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

ထရန့်သည် ယခုလို ဝိုင်းပိတ်ဆို့ အချိန်ယူထားပြီး တရုတ်ပြိုအလဲ သူ့ပြည်သူမှ အစိုးရအား ပြန်ဆန့်ကျင်ပြီး အာဏာရှင် အစိုးရအား ဖြုတ်ချ ဆန္ဒပြုချိန်မှာစစ်ရေးအရ ဝင်ခဲ့ရင်လည်း ရေကန်အသင့် ကြာအသ င့်ပါပဲဟု၊

မ ဟုတ် လျင် စစ်ရေးအရ အနိုင်ရ ရှိ မှာ ဖြစ်သော် လည်း လူဦးရေများလွန်းသော၊ ထို လူဦးရေအား အသုံးချပြီး လှိုင်းလုံးစစ်ဆင်ရေးနဲ့ ထိုးချ ကစားလာမည့် တရုတ် အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကွက် ကို ကြိုမြင်သိထား၍ ထရန့်မှ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြမ်းပြန်ကြော်ဖို့ အချိန်စောင့် ငါးမျှားနေသလို၊ တရုတ်မှလည်း မည်သို့ ထွက်ပေါက်ရှာမည်ဆိုတာ၊ ရုရှားမှ မည်သည့် ဘက် ပါပြီး နောက်ကျော ဓားထိုးမည်ဆိုတာ ခုမှ ပွဲက စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမြင့်ဆုံးတန်ပို အနေထားသို့ ရောက်ရှိလာနေ၍

အမေရိကန် နဲ့ ရုရှား အတွက် တန်ပြန်ထောက်လှန်းနိုင်ရန် နည်းပညာ ဂြိုလ်တု လွှင့်တင်တာတောင် မှ မျက်နှာမသာမယာ နဲ့ စိတ်ကျ ပင်ပန်းနေသော ရှီအဖို့ သူ့အတွက် ထွက်ပေါက်ပိတ်မိနေသလို၊ သူ၏ အမှားများကို ဆက်လျက်ကိုင်ဆွဲနေပါက၊

ကဒါဖီတို့ လမ်းစဉ်သာ ရှိတော့ကြောင်းနဲ့ ခုချိန် အရှုံးပေးဟန် All B စနစ်ဆိုသည်မှာလည်း မည်သူမျှ အယုံကြည် မရှိတော့၍ ထွက်ပေါက်အတွက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြနေသလို

ယခု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ၊ ကိုဗစ်ဆေး ရခါ နီးပြီ ထုတ်နိုင်တော့မည် ဆိုတဲ့ အနေထား ဖြစ်နေချိန်မှာ ၊ ရောဂါပိုးတွေ ပြန်ကူးပြန်တွေ့နေပြီ ဆိုတာကလည်း သံသယဖြစ်ဖွယ် ဖြစ်နေပြီး ၊ ထိုအချိန် ထရန့် က သူဆေး ရရင် အားလုံးကို တကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဝေပေး မယ် ကြေငြာလိုက်မှု နဲ့ ရောဂါ ကူးစပ်မြင့်တက်နေပုံအရ ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ လူနေမှု စနစ်ကြောင့် ဆိုသော်ငြား ..

ဆေးထုတ်တော့ မှာမို့ ဆေးရောင်းမှုဈေးကွက် မြင့်တက် ‌အောင် ကူးစပ်မှုနှုန်း ပြန်တင်နေတာလား ဆိုတာနဲ့ – တရုတ်ကို ဝိုင်းပိတ်စို့ထားလို့ ထိုအရေးမှနေ လွတ်မြောက်အောင် – နိုင်ငံတိုင်းရှိ တရုတ်စပိုင် သူလျိုများမှ ရောဂါ ပိုး ကူးဆက်နှုန်း ပြန်ဖြစ် မြင့်တက်‌အောင် လုပ်ဆောင် ပြီး သူ့နိုင်ငံအတွက် ချေပ attack လုပ်နေသလား ဆိုတာ ခန့်မှန်း အဖြေထုတ် ‌နေမိပါ တယ်။

ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆ‌ွကြည့်ခြင်း

သို့ကြောင့် ထရန့် မှ သူဆေးရရင် အားလုံး ကို ဖြန့်ပေးမည် ပြောနေသလား ။

ဘာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ အခြေနေမှာေ တာ့ အမှားပြု လုပ် သူ တရုတ် ဟာ မည်သို့မျှ ရှောင်လွဲ လို့ မရတော့ဘူးဖြစ်ကြောင်း နဲ့ လာမည့် ၂၁ရာစု အလွန်ဟာ အာဏာရှင် တို့ ဆိတ်သူန်းမည့် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကို ပိုင်ဆိုင် ရေးထိုးရတော့ မည် လား ဟု မျှော်မှန်းကြည့်ရ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *