အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ားႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အဆုံးသတ္သြား မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

အေတာ္ မ်ား မ်ား ျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ အာဏာရွင္ မ်ား သည္ ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား ကို က်ဴးလြန္ၾကၿပီးေနာက္ တြင္သာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းလာ ခဲ့ရ သည္ကို ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ ရ သည္။

ကမာၻေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ား တြင္ အာဏာရွင္မ်ား အလ်ိဳလ်ိဳ ေခါင္းေထာင္လာခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္ ထိုနိုင္ငံမ်ားရွိ လူထု အဖို႔ ၎တို႔ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မည္သို႔ မည္ပုံ ႐ုန္းကန္ၾကရေပမည္နည္း ဟု ေတြးဆ လာခဲ့ၾက သည္ ။ ႐ုရွားရွိ ဗလာဒီမာ ပူတင္ ၊ တူရကီရွိ ရီဆက္ ေတယစ္ အာဒိုဂန္၊ တ႐ုတ္ျပည္ ရွိ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔သည္ အာဏာကို ေကာင္းစြာ ဆုပ္ကိုင္ ထားနိုင္လာ သည္ႏွင့္ အမွ် အေတြ႕အႀကဳံ လည္း မ်ားစြာ ရရွိလာၾကသည္။ ၎တို႔အား လူႀကိဳက္မမ်ားလွဟုလည္း ဆို၍ မရျပန္ေပ။ ဤသည္ကို ၾကည့္၍ ၎တို႔အား အတိုက္အခံ လုပ္ ဆန႔္က်င္ေနၾကသူ မ်ား အဖို႔ အကန႔္အသတ္ မရွိ ေသာ၊ ၎တို႔၏ လစ္ဘရယ္ မဆန္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈႀကီးအား အလြယ္တကူ အရႈံးေပး အညံ့ခံၾကဖို႔ ရွိေ နၿပီေလာ။

အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား

ေလာ့အိန္ဂ်ဲလိစ္ ရွိ ကယ္လီဖိုး နီးယား တကၠသိုလ္ႀကီး မွ နိုင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရွင္ ဒန္နီယယ္ ထရိုက္စ္မင္း ကမူ ဤသည္ကို လက္မခံခဲ့ေပ။ မၾကာမီက ၎ေလ့လာျပဳစု ခဲ့ေသာ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ အထိ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေပါင္း ၂၁၈ ခု အား ေလ့လာခဲ့သည့္ စာတမ္းတြင္ အမ်ားစုသည္ အာဏာရွင္တို႔၏ တိုင္းျပည္အာဏာ ကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထား နိုင္ ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရင္း ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ (ထိုအထဲတြင္ သတၱမေျမာက္ ဒိန္းမတ္ဘုရင္ ဖရက္ဒရစ္သည္ ၁၈၄၈ ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံကို သူ႕သေဘာႏွင့္သူ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ ကိုေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ အျဖစ္ ေဖၚျပခဲ့သည္)။

၎၏ စာတမ္းသည္ အာဏာရွင္ မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ ရန္ လက္စြဲ ျဖစ္လာနိုင္သလို မည္မွ်ပင္ လိမၼာ ပါးနပ္သူပင္ ျဖစ္ေစ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ အမွားမ်ား လုပ္လာၾကမည့္ သေဘာ ကို လည္း သတိျပဳမိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္ဟုလည္း ယူဆ၍ ရေပသည္။

ထရိုက္စ္မင္း ကမူ အာဏာရွင္ မ်ား ဖက္ က လူမ်ား ကို လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေပးၿပီး ေျဖေလ်ာ့ေပးလာျခင္း မ်ားသည္ အေၾကာင္းရင္း သုံးခု ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ပထမအေၾကာင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာလတၱံ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ကို ဟန႔္တားနိုင္ရန္၊ ဒုတိယကား ျပည္ပမွ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္နိုင္ရန္ ၊ တတိယ ကား ၎တို႔ႏွင့္ ပခုံးခ်င္း ယွဥ္ လာၾကသည့္ အက်ိဳးစီးပြားတူ အင္ အား စုမ်ား ကို ေခ်မႈန္းရန္ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းနိုင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းလာမႈ မ်ားထဲတြင္ သုံးပုံတပုံခန႔္သာ ပါရွိခဲ့သည္။ က်န္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား သည္ ၎ တို႔၏ အမွားမ်ား မွ မေတာ္တဆ ျဖစ္လာခဲ့ရျခင္းမ်ိဳး မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား

ထိုအမွားမ်ား ၏ အေနအထားမ်ားသည္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရေသာ္ လည္း အာဏာရွင္မ်ားက တိုင္းျပည္အာဏာကို စြန႔္လႊတ္ခ်င္စိတ္ မရွိပဲ ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကျပန္ သည္ ။ မီေခးလ္ ေဂါဘာေခ်ာ့ အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕တေ လသာ ၎ တို႔ အမွား ကို သိျမင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထရိုက္စ္မင္း တင္ျပ ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ တို႔၏ အေျခခံ အမွား ငါးမ်ိဳး ဆိုသည္ကို ေလ့လာသင့္လွေပသည္။

(၁) ေမာက္မာမႈ

အာဏာရွင္ တစ္ဦးသည္ အတိုက္အခံတို႔ ၏ အင္အား ကို အၿမဲလို ေလ်ာ့ေပါ့တြက္ဆေလ့ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ၎တို႔ႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ နန္းခ်ခံခဲ့ ရေသာ ျပင္သစ္မွ လူးဝစ္ ဖီလစ္ ဘုရင္ႀကီးသည္ မဆိုသေလာက္ မွ် ကိုပင္ လိုက္ေလ်ာရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရိုေမနီ ယား သမၼတ နီကိုလိုင္ ေခ်ာင္ဆက္စကူး ဆိုပါက သူ႕အား ျဖဳတ္ခ်ရန္ စု႐ုံး ေရာက္ရွိလာေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကိုပင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႐ုံးခ်ဳပ္ ေလသာေဆာင္ သို႔ ထြက္ ၍ ပုံမွန္ အတိုင္း ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေၾကာင္း မိန႔္ခြန္း အေျပာမပ်က္ခဲ့ေပ။ လူအုပ္ႀကီး၏ ေအာ္ဟစ္ ႀကိမ္းဝါးသံမ်ား၊ ခဲမ်ား ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ လာၾက သည့္ အေရးကို ျမင္မွပင္ ရပ္တန႔္သြား ခဲ့သည္။ ၎ ကြပ္မ်က္မခံရမီ ၇ ရက္ အလို၌ပင္ အီရန္ သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး ထြက္ခြာသြားခဲ့ေပေသးသည္။ အင္ဒိုနီရွား သမၼတ ဆူဟာ တို သည္လည္း ႏႈတ္ထြက္ ခါနီး အခ်ိန္ အထိ ပင္ တိုင္းျပည္ ကို တင္းက်ပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေနဆဲဟု ထင္သြားခဲ့သူ ျဖစ္ သည္။

အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား

(၂) မလို အပ္ေသာ စြန႔္စားမႈမ်ား

အာဏာရွင္ မ်ား သည္ တိုင္းျပည္ကို ခ်ယ္လွယ္ လွည့္စားရန္ အႀကံကုန္လာၾကသည့္ အခါ မ်ိဳးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိရာ အထင္ရွားဆုံး နမူနာ အျဖစ္ ၁၉၈၈ တြင္ ခ်ီလီ အာဏာရွင္ ဩဂတ္စ တို ပီနိုခ်က္ သည္ ၎အား အာဏာ ဆက္လက္ရယူထား ရန္ ခြင့္ျပဳ၊မျပဳ လူထု သေဘာထား ခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ အေရးနိမ့္သြားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဏာရွင္မ်ားကလည္း စစ္ပြဲ မ်ား ဆင္ႏႊဲၿပီး လူထု ကို အာ႐ုံ လႊဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အာဂ်င္တီနား စစ္အာဏာရွင္ လီယိုေပါဒို ဂယ္ထရီသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေဖာက္ကလန္ စစ္ပြဲ ကို အစပ်ိဳးလာခဲ့ၿပီး အေရးနိမ့္သြားခဲ့ ရသည္။

(၃) လမ္းေခ်ာ္ သြားၾကျခင္း

ဤေနရာတြင္ ေဂါဘာေခ်ာ့ သည္ အထင္ ရွား ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ဆိုဗီယက္ အစိုးရ အား သက္ဆိုးရွည္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္သြား ခဲ့သည္။

အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား

(၄) အသားထဲ က ေလာက္ထြက္ျခင္း

ထိုသို႔ေသာ အမွားမ်ိဳးက အာဏာရွင္ တို႔ က်ဴးလြန္ခဲလွသည္။ စပိန္ရွိ ဖက္ဆစ္ အာဏာရွင္ ဖရန္စစ္ကို ဖရန္ကိုသည္ ဘုရင္ ဂြၽန္ ကားလို႔စ္ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာမွ ၎သည္ စပိန္တြင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ကို အၿပီးအပိုင္ ဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္လာသည္။ ဆိုဗီယက္ ေပၚလစ္ျဗဴရို အဖြဲ႕သည္လည္း ၎တို႔ အာဏာ တည္ၿမဲေရး ကို ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္မည့္သူ အျဖစ္ ေဂါဘာေခ်ာ့ ကို မွားယြင္းစြာ ေ႐ြးခ်ယ္မိခဲ့သည္။

အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား

(၅) မရည္႐ြယ္ ပဲ ျဖစ္လာ ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆန႔္က်င္ အုံႂကြလာမႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ျခင္း မရွိသည္ မွာ အာဏာရွင္တို႔၏ မိမိကိုယ္ မိမိ အထင္ႀကီးေနမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလြန္အကြၽံ တုန႔္ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အမွားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျပန္ သည္။ ဤေနရာတြင္ ထရိုက္စ္မင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတ ဟူစိန္ မိုဟာမက္ အာဆတ္ ႏွင့္ ဥပမာ ေပးခဲ့သည္။ လူထု အစည္းအေဝးတခုတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တဦး သည္ ရဲအဖြဲ႕မွ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသနတ္က်ည္ဆံ ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမွအစျပဳ၍ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ ေပးခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အလား တူ အမွားမ်ိဳး အား ယူကရိန္းသမၼတ ဗစ္တာ ယာႏုကိုဗစ္ခ်္ လည္း ၂၀၁၃ တြင္ က်ဴးလြန္ ခဲ့သည္။ ရာဂဏန္းမွ်သာ ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပသမားမ်ားကို ရဲအဖြဲ႕မွ ရက္ရက္ စက္စက္ ရိုက္ႏွက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တြင္ မခံမရပ္နိုင္ ျဖစ္လာေသာ လူထု အုံႂကြမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံခဲ့ ရသည္။

အာဏာရွင္တို႔ ရဲ႕ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးခဲ့ၾက သည့္ အမွားမ်ား

အဆိုပါ အမွား မ်ား အားလုံးသည္ အတြက္ အခ်က္ မွားယြင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ သာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားသာ ျဖစ္၍ အမွားမကင္းၾက။ တခါတရံ စိတ္ထဲ ထင္လာသည္မ်ားကို လုပ္တတ္သည္။ ထို သို႔ အမွားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု ထရိုက္စ္မင္းက အေလးအနက္ ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။ ၎တို႔ အဖို႔ လူထု က ရိုးသားစြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚခြင့္ မရခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အ႐ူးလုပ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၎တို႔ အတြက္ ဝါဒျဖန႔္ခ်ီေပးမႈမ်ားတြင္ မိန္းေမာ သာယာေနခဲ့ၾက သည္ ။ မာလာဝီ သမၼတသည္ လူထု အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လူအင္အားကို ၾကည့္၍ ၎ကို၎ အထင္တႀကီး ရွိလာရာမွ ၁၉၉၃ တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ ခဲ့ရာ တြင္ အႀကီးအက်ယ္ အေရးနိမ့္သြားခဲ့ရသည္။ ၎၏ လူထုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ေခၚယူလာခဲ့ျခင္းကိုေတာ့ သိရွိနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ ။ တခါတရံ တြင္ အာဏာ ရွင္မ်ား က တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာမွ ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ႏုစဥ္ကလို မထက္ျမက္ေတာ့ပဲ သံေခ်းတက္လာခဲ့ရသည္ မ်ား လည္း ရွိ သည္ ။

႐ုရွား သမၼတ ပူတင္

႐ုရွား သမၼတ ပူတင္ပင္ လွ်င္ ကြၽမ္းကြၽမ္း က်င္က်င္ အမွားကင္းစြာျဖင့္ အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္မွာ ၁၇ ႏွစ္ပင္ ရွိလာေသာ္ျငားလည္း တေန႕တြင္ အတြက္အခ်က္မွားလာ မည့္ အႏၲရာယ္မွာ ႀကိမ္းေသရွိေန သည္ ။ ႐ုရွားလူထု၏ တေန႕တျခား အဆိုးျမင္လာေနမႈကို ခန႔္မွန္းရ ခက္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာေနၿပီး ၎၏ အဓိပၸါယ္မဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား တြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ပုံေအာေပးေနၾက သည္ ။ တူရကီ တြင္ လည္း အာဒိုဂန္သည္ နိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္ ေတာင့္ခံမထားနိုင္ေသာ စစ္ပြဲႀကီးထဲ ပါဝင္လာေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အတိုင္းအဆမဲ့ က်င့္သုံးလာေန သည္ ။ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္း ျဖစ္နိုင္ဖို႔ အလွမ္းေဝးေနေသးေသာ္လည္း ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာ တည္ေဆာက္လာေနမႈ ကို စိတ္ကုန္လာေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီ မွ ပို ၍ အလယ္အလတ္သေဘာ ရွိေသာ လူတဦး အား သူ႕ေနရာ တြင္ ဆက္ခံရန္ေ႐ြးခ်ယ္လာနိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ရွီက်င့္ဖ်င္

ထရိုက္စ္မ င္းက သူေလ့လာခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ၈၅% သည္ လူထုအုံႂကြမႈႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီးမွသာ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အေႏွး ႏွင့္ အျမန္ ဆိုသလို လူထု အဖို႔ ၎ တို႔ ဝင္ေရာက္ေျပာ ဆိုနိုင္ခြင့္ မရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေပၚ စိတ္ကုန္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အာဏာရွင္မ်ား၏ ေျခတလွမ္း မွားသြားသည္ကိုပင္ သည္းၿငီးခံၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ ။ အာဏာရွင္ မ်ား ကလည္း ၎တို ၏ အာဏာ ကို ျပည္ပ ရန္သူမ်ား ၊ အေဝးေရာက္ မ်ား မွ အႏၲရာယ္ ေပးလာမည့္ အေရးကိုသာ အလြန္အကြၽံ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ား သာ ျဖစ္ သည္ ။

တကယ္တမ္း သုံးသပ္ၾကည့္မည္ ဆိုက ၎ တို႔ ကိုယ္တိုင္သာ လွ်င္ ၎တို ႔အတြက္ အႀကီးမားဆုံး အႏၲရာယ္ႀကီး ျဖစ္ေနရေပ သည္ ။

လွစိုးေဝ

Unicode

အတော် များ များ ဖြစ်စဉ်များ တွင် အာဏာရှင် များ သည် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ ကို ကျူးလွန်ကြပြီးနောက် တွင်သာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းလာ ခဲ့ရ သည်ကို တွေ့ ရှိ ခဲ့ ရ သည်။

ကမ္ဘာနေရာ အတော် များများ တွင် အာဏာရှင်များ အလျိုလျို ခေါင်းထောင်လာခဲ့ကြချိန်တွင် ထိုနိုင်ငံများရှိ လူထု အဖို့ ၎င်းတို့ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်အောင် မည်သို့ မည်ပုံ ရုန်းကန်ကြရပေမည်နည်း ဟု တွေးဆ လာခဲ့ကြ သည် ။ ရုရှားရှိ ဗလာဒီမာ ပူတင် ၊ တူရကီရှိ ရီဆက် တေယစ် အာဒိုဂန်၊ တရုတ်ပြည် ရှိ ရှီကျင့်ဖျင်တို့သည် အာဏာကို ကောင်းစွာ ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်လာ သည်နှင့် အမျှ အတွေ့အကြုံ လည်း များစွာ ရရှိလာကြသည်။ ၎င်းတို့အား လူကြိုက်မများလှဟုလည်း ဆို၍ မရပြန်ပေ။ ဤသည်ကို ကြည့်၍ ၎င်းတို့အား အတိုက်အခံ လုပ် ဆန့်ကျင်နေကြသူ များ အဖို့ အကန့်အသတ် မရှိ သော၊ ၎င်းတို့၏ လစ်ဘရယ် မဆန်သော၊ အုပ်ချုပ်နေမှုကြီးအား အလွယ်တကူ အရှုံးပေး အညံ့ခံကြဖို့ ရှိေ နပြီလော။

အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ

လော့အိန်ဂျဲလိစ် ရှိ ကယ်လီဖိုး နီးယား တက္ကသိုလ်ကြီး မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပညာရှင် ဒန်နီယယ် ထရိုက်စ်မင်း ကမူ ဤသည်ကို လက်မခံခဲ့ပေ။ မကြာမီက ၎င်းလေ့လာပြုစု ခဲ့သော ၁၈၀၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၅ အထိ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်ပေါင်း ၂၁၈ ခု အား လေ့လာခဲ့သည့် စာတမ်းတွင် အများစုသည် အာဏာရှင်တို့၏ တိုင်းပြည်အာဏာ ကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထား နိုင် ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြရင်း ဖြစ်ပေါ် လာသော အမှားများကြောင့် ဆိုသည်ကို ထောက်ပြခဲ့သည်။ (ထိုအထဲတွင် သတ္တမမြောက် ဒိန်းမတ်ဘုရင် ဖရက်ဒရစ်သည် ၁၈၄၈ ၌ ဖွဲ့စည်းပုံကို သူ့သဘောနှင့်သူ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည် ကိုတော့ ခြွင်းချက် အဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့သည်)။

၎င်း၏ စာတမ်းသည် အာဏာရှင် များ အတွက် ဆောင်ရန်ရှောင် ရန် လက်စွဲ ဖြစ်လာနိုင်သလို မည်မျှပင် လိမ္မာ ပါးနပ်သူပင် ဖြစ်စေ တချိန်မဟုတ် တချိန် အမှားများ လုပ်လာကြမည့် သဘော ကို လည်း သတိပြုမိအောင် မီးမောင်းထိုးပြနေသည်ဟုလည်း ယူဆ၍ ရပေသည်။

ထရိုက်စ်မင်း ကမူ အာဏာရှင် များ ဖက် က လူများ ကို လွတ်လပ်ခွင့်များ ပေးပြီး ဖြေလျော့ပေးလာခြင်း များသည် အကြောင်းရင်း သုံးခု ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ပထမအကြောင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာလတ္တံ့သော တော်လှန်ရေး ကို ဟန့်တားနိုင်ရန်၊ ဒုတိယကား ပြည်ပမှ ကျူးကျော်လာသူများကို တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် ၊ တတိယ ကား ၎င်းတို့နှင့် ပခုံးချင်း ယှဉ် လာကြသည့် အကျိုးစီးပွားတူ အင် အား စုများ ကို ချေမှုန်းရန် သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းနိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းများသည် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းလာမှု များထဲတွင် သုံးပုံတပုံခန့်သာ ပါရှိခဲ့သည်။ ကျန်သော ဖြစ်စဉ်များ သည် ၎င်း တို့၏ အမှားများ မှ မတော်တဆ ဖြစ်လာခဲ့ရခြင်းမျိုး များသာ ဖြစ်သည်။

အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ

ထိုအမှားများ ၏ အနေအထားများသည် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရသော် လည်း အာဏာရှင်များက တိုင်းပြည်အာဏာကို စွန့်လွှတ်ချင်စိတ် မရှိပဲ ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားကြပြန် သည် ။ မီခေးလ် ဂေါဘာချော့ အပါအဝင် အချို့တေ လသာ ၎င်း တို့ အမှား ကို သိမြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

ထရိုက်စ်မင်း တင်ပြ ခဲ့သော အာဏာရှင် တို့၏ အခြေခံ အမှား ငါးမျိုး ဆိုသည်ကို လေ့လာသင့်လှပေသည်။

(၁) မောက်မာမှု

အာဏာရှင် တစ်ဦးသည် အတိုက်အခံတို့ ၏ အင်အား ကို အမြဲလို လျော့ပေါ့တွက်ဆလေ့ရှိသည်။ ထို့အတွက် အချိန်မနှောင်းမီ ၎င်းတို့နှင့် အပေးအယူ လုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် နန်းချခံခဲ့ ရသော ပြင်သစ်မှ လူးဝစ် ဖီလစ် ဘုရင်ကြီးသည် မဆိုသလောက် မျှ ကိုပင် လိုက်လျောရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သဖြင့် တော်လှန်ရေးကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိုမေနီ ယား သမ္မတ နီကိုလိုင် ချောင်ဆက်စကူး ဆိုပါက သူ့အား ဖြုတ်ချရန် စုရုံး ရောက်ရှိလာနေသော လူအုပ်ကြီးကိုပင် ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ရုံးချုပ် လေသာဆောင် သို့ ထွက် ၍ ပုံမှန် အတိုင်း ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေး၏ အောင်မြင်မှုများ အကြောင်း မိန့်ခွန်း အပြောမပျက်ခဲ့ပေ။ လူအုပ်ကြီး၏ အော်ဟစ် ကြိမ်းဝါးသံများ၊ ခဲများ ဖြင့် ပစ်ပေါက် လာကြ သည့် အရေးကို မြင်မှပင် ရပ်တန့်သွား ခဲ့သည်။ ၎င်း ကွပ်မျက်မခံရမီ ၇ ရက် အလို၌ပင် အီရန် သို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ထွက်ခွာသွားခဲ့ပေသေးသည်။ အင်ဒိုနီရှား သမ္မတ ဆူဟာ တို သည်လည်း နှုတ်ထွက် ခါနီး အချိန် အထိ ပင် တိုင်းပြည် ကို တင်းကျပ်စွာ အုပ်ချုပ်နိုင်နေဆဲဟု ထင်သွားခဲ့သူ ဖြစ် သည်။

အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ

(၂) မလို အပ်သော စွန့်စားမှုများ

အာဏာရှင် များ သည် တိုင်းပြည်ကို ချယ်လှယ် လှည့်စားရန် အကြံကုန်လာကြသည့် အခါ မျိုးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိရာ အထင်ရှားဆုံး နမူနာ အဖြစ် ၁၉၈၈ တွင် ချီလီ အာဏာရှင် ဩဂတ်စ တို ပီနိုချက် သည် ၎င်းအား အာဏာ ဆက်လက်ရယူထား ရန် ခွင့်ပြု၊မပြု လူထု သဘောထား ခံယူပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာ အရေးနိမ့်သွားခဲ့သည်။ အချို့သော အာဏာရှင်များကလည်း စစ်ပွဲ များ ဆင်နွှဲပြီး လူထု ကို အာရုံ လွှဲရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အာဂျင်တီနား စစ်အာဏာရှင် လီယိုပေါဒို ဂယ်ထရီသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ် တွင် ဖောက်ကလန် စစ်ပွဲ ကို အစပျိုးလာခဲ့ပြီး အရေးနိမ့်သွားခဲ့ ရသည်။

(၃) လမ်းချော် သွားကြခြင်း

ဤနေရာတွင် ဂေါဘာချော့ သည် အထင် ရှား ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ သည်။ ဆိုဗီယက် အစိုးရ အား သက်ဆိုးရှည်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များ စတင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း မျှော်လင့်မထားသော ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းသို့ ဦးတည်သွား ခဲ့သည်။

အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ

(၄) အသားထဲ က လောက်ထွက်ခြင်း

ထိုသို့သော အမှားမျိုးက အာဏာရှင် တို့ ကျူးလွန်ခဲလှသည်။ စပိန်ရှိ ဖက်ဆစ် အာဏာရှင် ဖရန်စစ်ကို ဖရန်ကိုသည် ဘုရင် ဂျွန် ကားလို့စ် ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှ ၎င်းသည် စပိန်တွင် ဖက်ဆစ်ဝါဒ ကို အပြီးအပိုင် ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်လာသည်။ ဆိုဗီယက် ပေါ်လစ်ဗြူရို အဖွဲ့သည်လည်း ၎င်းတို့ အာဏာ တည်မြဲရေး ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မည့်သူ အဖြစ် ဂေါဘာချော့ ကို မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်မိခဲ့သည်။

အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ

(၅) မရည်ရွယ် ပဲ ဖြစ်လာ ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ

လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် ဆန့်ကျင် အုံကြွလာမှုများကို နှိမ်နှင်းခဲ့ခြင်း မရှိသည် မှာ အာဏာရှင်တို့၏ မိမိကိုယ် မိမိ အထင်ကြီးနေမှုများကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အလွန်အကျွံ တုန့်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြင့် ကြီးမားသော အမှားကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြန် သည်။ ဤနေရာတွင် ထရိုက်စ်မင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သမ္မတ ဟူစိန် မိုဟာမက် အာဆတ် နှင့် ဥပမာ ပေးခဲ့သည်။ လူထု အစည်းအဝေးတခုတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တဦး သည် ရဲအဖွဲ့မှ လက်ချက်ဖြင့် သေနတ်ကျည်ဆံ ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက် စတင်ခဲ့သော ဆန္ဒပြမှုမှအစပြု၍ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက် ပေးခဲ့ရသည်အထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အလား တူ အမှားမျိုး အား ယူကရိန်းသမ္မတ ဗစ်တာ ယာနုကိုဗစ်ချ် လည်း ၂၀၁၃ တွင် ကျူးလွန် ခဲ့သည်။ ရာဂဏန်းမျှသာ ရှိသော ကျောင်းသား ဆန္ဒပြသမားများကို ရဲအဖွဲ့မှ ရက်ရက် စက်စက် ရိုက်နှက် ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးနောက် တွင် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်လာသော လူထု အုံကြွမှုကြောင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း ခံခဲ့ ရသည်။

အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးခဲ့ကြ သည့် အမှားများ

အဆိုပါ အမှား များ အားလုံးသည် အတွက် အချက် မှားယွင်းမှုများ ကြောင့် သာ ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်များသည် လူသားများသာ ဖြစ်၍ အမှားမကင်းကြ။ တခါတရံ စိတ်ထဲ ထင်လာသည်များကို လုပ်တတ်သည်။ ထို သို့ အမှားများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှာလည်း အာဏာရှင်များ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု ထရိုက်စ်မင်းက အလေးအနက် ထောက်ပြသွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ အဖို့ လူထု က ရိုးသားစွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်ခွင့် မရခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲများ၊ လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲ ရလဒ်များဖြင့် အရူးလုပ်ခံခဲ့ကြရသည်။ ၎င်းတို့ အတွက် ဝါဒဖြန့်ချီပေးမှုများတွင် မိန်းမော သာယာနေခဲ့ကြ သည် ။ မာလာဝီ သမ္မတသည် လူထု အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော လူအင်အားကို ကြည့်၍ ၎င်းကို၎င်း အထင်တကြီး ရှိလာရာမှ ၁၉၉၃ တွင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ ခဲ့ရာ တွင် အကြီးအကျယ် အရေးနိမ့်သွားခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏ လူထုအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် လူများကို အတင်းအကျပ် ခေါ်ယူလာခဲ့ခြင်းကိုတော့ သိရှိနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ ။ တခါတရံ တွင် အာဏာ ရှင်များ က တိုင်းပြည်ကို နှစ်ရှည်လများ အုပ်ချုပ်လာခဲ့ရာမှ ၎င်းတို့၏ အတွေးအခေါ် အယူအဆများသည် နုစဉ်ကလို မထက်မြက်တော့ပဲ သံချေးတက်လာခဲ့ရသည် များ လည်း ရှိ သည် ။

ရုရှား သမ္မတ ပူတင်

ရုရှား သမ္မတ ပူတင်ပင် လျှင် ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် အမှားကင်းစွာဖြင့် အာဏာ ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်မှာ ၁၇ နှစ်ပင် ရှိလာသော်ငြားလည်း တနေ့တွင် အတွက်အချက်မှားလာ မည့် အန္တရာယ်မှာ ကြိမ်းသေရှိနေ သည် ။ ရုရှားလူထု၏ တနေ့တခြား အဆိုးမြင်လာနေမှုကို ခန့်မှန်းရ ခက်လောက်အောင် ဖြစ်လာနေပြီး ၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲများ တွင် ထောက်ခံမဲများ ပုံအောပေးနေကြ သည် ။ တူရကီ တွင် လည်း အာဒိုဂန်သည် နိုင်ငံအနေဖြင့် ရေရှည် တောင့်ခံမထားနိုင်သော စစ်ပွဲကြီးထဲ ပါဝင်လာနေပြီး အကြမ်းဖက်မှုများကို အတိုင်းအဆမဲ့ ကျင့်သုံးလာနေ သည် ။ တရုတ်ပြည် တွင်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေသေးသော်လည်း ရှီကျင့်ဖျင်၏ အကြွင်းမဲ့ အာဏာ တည်ဆောက်လာနေမှု ကို စိတ်ကုန်လာသော တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါ တီ မှ ပို ၍ အလယ်အလတ်သဘော ရှိသော လူတဦး အား သူ့နေရာ တွင် ဆက်ခံရန်ရွေးချယ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်။

ရှီကျင့်ဖျင်

ထရိုက်စ်မ င်းက သူလေ့လာခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များ၏ ၈၅% သည် လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ပွားပြီးမှသာ ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အနှေး နှင့် အမြန် ဆိုသလို လူထု အဖို့ ၎င်း တို့ ဝင်ရောက်ပြော ဆိုနိုင်ခွင့် မရှိသော အုပ်ချုပ်သူများ အပေါ် စိတ်ကုန်လာကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အာဏာရှင်များ၏ ခြေတလှမ်း မှားသွားသည်ကိုပင် သည်းငြီးခံကြတော့မည် မဟုတ်ပေ ။ အာဏာရှင် များ ကလည်း ၎င်းတို ၏ အာဏာ ကို ပြည်ပ ရန်သူများ ၊ အဝေးရောက် များ မှ အန္တရာယ် ပေးလာမည့် အရေးကိုသာ အလွန်အကျွံ အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသူများ သာ ဖြစ် သည် ။

တကယ်တမ်း သုံးသပ်ကြည့်မည် ဆိုက ၎င်း တို့ ကိုယ်တိုင်သာ လျှင် ၎င်းတို့အတွက် အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်ကြီး ဖြစ်နေရပေ သည် ။

လှစိုးဝေ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *