ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ေတာ့ပါ

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း က၂၀၂၀ အေထြ ေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲ တြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြား မည္ မ ဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္ ။

ဩဂုတ္ ၈ ရက္ တြင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အြန္ လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ျပဳ လုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ သူရ ဦးေ႐ႊမန္း က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္ ။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ မွာ မွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီေနရာ မွာ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားထား တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္သုံးေလးခု ရွိတယ္။ အဲ ေနရာမွာ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံမယ့္ သူေတြ ပါတီ အတြင္းမ်ားစြာ ေပၚ ေပါက္လာ ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ပါတီ၊ ရပ္႐ြာ ျပည္သူမ်ား နဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အရ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အဲဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ ရွိရင္ အနိုင္ရဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိ တယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအရ အျခား ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မ်ားကို ေနရာေပးၿပီးဝင္မၿပိဳင္ ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု သူရဦးေ႐ႊ မန္းကေျပာ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ေတာ့ပါ

လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္းေအာင္ ျမင္မႈထက္ လူအမ်ား ေအာင္ျမင္ မႈသည္ အေရးႀကီး ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသည့္ သူတစ္ဦးအေန ျဖင့္ ပါတီေအာင္နိုင္ေရး အတြက္ အဓိက ထားစဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္ ေသာေၾကာင့္ ယခု လိုေဆာင္႐ြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္း က ရွင္းျပသည္။

‘‘က်န္တဲ့ ပါတီက ေခါင္း ေဆာင္ေတြဝင္ၿပိဳင္တာ က သူ႕ ပါတီ ၊ သူ႕အေျခအေန နဲ႕ ဆုံးျဖတ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ ပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ပါတီအေန နဲ႕ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အေျ ခအေနအရ အေကာင္း ဆုံးဆုံးျဖတ္ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဝင္မၿပိဳင္ျခင္း ဆိုတာကလည္း စိုးရိမ္စိတ္ ေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ မွန္ကန္စြာ နဲ႕ သတၱိရွိစြာဆုံးျဖတ္ထားတာျဖစ္ ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမ်ား ရ ေအာင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အေန နဲ႕ တစ္နိုင္ငံလုံး ကို လွည့္လည္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္’’ဟု သူရဦးေ႐ႊ မန္းကေျပာ သည္။

သူရ ဦးေ႐ႊမန္း သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ သည္။ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ ပါတီအေနျဖင့္ တစ္နိုင္ငံ လုံးတြင္အနိုင္ရရွိမည့္ ပါတီႀကီး မျဖစ္နိုင္ဘဲ ယခုမွအားယူေန သည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ယခင္လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သူ တစ္ဦးအေန ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ထိုင္ရမည့္အျဖစ္ ျဖစ္ မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဝင္မၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း နိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက သုံးသပ္သည္။

‘‘သူရႈံးတယ္ ဆိုရင္မေကာင္း ဘူးေပါ့ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြ မွာ က်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ ပါတီေတြက အာ ဏာမရဘူး။ အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဲဒီ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ေတြကနိုင္ တယ္ဗ် ။ တစ္ ျပည္လုံးသာမနိုင္တာ။ အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေနရာ လည္းေပးတယ္။ ဆိုေတာ့ ပါလီ မန္ဒီမိုကရစီစနစ္မွာ အဲဒါမ်ိဳးရွိ တာကို။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီ မွာေတာ့ ရႈံးသြားတယ္ဆိုရင္ အထိနာတာ မ်ိဳးရွိတယ္။ က်န္တဲ့သူ႕ပါတီဝင္ ေတြရႈံးရင္ ကိစၥမရွိဘူးေလ’’ဟု ဦးရဲထြန္းကေျပာ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေကာင္း က်ိဳး ေဆာင္ပါတီ အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေ ကာက္ ပြဲ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၆၁ ၿမိဳ႕နယ္ ၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၂၆၀၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃၉၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၅၂၊ တိုင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး စုစုေပါင္း ၉၂၇ ဦးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာရင္း အ တိအ က်ကိဳ မၾကာခင္ထုတ္ျပန္ေပး သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္း ကေျပာ သည္ ။

Unicode

ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ (UBP) ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း က၂၀၂၀ အထွေ ထွေရွေး ကောက်ပွဲ တွင် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွား မည် မ ဟုတ်ကြောင်း ပြောကြား သည် ။

ဩဂုတ် ၈ ရက် တွင် ရွေး ကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး အွန် လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ပြု လုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် သူရ ဦးရွှေမန်း က ပြောကြားခြင်းဖြစ် သည် ။

‘‘ကျွန်တော် ဘယ်မြို့နယ် မှာ မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီနေရာ မှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားထား တဲ့ မြို့နယ်သုံးလေးခု ရှိတယ်။ အဲ နေရာမှာ ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ့် သူတွေ ပါတီ အတွင်းများစွာ ပေါ် ပေါက်လာ ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တွေမှာ ရှိတဲ့ ပါတီ၊ ရပ်ရွာ ပြည်သူများ နဲ့ဆွေးနွေးချက်များ အရ ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အဲဒီမြို့နယ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်လို့ ရှိရင် အနိုင်ရဖို့ သေချာသလောက် ရှိ တယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးချက် များအရ အခြား ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်သူ များကို နေရာပေးပြီးဝင်မပြိုင် ခြင်းဖြစ် ပါတယ်’’ဟု သူရဦးရွှေ မန်းကပြော သည်။

ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ (UBP) ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မပြိုင်တော့ပါ

လက်ရှိရွေးကောက် ပွဲတွင် တစ်ဦး တစ်ယောက် တည်းအောင် မြင်မှုထက် လူအများ အောင်မြင် မှုသည် အရေးကြီး သောကြောင့် တာဝန်ရှိသည့် သူတစ်ဦးအနေ ဖြင့် ပါတီအောင်နိုင်ရေး အတွက် အဓိက ထားစဉ်းစား ဆောင်ရွက် သောကြောင့် ယခု လိုဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူရဦးရွှေမန်း က ရှင်းပြသည်။

‘‘ကျန်တဲ့ ပါတီက ခေါင်း ဆောင်တွေဝင်ပြိုင်တာ က သူ့ ပါတီ ၊ သူ့အခြေအနေ နဲ့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ် ပါတယ်။ ကောင်းကျိုး ဆောင်ပါတီအနေ နဲ့ ကိုယ့်ပါတီ၊ ကိုယ့်အြေ ခအနေအရ အကောင်း ဆုံးဆုံးဖြတ်ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်တော် ဝင်မပြိုင်ခြင်း ဆိုတာကလည်း စိုးရိမ်စိတ် ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်စွာ နဲ့ သတ္တိရှိစွာဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ် ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုများများ ရ အောင် ပါတီခေါင်းဆောင်အနေ နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကို လှည့်လည်ပြီး ဆောင်ရွက်မယ်’’ဟု သူရဦးရွှေ မန်းကပြော သည်။

သူရ ဦးရွှေမန်း သည် ပြီးခဲ့ သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဖြူးမြို့နယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ သည်။ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုး ဆောင် ပါတီအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံ လုံးတွင်အနိုင်ရရှိမည့် ပါတီကြီး မဖြစ်နိုင်ဘဲ ယခုမှအားယူနေ သည့်ပါတီဖြစ်ပြီး ယခင်လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သူ တစ်ဦးအနေ ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင် ရရှိခဲ့ သော်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် လွှတ်တော်အတွင်း ပြန်လည်ထိုင်ရမည့်အဖြစ် ဖြစ် မည်စိုးသောကြောင့် ဝင်မပြိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးရဲထွန်းက သုံးသပ်သည်။

‘‘သူရှုံးတယ် ဆိုရင်မကောင်း ဘူးပေါ့ ။ များသောအားဖြင့် ကျွန် တော်တို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ မှာ ကျတော့ တချို့ ပါတီတွေက အာ ဏာမရဘူး။ အတိုက်အခံ ပါတီ ဖြစ်သော်လည်း အဲဒီ ပါတီခေါင်း ဆောင်တွေကနိုင် တယ်ဗျ ။ တစ် ပြည်လုံးသာမနိုင်တာ။ အတိုက် အခံခေါင်းဆောင်အဖြစ် နေရာ လည်းပေးတယ်။ ဆိုတော့ ပါလီ မန်ဒီမိုကရစီစနစ်မှာ အဲဒါမျိုးရှိ တာကို။ ကျွန်တော် တို့ဆီ မှာတော့ ရှုံးသွားတယ်ဆိုရင် အထိနာတာ မျိုးရှိတယ်။ ကျန်တဲ့သူ့ပါတီဝင် တွေရှုံးရင် ကိစ္စမရှိဘူးလေ’’ဟု ဦးရဲထွန်းကပြော သည်။

ပြည်ထောင်စုကောင်း ကျိုး ဆောင်ပါတီ အနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးေ ကာက် ပွဲ တွင် မြို့နယ်ပေါင်း ၂၆၁ မြို့နယ် ၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ၂၆၀၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၃၉၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လွှတ် တော်ကိုယ် စားလှယ် ၂၅၂၊ တိုင်း ရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ဦး စုစုပေါင်း ၉၂၇ ဦးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်း အ တိအ ကျကို မကြာခင်ထုတ်ပြန်ပေး သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သူရဦးရွှေမန်း ကပြော သည် ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *