ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန

( ၾသဂုတ္ – ၁၇၊ ၂၀၂၀ )

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၅-ေသာင္းေက်ာ္လာေသာ အိႏၵိယတြင္ ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန။ အိႏၵိယ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ၁၇-ရက္အတြင္း လူ ၁-ေသာင္း ၂-ေထာင္ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ ( ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ ) အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိရာ တနလၤာေန႔တြင္ ကူးစက္ခံရသူ ၉၃-ဦး ထပ္မံေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ပို႔စ္ဘလဲယားအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္ ဟု Hindustan Times က ယေန႔ေရးသားသည္။

ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန

အိႏၵိယ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းတည္ရွိရာ လူဦးေရ ၁-သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ေတာင္နီကိုဗာခရိုင္တြင္ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ခ်ိန္မွ ယခုအထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၂,၃၉၉-ဦး၊ ေသဆံုးသူ ၂၈-ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတို႔အနက္ ကုသမွဳခံယူျပီး ေရာဂါပိုးကင္းစင္လာသူ ၁,၂၂၆-ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုစဥ္အေတာအတြင္း အိႏၵိယျပည္တြင္း၌ ၂၄-နာရီအတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ ၅၀,၉၂၁-ဦး ရွိလာျပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ မကၠဆီကိုတုိ႔ျပီးလွ်င္ စတုတၳေျမာက္ ျဖစ္ပြားမွဳ အျပင္းထန္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္ဟု Al Jazeera က ယေန႔ေရးသားသည္။

ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန

အိႏၵိယတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၁ ပံုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၇-ရက္ အတြင္း၌ အသက္ဆံုးရွံဳးၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာနက တနလၤာေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကမၻာ့ ဒုတိယေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ အိႏၵိယသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄၁,၃၃၆-ဦး ရွိေနေသာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအား ေက်ာ္ျဖတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ ေငြနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ရွိ-မရွိ အမွန္တကယ္ စစ္ေဆးခံရသူ အေရအတြက္ နည္းပါးျပီး ေသဆံုးသူမ်ားမွာလည္း ယခုထက္ပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန

အိႏၵိယ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၂.၆ သန္းေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ရာ ၄င္းတို႔၏ ထက္၀က္နီးပါးမွာ တစ္လတည္း၌ ေကာက္ယူရရွိေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည္ဆို၏။

သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳတြင္ စမ္းသပ္မွဳမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည့္စံုစြာ ေျခရာခံလိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုသမွဳ ထိေရာက္စြာ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာနက တနဂၤေႏြေန႔ Twitter စာမ်က္ႏွာ၌ ေရးသားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ျမန္မာ ကိုကိုးကၽြန္းေတာင္ဘက္ အက္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဗာကၽြန္းတို႔၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေသဆံုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေန

အိႏၵိယတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳနည္းပါးေသာ ေက်းလက္ပိုင္း-ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါက်ေရာက္လြယ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စမ္းသပ္မွဳ အေရအတြက္ တိုးျမွင့္သင့္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယူဆသည္။

စေနေန႔၌ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာမိုဒီက ေျပာၾကားရာတြင္မူ အိႏၵိယသိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးသံုးမ်ိဳးကို ဆႏၵအေလွ်ာက္ ထိုးႏွံခံသူမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိခဲ့လွ်င္ အေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားကို ခ်က္ျခင္း ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ႏိုင္ငံသားအားလံုး ကာကြယ္ေဆး ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

((( Hindustan Times., 17 August 2020, “Andaman & Nicobar Islands Covid-19 tally rises to 2,399 Of the total 2,399 Covid-19 cases, active are 1,145 as 1,226 people have recovered from the disease and 28 have died, the official said.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။))

Unicode

( သြဂုတ် – ၁၇၊ ၂၀၂၀ )

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၅-သောင်းကျော်လာသော အိန္ဒိယတွင် မြန်မာ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကူးစက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနေ။ အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ၁၇-ရက်အတွင်း လူ ၁-သောင်း ၂-ထောင်ခန့် သေဆုံးခဲ့

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကျရောက်လျှက်ရှိသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိ ( မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် ) အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကူးစက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိရာ တနင်္လာနေ့တွင် ကူးစက်ခံရသူ ၉၃-ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိရကြောင်း ပို့စ်ဘလဲယားအာဏာပိုင်များက ပြောဆိုသည် ဟု Hindustan Times က ယနေ့ရေးသားသည်။

မြန်မာ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနေ

အိန္ဒိယ လေတပ်နှင့် ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတည်ရှိရာ လူဦးရေ ၁-သိန်းကျော်နေထိုင်သည့် တောင်နီကိုဗာခရိုင်တွင် ကပ်ရောဂါကျရောက်ချိန်မှ ယခုအထိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂,၃၉၉-ဦး၊ သေဆုံးသူ ၂၈-ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့အနက် ကုသမှုခံယူပြီး ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ ၁,၂၂၆-ဦး ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ထိုစဉ်အတောအတွင်း အိန္ဒိယပြည်တွင်း၌ ၂၄-နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် စုစုပေါင်းမှာ ၅၀,၉၂၁-ဦး ရှိလာပြီး နိုင်ငံတကာတွင် အမေရိကန်၊ ဘရာဇီးနှင့် မက္ကဆီကိုတို့ပြီးလျှင် စတုတ္ထမြောက် ဖြစ်ပွားမှု အပြင်းထန်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်လာသည်ဟု Al Jazeera က ယနေ့ရေးသားသည်။

မြန်မာ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနေ

အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံသည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၇-ရက် အတွင်း၌ အသက်ဆုံးရှုံးကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက တနင်္လာနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။

ကမ္ဘာ့ ဒုတိယမြောက် လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံ အိန္ဒိယသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၁,၃၃၆-ဦး ရှိနေသော ဗြိတိန်နိုင်ငံအား ကျော်ဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက် ငွေနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ-မရှိ အမှန်တကယ် စစ်ဆေးခံရသူ အရေအတွက် နည်းပါးပြီး သေဆုံးသူများမှာလည်း ယခုထက်ပိုမိုနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထားသည်။

မြန်မာ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနေ

အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၂.၆ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့ရာ ၎င်းတို့၏ ထက်ဝက်နီးပါးမှာ တစ်လတည်း၌ ကောက်ယူရရှိသော အရေအတွက်ဖြစ်သည်ဆို၏။

သို့သော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင် စမ်းသပ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း၊ ပြည့်စုံစွာ ခြေရာခံလိုက်နိုင်ခြင်းနှင့် ကုသမှု ထိရောက်စွာ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သေဆုံးသူဦးရေမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက တနင်္ဂနွေနေ့ Twitter စာမျက်နှာ၌ ရေးသားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

မြန်မာ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနေ

အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းပါးသော ကျေးလက်ပိုင်း-ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများနှင့် ကူးစက်ရောဂါကျရောက်လွယ်သော ဒေသများတွင် စမ်းသပ်မှု အရေအတွက် တိုးမြှင့်သင့်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ယူဆသည်။

စနေနေ့၌ ဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒြာမိုဒီက ပြောကြားရာတွင်မူ အိန္ဒိယသိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးသုံးမျိုးကို ဆန္ဒအလျှောက် ထိုးနှံခံသူများနှင့် စမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့လျှင် အရေအတွက် အမြောက်အများကို ချက်ခြင်း ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိပြီး အချိန်တိုအတွင်း နိုင်ငံသားအားလုံး ကာကွယ်ဆေး ရရှိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။

((( Hindustan Times., 17 August 2020, “Andaman & Nicobar Islands Covid-19 tally rises to 2,399 Of the total 2,399 Covid-19 cases, active are 1,145 as 1,226 people have recovered from the disease and 28 have died, the official said.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။))

https://www.hindustantimes.com/…/story-R8aqGXzp9iJkIL5G4qW4…

https://www.aljazeera.com/…/india-coronavirus-death-toll-hi…

https://www.voanews.com/…/india-surpasses-50000-coronavirus…

Andaman & Nicobar Islands Covid-19 tally rises to 2,399 Of the total 2,399 Covid-19 cases, active are 1,145 as 1,226 people have recovered from the disease and 28 have died, the ofcial said.

INDIA Updated: Aug 17, 2020 14:35 IST Press Trust of India | Posted by Arpan Rai Port Blair

The number of Covid-19 cases in Andaman and Nicobar Island rose to 2,399, with 93 more people testing positive for coronavirus, an ofcial said on Monday.All the new cases were detected during contact tracing, he said.

Of the total 2,399 Covid-19 cases, active are 1,145 as 1,226 people have recovered from the disease and 28 have died, the official said. Ninety-eight more people recovered from Covid-19 in the Union territory in the last 24-hours, taking the total number of recoveries to 1,226, the official added.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *