၇ ရက္ သားသမီးမ်ား ၏ တစ္ပတ္ အတြင္း ကံၾကမၼာ၊ အဆိုးအေကာင္းမ်ား(၁၉.၃.၂၀၂၀ မွ ၂၅.၃.၂၀၂၀ အထိ)

တန ဂၤေႏြ

အမ်ား ၏ ယုံၾကည္ ေလးစားမႈ အျပည့္အ ဝ ခံစားရပါ လိမ့္မည္။ ခရီးထြက္ ရန္ ရွိပါက အက်ိဳးရွိေသာ ခရီးထြက္ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ အေတြးအျမင္ အသစ္အဆန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြ သစ္တို႔၏ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ မႈရရွိမည္။ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္း မ်ား ခံစားရပါလိမ့္ မည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိမည္။ မိမိႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈ မရွိေသာ ျပႆနာမ်ားအား ဝင္မပါမိ ပါေစႏွင့္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း ၾကားကားႏွိပ္ စက္မႈေၾကာင့္ စကားမ်ား စိတ္ပ်က္ ရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ခံစား ရတတ္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ယူသင့္ပါသည္။

ယၾတာ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ အျဖဴေရာင္ပန္းမ်ား ကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

ထူးထူးျခားျခား ဝင္ေငြ တိုးတက္ မ်ားျပားမႈရွိေသာ္လည္း အေႏွာင္အဖြဲ႕ မကင္းေစေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေစ တတ္ပါသည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ကိစၥဟူသမွ်တို႔တြင္ စိတ္မေတြ႕သမွ် ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိပါက မိမိအေပၚတြင္ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈျဖစ္ေစရတတ္ ပါသည္။ ေသြးတိုးျခင္း၊ ႏွလုံးအားနည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ခ်စ္လ်က္ အေနမမွန္ျဖစ္ၾကျခင္း အတြက္ အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ျပစ္ခ်က္ျဖင့္ ေဝဖန္ခံရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေငြေၾကးခက္ခဲေနသူတစ္ဦးအား တတ္နိုင္သေလာက္ ဒါနျပဳေပးပါ။

အဂၤါ

စီးပြားေရး ကိစၥမွန္သမွ်တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ သူမ်ားႏွင့္သာ ပူးတြဲလုပ္ ကိုင္သင့္ပါသည္။ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရေသာ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္ရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားၿပိဳင္ဖက္ မ်ားအေပၚတြင္ ေမတၱာျဖင့္သာ အနိုင္ရရန္ႀကိဳးစားပါ။ အိမ္ေထာင္ ဖက္ႏွင့္ စကားအေခ်အတင္ ျငင္းခုံေျပာဆို ရတတ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ သည္းခံ စိတ္ေမြးရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေငြအထား မွား၍ ေပ်ာက္ဆုံးမႈျဖစ္ေစ ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ႐ြယ္တူအေဖာ္ ခ်စ္ခင္မိသူမ်ားထဲမွ ငယ္သူအေပၚ သဒၶါပိုျမတ္နိုးေန မိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခံစားေန မိပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ အုန္းပန္း သို႔မဟုတ္ အုန္းၫြန႔္ ၆ ၫြန႔္ ကပ္လႉေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

ျပႆနာ တစ္ခုခု အေပၚတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လ်င္ျမန္ စြာခ်တတ္ေသာ အေလ့အထ ရွိေနတတ္ပါသည္။ စိတ္ေနသေဘာ ထားႀကီးသူျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မရည္႐ြယ္ပါဘဲ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္သလို ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာ အားထုတ္မႈ ျပဳရပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမဲ့အခ်ိန္ျဖဳန္း တီးမႈမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။ မိမိ၏ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္စိတ္မ်ား ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေနမည္။ အတတ္ပညာရပ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရတတ္ ပါသည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်စ္ျခင္းအေနအထား ဟူသမွ်တြင္ အျပစ္ကင္းေစသား ဟူ၍ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း စိတ္အေနတူညီသည့္ မိတ္ေဆြ အကူအညီရွိမွသာ ညွိႏွိုင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈျဖင့္ အဆင္ေျပမႈ ရရွိေစ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ကိတ္မုန႔္ကပ္လႉေပးပါ။

ၾကာသပေတး

ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ မႈျပဳရပါလိမ့္မည္။ အသိမွန္၊ အျမင္မွန္၊ အေတြးမွန္မ်ားျဖင့္ အခက္အခဲမရွိ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ ပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ားစြာမွ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အတြက္ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အဓိက ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မည္မွ်ပင္ အေနၾကာ လက္တြဲခင္မင္ မိသူျဖစ္ပါေစ အကဲခတ္မေသခ်ာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ိဳး ရွိေနခဲ့ပါလွ်င္ ဝယ္ၿပီးမလဲရေသာ ပစၥည္းပမာ ႏြယ္ၿပီးမွတြဲ၍မရေသာ အျဖစ္ႀကီးႏွင့္သာ ႀကဳံရေစတတ္ပါ၍ အထူး သတိထားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ကေလးတစ္ဦးအား စၾကၤာအ႐ုပ္တစ္ခု လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

ေသာၾကာ

ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ရတနာ၊ အမ်ိဳးသမီး အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြအတုမ်ား လိမ္လည္ေကာက္က်စ္သူမ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ပတ္သက္ မႈျပဳရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းကိစၥ မ်ားတြင္ ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ပတ္သက္ မႈျပဳရပါလိမ့္မည္။ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ ဂီတပညာ၊ အႏုပညာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ား လင္မယားခ်င္း မသင့္မျမတ္ျဖစ္ၿပီး ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥမွ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္သြားရေစတတ္ပါသည္။ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရန္လို ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ သဝန္တို ခ်စ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိက အသြင္ခ်ိဳ အျပစ္မယူဘဲ အျမင္ပိုစြာ သည္းခံမႈျပဳေပးနိုင္ ပါလွ်င္ အရာရာ ေျပလည္မႈျဖစ္သြားရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ သီလရွင္ တစ္ပါးအား ထီးတစ္လက္ ဒါနျပဳလႉေပးပါ။

စေန

ဟန္ေဆာင္မႈ မရွိ၊ အေျပာအဆို လိမၼာပါးနပ္သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အၿငိမ္မေနရဘဲ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ အလုပ္မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မည္။ ဘာသာေရး ကိစၥမ်ား၊ အလႉဒါနျပဳဖြယ္ ကိစၥမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ပါမည္။ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းတြင္ အဆစ္အျမစ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ား၊ သြားကိုက္၊ သြားနာ၊ ေဝဒနာ ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ သံသယ အေမွာင္သည္ ဟန္မက် ပိတ္ေလွာင္မြန္းက်ပ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ခံစားရခက္ခဲေန ရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ေနရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ လိေမၼာ္သီး ၅ လုံး ကပ္လႉေပးပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊ ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ ( 09 253817608 )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *