အာရွဘက္မွ လာေသာလူေတြေၾကာင့္ ကို ရို နာ ျဖစ္ဟုဆိုကာ အေမရိကန္တြင္ေနထိုင္ေသာ ခ်င္းသားအဖ ၃ ဦး ဓားျဖင့္ထိုးခံရ

အေမရိကန္ တြင္ ခ်င္းသားအဖ ၃ ဦး Coronavirus ေရာဂါေၾကာင့္ ဓားထိုးခံရ။

အေမရိျပည္ေထာင္စု ၊ Texas ျပည္နယ္ Miland ၿမိဳ႕ တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရစ္ ေရာဂါေၾကာင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕က ခ်င္းသားအဖ ၃ ဦး ဓားထိုးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဦး ေဘြက်ဳံးႏုံးႏွင့္ ၎၏ သားႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕ ညေန ရး၃၀ အခ်ိန္ခန႔္က Sam’s Club စတိုးဆိုင္ အတြင္း ၌ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေနစဥ္ လူတစ္ဦး မွ ဓားျဖင့္ လိုက္လံ ထိုးသတ္ခဲ့ရာ သားအဖ ၃ ေယာက္စလုံး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိ ခဲ့သည္ ။

အေမရိကန္ တြင္ ခ်င္းသားအဖ ၃ ဦး Coronavirus ေရာဂါေၾကာင့္ ဓားထိုးခံရ။

ဦး ေဘြက်ဳံးႏုံး မွာ မ်က္ႏွာတြင္ ျပက္ရွဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎၏သား ဗန္ေဒါသ့္က်ဳံးဟာ ေနာက္ေက်ာတြင္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဦး ေဘြက်ဳံးႏုံး၏ သားႀကီး ရိုဘက္မွာ ညာဘက္ နား႐ြက္မွ မ်က္ခုံးနား အထိ ျပင္းထန္စြာဓားဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ သုံးဦးအား Midland ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဦး ေဘြက်ဳံးႏုံးတို႔ သားအဖ သုံးဦအျပင္ စတိုးဆိုင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလည္း လက္တြင္ ျပက္ရွဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ တြင္ ခ်င္းသားအဖ ၃ ဦး Coronavirus ေရာဂါေၾကာင့္ ဓားထိုးခံရ။

အခင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရး အမႈထမ္းရဲသားတစ္ဦးဆိုင္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဦး ေဘြက်ဳံးႏုံးတို႔ သားအဖသုံးဦးအား ဓားျဖင့္လိုက္လံထိုးသတ္သူကို ဟန႔္တားဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ စပိန္ႏြယ္ဖြား Jose Gomez ဟု သိရွိရၿပီး အာရွဖက္မွလာတဲ့ လူေတြေၾကာင့္ Coronavirus ေရာဂါျဖစ္ဖြားတယ္ဆိုၿပီး ၎တို႔ သားအဖသုံးဦးကို ဓားျဖင့္ ထိုးသက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ေဘြက်ဳံးႏုံးက ေျပာဆိုသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *