ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားစည္းလုံးမႈ မတည္ေဆာက္ဘဲ မိမိအာဏာရေရး ကိုသာ ဦးတည္ ေနရင္ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးေလာကမွေန ေမာင္းထုတ္ လိမ့္မယ္ ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား သည္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံ အတြက္ပဲျဖစ္ သင့္ၿပီး ျပည္သူ လက္ခံ သည့္ အေျပာင္း အလဲျဖစ္ ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ မ်ားက ေက်နပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ မွ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား အသက္ဆက္ ရွင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေျပာ ခြင့္ရ ေဒါက္တာ နႏၵာ လွျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရ သည္ ။

၂ဝ၁၅ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေန ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၃၁၆ ေနရာဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေနရာ ၃ဝသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆၄ ေနရာဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၁ ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္တြင္ ၆၄၂ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၇၄ ေနရာ သာအႏိုင္ရရွိခဲ့ ၍ NLDႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက လူထုေထာက္ခံမႈနည္းေသာ ပါတီျဖစ္သည္ ။

”ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျပည္သူ႔ဒဏ္ရာကို ကုစားဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ မိမိ အာဏာရေရးသာ ဦးတည္ေနရင္ တိုင္းျပည္နာပါလိမ့္မယ္။ စည္းလုံးမႈ မတည္ေဆာက္ဘဲ အတၱမ်ားေနရင္ တိုင္းျပည္ထပ္နာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကိုလည္း ျပည္သူက ႏိုင္ငံ ေရးေလာက ကေန ေမာင္းထုတ္ပစ္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း သန္႔ေဇာ္(သန္လ်င္)ကမူ ျဖတ္သန္းခဲ့ ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုၾကည့္ ပါက ျပည္သူမ်ားက မည္သူ႔ကို ႏိုင္ငံ ေရးက ေမာင္းထုတ္သလဲဆိုသည္မွာ သိသာေၾကာင္း ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ေၾကာင္းအရေရာ၊ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြပဲၾကည့္ၾကည့္ ျပည္သူက ဘယ္လိုအင္အားစုေတြကို ႏိုင္ငံေရးက ေမာင္းထုတ္ထားတယ္ ဆိုတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး မွာ လူၿပိန္းႀကိဳက္စကားလုံးေတြဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဒါေတြဟာ မဆန္းၾကယ္ဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။ အာဏာရရွိေရးကိုသာ ဦးတည္ေနသည့္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေလာက မွ ျပည္သူမ်ားကေမာင္းထုတ္ပစ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)ေျပာခြင့္ရ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာသည္။

REF: THE MYANMAR TIME DAILY

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *