ျမန္မာျပည္ တြင္ အလွဆုံး တံတားျဖစ္လာ မ ည့္ သန္လ်င္ အမွတ္ (၃) တံတား

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သာေကတႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ပဲခူးျမစ္ကူး တံတား သန္လ်င္ အမွတ္ ( ၃ ) ခ်ည္းကပ္လမ္း ကို ေမလ ၃ ရက္ေန႕က စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန၊တံတားဦးစီးဌာ န မွ သတင္းရ ရွိသည္ ။

ခ်ည္းကပ္လမ္းစတင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ သာေကတအအနီး ၁၀၈ေတာင္ ဘုရားေရွ႕မွ ရႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္းထိပ္အထိ မူလကၠလမ္းေဟာင္းကို ပိတ္သိမ္း၍ တံတားလုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ စတင္အသုံးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘး ဝဲ/ယာ ႏွစ္ဖက္မွ အသစ္တိုးခ်ဲ့ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကတၱရာလမ္းသစ္မ်ား အတိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ အသုံးျပဳသြားၾကရန္ တံတားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာျပည္ တြင္ အလွဆုံး တံတားျဖစ္လာ မ ည့္ သန္လ်င္ အမွတ္ (၃) တံတား

သန္လ်င္တံတားအမွတ္ (၃) စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Tokyu Construction Co.,Ltd ႏွင့္ Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး အဆိုပါတံတားကို Package ( ၃) ခုခြဲကာ Tokyu ကုမၸဏီက Package 3 ျဖစ္သည့္ Flyover Bridge ကိုလည္းေကာင္း၊ Sumitomo Mitsui ကုမၸဏီက Package 1 ၊ Package 2 ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ျမန္မာျပည္ တြင္ အလွဆုံး တံတားျဖစ္လာ မ ည့္ သန္လ်င္ အမွတ္ (၃) တံတား

အဆိုပါတံတားအရွည္မွာ (၁၉၂၈) မီတာရွိၿပီး တံတား၏ ကိုယ္ထည္ကို Steel Box Grider ႏွင့္ အုတ္ျမစ္ကို Steel Pipe Sheet Pile ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ ယာဥ္တစ္စီး၏ ခံနိုင္ဝန္အားကို (၇၅) တန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ တံတား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွေခ်းေငြယူကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၂ ဒသမ ၅၄၀ သန္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွထည့္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၆၆၆ သန္း၊ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၃၂၃ ဒသမ ၂၀၆ သန္းျဖင့္၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

သန္လ်င္အမွတ္( ၃) ဂုံးေက်ာ္တံတား ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ေရးကာလကိုလည္း ေမလ ၁၃ရက္မွ စတင္၍ ၃၁လသတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Kyaw Swar (Facebook)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *