” ပဌာန္း. ေရလမ္း.. ပန္းလမ္း.. အလင္းလမ္း.. ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း “

ျပဳသမွ်ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစု ~ နတ္လူ သာဓု ေခၚေစေသာ္ ~~~ ပူေဇာ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ မွ်ေဝပါတယ္ရွင္

” ပဌာန္း ေရလမ္း ပန္းလမ္း ဆီမီးလမ္း ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း ”

(၁) ေရဖန္ခြက္ (၂၄)ခြက္

(၂) ဆူးမပါေသာ ပန္း / ပြင့္ဖတ္ မ်ား

(၃) ဆီမီးတိုင္၂၄ တိုင္

-သင့္ေတာ္ရာစားပြဲ(သို႔)လင္ဗန္းတြင္

ေရဖန္ခြက္ ၂၄ ခြက္ကို မိမိႏွစ္သက္သလိုစီၿပီး ၾကားထဲတြင္ ပန္းေလးမ်ား/ပြင့္ဖတ္မ်ား လွပေအာင္စီပူေဇာ္ပါ / ဆီမီး ၂၄ တိုင္ကိုလည္း ေစတီပံု သို႔မဟုတ္ အဆင္ေျပသလို ၾကည္ည္ဳဖြယ္ထြန္းပါ ။

– ေရဖန္ခြက္ထဲ ေရသြန္းေလာင္းထည့္ခ်ိန္ မိမိစိတ္တြင္း ႏွဳတ္တက္ရြရြ ပ႒ာန္း၂၄ပစၥည္းကို တစ္ခြက္ခ်င္းေပၚ ေရသြန္းေလာင္း ထည့္ရင္း “ေဟတုပစၥေယာ”မွ “အဝိဂတပစၥေယာ” ထိ ပူေဇာ္ပါ

ပ႒ာန္း(၂၄)ပစၥည္းႏွင့္ ဖန္ခြက္ ၂၄ခြက္ အတိအက်စစ္ၿပီးသလို ပ႒ာန္းအက်ဥ္း ၂၄ ႀကိမ္ပူေဇာ္ၿပီး ျဖစ္ပါမယ္

** ** ပူေဇာ္ရန္ ** **

(၁) ပ႒ာန္း (၂၄)ေခါက္ အက်ဥ္း

(ပစၥယနိေဒၵသ အက်ယ္ ၁ ေခါက္)

(၂) သံဗုေဒၶ (၂၄)ေခါက္ ႏွင့္

(၃) “ေမတၱာသုတ္” တစ္ေခါက္ပူေဇာ္ပါ

-ပ႒ာန္း ေရလမ္း ပန္းလမ္း ပလင္းတန္းခင္းျခင္း ပ႒ာန္းအရွိန္တန္ခိုးႏွင့္ ဘဝခရီးလမ္း ေရလိုၾကည္လင္ေအးခ်မ္းၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္, သာယာတဲ့ဘဝ ခရီးလမ္းကို “ ေန႔စဥ္ ဘဝ ေနစဥ္ ခဏ”မွာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္-ျမတ္စြာဘုရား ပူေဇာ္ၿပီး လွဴဒါန္းၿပီး ျပန္စြန္႔ခ်ိန္တြင္ ပ႒ာန္းပူေဇာ္ၿပီး ေရမ်ား, ပန္းမ်ားအား မိမိအလိုရွိသလို အသံုးျပဴႏိုင္ပါတယ္ ။

(သတၱဝါအမ်ားေဝေနယ်ာအတြက္ ျပန္လွဴသလို မိသားစု ေသာက္သံုးတဲ့ေရအိုးထဲထည့္ ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရန္ အလို႔ဌာ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္ – မိသားစုသံုးေရကန္ထဲ ဆပြားရန္အနည္းငယ္ထည့္ သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္)

နတ္ပင့္(လိုပါက)

ေလာကေစာင္႔ႀကပ္ နတ္မ်ားအေပါင္းတို႔၊

(အရပ္႒ာန-မိမိပူေဇာ္ေသာေနရာ) သို႔ ပ႒ာန္းေရလမ္းပန္းလမ္း အလင္းလမ္း လွဴဒါန္းရန္ လာႀကပါကုန္ေလာ႔၊ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္အေပါင္း၊ ျမိဳ့ေစာင့္နတ္၊ ရြာေစာင့္နတ္အေပါင္း၊ ရုကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး၊ အာကာသစိုး နတ္အေပါင္းတို့ ပ႒ာန္းေရလမ္းပန္းလမ္း အလင္းလမ္းလွဴဒါန္းရန္ လာႀကပါကုန္ေလာ႔၊ ေျမေစာင့္နတ္၊ ေရေစာင္႔နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ သမုဒၵရာ ေစာင္႔နတ္၊ ၀ဠာဟကနတ္၊ ပဇၨဳန္မိုးနတ္ စတုေလာကပါလနတ္၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာ၊ အသုရာ၊ ယမာ အစရွိေသာ နတ္ၿဗဟၼာအေပါင္းတို႔၊ ပ႒ာန္းေရလမ္းပန္းလမ္း အလင္းလမ္းလွဴဒါန္းရန္ လာႀကပါကုန္ေလာ၊ နဂါး ၊ ဂဠဳန္ ၊ ဂုမၻာန္၊ ယကၡက္ အစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ ပ႒ာန္းေရလမ္းပန္းလမ္း အလင္းလမ္းလွဴဒါန္းရန္ လာႀကပါကုန္ေလာ႔ ၀ိဇၹာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ တပသီ အစရွိကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ ပ႒ာန္းေရလမ္းပန္းလမ္း အလင္းလမ္းလွဴဒါန္းရန္ လာႀကပါကုန္ေလာ႔၊လူအေပါင္း နတ္အေပါင္း ၿဗဟၼာအေပါင္း၊ အပါယ္ေလးပါး သတၲဝါအေပါင္းတို႔ ပ႒ာန္းေရလမ္းပန္းလမ္း အလင္းလမ္းလွဴဒါန္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါကုန္၏။ (ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ့ဆရာေတာ္ထံမွ)

– ေနရာအခက္ခဲ ဖန္ခြက္အခက္အခဲ ရွိပါက ပန္းပန္းကန္/ပန္းကလပ္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ခြက္ႀကီး တခုထဲသို႔ ေရဇြန္းတစ္ဇြန္းခ်င္းခပ္ ပဌာန္းပစၥည္း တစ္ခုခ်င္း ပူေဇာ္ရင္းပူေဇာ္ႏိုင္ပါတယ္

– အခ်ိန္ သိပ္မေပးနိုင္ပါက ေရ ပန္း မီး ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ပ႒ာန္းအက်ဥ္း ကိုမျပတ္ရြတ္ပါ။

အားလံုးျပင္ဆင္ျပီးမွ

နတ္ပင့္

ေမတၲာသုတ္ သံဗုေဒၶ ရြတ္

ပ႒ာန္း အက်ယ္ ပစၥယုေဒၵသ ျဖင့္ နိုင္သေလာက္ပူေဇာ္ပါ

ေမတၲာပို႕

လိုရာဆုေတာင္း

အမွ်ေဝ

နတ္ပို႕ ပါ။

ေမတၲာျဖင့္

#crd_ဦးစိန္ဦး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *