ျပတ္သားခ်ိန္တန္ၿပီ …” ေထာင္ထဲမွာပဲ ၆ လေနမလား ေက်ာင္းထဲမွာပဲ ၁၄ ရက္ေနမလား…”

ဆရာမကေတာ့ ျပတ္ျပတ္ပဲ …တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီလုိ မွ ရတတ္လို႔႔ပါ…

ျပတ္သားခ်ိန္တန္ၿပီ

Respect ပါ ဆရာမေလး

Credit-Vedio

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ မိန္႔ခြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လူထုပါဝင္မႈ ျမင့္မားေၾကာင္း၊ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီၾကျခင္းမွာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိသည့္ အေလ့အထျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လမ္းၫႊန္တိုက္တြန္းသည္။

လက္ရွိတြင္ ကမာၻ႔တဝန္း၌ တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးနီးကပ္ကပ္ မေနထိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ Quarantine (၁၄) ရက္ကာလကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။ Quarantine (၁၄) ရက္ကာလကို အခက္အခဲဟု ရႈျမင္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက ယခု COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို မည္သို႔မွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ အေျခအေနထိ မျပန႔္ပြားေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မည္ဆိုပါက စိန္ေခၚမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အတူတကြ လက္တြဲရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္ရင္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္မ်ား ပိုမို ခိုင္မာလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေဆြးေႏြးမႈ အျပည့္အစုံကို ယေန႔ည (၈) နာရီသတင္းအၿပီး တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ MRTV က ထုတ္လႊင့္မည္ဟု အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက ေၾကညာသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *