ေရ( သို႔ိ )ေဆး ကို (၃) ေခါက္ရြတ္္ ၿပီး ေသာက္က ေဆး အာနိသင္ အစြမ္းပို ေစသည္႔႔.. ” ဂါထာေတာ္္ “

သဂၤၤဟဂါထာ ( သ္ို႔မဟုတ္ ) ေဝဒါသာကု

ဤ ဂါထာေတာ္ႀကီး ကို မႏၲေလးတိုိင္း အမရပူရၿမိဳ႕ သတၱမေျမာက္ ေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္ႀကီး မွွတ္တမ္းတြင္.. တန္ျပန္ ဂါထာဟု႔၎ သရဖူေဆာင္း ဂါထာ ဟု၄င္္းေဖာ္ျပပါ ရွ္ိသည္ ။

ဂါထာေတာ္ ၏ အစြြမ္းႏွင့္ အသံုးျပဳ႕ပံု မွာ..

ေရ (သို႔ိ ) ေဆး ကို ၃ ေခါက္ရြတ္ ၿပီး ေသာက္က ေဆးအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေစ၏ ။၎ ဂါထာ အား ေက်ာက္စရစ္ခဲဲ လံုး ကို(၃၇) ေခါက္ရြြတ္ဆို ၿပီး အိမ္ေပါက္ဝ ထားက သူခ္ုိး ဓားျပ အႏၲ ရာယ္ ကင္းေဝး ၏ ။ ည အိိပ္ရာဝင္ ( ၇ ) ေခါက္ ရြတ္ၿပီး အိပ္ က ေလာကီအစီ အရင္ စုန္း နတ္ ပေယာဂ ကင္း၏ ။

သဂၤၤဟဂါထာ ( ဂါထာျပန္ )

ေဝ ၊ ဒါ ၊ သာ ၊ ကု ၊ ကု၊ သာ ၊ ဒါ ၊ ေဝ

ဒါ ၊ ယ ၊ သာ ၊ တ ၊ တ ၊ သာ ၊ ယ ၊ ဒါ

သာ ၊ သာ ၊ ဓိ ၊ ကု ၊ ကု ၊ ဓိ ၊ သာ ၊ သာ

ကုု ၊ တ ၊ ကု ၊ ဘု ၊ ဘု ၊ ကု ၊ တ ၊ ကု ၊

ဂါထာ အနက္္

(၁)ေဝ ၊ ဒါ ၊ သာ ၊ ကု ၊ ကု၊ သာ ၊ ဒါ ၊ ေဝ

ငါ ၏ ရန္သူ ဟူသမွ် တိုိ႔ သည္ ေဝးစြာေသာ အရပ္ သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးေစကုန္းသတည္း/ငါ့ အား မေကာင္္း သျဖင့္ ၾကံစည္သူတ္ု႔သည္ မိမ္ိ အလို ကို အၾကံအစည္ ပ်က္ေသာ အားျဖင့္ ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း ။

(၂) ဒါ ၊ ယ ၊ သာ ၊ တ ၊ တ ၊ သာ ၊ ယ ၊ ဒါ

ငါ၏ ဒါန ေစတနာ ေၾကာင့္္ အျခံအရံ အေက်ာ္ေစာ တို႔သည္္ ပြားမ်ားေစကုုန္သတည္း ငါျပဳ႕မိိေသာ အကုသိုလ္ (၁၀) ပါး တ္ု႔ိသည္ ငါ ျပဳ႕မိိေသာ ကုသိုိလ္ (၁၀) ပါး ၏ တန္ခိုး အားေတာ္ေၾကာင့္ ေျပေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း ။

(၃) သာ ၊ သာ ၊ ဓိ ၊ ကု ၊ ကု ၊ ဓိ ၊ သာ ၊ သာ

စက္ဆုုပ္ဖြယ္ေသာ သူတို႔အား ၎အမ်က္ မာန ေဒါသ ရွိေသာသူတို႔႔အား၄င္္း ဆံုးမ ၾသဝါဒ ေပးျခင္း ျဖင့္သာလွ်င္္ေအာင္ျမင္ေစသတည္း ထိုိသို႔ေသာ အမ်က္မာန မာန္တက္သူတ္ို႔ႏွင့္ ရွွည္ျမင့္စြာ မေပါင္းေဖာ္ရသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း ။

(၄) ကု ၊ တ ၊ ကု ၊ ဘု ၊ ဘု ၊ ကု ၊ တ ၊ ကု ၊

ကုသိုုလ္ ျပဳ႕ စ႐ိုက္ ျပဳ႕က်င့္ေလ့ ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ႏွင့္သာလွ်င္္ ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌ ေတြ႕ဆံုေပါင္းေဖာ္ျခင္း ကို ျပဳ႕ရပါေစသတည္းအကုသိုိလ္ ဒု႔စ႐ိုက္ ပြားမ်ားသူတ္ု႔ႏွင့္ ျဖစ္ေလ ရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌ အခါ ခပ္သိမ္း ေတြ႕ဆံု ေပါင္းေဖာ္ျခင္းမျပဳ႕ရသည္္ ျဖစ္ပါေစသတည္း ။၎း ဂါထာ ကိုိ ေန႔ည မျပက္ ရြတ္ဖတ္ ပုုတီးစိပ္ က ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ႀကီးေစ၏ ။က်က္သေရ တိုးေစ၏ ။ လူ ႏွွင့္ နတ္မ်ား ခ်စ္ခင္၏ ။ သူတစ္ပါး မေကာင္း မၾကံစည္ႏိုင္။ေရာင္းကုန္စြံံလိုလွ်င္ ေရာင္းလိုေသာပစၥည္း အား ထိုဂါထာရြတ္ဖတ္ထားေသာ ေရ သနပ္ခါး ျဖင့္ ပက္ျဖန္းပါ။၎ ဂါထာေတာ္္သည္ တာဝတႎသာ ေဝဇယႏၲာနန္းၿမိိဳ႕ေလးေထာင့္ တြင္ စိုက္ထားေသာ ေက်ာက္တိုင္ေလး တိုင္ တြင္ ေရး သား ထား သည့္ဂါ ထာ ျဖစ္ေလ သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ( ၁၂၄၈) ခု႔ ႏွစ္ခန္႔က အထက္ခ်င္းတြင္း (မံုရြာ ) အလံု ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ တစ္ခု႔ ထဲေသာ ေတာရေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုး ေနထိုင္္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး သည္ ထို ဂါထာ ကိုေန႔ ည မျပက္ ပုတီးစိိပ္ေလသည္။ရပ္ရြာ ဒကာ / မ မ်ား သည္ ဘုရားတည္ရန္ေငြမ်ား ကို ဆရာေတာ္ ထံ အပ္ႏွံထား ၏ ။ထိုေငြမ်ား အား တိုိက္ခိုက္ရန္ ဓားျပ မ်ား ေက်ာင္း ကို ရွာေသာ္လည္း တညလံုး ရွာမရ ျဖစ္ခဲ့၏အ႐ုဏ္ တက္မွသာ ေက်ာင္း၏ ေနရာမွန္ကို ေတြ႕ ၾက ၍ ဆရာေတာ္ အား ထိုဓားျပမ်ားမွေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေလ သည္။

ဖတ္မွတ္ခဲ့ေသာစာစု႔မ်ား မွ

ေဝမွ်ကုသိုလ္္ ( မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *