ထီဆုႀကီးေပါက္ခ်င္ သူမ်ား ထီကံေကာင္းေစ ဖို႔ အဓိ႒ာန္ ပုတီး စိပ္နည္း..ရွဲပီးသိမ္းထားနိုင္ပါတယ္ေနာ္

လူတိုင္း လူတိုိင္း ထီေပါက္္ ခ်င္ၾကပါ တယ္္ ….ဒါေပ့မယ့္္ ထီ ဆိုိတာ လူတိုင္း ေပါက္တာ မဟုက္ သူကံဇာ တာ နည့္ ကံေပၚ မူ တည္ ၿပီး ေပါက္ၾကတယ္ ….အဲကံံံဇာ အေပၚမွာပဲဲ ထီဆု ႀကီး ထီ ဆုေလး ေလးေတြ ထပ္ခြဲဲ ျခား သြားတာေပါ့ …. ဟိုိတုန္းက. ဦးဘဟန္္ ဆိုတဲ့ အဘႀကီး သူက. ထီီကံအရမ္း စမ္းတာ ကၽြန္ေတာ္ က. ၾက ထီေတာ့ ေပါက္ခ်င္္တယ္…ဒါေပ့မယ္ ထီထိုးရမွာ အလြန္ပ်င္းတယ္ …. ဦးဘဟန္ ကမင္းကြာ ကံကို အလကား ျဖဳန္းတီး ပစ္တာတဲ့ ထီ မထိုးလိုိ႔ ေျပာတာသူကထီလည္း္ အရမ္း ထိုးသလို ထီကံလည္္ အရမ္းေကာင္း တာ တစ္ႏွစ္ကိုိ ဆုေသးေလ ေတြ ခဏခဏ ေပါက္တာ ….. အဲတုန္းကကိုိယ္ကခပ္ငယ္ငယ္ ရွိေသးတယ္…စပ္ဆု တာေပါ့ ဦးဘဟန္ ႀကီး ထီ ခဏခဏေပါက္ ေနတာဘာ အဓိိ႒ာန္ေတြ ဝင္တုန္း လို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့….ခုေျပာမယ့္္ အဓိ႒ာန္ ကို ပုတီးစိိပ္တာတဲ့ …

ေနာင္္ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာ ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခု ပုတီးစိိပ္ နည္း ပုတီးစိပ္ခိုင္း အဓိ႒ာန္ဝင္ခိုင္းၿပီး ထီဝါသနာ ပါသူေတြ ထီီ ကံစမ္းခိုင္း တာထီဆု ေလးေတြ ေပါက္ၾကတယ္ေပါ့ေလ …. ျမန္မာထီီက အခက္သားဗ် ….ဂဏန္ေတြ အကုန္မွွန္ေနေတာင္္ အကၡရာလြဲသြားရင္ ထီဆုနွင့္ ေဝေရာခုေျပာမယ့္ အဓိ႒ာန္ကလည္္း အကၡရာ ႏွင္႔့ ျမတ္စြာဘုရား ကို ပူေဇာ္ျခင္း ဂဏန္း ျဖင့္္ ျမတ္စြာ ဘုရားကို ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္လို႔ ထီီနွင္႔ ပတ္္သက္ၿပီး မိိမိကံအားေလ်ာ္စြာ ကံေကာင္းလာပါ လိိမ့္မယ္…. အဓိိ႒ာန္ရက္ကို မိမိိဘာသာ သက္မွတ္ပါ သို႔ိမဟုက္ တစ္လ လုံး ပုတီးစိပ္ပါ ….တစ္ညလၽွင္ ပုတီး ၉ ပတ္္ စိပ္ရမည္္… ပုတီးမစိိပ္ခင္ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ကိန္းဂဏန္း ျဖင့္္ ၃. ႀကိမ္ ရြတ္ဆို၍ ရွိခိုးပါ သီီလ ေဆာက္တည္ပါ ေမတၱာပိုိ႔ပါ….

ကိိန္းဂဏန္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးျခင္း

၁. ဧက. ဤ ကမၻာေလာကႀကီးတြင္ တစ္ဆူတည္း အတုမရွိိ အတူမရွိ ပြင့္ေတာ္ မူၿပီးကုန္ေသာ ဘုရားရွင္ တို႔အား နေမာ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား…

၂ ဒြိေကာ ႐ုပ္နံ ႏွစ္ပါး ျမတ္တရားကို ပိုင္းျခား ထင္ထင္္ သိိျမင္ေတာ္ မူၾကကုန္ေသာ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶ ရဟႏၲာ အရိိယာ သာဝက တို႔အား နေမာ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား…..

၃. တိိေကာ ဘုရားျမတ္ရတနာ တရားျမတ္ရတနာ သံံဃာျမတ္ရတနာ ရတနာ ျမတ္ ၃ ပါးတို႔အား နေမာ ရွိိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား…

၄. စတုေကာ သတိိပဌာန္ေလးပါ သမၼပၸဓာန္ေလးပါး ဣဒၶိိပါဒ္ ေလးပါး ျမတ္တရားတို႔အား နေမာ ရွိိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား…

၅ ပဥၥေကာ ဗိုိလ္ငါးပါး သီလေတာ္ျမတ္ငါးပါး ဘုရားငါးဆူတို႔ အား နေမာ ရွိိခိုးပါ၏ အရွင္ ဘုရား….

၆. ဆေကၠာ ဘုုန္းေျခာက္ပါး ဥာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး ေရာင္ျခည္ေတာ္္ ေျခာက္ပါး ပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္တို႔အား နေမာ ရွိိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား….

၇. သတၱေကာ ေဗာဇၥ်င္ ခုႏွစ္ပါး သူေတာ္ေကာင္္း တရားခုႏွစ္ပါးတို႔ိအား နေမာ ရွိခိုး ပါ၏ အရွင္ဘုရား….

၈. အ႒ေကာ မဂၢင္၈ပါး တရားေတာ္ကို နေမာ ရွိိခိုး ပါ၏ အရွင္ဘုရား…

၉. နဝေကာ ဂုဏ္ေတာ္္ကိုးပါ ႏွင့္ တကြ အဂၤါကိုးတန္္ ျပည့္စုံမွန္ေသာ ပိိဋကတ္ သုံးပါးအား နေမာ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား…

၁၀. ဒႆေကာ မဂ္ေလးပါး ဖိုလ္ေလးပါ နိဗၺာန္္ ပရိိတ္ယတ္ ၁၀ ပါး ၁၀ ပါးေသာ တရားေတာ္ျမတ္္ ပါရမီ ၁၀ ပါး ျမတ္တရား တို႔ကို နေမာ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား….

ဧေတန. သစၥဝေဇၨန

ေဟာတု ေမဇယံ ဂဏနံံ

ဧေတန သစၥဝေဇၨန

ဤသိုိ႔ဆိုျငား မွန္ကန္ေသာ သစၥာ စကားေၾကာင့္္ ေမ ကၽြန္္ုပ္အား ဇယ. ဂဏန္ႏွင့္ စပ္ဆိုိင္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း မဂၤလာ အျဖာျဖာ သည္ ေဟားတု ျဖစ္ပါေစ ကုန္သတည္း…..

အထက္ပါ ၃. ေခါက္ ရြတ္ဆို ၿပီးပါက. ပုတီးစိပ္ပါေလ…

ဗုဒံၶံ ပုတီး တစ္လုံး ခ်

ဓမၼံ ပုတီး တစ္လုံး ခ်

သံဃံ ပုတီး တစ္လုံး ခ်

ေအာက္ပါ အကၡရာ မ်ားလည္ အဓိပၸါယ္ရြတ္ ဆိုု၍ ပုတီး တစ္လုံးခ် စိိပ္ သြားပါ…..

က။ ။ကႀကီးဟူသည္ကား ကိိေလသာ မာန္ကို ေအာင္ျမင္္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ခ။ ။ခေခြးဟူသည္ကား ခႏၶာ မာန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူူ ေသာျမတ္စြာ ဘုရား။

ဂ။ ။ဂငယ္ဟူသည္ကား ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဃ။ ။ ဃႀကီးဟူသည္ကား ဃဋိက ျဗဟၼာ မင္းဆက္သေသာ ေရႊၾကာ သဃၤန္းကို ဆင္ရင္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

င။ ။င ဟူသည္ကား မာန္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား။

စ။ ။စ လုံး ဟူသည္ကား စၾက၀ဠာ တစ္သိုက္ တုၿပိဳင္ဘက္္ ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဆ ။ ။ ဆ လိမ္ ဟူသည္ကား ဆယ္ပါးေသာဒူစရိုက္တို႔ကိုိ ခုတ္ထြင္း ပယ္ဖ်က္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား။

ဇ။ ။ ဇကြဲဟူသည္ကား ဇာတိႆ ရဥာဏ္ က္ိူ ေအာင္ျမင္္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဈ။ ။ ဈာန္သမာပတ္္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ည။ ။ညဟူသည္ကား ေဥယ်ဓံတရား ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္္ မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား။

ဋ။ ။ဋတလင္းခ်ိိတ္ဟူသည္ကား ဒီဃလင္တက်မ္းေအာက္္ အျဖာျဖာတို႔ိကို ဆရာမ ရွိ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

႒။ ။႒ဝန္ဘဲဟူသည္ကား ပ႒ာန္းက်မ္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္္ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဍ။ ။ဍရင္ေကာက္္ ဟူသည္ကား ေကာဒည ပုဏၰားသည္္ ဘုရားစင္စစ္္ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အေျပာခံရေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဎ။ ။ဎရင္မွုတ္ဟူူသည္ကား ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ ေမွာက္၌ အနိယတ ဗ်ာဓိိတ္ပန္းကို ပန္ဆင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဏ။ ။ဏႀကီးဟူသည္ကား တဏွာ တည္းဟူေသာ အမိုိက္ အေမွာင္ တို႔ိကို ပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္း ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

တ ။ ။တဝမ္းပူဟူသည္ကား တစ္ေထာင္မကေသာ ဒိိ႒ိတို႔ကို ဆုံးမေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား။

ထ။ ။ထဆင္ထူးဟူူသည္ကား ထူျမတ္ေသာ တရားအေပါင္း တိုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဒ။ ။ဒေဒြးဟူသည္ကား ဒိပၸစကၡဳ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဓ။ ။ဓေအာက္ခ်ိဳက္ဟူသည္ကား ဓမၼစၾကာတရားအေပါင္း၌္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

န။ ။နငယ္ဟူသည္ကား နိိဗၺာန္ ေခမာျပည့္ေအာင္ ဥာဏ္မ်ိဳး တိုိ႔ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ ေသာျမတ္စြာ ဘုရား။

ပ။ ။ပစာက္ဟူသည္ ကား ပုေဗၺနိဝါသ ႏုႆ ိဥာဏ္ကို ေအာင္္ ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဖ။ ။ဖဦးထုုပ္ဟူသည္ကား ဖိုိလ္ ၊ မဂ္ ခ်မ္းသာကိူ ေအာင္ျမင္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ဗ။ ။ဗလခ်ိဳက္ဟူသည္ကား ေဗာဓိပင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဘ။ ။ဘကုန္္းဟူသည္ကား ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ျပည့္စုံံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

မ။ ။မဟူသည္ကား မဇၹ်ိမ မာန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ယ။ ။ယပလက္ဟူသည္ကား ယမက ဗ်ာဒိယာ၌ ရတနာ ေရႊပုုလင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ။

ရ။ ။ရေကာက္ဟူသည္ကား ရတနာေျခာက္သြယ္ႏွင့္ျပည့္စုံံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

လ။ ။လဟူသည္ကား လူသုံးပါးတို႔၌ တုၿပိဳင္ဖက္ ကင္းေတာ္္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဝ။ ။ဝဟူသည္ကား ဝသုေျႏၵ ေျမေစာင့္ နတ္သားအား သက္္ေသ ထား၍ မာန္နတ္မင္းအား ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ…….ျမတ္စြာဘုရား….။

သ။ ။သဟူသည္ကား သစၥာ ေလးပါး အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံံေတာ္မူူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဟ။ ။ဟဟူသည္ကား ဟႏၵ ဒါနိိ ဘိကၡေဝ ပါဠိေတာ္လာသည္္ ႏွင့္ အနိိယတ ဗ်ာဓိတ္ပန္းကို ဆင္ျမန္းေတာ္ မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

ဠ။ ။လႀကီးဟူသည္ကား ေဝဠဳဝန္ ေက် ာင္းေတာ္၌လျပည့္္ဝန္းကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

အ။ ။ အဟူသည္ ကား ေန အာ႐ုဏ္မတက္မွီီ အာသေဝါ ကင္း၍ အာသဝကၡယ ဥာဏ္ကို ရေတာ္မူေသာ …..ျမတ္စြာဘုရား ။

စုစုေပါင္း ပုတီး ၃၆ လုံး ရရွိပါမည္္၃. ခါ ျပန္စိပ္ေသာ္္ ၁၀၈. လုံး ပုတီး တစ္ပက္ ရမည္ျဖစ္သည္ ….

အထက္ပါ အတိုိင္း ေန႔စဥ္ ပုတီး ၉ ပက္ စိိပ္ျခင္း ကိိန္း ဂဏန္ျဖင့္ ရွိခိုး ျခင္း တို႔ ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ အကၡရာ ၏ ကံေကာင္းျခင္း ဂဏန္း ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ရရွိိကာ ထီဆုႀကီး ထီဆုေလး မ်ား ဆြတ္ခူး နိူင္ပါလိမ့္မည္ဟု…..။ၾဆာ မေနာေဗဒင္္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *