မ်ိဳးဆက္ ( ၄ ) ဆက္ တိုင္တိုင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ၁၀ တန္း အမွတ္ ပထမေနရာ ကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾက သူ မ်ား

တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမး ပြဲ သည္ ႀကိဳးစား သူ မ်ား အတြက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ သိပ္မခက္လွေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ေသာ္ လည္း ဂုဏ္ထူးမ်ား ပါဖို႔ ေတာ့ခက္ခဲလွသည္။ ထိုထက္ ပို ၍ တစ္နိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ မွ ၁၀ အထိ ဝင္ရန္ မွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲလွၿပီး အဆင့္ ၁ ေနရာကိုရရန္အတြက္မႈ မည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာ၍ မလိုေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ထို နိုင္ ငံ လုံး အဆင့္ ၁ ေနရာကို မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္တိုင္တိုင္ (၅) ႀကိမ္ ဆက္ ရရွိ ခဲ့သူမ်ား ရွိခဲ့ဖူး သည္ ဟု ဆို လွ်င္ အလြန္အမင္းအံၾသသြားနိုင္ ပါသည္။ မသိေသးသူမ်ား အတြက္ ထိုမိသားစု အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ အျဖစ္ေဖာ္ျပ လို ပါ သည္ ။

မ်ိဳးဆက္ ( ၄ ) ဆက္ တိုင္တိုင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ၁၀ တန္း အမွတ္ ပထမေနရာ ကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾက သူ မ်ား

ဦးဟုတ္စိန္

ယခင္ က ဘဂၤလားစာေမးပြဲ (ေခၚ) ၁၀ တန္း စာေမးပြဲကို ၁၉၀၉ ခုႏွစ္၌ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္း မွ ေမာင္ဟုတ္စိန္က ျမန္မာနိုင္ငံ လုံး ပထမ အဆင့္ျဖင့္ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ ။ ထိုအခ်ိန္က စိန္ေပါလ္ေက်ာင္း ႏွင့္ စိန္ဂြၽန္းေက်ာင္းတို႔မွာ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ဟုတ္စိန္ သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အလြန္ေတာ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ သည္ ။ နိုင္ငံလုံး ပထမ အဆင့္ရခ်ိန္ တြင္ ေမာင္ဟုတ္စိန္ မွာ အသက္( ၁၉ ) ႏွစ္ သာ ရွိေသး သည္ ။ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ႏွင့္ ကာလ ကတၱား တို႔၌ ပညာသင္ဆု ရခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ သင္ယူ ခဲ့သည္။

၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၱား တကၠသိုလ္ မွ ဘီေအဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါဠိ၊ ျမန္မာစာဆရာ ၊ စာရင္းကိုင္ ၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ၊ အတြင္းဝန္ ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး စသည္ျဖင့္ ရာထူးမ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္ ။ ၁၉၄၇ မွစတင္ကာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ပါဠိ-ျမန္မာ-အဘိဓာန္ က်မ္းကိုျပဳစုခဲ့သည္။ ယေန႕တိုင္ ရဟန္းရွင္လူတို႔ အားကိုး အားထားျပဳရသည့္ အဘိဓာန္ က်မ္း မ်ား ကို အသက္ထက္ ဆုံးျပဳစုသြား ခဲ့ၿပီး အသက္ ၉၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

သား ေမာင္ေစာ လွိုင္

ဦးဟုတ္ စိန္ ႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမေမတို႔မွ သား ေမာင္ေစာလွိုင္ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေစာလွိုင္သည္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ဖခင္ေျခရာကို နင္းနိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ဆယ္တန္း စာေမးပြဲ ကို ျမန္မာနိုင္ငံလုံး ပထမ ျဖင့္ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ ။ ဦးေစာလွိုင္ မွာ ေနာင္ တြင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းခဲ့ရာ စပိန္နိုင္ငံ၏ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေကာင္စစ္ဝန္ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။

မ်ိဳးဆက္ ( ၄ ) ဆက္ တိုင္တိုင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ၁၀ တန္း အမွတ္ ပထမေနရာ ကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾက သူ မ်ား

ေျမး ခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္

ဦးေစာ လွိုင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚၫြန႔္ရီတို႔မွ သမီး သန္းသန္းတင္(ခ်ယ္ရီ) ကို ဖြားျမင္ပါသည္။ ေဒၚသန္းသန္းတင္သည္ စိန္ဂြန္းကြန္ဗင့္ (ယခု လသာ ထ-၂) ေက်ာင္း၌ ပညာဆည္း ပူးခဲ့သည္။ ေဒၚသန္းသန္းတင္မွာလည္း ဖခင္ ႏွင့္ အဘိုးတို႔ ၏ ေျခရာကို ဆက္နင္းနိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံး ပထမ အဆင့္ေနရာကို St Mary Diocesan အမ်ိဳးသမီး အထက္ တန္းေက်ာင္း မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ မီးယပ္ ႏွင့္သားဖြားပါရဂူ ေဆးပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္ အျဖစ္ ထင္ရွား ခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္ ( ၄ ) ဆက္ တိုင္တိုင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ၁၀ တန္း အမွတ္ ပထမေနရာ ကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾက သူ မ်ား

ျမစ္ ေစာဝင္းျမင့္

ေဒါက္တာ ေဒၚခ်ယ္ရီ သန္းသန္းတင္ သည္ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မြန္ ႏွင့္ လက္ဆက္ကာ သားေစာဝင္းျမင့္ ၊ သမီး စမ္းယုမြန္ ႏွင့္ သားေမာင္ၿဖိဳးသန႔္ထူးတို႔ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဦးဟုတ္စိန္၏ စတုတၳ မ်ိဳး ဆက္ျဖစ္သူ ေမာင္ေစာဝင္းျမင့္ က အေဘး၊ အဘိုး ၊ မိခင္ တို႔၏ ေျခရာကို ထပ္မံနင္းနိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ ေစာဝင္းျမင့္သည္ ဒသမတန္း စာေမးပြဲကို အထက၂ ကမာ႐ြတ္ မွ ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုခဲ့ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး ပထမ ရခဲ့သ ည့္အျပင္ ထိုေခတ္ ကာလ က ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ အမွတ္ေပါင္း ၅၅၇ မွတ္ ကို စံခ်ိန္တင္နိုင္ခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္ ( ၄ ) ဆက္ တိုင္တိုင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ၁၀ တန္း အမွတ္ ပထမေနရာ ကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾက သူ မ်ား

ျမစ္ စမ္းယုမြန္

ေစာဝင္းျမင့္ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္စဥ္ က ညီမျဖစ္သူ စမ္းယုမြန္ မွာ သတၱမတန္း သာ ရွိေသး သည္။ စမ္းယုမြန္သည္လည္း ဦးဟုတ္စိန္၏ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အားထား ျခင္းကိုခံရသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စမ္းယုမြန္သည္ ဒသမတန္း စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုခဲ့သည္ ။ အေဘး၊ အဘိုး ၊ မိခင္ ၊ အစ္ကို တို႔၏ ေျခရာကို နင္းမွနင္းနိုင္ပါ့မလား ဟူ၍ စမ္းယုမြန္ ၏ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ရင္တမမ ႏွင့္ တေဆြမ်ိဳးလုံး ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ သည္ ။ ထင္သည့္အတိုင္းပင္ စမ္းယုမြန္ သည္လည္း ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အဆင့္ ၁ ျဖင့္ ဗိုလ္စြဲ ခဲ့ျပန္ ပါ သည္ ။

အလြန္တရာ ခက္ခဲလွေသာ နိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ ေနရာ ကို မ်ိဳးဆက္ေလး ဆက္ တိုင္တိုင္ (၅) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ဗိုလ္စြဲခဲ့ ေသာ ဦးဟုတ္စိန္၏ မိသားစုမ်ိဳးဆက္မ်ားမွာ အ လြန္ ပင္ ထူးျခား လွ ပါေတာ့ သည္ ။ (အငယ္ဆုံး ၿဖိဳးသန႔္ထူး ကလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မွာ တစ္နိုင္ငံလုံး တတိယ ရရွိခဲ့ ပါတယ္ ။)

ကိုးကား – ပုဂၢိဳလ္ထူး တို႔ရဲ႕ ဘဝ တစ္ေကြ႕ – တင္နိုင္တိုး

Unicode

တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေး ပွဲ သည် ကြိုးစား သူ များ အတွက် အောင်မြင်ဖို့ သိပ်မခက်လှသော စာမေးပွဲဖြစ်သော် လည်း ဂုဏ်ထူးများ ပါဖို့ တော့ခက်ခဲလှသည်။ ထိုထက် ပို ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ မှ ၁၀ အထိ ဝင်ရန် မှာ အလွန်ပင် ခက်ခဲလှပြီး အဆင့် ၁ နေရာကိုရရန်အတွက်မှု မည်မျှခက်ခဲကြောင်း ပြော၍ မလိုတော့ပါ။ သို့သော် ထို နိုင် ငံ လုံး အဆင့် ၁ နေရာကို မျိုးဆက်လေးဆက်တိုင်တိုင် (၅) ကြိမ် ဆက် ရရှိ ခဲ့သူများ ရှိခဲ့ဖူး သည် ဟု ဆို လျှင် အလွန်အမင်းအံသြသွားနိုင် ပါသည်။ မသိသေးသူများ အတွက် ထိုမိသားစု အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖော်ပြ လို ပါ သည် ။

မျိုးဆက် ( ၄ ) ဆက် တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ၁၀ တန်း အမှတ် ပထမနေရာ ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သူ များ

ဦးဟုတ်စိန်

ယခင် က ဘင်္ဂလားစာမေးပွဲ (ခေါ်) ၁၀ တန်း စာမေးပွဲကို ၁၉၀၉ ခုနှစ်၌ စိန်ပေါလ်ကျောင်း မှ မောင်ဟုတ်စိန်က မြန်မာနိုင်ငံ လုံး ပထမ အဆင့်ဖြင့်အောင်မြင် ခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်က စိန်ပေါလ်ကျောင်း နှင့် စိန်ဂျွန်းကျောင်းတို့မှာ အဓိကပြိုင်ဘက်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မောင်ဟုတ်စိန် သည် ငယ်စဉ်ကတည်းက အလွန်တော်ပြီး နှစ်စဉ် ထူးချွန်ဆုများ ရရှိခဲ့သူ ဖြစ် သည် ။ နိုင်ငံလုံး ပထမ အဆင့်ရချိန် တွင် မောင်ဟုတ်စိန် မှာ အသက်( ၁၉ ) နှစ် သာ ရှိသေး သည် ။ ရန်ကုန် ကောလိပ်နှင့် ကာလ ကတ္တား တို့၌ ပညာသင်ဆု ရခဲ့ပြီး တက်ရောက် သင်ယူ ခဲ့သည်။

၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် ကာလကတ္တား တက္ကသိုလ် မှ ဘီအေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပါဠိ၊ မြန်မာစာဆရာ ၊ စာရင်းကိုင် ၊ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ၊ အတွင်းဝန် ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး စသည်ဖြင့် ရာထူးများ ကို ထမ်းဆောင် ခဲ့သည် ။ ၁၉၄၇ မှစတင်ကာ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ ပါဠိ-မြန်မာ-အဘိဓာန် ကျမ်းကိုပြုစုခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင် ရဟန်းရှင်လူတို့ အားကိုး အားထားပြုရသည့် အဘိဓာန် ကျမ်း များ ကို အသက်ထက် ဆုံးပြုစုသွား ခဲ့ပြီး အသက် ၉၄ နှစ် အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

သား မောင်စော လှိုင်

ဦးဟုတ် စိန် နှင့် ဇနီးဒေါ်မြမေတို့မှ သား မောင်စောလှိုင်ကို ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မောင်စောလှိုင်သည် ဒုတိယ မျိုးဆက် အဖြစ် ဖခင်ခြေရာကို နင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ ကို မြန်မာနိုင်ငံလုံး ပထမ ဖြင့်အောင်မြင် ခဲ့သည် ။ ဦးစောလှိုင် မှာ နောင် တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဝင်ရောက် အမှုထမ်းခဲ့ရာ စပိန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ကောင်စစ်ဝန် ဖြစ်လာခဲ့ သည်။

မျိုးဆက် ( ၄ ) ဆက် တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ၁၀ တန်း အမှတ် ပထမနေရာ ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သူ များ

မြေး ချယ်ရီသန်းသန်းတင်

ဦးစော လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ညွန့်ရီတို့မှ သမီး သန်းသန်းတင်(ချယ်ရီ) ကို ဖွားမြင်ပါသည်။ ဒေါ်သန်းသန်းတင်သည် စိန်ဂွန်းကွန်ဗင့် (ယခု လသာ ထ-၂) ကျောင်း၌ ပညာဆည်း ပူးခဲ့သည်။ ဒေါ်သန်းသန်းတင်မှာလည်း ဖခင် နှင့် အဘိုးတို့ ၏ ခြေရာကို ဆက်နင်းနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ပထမ အဆင့်နေရာကို St Mary Diocesan အမျိုးသမီး အထက် တန်းကျောင်း မှ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် မီးယပ် နှင့်သားဖွားပါရဂူ ဆေးပညာရှင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်ချယ်ရီသန်းသန်းတင် အဖြစ် ထင်ရှား ခဲ့သည်။

မျိုးဆက် ( ၄ ) ဆက် တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ၁၀ တန်း အမှတ် ပထမနေရာ ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သူ များ

မြစ် စောဝင်းမြင့်

ဒေါက်တာ ဒေါ်ချယ်ရီ သန်းသန်းတင် သည် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဦးအောင်မွန် နှင့် လက်ဆက်ကာ သားစောဝင်းမြင့် ၊ သမီး စမ်းယုမွန် နှင့် သားမောင်ဖြိုးသန့်ထူးတို့ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဦးဟုတ်စိန်၏ စတုတ္ထ မျိုး ဆက်ဖြစ်သူ မောင်စောဝင်းမြင့် က အဘေး၊ အဘိုး ၊ မိခင် တို့၏ ခြေရာကို ထပ်မံနင်းနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ စောဝင်းမြင့်သည် ဒသမတန်း စာမေးပွဲကို အထက၂ ကမာရွတ် မှ ဝင်ရောက်ဖြေ ဆိုခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ရခဲ့သ ည့်အပြင် ထိုခေတ် ကာလ က မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အမြင့်ဆုံး စံချိန် ဖြစ်သော အမှတ်ပေါင်း ၅၅၇ မှတ် ကို စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်။

မျိုးဆက် ( ၄ ) ဆက် တိုင်တိုင် မြန်မာတပြည်လုံး ၁၀ တန်း အမှတ် ပထမနေရာ ကို သိမ်းပိုက် ခဲ့ကြ သူ များ

မြစ် စမ်းယုမွန်

စောဝင်းမြင့် ဆယ်တန်း အောင်မြင်စဉ် က ညီမဖြစ်သူ စမ်းယုမွန် မှာ သတ္တမတန်း သာ ရှိသေး သည်။ စမ်းယုမွန်သည်လည်း ဦးဟုတ်စိန်၏ မျိုးဆက်ဖြစ်သဖြင့် ဆွေမျိုးများ၏ အားထား ခြင်းကိုခံရသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စမ်းယုမွန်သည် ဒသမတန်း စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေ ဆိုခဲ့သည် ။ အဘေး၊ အဘိုး ၊ မိခင် ၊ အစ်ကို တို့၏ ခြေရာကို နင်းမှနင်းနိုင်ပါ့မလား ဟူ၍ စမ်းယုမွန် ၏ စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ရင်တမမ နှင့် တဆွေမျိုးလုံး စောင့်ကြည့် ခဲ့ သည် ။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် စမ်းယုမွန် သည်လည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွင် အဆင့် ၁ ဖြင့် ဗိုလ်စွဲ ခဲ့ပြန် ပါ သည် ။

အလွန်တရာ ခက်ခဲလှသော နိုင်ငံလုံး အဆင့် ၁ နေရာ ကို မျိုးဆက်လေး ဆက် တိုင်တိုင် (၅) ကြိမ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲခဲ့ သော ဦးဟုတ်စိန်၏ မိသားစုမျိုးဆက်များမှာ အ လွန် ပင် ထူးခြား လှ ပါတော့ သည် ။ (အငယ်ဆုံး ဖြိုးသန့်ထူး ကလည်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး တတိယ ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။)

ကိုးကား – ပုဂ္ဂိုလ်ထူး တို့ရဲ့ ဘဝ တစ်ကွေ့ – တင်နိုင်တိုး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *