ျမန္မာျပည္ ပညာေရး နိမ့္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ပညာေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္တဲ့ က်ဴရွင္

ဆရာ ဆရာမေတြ က်ဴရွင္ သင္တာ ကို ဖမ္းမယ္ ဆီးမယ္လုပ္တဲ့ အခါ တခ်ိဳ႕ေတြက ကန႔္ကြက္ၾက ပါတယ္.. ကိုလည္း က်ဴရွင္သင္ခဲ့ဖူး ပါတယ္.. အမွန္ေျပာရင္ အပိုဝင္ေငြတ ခုအေနနဲ႕ပါ.. ပညာေရး တိုးတက္ေစလိုတဲ့ စိတ္ပါသလား မပါသလား ကေတာ့ အားလုံး အသိျဖစ္မွာပါ.. က်မ အထျပ ဆရာမတေယာက္ ပါ…

က်ဴရွင္ သင္ရျခင္း အေပၚ က်မ စိတ္သန႔္လားလို႔ေမးရင္ မသန႔္ပါဘူး.. လုံးဝ မသန႔္ပါဘူး.. ဒါက်မ ကိုယ္ပိုင္ခံစားမႈပါ.. တန္တဲ့ လုပ္အား တခုအေနနဲ႕အခေၾကးေငြယူတယ္ ဆိုေပမဲ့ နိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ လစာ ၂၁၆၀၀၀ ေလာက္ က်မလိပ္ျပာ မသန႔္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ.. ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့…

ျမန္မာျပည္ ပညာေရး နိမ့္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ပညာေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္တဲ့ က်ဴရွင္

၁။ က်ဳရွင္ ဟာ စာသင္ေက်ာင္းပညာေရး ရဲ႕ယိုယြင္းလာမႈျပယုဂ္ ဆိုတာ သတိထားမိပါသလား…

စာသင္ေက်ာင္းေတြ ဟာ ဘာသာျပန္ ႐ုံသက္သက္ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ဘာသာျပန္ျပထား တဲ့စာေတြ ကို အလြတ္က်က္မွတ္နိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္ ရပါတယ္.. အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဆရာမ်ားကို မဆိုလိုပါ စာသင္ၾကားျခင္းဟာ ဘာသာျပန္႐ုံ သက္သက္ မဟုတ္ေၾကာင္း အထူးတလည္ေျပာလိုပါတယ္.. အမွတ္စနစ္ေတြ ရမွတ္ေတြ Grade ေတြအတြက္ ကေလးေတြဟာ သူ႕ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္က်က္မွတ္ၾက ပါတယ္..

ပညာရဲ႕အႏွစ္သာရေ တြေပ်ာက္ၿပီး ဂုဏ္ ဘြဲ႕ ရာထူးေတြေနာက္ လိုက္လာၾကတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီအရာေတြရလာ ဖို႔ အားထုတ္ၾက ရပါတယ္.. စာသင္ခ်ိန္မ်ား တိုင္း မထိေရာက္သလို က်ဴရွင္ေတြတက္႐ုံ နဲ႕ တကယ္ပညာတတ္လာနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး.. စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာသာထိထိေရာက္ေရာက္သင္နိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ဴရွင္ဆိုတာ လိုအပ္လာဖြယ္မရွိနိုင္ပါဘူး.. ေက်ာင္းေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ လို႔လည္း ယူဆနိုင္စရာရွိပါတယ္…

၂။ မိဘမ်ားရဲ႕ ပညာေရးအေပၚခံယူမႈ သေဘာထား လြဲမွားျခင္း…

မိမိကေလးဟာ ေက်ာင္းစာ တခုတည္းေတာ္ေနနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး.. သူတို႔ကြၽမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ ရွိလာနိုင္ပါတယ္.. ကေလးတိုင္းရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႕အားသာမႈကိုတကယ္ သိရွိနားလည္တဲ့မိဘဆိုရင္ ေက်ာင္းစာတခုအတြက္ မိမိသားသမီး ကို ဖိအားေပးေနေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး.. အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြေအာက္မွာ မိဘေတြကိုယ္တိုင္လမ္းေပ်ာက္ပါတယ္.. ငါ့ သားသမီးက ဘာပါဟဲ့ လို႔ ေျပာေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေအာက္ ကိုယ့္သားသမီးကို မ်က္ႏွာမငယ္ေစခ်င္တဲ့အခါ ေက်ာင္းစာတခုတည္းအေပၚပဲ မိဘကအာ႐ုံထား ပါေတာ့တယ္.. ဆရာဝန္ အင္ဂ်င္နီယာ ဆရာမ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြေနာက္လိုက္ရင္း တကယ့္ပညာရဲ႕သေဘာကိုေမ့သြားၾကပါေတာ့တယ္ မိမိကေလး ရဲ႕ အလားအလာ အရည္အခ်င္းထက္ စာေတာ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဆယ္တန္းေအာင္ဖို႔ ဘြဲ႕ရဖို႔ အလုပ္ရဖို႔ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႕ မိဘေတြဟာ ပူေလာင္ဖိစီးခံရျပန္ပါတယ္…

ျမန္မာျပည္ ပညာေရး နိမ့္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ပညာေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္တဲ့ က်ဴရွင္

ဒါေၾကာင့္ေတာ္ သထက္ေတာ္ မွတ္မိ သထက္ မွတ္မိေအာင္ တြန္းအားေပးနိုင္တဲ့ က်ဴရွင္ဆိုတဲ့ေနရာကိုတြန္းပို႔ၾကပါေတာ့တယ္.. မိဘေတြကိုယ္တိုင္ဟာ စာသင္ေက်ာင္းတခုတည္းအေပၚသာမက က်ဴရွင္ ဆိုတာ ကိုပါ သားသမီး ရဲ႕ပညာေရး အတြက္ စဥ္းစားလာေတာ့တယ္…

၃။ ဆရာခန႔္ထားေရး စနစ္ မွားယြင္းေနမႈ…

ဆရာ အတတ္ ပညာ ကို တကယ္ နားမလည္မသိကြၽမ္းတဲ့လူေတြဟာ ပညာေရးဌာနထဲကို အလုံးအရင္းနဲ႕ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ကစခဲ့ပါတယ္.. ကေလးတို႔ရဲ႕စိတ္ပညာကို မသင္ယူ သင္ၾကားနည္းမ်ား မေလ့လာ ပညာေရးရဲ႕သေဘာတရားတို႔ကိုမသိ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ တို႔ကို မသိေသာ ဆရာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ စာအုပ္ထဲကစာကိုဘာသာျပန္႐ုံနဲ႕ ပညာေရး ဟာ အမည္ခံျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္.. ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခြၽန္ ပညာေရးသမားမ်ားလည္းရွိေနဆဲပါ.. ဆရာေတြရဲ႕အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝမႈဟာ ျမန္မာ့ပညာေရးအေပၚ တအားရိုက္ခတ္မႈရွိပါတယ္.. အလုပ္ လက္မဲ့ပေပ်ာက္ေရးဌာန အသြင္ေဖာ္ေဆာင္လာ ခဲ့တာ ေခတ္အဆက္ဆက္ရွိပါၿပီ.. D.TEd B.Ed.စတဲ့ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းေတြကိုအမွတ္ျမင့္ေခၚၿပီး တဖက္က ဆရာအင္အားမေလာက္တဲ့အခါ အဆင္ေျပသမွ်လူကို လက္ယပ္ေခၚရင္း ပညာေရးဟာ ၿပိဳကြဲသြားရပါေတာ့တယ္.. ဒီအထဲက တကယ့္ဆရာပီသ သူေတြလည္း အနည္းငယ္ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ဟာ ယိုင္လဲသြားခဲ့ပါတယ္…

ဆရာ အတတ္ သင္ေက်ာင္းေတြေရာ တကယ္ပညာျပည့္ဝပါလားလို႔ဆိုရင္ေတာ့ က်မၿပဳံးေနျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္.. က်ဴရွင္မသင္ရလို႔ ေအာ္ေနၾကတာျမင္ရင္ အမ်ိဳး သားေက်ာင္းဆရာေတြကို အားနာမိတာေတာ့အမွန္ပါ.. ကိုယ့္လစာကိုယ္စားၿပီး ျမန္မာ့ပညာေရးဦးေမာ့လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကသူေတြကိုအားနာမိျပန္တယ္.. လစာမေလာက္ငွလို႔ သင္ျခင္းအေပၚ ဘာမွေစာဒက မတက္လိုပါ.. သို႔ေသာ္ အသျပာေအာက္မွာက်ေပ်ာက္သြားတဲ့ က်င့္ဝတ္သိကၡာတခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ျပန္ေကာက္ေစလိုပါတယ္.. က်ဴရွင္သင္သူတိုင္း မဟုတ္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မ်က္ႏွာ လိုက္ျခင္း ေမးခြန္းေပးျခင္းစတဲ့ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့တာေတာ့အမွန္ပါပဲ.. ေက်ာင္းမွာသင္တာနည္းသြားၿပီး က်ဴရွင္မွာပိုသင္တာေလးေတြရွိ လာခဲ့တာလည္းအမွန္ပါ…

ျမန္မာျပည္ ပညာေရး နိမ့္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ပညာေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္တဲ့ က်ဴရွင္

၄။ စံခ်ိန္မီ ပညာေရး မရွိျခင္း…

အမွတ္စနစ္ နဲ႕အကဲျဖတ္သေ႐ြ႕ ဒီကိစၥေတြကျဖစ္လာေနအုန္းမွာပဲ.. က်မ ဆယ္တန္းဇီဝေဗဒသင္ပါတယ္.. ဇီဝေဗဒကိုဂုဏ္ထူးထြက္ေအာင္သင္တတ္႐ုံနဲ႕ က်မကိုက်မ လူေတာ္လို႔လုံးဝ မသတ္မွတ္ ပါဘူး.. တပည့္မ်ားကိုလည္းမၾကာခဏ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္.. ဇီဝေဗဒရဲ႕ နက္နဲမႈေတြကို က်မသိရွိၿပီး က်မတပည့္ေလးေတြပါ ဇီဝေဗဒရဲ႕တန္ဖိုးကိုသိရွိေအာင္ သင္ၾကားနိုင္ မွ က်မဟာဇီဝေဗဒေတာ္ တဲ့ ဆရာ အေနနဲ႕သတ္မွတ္ခံထိုက္မွာပါ.. အေအာင္အရႈံး ဂုဏ္ထူးစတာေတြကိုအေလးေပးရင္းနဲ႕ က်မတို႔ဟာေအာင္မွတ္ရေအာင္သင္တဲ့ ဂုဏ္ထူးထြက္ေအာင္ သင္တတ္ တဲ့ ေနရာမွာပဲေရာင့္ရဲလိုက္ၾကပါေတာ့တယ္.. မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္နိုင္ပါတယ္.. အားမနာၾကစတမ္းေဝဖန္ၾကမယ္ဆိုရင္ေပါ့.. ပညာရွင္အဆင့္ကိုက်မ တို႔မေရာက္နိုင္ၾကေတာ့ ပါဘူး.. ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့အဆင့္ ဆက္လက္ေလ့လာတဲ့အဆင့္ကိုမေရာက္ၾကေတာ့ ပါဘူး…

ကေလးေတြအတြက္လည္းအတူတူပါပဲ.. ဘာသာရပ္ကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာေန ဖို႔ထက္ ဂုဏ္ထူးထြက္ေရး အမွတ္မ်ားေရး အတြက္ အားထုတ္ေနရတဲ့အခါ အေပၚယံအသိေလာက္နဲ႕ပဲေက်နပ္သြားၾက ပါေတာ့တယ္.. တကယ့္ပညာ အဆင့္ ကို ကူးသြားနိုင္ တဲ့ လူကအင္မတန္ရွားပါးတယ္.. စနစ္ကလည္း ခုမွကူးေျပာင္းဆဲဆိုေတာ့ ၾကားကာလမွာ က်ဴရွင္ဟာတန္ခိုးထြားေနဆဲပါပဲ.. စာေက်ဖိဳ႕အတြက္က်ဴရွင္လိုပါတယ္.. ပညာအစစ္အမွန္အတြက္ေတာ့ မလိုအပ္လွပါဘူး.. အင္မတန္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ပညာတန္ဖိုးကိုနားလည္ၿပီး က်ဴရွင္သင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ပါပဲ.. အဓိကကေတာ့ ေငြဆိုတဲ့အရာရယ္ ဆရာ မလုံေလာက္မႈ ဆရာ့အတတ္ပညာ မကြၽမ္းက်င္မႈ မိဘေတြရဲ႕သေဘာထား ပညာေရးကိုသေဘာမေပါက္မႈေတြ စတာေတြအတြက္ က်ဴရွင္ဟာေပၚေပါက္လာရတယ္လို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္…

ျမန္မာျပည္ ပညာေရး နိမ့္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ပညာေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္တဲ့ က်ဴရွင္

က်ဴရွင္အတြက္ က်မတို႔ေသြးပ်က္ေနစရာမလိုဘူးထင္ ပါတယ္.. စာသင္ေက်ာင္းေတြသာ စံခ်ိန္မွီလာေအာင္ အထက္ေအာက္ပူးေပါင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔ေတြ က်ဴရွင္ဆိုတာ ပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္.. ပညာေရးလို႔မေျပာေစခ် င္ပါ က်ဴရွင္ဟာ စာသက္သက္ပဲ သင္တာမ်ားပါတယ္.. ပညာအစစ္အမွန္ေတြသင္နိုင္ျခင္းအင္မတန္ရွားပါး ပါတယ္.. အေတြး အေခၚေတြ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းေတြအစား ႏႈတ္တိုက္အာဂုံေဆာင္ျခင္းနဲ႕သာ အဆုံးသတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္…

ဒီေတာ့ပညာေရး အစစ္အမွန္ ဆိုတာကို နားလည္ၾကသူေတြဟာ တကယ့္ပညာေရးအတြက္ က်ဴရွင္ဟာမလိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္ၾကပါတယ္.. စကားႀကီးစကားက်ယ္ေျပာလိုျခင္း မဟုတ္ပါ.. က်မက်ဴရွင္သင္ခဲ့ဖူးပါတယ္.. ဒါေပမဲ့ ပညာေရးစနစ္အတြက္ က်ဴရွင္ဟာမရွိမျဖစ္မဟုတ္တာေတာ့ ေျပာပါရေစ.. ပညာအစစ္ကိုလိုခ်င္သူေတြေပါမ်ားလာပါေစ လို႔ပဲဆုေတာင္းၾက တာေပါ့.. ဆုေတာင္း႐ုံနဲ႕မလုံေလာက္တဲ့အခါ တတ္နိုင္သမွ်အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုပါတယ္…

ျမန္မာျပည္ ပညာေရး နိမ့္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ပညာေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္တဲ့ က်ဴရွင္

အထက္ ကေအာက္ ကို လက္ညွိုးထိုး ေအာက္ က အထက္ကိုအျပစ္ေျပာတဲ့သံသရာနဲ႕ပဲ တည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ ဒီနိုင္ငံမွာ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါက္မႈ အင္မတန္နည္း ပါးပါတယ္.. အဲ့ေလာက္လည္းေသြးမပ်က္ေစခ်င္ပါ အထက္ေအာက္ေသြးစည္းမႈဟာ ပညာေရးမွာသာမက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွာမွ မရွိပါ.. ဒီေတာ့ တကယ့္ပညာေရး ဆိုတာ အလွမ္းေဝးေနအုန္း မွာပါပဲ.. မိဘျပည္သူ ဆရာ အစိုးရတရပ္လုံး တကယ့္ပညာေရးကိုသေဘာေပါက္မွ က်ဴရွင္ပေပ်ာက္ပါလိမ့္မယ္…

သေဘာမေပါက္သေ႐ြ႕ေတာ့ က်ဴရွင္ေနာက္ လိုက္ရင္း ခု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စနစ္သစ္ ဟာလည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္နိုင္ေၾကာင္း မိမိရဲ႕အျမင္ျဖစ္ပါတယ္ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲၾကေစေသာ္ (သီရိသက္ပိုင္)

Unicode

ဆရာ ဆရာမတွေ ကျူရှင် သင်တာ ကို ဖမ်းမယ် ဆီးမယ်လုပ်တဲ့ အခါ တချို့တွေက ကန့်ကွက်ကြ ပါတယ်.. ကိုလည်း ကျူရှင်သင်ခဲ့ဖူး ပါတယ်.. အမှန်ပြောရင် အပိုဝင်ငွေတ ခုအနေနဲ့ပါ.. ပညာရေး တိုးတက်စေလိုတဲ့ စိတ်ပါသလား မပါသလား ကတော့ အားလုံး အသိဖြစ်မှာပါ.. ကျမ အထပြ ဆရာမတယောက် ပါ…

ကျူရှင် သင်ရခြင်း အပေါ် ကျမ စိတ်သန့်လားလို့မေးရင် မသန့်ပါဘူး.. လုံးဝ မသန့်ပါဘူး.. ဒါကျမ ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုပါ.. တန်တဲ့ လုပ်အား တခုအနေနဲ့အခကြေးငွေယူတယ် ဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ လစာ ၂၁၆၀၀၀ လောက် ကျမလိပ်ပြာ မသန့်တာတော့ အမှန်ပါပဲ.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့…

မြန်မာပြည် ပညာရေး နိမ့်ကျရ သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် ပညာရေး အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့ ကျူရှင်

၁။ ကျုရှင် ဟာ စာသင်ကျောင်းပညာရေး ရဲ့ယိုယွင်းလာမှုပြယုဂ် ဆိုတာ သတိထားမိပါသလား…

စာသင်ကျောင်းတွေ ဟာ ဘာသာပြန် ရုံသက်သက်ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဘာသာပြန်ပြထား တဲ့စာတွေ ကို အလွတ်ကျက်မှတ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင် ရပါတယ်.. အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာများကို မဆိုလိုပါ စာသင်ကြားခြင်းဟာ ဘာသာပြန်ရုံ သက်သက် မဟုတ်ကြောင်း အထူးတလည်ပြောလိုပါတယ်.. အမှတ်စနစ်တွေ ရမှတ်တွေ Grade တွေအတွက် ကလေးတွေဟာ သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင်ကျက်မှတ်ကြ ပါတယ်..

ပညာရဲ့အနှစ်သာရေ တွပျောက်ပြီး ဂုဏ် ဘွဲ့ ရာထူးတွေနောက် လိုက်လာကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတော့ ဒီအရာတွေရလာ ဖို့ အားထုတ်ကြ ရပါတယ်.. စာသင်ချိန်များ တိုင်း မထိရောက်သလို ကျူရှင်တွေတက်ရုံ နဲ့ တကယ်ပညာတတ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. စာသင်ကျောင်းတွေမှာသာထိထိရောက်ရောက်သင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျူရှင်ဆိုတာ လိုအပ်လာဖွယ်မရှိနိုင်ပါဘူး.. ကျောင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် လို့လည်း ယူဆနိုင်စရာရှိပါတယ်…

၂။ မိဘများရဲ့ ပညာရေးအပေါ်ခံယူမှု သဘောထား လွဲမှားခြင်း…

မိမိကလေးဟာ ကျောင်းစာ တခုတည်းတော်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. သူတို့ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ် ရှိလာနိုင်ပါတယ်.. ကလေးတိုင်းရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အားသာမှုကိုတကယ် သိရှိနားလည်တဲ့မိဘဆိုရင် ကျောင်းစာတခုအတွက် မိမိသားသမီး ကို ဖိအားပေးနေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. အပြိုင်အဆိုင်တွေအောက်မှာ မိဘတွေကိုယ်တိုင်လမ်းပျောက်ပါတယ်.. ငါ့ သားသမီးက ဘာပါဟဲ့ လို့ ပြောနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းအောက် ကိုယ့်သားသမီးကို မျက်နှာမငယ်စေချင်တဲ့အခါ ကျောင်းစာတခုတည်းအပေါ်ပဲ မိဘကအာရုံထား ပါတော့တယ်.. ဆရာဝန် အင်ဂျင်နီယာ ဆရာမ စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနောက်လိုက်ရင်း တကယ့်ပညာရဲ့သဘောကိုမေ့သွားကြပါတော့တယ် မိမိကလေး ရဲ့ အလားအလာ အရည်အချင်းထက် စာတော်ဖို့ အချိန်တန်ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ ဘွဲ့ရဖို့ အလုပ်ရဖို့ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ မိဘတွေဟာ ပူလောင်ဖိစီးခံရပြန်ပါတယ်…

မြန်မာပြည် ပညာရေး နိမ့်ကျရ သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် ပညာရေး အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့ ကျူရှင်

ဒါကြောင့်တော် သထက်တော် မှတ်မိ သထက် မှတ်မိအောင် တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ ကျူရှင်ဆိုတဲ့နေရာကိုတွန်းပို့ကြပါတော့တယ်.. မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဟာ စာသင်ကျောင်းတခုတည်းအပေါ်သာမက ကျူရှင် ဆိုတာ ကိုပါ သားသမီး ရဲ့ပညာရေး အတွက် စဉ်းစားလာတော့တယ်…

၃။ ဆရာခန့်ထားရေး စနစ် မှားယွင်းနေမှု…

ဆရာ အတတ် ပညာ ကို တကယ် နားမလည်မသိကျွမ်းတဲ့လူတွေဟာ ပညာရေးဌာနထဲကို အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်ကစခဲ့ပါတယ်.. ကလေးတို့ရဲ့စိတ်ပညာကို မသင်ယူ သင်ကြားနည်းများ မလေ့လာ ပညာရေးရဲ့သဘောတရားတို့ကိုမသိ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု တို့ကို မသိသော ဆရာတွေများလာတဲ့အခါ စာအုပ်ထဲကစာကိုဘာသာပြန်ရုံနဲ့ ပညာရေး ဟာ အမည်ခံဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်.. ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် ပညာရေးသမားများလည်းရှိနေဆဲပါ.. ဆရာတွေရဲ့အရည်အချင်းမပြည့်ဝမှုဟာ မြန်မာ့ပညာရေးအပေါ် တအားရိုက်ခတ်မှုရှိပါတယ်.. အလုပ် လက်မဲ့ပပျောက်ရေးဌာန အသွင်ဖော်ဆောင်လာ ခဲ့တာ ခေတ်အဆက်ဆက်ရှိပါပြီ.. D.TEd B.Ed.စတဲ့ ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတွေကိုအမှတ်မြင့်ခေါ်ပြီး တဖက်က ဆရာအင်အားမလောက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေသမျှလူကို လက်ယပ်ခေါ်ရင်း ပညာရေးဟာ ပြိုကွဲသွားရပါတော့တယ်.. ဒီအထဲက တကယ့်ဆရာပီသ သူတွေလည်း အနည်းငယ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ဟာ ယိုင်လဲသွားခဲ့ပါတယ်…

ဆရာ အတတ် သင်ကျောင်းတွေရော တကယ်ပညာပြည့်ဝပါလားလို့ဆိုရင်တော့ ကျမပြုံးနေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. ကျူရှင်မသင်ရလို့ အော်နေကြတာမြင်ရင် အမျိုး သားကျောင်းဆရာတွေကို အားနာမိတာတော့အမှန်ပါ.. ကိုယ့်လစာကိုယ်စားပြီး မြန်မာ့ပညာရေးဦးမော့လာဖို့ ကြိုးပမ်းကြသူတွေကိုအားနာမိပြန်တယ်.. လစာမလောက်ငှလို့ သင်ခြင်းအပေါ် ဘာမှစောဒက မတက်လိုပါ.. သို့သော် အသပြာအောက်မှာကျပျောက်သွားတဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတချို့ကိုတော့ ပြန်ကောက်စေလိုပါတယ်.. ကျူရှင်သင်သူတိုင်း မဟုတ်ပေမဲ့ တချို့ကတော့ မျက်နှာ လိုက်ခြင်း မေးခွန်းပေးခြင်းစတဲ့ ဘက်လိုက်မှုများ ရှိလာခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ.. ကျောင်းမှာသင်တာနည်းသွားပြီး ကျူရှင်မှာပိုသင်တာလေးတွေရှိ လာခဲ့တာလည်းအမှန်ပါ…

မြန်မာပြည် ပညာရေး နိမ့်ကျရ သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် ပညာရေး အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့ ကျူရှင်

၄။ စံချိန်မီ ပညာရေး မရှိခြင်း…

အမှတ်စနစ် နဲ့အကဲဖြတ်သရွေ့ ဒီကိစ္စတွေကဖြစ်လာနေအုန်းမှာပဲ.. ကျမ ဆယ်တန်းဇီဝဗေဒသင်ပါတယ်.. ဇီဝဗေဒကိုဂုဏ်ထူးထွက်အောင်သင်တတ်ရုံနဲ့ ကျမကိုကျမ လူတော်လို့လုံးဝ မသတ်မှတ် ပါဘူး.. တပည့်များကိုလည်းမကြာခဏ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်.. ဇီဝဗေဒရဲ့ နက်နဲမှုတွေကို ကျမသိရှိပြီး ကျမတပည့်လေးတွေပါ ဇီဝဗေဒရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိအောင် သင်ကြားနိုင် မှ ကျမဟာဇီဝဗေဒတော် တဲ့ ဆရာ အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံထိုက်မှာပါ.. အအောင်အရှုံး ဂုဏ်ထူးစတာတွေကိုအလေးပေးရင်းနဲ့ ကျမတို့ဟာအောင်မှတ်ရအောင်သင်တဲ့ ဂုဏ်ထူးထွက်အောင် သင်တတ် တဲ့ နေရာမှာပဲရောင့်ရဲလိုက်ကြပါတော့တယ်.. မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်.. အားမနာကြစတမ်းဝေဖန်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့.. ပညာရှင်အဆင့်ကိုကျမ တို့မရောက်နိုင်ကြတော့ ပါဘူး.. ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အဆင့် ဆက်လက်လေ့လာတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ကြတော့ ပါဘူး…

ကလေးတွေအတွက်လည်းအတူတူပါပဲ.. ဘာသာရပ်ကို နက်နက်နဲနဲလေ့လာနေ ဖို့ထက် ဂုဏ်ထူးထွက်ရေး အမှတ်များရေး အတွက် အားထုတ်နေရတဲ့အခါ အပေါ်ယံအသိလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်သွားကြ ပါတော့တယ်.. တကယ့်ပညာ အဆင့် ကို ကူးသွားနိုင် တဲ့ လူကအင်မတန်ရှားပါးတယ်.. စနစ်ကလည်း ခုမှကူးပြောင်းဆဲဆိုတော့ ကြားကာလမှာ ကျူရှင်ဟာတန်ခိုးထွားနေဆဲပါပဲ.. စာကျေဖို့အတွက်ကျူရှင်လိုပါတယ်.. ပညာအစစ်အမှန်အတွက်တော့ မလိုအပ်လှပါဘူး.. အင်မတန်အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး ပညာတန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီး ကျူရှင်သင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ.. အဓိကကတော့ ငွေဆိုတဲ့အရာရယ် ဆရာ မလုံလောက်မှု ဆရာ့အတတ်ပညာ မကျွမ်းကျင်မှု မိဘတွေရဲ့သဘောထား ပညာရေးကိုသဘောမပေါက်မှုတွေ စတာတွေအတွက် ကျူရှင်ဟာပေါ်ပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်…

မြန်မာပြည် ပညာရေး နိမ့်ကျရ သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် ပညာရေး အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့ ကျူရှင်

ကျူရှင်အတွက် ကျမတို့သွေးပျက်နေစရာမလိုဘူးထင် ပါတယ်.. စာသင်ကျောင်းတွေသာ စံချိန်မှီလာအောင် အထက်အောက်ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမတို့တွေ ကျူရှင်ဆိုတာ ပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်.. ပညာရေးလို့မပြောစေချ င်ပါ ကျူရှင်ဟာ စာသက်သက်ပဲ သင်တာများပါတယ်.. ပညာအစစ်အမှန်တွေသင်နိုင်ခြင်းအင်မတန်ရှားပါး ပါတယ်.. အတွေး အခေါ်တွေ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေအစား နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင်ခြင်းနဲ့သာ အဆုံးသတ်ကြတာများပါတယ်…

ဒီတော့ပညာရေး အစစ်အမှန် ဆိုတာကို နားလည်ကြသူတွေဟာ တကယ့်ပညာရေးအတွက် ကျူရှင်ဟာမလိုအပ်ကြောင်း နားလည်ကြပါတယ်.. စကားကြီးစကားကျယ်ပြောလိုခြင်း မဟုတ်ပါ.. ကျမကျူရှင်သင်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ပညာရေးစနစ်အတွက် ကျူရှင်ဟာမရှိမဖြစ်မဟုတ်တာတော့ ပြောပါရစေ.. ပညာအစစ်ကိုလိုချင်သူတွေပေါများလာပါစေ လို့ပဲဆုတောင်းကြ တာပေါ့.. ဆုတောင်းရုံနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါ တတ်နိုင်သမျှအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်…

မြန်မာပြည် ပညာရေး နိမ့်ကျရ သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် ပညာရေး အစစ်အမှန် မဟုတ်တဲ့ ကျူရှင်

အထက် ကအောက် ကို လက်ညှိုးထိုး အောက် က အထက်ကိုအပြစ်ပြောတဲ့သံသရာနဲ့ပဲ တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါက်မှု အင်မတန်နည်း ပါးပါတယ်.. အဲ့လောက်လည်းသွေးမပျက်စေချင်ပါ အထက်အောက်သွေးစည်းမှုဟာ ပညာရေးမှာသာမက မြန်မာပြည်ရဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမှ မရှိပါ.. ဒီတော့ တကယ့်ပညာရေး ဆိုတာ အလှမ်းဝေးနေအုန်း မှာပါပဲ.. မိဘပြည်သူ ဆရာ အစိုးရတရပ်လုံး တကယ့်ပညာရေးကိုသဘောပေါက်မှ ကျူရှင်ပပျောက်ပါလိမ့်မယ်…

သဘောမပေါက်သရွေ့တော့ ကျူရှင်နောက် လိုက်ရင်း ခု အကောင် အထည်ဖော်နေတဲ့ စနစ်သစ် ဟာလည်း ထင်သလောက် ခရီးမရောက်နိုင်ကြောင်း မိမိရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ် လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြစေသော် (သီရိသက်ပိုင်)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *