ျမန္မာနုိင္ငံမွာ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ယခုအထိ ထုိးနွံ ခဲေသာ ဘီစီဂ်ီ ( BCG )ကာကြယ္ေဆး က ကိုဗစ္ကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ အတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သလား..( ေဒါက္တာခင္ခင္ၾကီး )

BCG vaccine a potential new tool to fight COVID-19’ ဘီစီ ဂ်ီကာကြယ္ေဆး က ကိုဗစ္ကိုတိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ လက္နက္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သလား…..

ဒီ ေလ့လာ ခ်က္ ကေတာ့ မတ္ ၃၀ ရက္ က ထုတ္ျပန္တဲ့ IANS/New York ျဖစ္ပါတယ္ ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကို တင္ျပရလွ်င္…-TB ေရာဂါ ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေပးေသာ BCG ဘီစီဂ်ီ ကာကြယ္ေဆး သည္ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုဗစ္ အတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ လက္နက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ

ဒီေလ့ လာခ်က္ ဟာ ကေလးငယ္ ဘဝ မွာ BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း ခံခဲ့ရသူေတြမွာ ကိုဗစ္ျဖစ္ပြားမႈကို တိုင္းျပည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပၚလစီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီး ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။-BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါးေရာင္တီဘီႏွင့္ အဆုတ္ျပင္းထန္တီဘီကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္အေထာက္အထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္

Photo-Credit

ထိုကာကြယ္ေဆးသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန႔္ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ရီပို႔စ္လုပ္ထားသည္လည္း ရွိပါသည္။-ယခုသုေတသနတြင္ တိုင္းျပည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ BCG ထိုးႏွံမႈေပၚလစီႏွင့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသဆုံးမႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။​-ေတြ႕ရွိခ်က္အေနနဲ႔ BCG ထိုးႏွံျခင္းေပၚလစီမရွိေသာအီတလီ နယ္သာလန္ႏွင့္ US တို႔တြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြား ေသဆုံးမႈ မ်ားျပားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္

အဆိုပါေလ့လာမႈကို New York Institute of Technology (NYIT) College of Osteopathic Medicine in the US က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။-US တြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၁၄၂,၅၀၂ ဦးရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Johns Hopkins University’s Center for Systems Science & Engineering (CSSE) က ေျပာထားပါသည္

Photo-Credit

အီတလီသည္လည္း အဆိုးဝါးဆုံးတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ၁၀, ၇၇၉ ဦး ေသဆုံးပါသည္။-ေနာက္ဆုံးထြက္ေသာေလ့လာမႈတြင္ BCG ထိုးႏွံမႈေနာက္က်ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ ဥပမာ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ေသဆုံးမႈမ်ားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာ အသက္ႀကီးအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ပြားမႈနည္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္
အီရန္တြင္ ဘီစီဂ်ီကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္သည္ ၁၉၈၄ မွစတင္ႏိုင္သည့္အတြက္ အသက္ႀကီးေသာသူမ်ားတြင္ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္

ဒါ့ေၾကာင့္ ဘီစီဂ်ီကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ေသဆုံးမႈသည္ positive correlation ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဘီစီဂ်ီ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ကို ၁၉၄၇ ကစ၍ စတင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆုံးမႈသည္ လူတစ္သန္းလွ်င္ ၁၀၀ ေအာက္သာ ေသဆုံးမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။-ဘရာဇီးႏိုင္ငံကို ၾကည့္ပါကလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ကို ၁၉၂၀ မွစ၍ အေစာဆုံးစတင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ လူတစ္သန္းလွ်င္ ေသဆုံးမႈ ၀.၀၅၇၃ သာရွိပါသည္

အီရန္တြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၃၈,၃၀၉ ဦးရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (၂၉-၃-၂၀၂၀) တြင္ အတည္ျပဳလူနာအသစ္ ၂,၉၀၁ ဦးရွိပါသည္ ေသဆုံးသူ ၂,၆၄၀ ရွိၿပီး ၁၂,၃၉၁ ျပန္ေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။-၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တီဘီလူနာအေရအတြက္ေလ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် middle & high income တိုင္းျပည္ေတြဟာ ဘီစီဂ်ီကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမႈကို ၁၉၆၃ ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အတြင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။-နိဂုံးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ေျပာရလွ်င္ ဘီစီဂ်ီကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈ ေသဆုံးမႈမ်ားအတြက္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္

ယခုအခါ ဥေရာပတိုင္းျပည္တြင္ ကိုဗစ္ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၃၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆုံးမႈ ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ သိရပါသည္

https://www.khaleejtimes.com/…/bcg-vaccine-a-potential-new-…

စာႂကြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ ဘီစီဂ်ီ (တီဘီကာကြယ္ေဆး) ႏွင့္အတူ ဆုံဆို႔ၾကက္ညႇာေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးတို႔ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ထိုးႏွံႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ ၄၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……Khin Khin Gyi

Unicode

BCG vaccine a potential new tool to fight COVID-19’ ဘီစီ ဂျီကာကွယ်ဆေး က ကိုဗစ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သလား…..

ဒီ လေ့လာ ချက် ကတော့ မတ် ၃၀ ရက် က ထုတ်ပြန်တဲ့ IANS/New York ဖြစ်ပါတယ် ။ အကျဉ်းချုပ် ကို တင်ပြရလျှင်…-TB ရောဂါ ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ပေးသော BCG ဘီစီဂျီ ကာကွယ်ဆေး သည် ယခုဖြစ်ပွားနေသော ကိုဗစ် အတွက် အစွမ်းထက်သော လက်နက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ

ဒီလေ့ လာချက် ဟာ ကလေးငယ် ဘဝ မှာ BCG ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ခံခဲ့ရသူတွေမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုကို တိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးရဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေါ်လစီနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြီး ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။-BCG ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်တီဘီနှင့် အဆုတ်ပြင်းထန်တီဘီကို ကာကွယ်နိုင်သည်ဆိုသည့်အထောက်အထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်

ထိုကာကွယ်ဆေးသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်ကို ရီပို့စ်လုပ်ထားသည်လည်း ရှိပါသည်။-ယခုသုတေသနတွင် တိုင်းပြည်အမျိုးမျိုး၏ BCG ထိုးနှံမှုပေါ်လစီနှင့် ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများကို လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။-တွေ့ရှိချက်အနေနဲ့ BCG ထိုးနှံခြင်းပေါ်လစီမရှိသောအီတလီ နယ်သာလန်နှင့် US တို့တွင် ရောဂါဖြစ်ပွား သေဆုံးမှု များပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်

အဆိုပါလေ့လာမှုကို New York Institute of Technology (NYIT) College of Osteopathic Medicine in the US က လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။-US တွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၁၄၂,၅၀၂ ဦးရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း Johns Hopkins University’s Center for Systems Science & Engineering (CSSE) က ပြောထားပါသည်

အီတလီသည်လည်း အဆိုးဝါးဆုံးတိုင်းပြည်များတွင် ပါဝင်ပြီး ကိုဗစ်ကြောင့် ၁၀, ၇၇၉ ဦး သေဆုံးပါသည်။-နောက်ဆုံးထွက်သောလေ့လာမှုတွင် BCG ထိုးနှံမှုနောက်ကျသော တိုင်းပြည်များတွင် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားမှုများသည်ကို တွေ့ရသည် ဥပမာ အီရန်နိုင်ငံတွင် သေဆုံးမှုများသော်လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော အသက်ကြီးအုပ်စုများ ဖြစ်ပွားမှုနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်
အီရန်တွင် ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်သည် ၁၉၈၄ မှစတင်နိုင်သည့်အတွက် အသက်ကြီးသောသူများတွင် ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်

ဒါ့ကြောင့် ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းနှင့်သေဆုံးမှုသည် positive correlation ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။-ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဘီစီဂျီ ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ကို ၁၉၄၇ ကစ၍ စတင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် သေဆုံးမှုသည် လူတစ်သန်းလျှင် ၁၀၀ အောက်သာ သေဆုံးမှုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။-ဘရာဇီးနိုင်ငံကို ကြည့်ပါကလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ကို ၁၉၂၀ မှစ၍ အစောဆုံးစတင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လူတစ်သန်းလျှင် သေဆုံးမှု ဝ.၀၅၇၃ သာရှိပါသည်

အီရန်တွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၃၈,၃၀၉ ဦးရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၉-၃-၂၀၂၀) တွင် အတည်ပြုလူနာအသစ် ၂,၉၀၁ ဦးရှိပါသည် သေဆုံးသူ ၂,၆၄၀ ရှိပြီး ၁၂,၃၉၁ ပြန်ကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။-၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် တီဘီလူနာအရေအတွက်လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ middle & high income တိုင်းပြည်တွေဟာ ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို ၁၉၆၃ နှစ်မှ ၂၀၁၀ အတွင်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။-နိဂုံးချုပ်အနေနှင့်ပြောရလျှင် ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ကိုဗစ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားမှု သေဆုံးမှုများအတွက် လက်နက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်

ယခုအခါ ဥရောပတိုင်းပြည်တွင် ကိုဗစ်ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၃၆၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးမှု ၂၁,၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း နောက်ဆုံးအနေနှင့် သိရပါသည်

https://www.khaleejtimes.com/…/bcg-vaccine-a-potential-new-…

စာကြွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွင် ဘီစီဂျီ (တီဘီကာကွယ်ဆေး) နှင့်အတူ ဆုံဆို့ကြက်ညှာမေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးနှင့် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးတို့ကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထိုးနှံနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုအခါ ၄၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်

လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……Khin Khin Gyi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *