ကမာ ၻပထမဆုံး ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ကို ႐ုရွား မွတ္ပုံတင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

ၾသဂုတ္ – ၁၁ ၊ ၂၀၂၀ ရုရွား ၏ ကမၻာ့ ပထမဆံုး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ စ္ ကာကြယ္ေဆး ကို က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာန က ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေၾကာင္း သမၼတပူတ င္ေၾကညာ။ ၄င္း၏ သမီးေလး မွာ ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံျပီးျဖ စ္ ဟု ဆို ။ ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

Covid-19 ကပ္ေရာ ဂါ က်ေရာက္ လွ်က္ ရွိေသာ ကမၻာၾကီး တြင္ ကာကြယ္ ေဆးေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ရန္ အျပိဳင္ အဆိုင္ၾကိဳးစားေနၾကခိုက္ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ ပထမဆံုး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ ေဆး ကို ရုရွား က် န္းမာေရး ၀န္ၾကီး႒ာန က ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ သည္ ဟု သမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ က ေၾကညာေ ၾကာင္း ၊ လိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ား အားလံုး စမ္း သပ္ စစ္ေဆးျပီးစီး ခဲ့သည္ ၄င္း ကာကြယ္ေဆး သည္ ကမၻာ တစ္ လႊား ပ်႔ံႏွံ ႔လွ်က္ အ သက္ ဆံုးရွံဳးသည္ အထိ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုး ကို ထိ ေရာက္ စြာ ခုခံေပးနိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ဆို သည္ ဟု Russia Today က ယေန႔ေရး သား သည္ ။

ကမာ ၻပထမဆုံး ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ကို ႐ုရွား မွတ္ပုံတင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

ယေန႔နံနက္ပိုင္း တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ သည္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ကမၻာ့ ပထမဆုံး ကာကြယ္ေဆး ကို မွတ္ပုံတင္ႏို င္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ သည့္ အတြက္ အားလံုး ကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ႐ုရွား၌ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္သာ ျပဳလုပ္ သင့္ေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ သမီးျဖစ္သူတစ္ဦးမွာမူ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ကာကြ ယ္ေဆး ထိုးႏွံ ခံျပီးေနာက္ ကိုယ္ အပူခ်ိန္ မွာ ၃၈ ဒီဂရီ အထိ ျမင့္တက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ရက္ တြင္ ၃၇ သို႔ ျပန္လည္ က်ဆင္း လာေၾကာင္း ယခုအခါ ပံုမွန္က်န္းမာလွ်က္ ရွိေၾကာင္း ရုရွား သမၼတက ေျပာဆိုသည္။

ကမာ ၻပထမဆုံး ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ကို ႐ုရွား မွတ္ပုံတင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

တရား၀င္ ေရာဂါ ကူးစက္ မႈေပါင္း သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး ေသဆုံး သူ ၇-သိန္းေက်ာ္ လာျပီျဖစ္ သည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါအၾကပ္ အတည္း ကို ေျဖရွင္းရန္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက လိုလားလွ်က္ရွိၾက သည္ ။ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျဖန႔္ေဝလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည့္ ရုရွား၏ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးသည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏အဆိုအရ ေဆးဘက္ဆိုင္ ရာ ေစတနာ့၀န္ ထမ္းမ်ား ၊ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုး အား ခုခံႏိုင္ေျခနည္း ပါး သူ တို႔အား ဦးစားေပး ျဖန္႔ခ်ီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္ ။

ကမာ ၻပထမဆုံး ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ကို ႐ုရွား မွတ္ပုံတင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

ကာကြယ္ေဆးေတြ ႔ရွိျပီျဖစ္ေသာ ရုရွားႏိုင္ငံ သည္ ကူးစက္မွဳေပါင္း ၉-သိန္းနီးပါး၊ ေသဆံုး သူ ၁-ေသာင္း ၅-ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ကမၻာ့ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳ အဆင့္-၄ တြင္ ရွိေနသည္။ ယေန႔နံနက္ပိုင္းအထိ ၂၄-နာရီအတြင္း ကူးစက္ခံရသူ ၅-ေထာင္နီး ပါးႏွင့္ လူေပါင္း ၁၃၀ အသက္ ဆံုးရွံဳးခဲ့ ရသည္ ။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သ ည္ ရုရွား ၏ ကာကြယ္ေဆးကို ဆႏၵအေ လွ်ာက္ ပထမဆံုး ထိုးႏွံခံယူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ယံုၾကည္ေက်းဇူးတင္စြာ လက္ခံလိုက္သည္ဟု Bangkok Post က ယေန႔ေရးသား သည္ ။

ကမာ ၻပထမဆုံး ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ကို ႐ုရွား မွတ္ပုံတင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

ကာကြယ္ေဆးေရာက္ ရွိလာ လွ်င္ မိမိ ကိုယ္ တိုင္ အမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ ထိုးႏွံခံယူ၍ အဆင္ေျပသည္ကို စမ္းသပ္ျပသမည္ေၾကာင္း၊ ရုရွား၏ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မွဳမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကူညီရန္ အသင့္ ရွိေနေၾကာင္း သမၼတ ဒူတာတီး က ေျပာ ဆို သည္ ။

ကမာ ၻပထမဆုံး ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ကို ႐ုရွား မွတ္ပုံတင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ရုရွား က ကာကြယ္ေဆး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ဖိလစ္ပိုင္ ဒူတာတီး ၀မ္းသာ အားရ လက္ခံ

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မွဳေပါင္း ၁-သိန္း ၄-ေသာင္းနီးပါး ရွိေနခဲ့ျပီး ၊ ေသဆံုးသူ ၂,၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနခဲ့သည္။ ၂၄-နာရီအတြင္း ကူးစက္ခံရသူ ၃-ေထာင္နီးပါးႏွင့္ အသက္ဆံုးရွံဳး ရသူ ၁၉ – ဦး ရွိေန သည္။

လြန္ခဲ့သည့္လ ကလည္း သမၼတဒူတာတီးသ ည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးရရွိခဲ့လွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ အား ဦးစားေပးရန္ တရုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ထံ ေမတၱာရပ္ ခံခဲ့သည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ရုရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္

Oung Marine

Unicode

သြဂုတ် – ၁၁ ၊ ၂၀၂၀ ရုရှား ၏ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် စ် ကာကွယ်ဆေး ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန က ထောက်ခံ အတည်ပြုကြောင်း သမ္မတပူတ င်ကြေညာ။ ၎င်း၏ သမီးလေး မှာ ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပြီးဖြ စ် ဟု ဆို ။ ရုရှား က ကာကွယ်ဆေး ကမ်းလှမ်းချက် ကို ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ

Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကျရောက် လျှက် ရှိသော ကမ္ဘာကြီး တွင် ကာကွယ် ဆေးဖော် ထုတ်နိုင်ရန် အပြိုင် အဆိုင်ကြိုးစားနေကြခိုက် နိုင်ငံတကာ တွင် ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား ကျ န်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာန က ထောက်ခံ အတည်ပြု သည် ဟု သမ္မတဗလာဒီမာ ပူတင် က ကြေညာေ ကြာင်း ၊ လိုအပ်သည့် အဆင့်များ အားလုံး စမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးစီး ခဲ့သည် ၎င်း ကာကွယ်ဆေး သည် ကမ္ဘာ တစ်လွှား ပျံ့နှံ့လျှက် အသက် ဆုံးရှုံးသည် အထိ ဖြစ်စေနိုင်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုး ကို ထိရောက်စွာ ခုခံပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆို သည် ဟု Russia Today က ယနေ့ရေး သား သည် ။

ကမာ ္ဘပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား မှတ်ပုံတင် အတည်ပြုလိုက်ပြီး ရုရှား က ကာကွယ်ဆေး ကမ်းလှမ်းချက် ကို ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ

ယနေ့နံနက်ပိုင်း တွင် ရုရှားနိုင်ငံ သည် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရန် အတွက် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေး ကို မှတ်ပုံတင်နို င်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် အချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ပေးနိုင် သည့် အတွက် အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ရုရှား၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို မိမိတို့ ဆန္ဒအလျောက်သာ ပြုလုပ် သင့်ကြောင်း၊ ၎င်း၏ သမီးဖြစ်သူတစ်ဦးမှာမူ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ဆန္ဒ အလျောက် ကာကွ ယ်ဆေး ထိုးနှံ ခံပြီးနောက် ကိုယ် အပူချိန် မှာ ၃၈ ဒီဂရီ အထိ မြင့်တက် ခဲ့သော်လည်း နောက်ရက် တွင် ၃၇ သို့ ပြန်လည် ကျဆင်း လာကြောင်း ယခုအခါ ပုံမှန်ကျန်းမာလျှက် ရှိကြောင်း ရုရှား သမ္မတက ပြောဆိုသည်။

ကမာ ္ဘပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား မှတ်ပုံတင် အတည်ပြုလိုက်ပြီး ရုရှား က ကာကွယ်ဆေး ကမ်းလှမ်းချက် ကို ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ

တရားဝင် ရောဂါ ကူးစက် မှုပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော်ရှိနေပြီး သေဆုံး သူ ၇-သိန်းကျော် လာပြီဖြစ် သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါအကြပ် အတည်း ကို ဖြေရှင်းရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လိုလားလျှက်ရှိကြ သည် ။ ယေဘူယျ အားဖြင့် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖြန့်ဝေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည့် ရုရှား၏ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏အဆိုအရ ဆေးဘက်ဆိုင် ရာ စေတနာ့ဝန် ထမ်းများ ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များနှင့် ရောဂါပိုး အား ခုခံနိုင်ခြေနည်း ပါး သူ တို့အား ဦးစားပေး ဖြန့်ချီမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရသည် ။

ကမာ ္ဘပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား မှတ်ပုံတင် အတည်ပြုလိုက်ပြီး ရုရှား က ကာကွယ်ဆေး ကမ်းလှမ်းချက် ကို ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ

ကာကွယ်ဆေးတွေ့ရှိပြီဖြစ်သော ရုရှားနိုင်ငံ သည် ကူးစက်မှုပေါင်း ၉-သိန်းနီးပါး၊ သေဆုံး သူ ၁-သောင်း ၅-ထောင်ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆင့်-၄ တွင် ရှိနေသည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းအထိ ၂၄-နာရီအတွင်း ကူးစက်ခံရသူ ၅-ထောင်နီး ပါးနှင့် လူပေါင်း ၁၃၀ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ ရသည် ။

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သ ည် ရုရှား ၏ ကာကွယ်ဆေးကို ဆန္ဒအေ လျှာက် ပထမဆုံး ထိုးနှံခံယူရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ယုံကြည်ကျေးဇူးတင်စွာ လက်ခံလိုက်သည်ဟု Bangkok Post က ယနေ့ရေးသား သည် ။

ကမာ ္ဘပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား မှတ်ပုံတင် အတည်ပြုလိုက်ပြီး ရုရှား က ကာကွယ်ဆေး ကမ်းလှမ်းချက် ကို ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ

ကာကွယ်ဆေးရောက် ရှိလာ လျှင် မိမိ ကိုယ် တိုင် အများရှေ့မှောက်တွင် ထိုးနှံခံယူ၍ အဆင်ပြေသည်ကို စမ်းသပ်ပြသမည်ကြောင်း၊ ရုရှား၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများနှင့် ဒေသတွင်း ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကူညီရန် အသင့် ရှိနေကြောင်း သမ္မတ ဒူတာတီး က ပြော ဆို သည် ။

ကမာ ္ဘပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား မှတ်ပုံတင် အတည်ပြုလိုက်ပြီး ရုရှား က ကာကွယ်ဆေး ကမ်းလှမ်းချက် ကို ဖိလစ်ပိုင် ဒူတာတီး ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ

ဖိလစ်ပိုင်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပေါင်း ၁-သိန်း ၄-သောင်းနီးပါး ရှိနေခဲ့ပြီး ၊ သေဆုံးသူ ၂,၃၀၀ ကျော် ရှိနေခဲ့သည်။ ၂၄-နာရီအတွင်း ကူးစက်ခံရသူ ၃-ထောင်နီးပါးနှင့် အသက်ဆုံးရှုံး ရသူ ၁၉ – ဦး ရှိနေ သည်။

လွန်ခဲ့သည့်လ ကလည်း သမ္မတဒူတာတီးသ ည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးရရှိခဲ့လျှင် ဖိလစ်ပိုင် အား ဦးစားပေးရန် တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ထံ မေတ္တာရပ် ခံခဲ့သည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ရုရှားနှင့်ဖိလစ်ပိုင်

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *