ဖုန္း နဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ တို႔ရဲ႔ အႏၲရာယ္ မွ သင့္မ်က္လုံး ကို ကာကြယ္နိုင္မယ့္ လြယ္ကူသည့္ နည္း ( ၁၀ ) နည္း

လူ အမ်ားစု သည္ မ်က္စိကို ကာကြယ္သည့္ မ်က္မွန္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း မရွိဘဲ Laptop, Tablet ႏွင့္ Smart Phone အစရွိေသာ digital ပစၥည္းမ်ားေရွ႕ တြင္ အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား သုံးၾက ပါ သည္ ။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ ထိုသူမ်ားသည္ ၎ ပစၥည္းမ်ား က မ်က္စိ ကို ဒုကၡေပး သည္ ကို မသိရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ သည္။

၎တို႔က ဒုကၡေပး တာ ကို သိၾကသူမ်ား ကလည္း မ်က္စိမ်ား ကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ လြယ္ကူသည့္နည္းလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္းကို မသိၾကပါ။ မ်က္စိ မ်ားကို ကာကြယ္လိုပါက သင့္ဒီဂ်စ္တယ္ ပစၥည္းမ်ား ကို လႊင့္မပစ္ ရပါဘဲႏွင့္ သင့္ ေန႕စဥ္ပုံမွန္လႈပ္ရွားမႈေတြထဲ သို႔ ထည့္သြင္း နိုင္ေသာ လြယ္ကူသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္ ။

၁။ မ်က္လုံးမ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးပါ။

၁၁

မ်က္လုံးမ်ားကို နည္းနည္းေလးမွ မ်က္ေတာင္မခတ္ဘဲ၊ ေလွ်ာ့မထားဘဲႏွင့္ digital ပစၥည္းတစ္ခုေရွ႕မွ မခြာဘဲ ကပ္ထားပါက မ်က္လုံးမ်ားသည္ ၎ႏွင့္ ထို digital ပစၥည္းၾကားရွိ အကြာအေဝးကို က်င့္သားရသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအကြာအေဝးထက္ ပိုနီးေသာ (သို႔) ပိုေဝးေသာေနရာသို႔ အာ႐ုံစိုက္ၾကည့္ရတဲ့အခါ ျပႆနာရွိနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္လုံးမ်ားကို ဟိုဟိုသည္သည္မ်ားမ်ား ေ႐ြ႕လ်ားေစၿပီး မိနစ္ (၂၀) (သို႔) မိနစ္(၂၀)မျပည့္ခင္တစ္ႀကိမ္ ၎တို႔၏ အေနအထားကို ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ ေတာင့္တင္းမႈတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

၂။ digital ပစၥည္းမွ လက္မအနည္းငယ္ခြာ၍ ထိုင္ပါ။

၂၂

မ်က္မွန္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက digital ပစၥည္းမွ အနည္းဆုံး လက္တစ္ကမ္းအကြာအေဝး၌ ထိုင္ရန္ အႀကံျပဳၾကပါသည္။ စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပါက သင့္လက္ကို အျပည့္အ၀ ဆန႔္ထုတ္လိုက္ေသာအခါ သင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ပထမအဆစ္မ်ားထိနိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ထားရမွာျဖစ္ပါသည္။

၃။ မ်က္လုံးမ်ားကို သဘာဝေန႕အလင္းေရာင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ပါေစ။

၃၃

ကြန္ပ်ဴတာ၏ ေမာ္နီတာဖန္သားျပင္ေရွ႕၌ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ထိုင္ၿပီးေသာအခါ အျပင္ထြက္ၿပီး သဘာဝရႈခင္းမ်ားရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ေနေရာင္ျခည္က ၂၄ နာရီလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ဇီဝကမၼႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ သဘာဝပုံစံေျပာင္းလဲမႈမ်ား (natural circadian rythms) ကို ျပန္ညွိေပးမွာျဖစ္ၿပီး မ်က္စိမ်ားကို သဘာဝတရားႏွင့္ ျပန္၍ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕စိတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္နီတာ (သို႔) မိုဘိုင္းဖုန္း၏ ဖန္သားျပင္၏ အလင္းေရာင္ကို ညွိေပးပါ။

၄၄

သင့္ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကို လိုက္၍ ေမာ္နီတာဖန္သားျပင္၏ အလင္းေရာင္ကို ညွိေပးသင့္ပါသည္။ သင္က မီးေရာင္လင္းတဲ့ အခန္းထဲမွာ ရွိပါက screen ၏ ေတာင္ပမႈ ေနာက္ခံကို တိုးျမႇင့္ရန္ လိုပါသည္။ မီးေရာင္မွိန္တဲ့အခန္းထဲမွာ ျဖစ္ပါက screen ၏ ေတာက္ပမႈ ေနာက္ခံကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုပါသည္။

၅။ digital ပစၥည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ဖန္သားျပင္မွ စူးရွေသာ ေတာက္ပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

၅၅

ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ နည္းအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ဖန္သားျပင္ကို သန႔္ရွင္းစြာထားျခင္း၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးထိုင္ ျခင္း၊ ဗို႔အားနည္းေသာ မီးသီးမ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝင္လာေသာ ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ ၿဖိဳးၿဖိဳးျပက္ျပက္ အလင္းေရာင္တို႔ကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ဆရာဝန္ထံမွ အထူးမ်က္မွန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ကို ေတာင္းဆိုပါ။

၆၆

Digital ပစၥည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ စူးရွေသာ ေတာက္ေျပာင္မႈႏွင့္ မ်က္စိေညာင္းျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အထူးမ်က္မွန္ မ်ားတပ္ရန္ သင့္ဆရာဝန္က အႀကံျပဳနိုင္ပါသည္။ Digital ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳတိုင္း ဤမ်က္မွန္မ်ားက မ်က္စိမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ စူးရွေသာေတာက္ပမႈမွ ကာကြယ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးရိုး စာၾကည့္မ်က္မွန္မ်ားက သင့္မ်က္လုံးမ်ားကို ဤစူးရွ ေတာက္ေျပာင္မႈ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိတာကို မွတ္သားထားပါ။

၇။ အစားအစာျဖင့္ သင့္မ်က္လုံးကို ကာကြယ္ပါ။

၇၇

သင့္ေတာ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားျခင္းက သင့္မ်က္လုံးကို မထိခိုက္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္း၏ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ရရွိထားေသာ ထိခိုက္မႈကိုလည္း ကုသေပးနိုင္ပါသည္။ Vitamin C, Vitamin A, Zinc ႏွင့္ Omega-3, Fatty acid မ်ား ပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ားက မ်က္စိအျမင္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစပါသည္။

၈။ Screen ကို မ်က္စိႏွင့္ တစ္တန္းတည္း မက်ေစဘဲ မ်က္ေစ့ေအာက္ (၅)လက္မ အကြာ၌ ထားပါ။

၈၈

ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္မ်က္ဆံ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို မ်က္ခြံမ်ား၏ ကာကြယ္မႈကို ရရွိေစပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ မ်က္လုံးမ်ားက က်ဥ္းက်ဥ္းပဲ ဖြင့္ၾကည့္ရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ မွန္မွန္ အနားယူပါ။

၉၉

မ်က္စိကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဒီဂ်စ္တယ္ ပစၥည္းကို (၂) နာရီၾကည့္ၿပီးတိုင္း (၁၅) မိနစ္ သို႔မဟုတ္ (၂၀)မိနစ္ခန႔္ နားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ နားေနစဥ္ မ်က္လုံးမ်ားကို မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း၊ အနားေပးျခင္းႏွင့္ (မ်က္ရည္ထြက္ကာ) ေခ်ာေမြ႕စြာ ေ႐ြ႕လ်ားနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း (relubricate) တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ မွန္မွန္အနားယူျခင္းသည္ သင့္မ်က္လုံးမ်ားကိုသာမက သင္၏ အေထြေထြက်န္းမာေရးကိုပါ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

၁၀။ ဒီဂ်စ္တယ္ ပစၥည္းအသုံးျပဳမႈကို ကန႔္သတ္ပါ။

၁၀

တကယ္ေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္ဖန္သားျပင္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိေစေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို နည္းနိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေသာ မ်က္မွန္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းကို အသုံးျပဳေသာ အခ်ိန္ကို ကန႔္သတ္ျခင္းတို႔သည္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အသုံးျပဳမႈကို မေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ပါက အနည္းဆုံးေတာ့ မအိပ္ခင္ အခ်ိန္ေလးကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

သင္သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားကို ပုံမွန္သုံးစြဲသူျဖစ္ပါက မ်က္လုံးျပႆနာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို အဟန႔္အတားမျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါက ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ရရွိနိုင္မည့္ မ်က္လုံးျပႆနာမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *