အစိုးရ နဲ႕ စစ္တပ္ၾကားက အျမတ္ၾကီး ထြက္ေနၾကသူမ်ား ( သို႕ ) ထိုင္းနယ္စပ္ က တရုတ္တို႕ ျမိဳ႕သစ္

” ေထာက္ ခံ ရ မ လား ကန္႔ ကြက္ ရ မ လား ”

ကရင္ျပည္နယ္ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ တရုတ္တို႕ ျမိဳ႕သစ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ေနတာၾကာျပီ..။ ေရႊ ကု ကၠိဳ ဆို တဲ့ ၿမိဳ႕ သစ္ ပါ ။

အဲ့ ဒီ ၿမိဳ႕ သစ္ က တ ရုတ္ ေတြ ေဆာက္ လုပ္ ေန တာ ဆို ေပ မယ့္ တ ရား ဝင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ေဆာက္ လုပ္ ေန တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဖက္ က လည္း တ ရား ဝင္ ဗ ဟို အ စိုး ရ က စီ မံ ကိန္း ခ် ေဆာက္ လုပ္ ေန တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

တရုတ္ ဖက္ က ၂၀၁၂ ခု နွစ္ က ေထာင္ က လြတ္ လာ တဲ့ Wan Kuak – Kui ( ဝမ္ ေကာ့ ကိြဳင္ ) ဆို သူ နဲ႔ မ ေလး ရွား လုပ္ ငန္း ရွင္ တစ္ ေယာက္ ပူး ေပါင္း ၿပီး ျမန္မာဖက္ က ကရင္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ( BGF ) နဲ႔ သ ေဘာ တူညီခ်က္ယူ ၿပီး တည္ ေဆာက္ ေနတာ လို႔ဆိုတယ္ ။

Wan Kuok-koi

BGF ဖက္ က ၂၀ % နဲ႔ တ ရုတ္ ဖက္ က ၈၀ % အ က်ိဳး အ ျမတ္ ခြဲ ေဝ မယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။ အဲ့ ဒီ ျမ ဝ တီ ရဲ႕ ေရႊ ကု ကၠိဳ ၿမိဳ႕ သစ္ စီ မံ ကိန္း မွာ က ေမာၻ ဒီး ယား က နွင္ ထုတ္ ခံ လိုက္ ရ တဲ့ ေလာင္း က စား ဝိုင္း ( ကာ ဆီ နို ) ေတြ လည္း ပါ တယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။ ေဟာင္ ေကာင္ အ ေျခ စိုက္ ကု မၸ ဏီ Yatai က တည္ ေဆာက္ ေန တာ လုိ႔ ဆို တယ္ ။ ref: VOA Burmese news.

အ ခု ျမန္မာ ဗဟို အစိုးရက စံုစမ္းမယ္ လို႔ ေတာ့ သတင္းထြက္လာတယ္ ။

အဲ့ ဒီ ျမ ဝ တီ ေရႊ ကု ကၠိဳ ၿမိဳ႕ သစ္ စီ မံ ကိန္း က က ရင္ ျပည္ နယ္ အစိုးရ နဲ႔ ေကာ ပတ္သက္မႈ ရွိမရွိ ၊ က ရင္ ျပည္ နယ္ အ စိုး ရ ေထာက္ ခံ ခ်က္ ရွိ မ ရွိ ဆို တာ လည္း မ သိ ပါ ဘူး ။

မရွိဘူး ဆို ရင္ ဘယ္ သူ႔ ေထာက္ ခံ ခ်က္ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ နဲ႔ လုပ္ သ လဲ ၊ ရွိ တယ္ ဆို ရင္ ေကာ ဘယ္ သူ႔ ေထာက္ ခံ ခ်က္ ေပး ၿပီး ဘယ္ လို သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ နဲ႔ လုပ္ သ လဲ ဆို တာ အ နည္း ဆံုး က ရင္ ျပည္ သူ ေတြ သိ ရ မွာ ေပါ့ ။ဘာ ျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ နိုင္ ငံ ျခား ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ သူ ေတြ က ကိုယ့္ ျပည္ နယ္ ထဲ မွာ အ ႀကီး အက်ယ္ အခိုင္ အခန္႔ လာ တည္ ေဆာက္ ၾက ၿပီး ေနာင္ တစ္ ခ်ိန္ နိုင္ ငံ ျခား သား ေတြ ပါ လာ ေန မယ့္ ေန ရာ ျဖစ္ ေန လို႔ ပဲ ။

ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူ

တစ္ဖက္က ေတြး ရ ရင္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို မ်ိဳးစံု ဖိအား ေပး ၿပီး တစ္ ခု ၿပီး တစ္ခု ေတာင္း ဆို ေဆာင္ ႐ြက္ ေနတဲ့ တ ရုတ္ အစိုးရ မဟုတ္ဘူး ။ ေျပာ ရ ရင္ တ ရုတ္ အစိုးရ ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဖက္ က လူ ေတြ ။ ဒီ ေတာ့ တရုတ္ နိုင္ငံ က လုပ္သလို တစ္ဖတ္သတ္ ဖိအား ေပး လုပ္ကိုင္ ၿပီး ေရ ရွည္ မွာ ကုလားအုပ္ မိုး ခို သ လို အ ပိုင္ ကိုင္ ထား မယ့္ စီ မံ ကိန္း မ်ိဳး ျဖစ္ ခ်င္ မွ ျဖစ္ မယ္ ။ ( ေျပာ လို႔ ေတာ့ မ ရ ဘူး ေပါ့ )

တစ္ဖက္က ေျပာရရင္ ကိုယ့္ နိုင္ငံထဲ အ ႀကီး ႀကီး လာလုပ္ ေနတာ ကိုယ့္ နိုင္ ငံ အာဏာရွိ အစိုးရ က ဘာမွ မသိရတဲ့ ကိစၥ ။

တ ျခားဖက္က ၾကည့္ ရင္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ ဘက္ဂ်က္ ခြဲ ေဝ မႈ အ ျပင္ နိုင္ငံက တိုးတက္ မႈ ေနွး ေတာ့ ျပည္နယ္ ေတြမွာ တိုးတက္ နႈန္း ေနွးလြန္းတယ္ ။ ဗဟို အ စိုးရကို ျပည္ နယ္ ေတြ အ ရမ္း အား ကိုး လို႔ မ ရ တာ ဒီ မို က ေရ စီ ဆယ္ နွစ္ မွာ ျမင္ ခဲ့ ရ ၿပီး ၿပီ ။ ဒါ ေၾကာင့္ ကိုယ့္ အား ကိုယ္ ကိုး တယ္ ေျပာ ရင္ ေျဖ ရ ခက္တယ္ ။

ေနာက္တ ျခားဖက္ က ၾကည့္ ျပန္ရင္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ မ်ိဳးမဟုတ္ ေသးပဲ ဗ ဟို ခ်ဳပ္ ကိုင္ မႈ လို သြား ေန တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ေရး အ ရ တ ရား မ ဝင္ ျပန္ ဘူး ။ မ သိ ဟန္ ေဆာင္ လိုက္ ရင္ အ စ ရွိ အ ေနွာင္ ေနွာင္ ေန ရာ စံု မွာ ဆက္ ျဖစ္ လာ နိုင္ တယ္ ။

အခုလို က ရင္ ျပည္ နယ္ထဲ မွာ တည္ ေဆာက္ ေရး လုပ္ ငန္း ႀကီး လုပ္ ေန တာ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ ပီ ျပင္ ေန ရင္ ဗ ဟို အ စိုး ရ နဲ႔ မ ဆိုင္ ေတာ့ ဘူး ။ ျပည္ နယ္ အ စိုး ရ သ ေဘာ တူ ရင္ ရ တယ္ ။ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ ပီ ျပင္ ဖို႔ က ေျခ ဥ ျပင္ ရ မယ္ ။ အ နည္း ဆံုး ပုဒ္ မ ၂၆၁ ျပင္ ၿပီး ျဖစ္ ရ မယ္ ။

ျမန္မာ နိုင္ ငံ ေရး က စစ္ တပ္ ရယ္ ေ႐ြး ေကာက္ ခံ အ စိုး ရ ရယ္ ဆို ၿပီး နွစ္ ပိုင္း ေတြ႕ ရ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ နွစ္ ပိုင္း အ ဆင္ ေျပ မွ တိုင္း ရင္း သား ေတြ အ လို ရွိ တဲ့ ဖက္ ဒ ရယ္ ဆို တာ ေမွ်ာ္ လင့္ လို႔ ရ မယ္ ဆို တာ ၄၅ ဦး ေကာ္ မ တီ နဲ႔ ၂၆၁ ကို ၾကည့္ ရင္ သိ နိုင္ တယ္ ။

ဒါ ေပ မဲ့ တခ်ိဳ႕ ( အ နည္း စု လား အ မ်ား စု လား မ သိ ပါ ) ေတြ က စစ္တပ္ နဲ႔ ေ႐ြး ေကာက္ခံ အ စိုး ရ သင့္ ျမတ္ သြားမွာ ကို ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ေၾကာက္ ေန ၾကတာ လက္ရွိ မ ၾကာခင္က Hot ျဖစ္ ခဲ့ တဲ့ အ ႏု ပညာ သမား ေတြ ကိစၥမွာ သိသာခဲ့တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံမွာ အ စိုး ရ နဲ႔ စစ္တပ္ သင့္ ျမတ္ သြား မွာ ကို မလိုလား ၾက တဲ့သူ ေတြ ကို အ ျပင္ မွာ လူ ေကာင္ လံုး လိုက္ ကို အ မ်ား ႀကီး ျမင္ ဖူး ပါ တယ္ ။ အ ထူး သ ျဖင့္ NLD နဲ႔ စစ္ တပ္ သင့္ ျမတ္ သြား ၾက မွာ ကို NLD ေထာက္ ခံ သူ ေတြ ကိုယ္တိုင္ မ လိုလားတာ ျမင္ ေအာင္ ၾကည့္ရင္ ျမင္ပါလိမ့္ မယ္ ။

ပထဝီ နိုင္ ငံ ေရး ၊ က မာၻ ့နိုင္ ငံ ေရး ၊ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ေရး ၊ သ မိုင္း နိုင္ ငံ ေရး အ ေသ အ ခ်ာ နား မ လည္ ပဲ လား နား လည္ ပါ ရဲ႕ နဲ႔ လား မ သိ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ စစ္ တပ္ မ ရွိ လည္း ရ တယ္ NLD မ ရွိ လို႔ မ ရ ဘူး ဆို တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး တိုင္း ရင္း သား လက္ နက္ ကိုင္ တစ္ ရာ ( ၁၀၀ ) ေလာက္ ရွိ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ေျပာ ေန ၾက တာလည္း ေတြ႕ ရ တယ္ ။

ေရႊ ကု ကၠိဳ ဆို တဲ့ ၿမိဳ႕ သစ္

NLD နဲ႔ စစ္တပ္ နဲ႔ မသင့္ ျမတ္ ရင္ တိုင္း ျပည္ကို အခုလို အ ေျခ အ ေန အတိုင္း ျဖစ္ ေန မွာ ပဲ ။ အ ေမွ်ာ္ အ ျမင္နည္း တဲ့ စ ကား ေတြနဲ႔ စည္းရံုး တာ မ်ိဳး ေတြ ေသြး ခြဲတာ မ်ိဳး ေတြ ကိုယ္ ေတြ က စ ၿပီး ရပ္လိုက္သင့္ ၿပီ လို႔ ယူ ဆ တယ္ ။

နိုင္ ငံ အခုလို အ ေျခ အ ေန အတိုင္း ျဖစ္ ေနတာကို ဘယ္သူ ေတြ ပို ႀကိဳက္ ေန ၾကလဲ ၊ ဘယ္သူ ေတြပို အက်ိဳး ျဖစ္ ေန ၾကလဲ ဆိုတာကို မ်က္ စိ နည္း နည္း ပို ဖြင့္ ၿပီး ေနာက္ ကို ေက်ာ္ ၾကည့္ ၾကည့္ ပါ လို႔ နည္း နည္း ေျပာ ခ်င္ ပါ တယ္ ။

အမွန္ကို မ ျမင္ နိုင္ ရင္ ေမး ပါ ။ ကိုယ္ထင္တာ နဲ႔ ေလ်ာက္ ေျပာ ေလွ်ာက္ ေလာ္ မ ေန ၾကပါ နဲ႔ ။

ျမန္မာ နိုင္ငံကို ေပါင္မုန္႔ နဲ႔ ဒိန္ခဲ စား ၿပီး ခ်စ္ ျပ ေန ၾက တာ ေတြ ၊ aircon ခန္း ထဲ ဝိုင္ ( wine ) ေသာက္ ၿပီး စည္း လံုး ရ မယ့္ ၂ ဖြဲ႕ ကို ရန္ တိုက္ ေပး ေန ၾက တာ ေတြ က ေန တ ကယ္ ျဖစ္ သင့္တာ ေတြ တတ္စြမ္းသ ေလာက္ အ ျပဳ သ ေဘာ အ ႀကံ မ်ိဳး ေထာက္ ျပ တာ တိုက္ တြန္း တာ မ်ိဳး ကို ေျပာင္း လိုက္ ၾက ဖို႔ အ ခ်ိန္ ေရာက္ သင့္ ၿပီ ။

ေရႊ ကု ကၠိဳ ဆို တဲ့ ၿမိဳ႕ သစ္

တလ ကို သိန္း ၅၀ က ေန သိန္း ၃၀၀ ေလာက္ အထိ ဝင္ ေငြ ရွိတဲ့ သူ ေတြ သဲသဲ လႈတ္ ျပ ေန ၾက တဲ့ အခ်ိန္ မွာ တစ္ဧက ကို တစ္ သိန္း ေတာင္ မက်န္ လို႔ က ေလး ေက်ာင္းစရိပ္ အတြက္ပါ စိတ္ ပူ ေန ရတယ္ လို႔ ၈ ရက္ ေန႔ စ ေန ေန႔ က ျပည္ ေရႊ ေတာင္ကို သြား ေတာ့ ႐ြာ ခံ ၿမိဳ႕ ခံ က ေျပာ တယ္ ။

မ ေလးရွား မွာ ျမန္မာအ လုပ္ သမား ေတြ တစ္ပတ္ ကို ၂ ေယာက္ ေလာက္ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကိုယ္ သတ္ ေသ ေန ၾကတယ္ ။ အ ခု လို ပဲ မ စည္း ရံုး လို႔ ၊ မ တိုး တက္ လို႔ ၊ မ ခ်မ္း သာ လို႔ ၊ ေျခ ဥ မ ျပင္ ရ ေသး လို႔ ၊ ၂၅% ရွိ ေန ေသး လို႔ နဲ႔ သာ အ ေၾကာင္း ျပ ေန ရင္ ျပည္ နယ္ ေတြအား လံုး UWSA ” ဝ ” ကို လက္ ညိဳးထိုး ေထာက္ ျပ လာ ၾက လိမ့္ မယ္ ။

ဗဟို အစိုးရကို ေစာင့္ ေန ရင္ ဘယ္ ေတာ့မွ ျဖစ္ မွာ လဲ ၊ ဘယ္ ေတာ့မွ မ ျဖစ္ဘူး ဆို တဲ့ အ သံ ေတြ က်ယ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။

က ရင္ ျပည္နယ္ က ေရႊ ကု ကိၠဳ ၿမိဳ႕ သစ္ ကိစၥ က ေရ ရွည္ အတြက္ စဥ္းစားရင္ ဗဟိုအစိုးရ အတြက္ မ ေကာင္း ဘူး ။ ေဒ သ ခံ ေတြ ဖက္က ၾကည့္ ရင္ သူ တို႔ အ တြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ ။

ၾကား က ျပည္ သူ က ေထာက္ခံရ မလား ကန္႔ ကြက္ရမလား ဆို တာ ေတာ္ေတာ္ ဆံုး ျဖတ္ရခက္ပါတယ္ ။

ဒါ ေတြ ေက်ာ္ ျဖတ္ နိုင္ ဖို႔ က ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္လာမွ လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ ၿပီး ၊ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္ ဖို႔ က စစ္တပ္ နဲ႔ အစိုးရ အ ဆင္ ေျပ ဖို႔လိုတယ္ ။

သူတို႔ အ ဆင္ ေျပ ဖို႔ ေတြးမလား ၊ စစ္တပ္ မရွိလည္း ရတယ္လို႔ ဝိုင္း ေလာ္ ၾက မ လား ။

မိုး တင့္ ေဆြ ၁၁ ၊ ၈ ၊ ၂၀၂၀ ဗု ဒၶ ဟူး ။

Unicode

” ထောက် ခံ ရ မ လား ကန့် ကွက် ရ မ လား ”

ကရင်ပြည်နယ် ထိုင်းနယ်စပ်မှာ တရုတ်တို့ မြို့သစ် တစ်ခု တည်ဆောက်နေတာကြာပြီ..။ ရွှေ ကု က္ကို ဆို တဲ့ မြို့ သစ် ပါ ။

အဲ့ ဒီ မြို့ သစ် က တ ရုတ် တွေ ဆောက် လုပ် နေ တာ ဆို ပေ မယ့် တ ရား ဝင် တ ရုတ် နိုင် ငံ က ဆောက် လုပ် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး ။ မြန် မာ နိုင် ငံ ဖက် က လည်း တ ရား ဝင် ဗ ဟို အ စိုး ရ က စီ မံ ကိန်း ချ ဆောက် လုပ် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး ။

တရုတ် ဖက် က ၂၀၁၂ ခု နှစ် က ထောင် က လွတ် လာ တဲ့ Wan Kuak – Kui ( ဝမ် ကော့ ကွိုင် ) ဆို သူ နဲ့ မ လေး ရှား လုပ် ငန်း ရှင် တစ် ယောက် ပူး ပေါင်း ပြီး မြန်မာဖက် က ကရင် နယ်ခြား စောင့်တပ် ( BGF ) နဲ့ သ ဘော တူညီချက်ယူ ပြီး တည် ဆောက် နေတာ လို့ဆိုတယ် ။

BGF ဖက် က ၂၀ % နဲ့ တ ရုတ် ဖက် က ၈၀ % အ ကျိုး အ မြတ် ခွဲ ဝေ မယ် လို့ ဆို တယ် ။ အဲ့ ဒီ မြ ဝ တီ ရဲ့ ရွှေ ကု က္ကို မြို့ သစ် စီ မံ ကိန်း မှာ က မ္ဘော ဒီး ယား က နှင် ထုတ် ခံ လိုက် ရ တဲ့ လောင်း က စား ဝိုင်း ( ကာ ဆီ နို ) တွေ လည်း ပါ တယ် လို့ ဆို တယ် ။ ဟောင် ကောင် အ ခြေ စိုက် ကု မ္ပ ဏီ Yatai က တည် ဆောက် နေ တာ လို့ ဆို တယ် ။ ref: VOA Burmese news.

အ ခု မြန်မာ ဗဟို အစိုးရက စုံစမ်းမယ် လို့ တော့ သတင်းထွက်လာတယ် ။

အဲ့ ဒီ မြ ဝ တီ ရွှေ ကု က္ကို မြို့ သစ် စီ မံ ကိန်း က က ရင် ပြည် နယ် အစိုးရ နဲ့ ကော ပတ်သက်မှု ရှိမရှိ ၊ က ရင် ပြည် နယ် အ စိုး ရ ထောက် ခံ ချက် ရှိ မ ရှိ ဆို တာ လည်း မ သိ ပါ ဘူး ။

မရှိဘူး ဆို ရင် ဘယ် သူ့ ထောက် ခံ ချက် သ ဘော တူ ညီ ချက် နဲ့ လုပ် သ လဲ ၊ ရှိ တယ် ဆို ရင် ကော ဘယ် သူ့ ထောက် ခံ ချက် ပေး ပြီး ဘယ် လို သ ဘော တူ ညီ ချက် နဲ့ လုပ် သ လဲ ဆို တာ အ နည်း ဆုံး က ရင် ပြည် သူ တွေ သိ ရ မှာ ပေါ့ ။ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆို တော့ နိုင် ငံ ခြား ရင်း နှီး မြုတ် နှံ သူ တွေ က ကိုယ့် ပြည် နယ် ထဲ မှာ အ ကြီး အကျယ် အခိုင် အခန့် လာ တည် ဆောက် ကြ ပြီး နောင် တစ် ချိန် နိုင် ငံ ခြား သား တွေ ပါ လာ နေ မယ့် နေ ရာ ဖြစ် နေ လို့ ပဲ ။

တစ်ဖက်က တွေး ရ ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ ကို မျိုးစုံ ဖိအား ပေး ပြီး တစ် ခု ပြီး တစ်ခု တောင်း ဆို ဆောင် ရွက် နေတဲ့ တ ရုတ် အစိုးရ မဟုတ်ဘူး ။ ပြော ရ ရင် တ ရုတ် အစိုးရ ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် က လူ တွေ ။ ဒီ တော့ တရုတ် နိုင်ငံ က လုပ်သလို တစ်ဖတ်သတ် ဖိအား ပေး လုပ်ကိုင် ပြီး ရေ ရှည် မှာ ကုလားအုပ် မိုး ခို သ လို အ ပိုင် ကိုင် ထား မယ့် စီ မံ ကိန်း မျိုး ဖြစ် ချင် မှ ဖြစ် မယ် ။ ( ပြော လို့ တော့ မ ရ ဘူး ပေါ့ )

တစ်ဖက်က ပြောရရင် ကိုယ့် နိုင်ငံထဲ အ ကြီး ကြီး လာလုပ် နေတာ ကိုယ့် နိုင် ငံ အာဏာရှိ အစိုးရ က ဘာမှ မသိရတဲ့ ကိစ္စ ။

တ ခြားဖက်က ကြည့် ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ဘက်ဂျက် ခွဲ ဝေ မှု အ ပြင် နိုင်ငံက တိုးတက် မှု နှေး တော့ ပြည်နယ် တွေမှာ တိုးတက် နှုန်း နှေးလွန်းတယ် ။ ဗဟို အ စိုးရကို ပြည် နယ် တွေ အ ရမ်း အား ကိုး လို့ မ ရ တာ ဒီ မို က ရေ စီ ဆယ် နှစ် မှာ မြင် ခဲ့ ရ ပြီး ပြီ ။ ဒါ ကြောင့် ကိုယ့် အား ကိုယ် ကိုး တယ် ပြော ရင် ဖြေ ရ ခက်တယ် ။

နောက်တ ခြားဖက် က ကြည့် ပြန်ရင် ဖက်ဒရယ် စနစ် မျိုးမဟုတ် သေးပဲ ဗ ဟို ချုပ် ကိုင် မှု လို သွား နေ တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ရေး အ ရ တ ရား မ ဝင် ပြန် ဘူး ။ မ သိ ဟန် ဆောင် လိုက် ရင် အ စ ရှိ အ နှောင် နှောင် နေ ရာ စုံ မှာ ဆက် ဖြစ် လာ နိုင် တယ် ။

အခုလို က ရင် ပြည် နယ်ထဲ မှာ တည် ဆောက် ရေး လုပ် ငန်း ကြီး လုပ် နေ တာ ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ပီ ပြင် နေ ရင် ဗ ဟို အ စိုး ရ နဲ့ မ ဆိုင် တော့ ဘူး ။ ပြည် နယ် အ စိုး ရ သ ဘော တူ ရင် ရ တယ် ။ ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ပီ ပြင် ဖို့ က ခြေ ဥ ပြင် ရ မယ် ။ အ နည်း ဆုံး ပုဒ် မ ၂၆၁ ပြင် ပြီး ဖြစ် ရ မယ် ။

မြန်မာ နိုင် ငံ ရေး က စစ် တပ် ရယ် ရွေး ကောက် ခံ အ စိုး ရ ရယ် ဆို ပြီး နှစ် ပိုင်း တွေ့ ရ တယ် ။ အဲ့ ဒီ နှစ် ပိုင်း အ ဆင် ပြေ မှ တိုင်း ရင်း သား တွေ အ လို ရှိ တဲ့ ဖက် ဒ ရယ် ဆို တာ မျှော် လင့် လို့ ရ မယ် ဆို တာ ၄၅ ဦး ကော် မ တီ နဲ့ ၂၆၁ ကို ကြည့် ရင် သိ နိုင် တယ် ။

ဒါ ပေ မဲ့ တချို့ ( အ နည်း စု လား အ များ စု လား မ သိ ပါ ) တွေ က စစ်တပ် နဲ့ ရွေး ကောက်ခံ အ စိုး ရ သင့် မြတ် သွားမှာ ကို ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ ကြောက် နေ ကြတာ လက်ရှိ မ ကြာခင်က Hot ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ အ နု ပညာ သမား တွေ ကိစ္စမှာ သိသာခဲ့တယ် ။

မြန် မာ နိုင် ငံမှာ အ စိုး ရ နဲ့ စစ်တပ် သင့် မြတ် သွား မှာ ကို မလိုလား ကြ တဲ့သူ တွေ ကို အ ပြင် မှာ လူ ကောင် လုံး လိုက် ကို အ များ ကြီး မြင် ဖူး ပါ တယ် ။ အ ထူး သ ဖြင့် NLD နဲ့ စစ် တပ် သင့် မြတ် သွား ကြ မှာ ကို NLD ထောက် ခံ သူ တွေ ကိုယ်တိုင် မ လိုလားတာ မြင် အောင် ကြည့်ရင် မြင်ပါလိမ့် မယ် ။

ပထဝီ နိုင် ငံ ရေး ၊ က မ္ဘာ့နိုင် ငံ ရေး ၊ မြန် မာ နိုင် ငံ ရေး ၊ သ မိုင်း နိုင် ငံ ရေး အ သေ အ ချာ နား မ လည် ပဲ လား နား လည် ပါ ရဲ့ နဲ့ လား မ သိ မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ စစ် တပ် မ ရှိ လည်း ရ တယ် NLD မ ရှိ လို့ မ ရ ဘူး ဆို တဲ့ သ ဘော မျိုး တိုင်း ရင်း သား လက် နက် ကိုင် တစ် ရာ ( ၁၀၀ ) လောက် ရှိ တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ထဲ မှာ ပြော နေ ကြ တာလည်း တွေ့ ရ တယ် ။

NLD နဲ့ စစ်တပ် နဲ့ မသင့် မြတ် ရင် တိုင်း ပြည်ကို အခုလို အ ခြေ အ နေ အတိုင်း ဖြစ် နေ မှာ ပဲ ။ အ မျှော် အ မြင်နည်း တဲ့ စ ကား တွေနဲ့ စည်းရုံး တာ မျိုး တွေ သွေး ခွဲတာ မျိုး တွေ ကိုယ် တွေ က စ ပြီး ရပ်လိုက်သင့် ပြီ လို့ ယူ ဆ တယ် ။

နိုင် ငံ အခုလို အ ခြေ အ နေ အတိုင်း ဖြစ် နေတာကို ဘယ်သူ တွေ ပို ကြိုက် နေ ကြလဲ ၊ ဘယ်သူ တွေပို အကျိုး ဖြစ် နေ ကြလဲ ဆိုတာကို မျက် စိ နည်း နည်း ပို ဖွင့် ပြီး နောက် ကို ကျော် ကြည့် ကြည့် ပါ လို့ နည်း နည်း ပြော ချင် ပါ တယ် ။

အမှန်ကို မ မြင် နိုင် ရင် မေး ပါ ။ ကိုယ်ထင်တာ နဲ့ လျောက် ပြော လျှောက် လော် မ နေ ကြပါ နဲ့ ။

မြန်မာ နိုင်ငံကို ပေါင်မုန့် နဲ့ ဒိန်ခဲ စား ပြီး ချစ် ပြ နေ ကြ တာ တွေ ၊ aircon ခန်း ထဲ ဝိုင် ( wine ) သောက် ပြီး စည်း လုံး ရ မယ့် ၂ ဖွဲ့ ကို ရန် တိုက် ပေး နေ ကြ တာ တွေ က နေ တ ကယ် ဖြစ် သင့်တာ တွေ တတ်စွမ်းသ လောက် အ ပြု သ ဘော အ ကြံ မျိုး ထောက် ပြ တာ တိုက် တွန်း တာ မျိုး ကို ပြောင်း လိုက် ကြ ဖို့ အ ချိန် ရောက် သင့် ပြီ ။

တလ ကို သိန်း ၅၀ က နေ သိန်း ၃၀၀ လောက် အထိ ဝင် ငွေ ရှိတဲ့ သူ တွေ သဲသဲ လှုတ် ပြ နေ ကြ တဲ့ အချိန် မှာ တစ်ဧက ကို တစ် သိန်း တောင် မကျန် လို့ က လေး ကျောင်းစရိပ် အတွက်ပါ စိတ် ပူ နေ ရတယ် လို့ ၈ ရက် နေ့ စ နေ နေ့ က ပြည် ရွှေ တောင်ကို သွား တော့ ရွာ ခံ မြို့ ခံ က ပြော တယ် ။

မ လေးရှား မှာ မြန်မာအ လုပ် သမား တွေ တစ်ပတ် ကို ၂ ယောက် လောက် ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် သတ် သေ နေ ကြတယ် ။ အ ခု လို ပဲ မ စည်း ရုံး လို့ ၊ မ တိုး တက် လို့ ၊ မ ချမ်း သာ လို့ ၊ ခြေ ဥ မ ပြင် ရ သေး လို့ ၊ ၂၅% ရှိ နေ သေး လို့ နဲ့ သာ အ ကြောင်း ပြ နေ ရင် ပြည် နယ် တွေအား လုံး UWSA ” ဝ ” ကို လက် ညိုးထိုး ထောက် ပြ လာ ကြ လိမ့် မယ် ။

ဗဟို အစိုးရကို စောင့် နေ ရင် ဘယ် တော့မှ ဖြစ် မှာ လဲ ၊ ဘယ် တော့မှ မ ဖြစ်ဘူး ဆို တဲ့ အ သံ တွေ ကျယ် လာ လိမ့် မယ် ။

က ရင် ပြည်နယ် က ရွှေ ကု က္ကို မြို့ သစ် ကိစ္စ က ရေ ရှည် အတွက် စဉ်းစားရင် ဗဟိုအစိုးရ အတွက် မ ကောင်း ဘူး ။ ဒေ သ ခံ တွေ ဖက်က ကြည့် ရင် သူ တို့ အ တွက် အကျိုးရှိတယ် ။

ကြား က ပြည် သူ က ထောက်ခံရ မလား ကန့် ကွက်ရမလား ဆို တာ တော်တော် ဆုံး ဖြတ်ရခက်ပါတယ် ။

ဒါ တွေ ကျော် ဖြတ် နိုင် ဖို့ က ဖက်ဒရယ် ဖြစ်လာမှ လို့ ပြောရမှာ ဖြစ် ပြီး ၊ ဖက်ဒရယ် ဖြစ် ဖို့ က စစ်တပ် နဲ့ အစိုးရ အ ဆင် ပြေ ဖို့လိုတယ် ။

သူတို့ အ ဆင် ပြေ ဖို့ တွေးမလား ၊ စစ်တပ် မရှိလည်း ရတယ်လို့ ဝိုင်း လော် ကြ မ လား ။

မိုး တင့် ဆွေ ၁၁ ၊ ၈ ၊ ၂၀၂၀ ဗု ဒ္ဓ ဟူး ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *